Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3650EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL 02015

Publications

  1. M. Drda, D. Vilím, R. Vojtěchovský, J. Nosek, L. Mrkva, P. Rosická, Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán, 2023
  2. M. Drda, D. Vilím, R. Vojtěchovský, L. Mrkva, J. Nosek, Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění, [Online], 2023
  3. L. Mrkva, M. Komárek, J. Hrůza, L. Polách, Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána, [Online], 2023
  4. M. Drda, D. Vilím, J. Nosek, L. Mrkva, Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu, 2023
  5. M. Drda, D. Vilím, J. Nosek, L. Mrkva, Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky, 2023
  6. L. Polách, L. Mrkva, J. Hrůza, Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění, 2023
  7. L. Mrkva, J. Hrůza, L. Polách, Pilotní jednotka membránové destilace, 2022
  8. L. Polách, J. Hrůza, L. Mrkva, Laboratorní jednotka membránové destilace, 2021