kontakt.tul.cz

Ing. David Pur, Ph.D.

Ing. David Pur, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2369EmployeeDepartment of Finance and AccountingH08038

Publications

 1. H. Jáčová, O. Hasprová, O. Malíková, Z. Brabec, Š. Hyblerová, M. Černíková, M. Händelová, D. Pur, R. Hojná, L. Strýčková, J. Adamek, M. Bak, J. Dziuba, E. Hajduga, J. Kogut, A. Koza, P. Konieczna, W. Krawiec, R. Kurek, T. Orzeszko, A. Politaj, M. Solarz, Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-483-3, 369 pages, 2019
 2. H. Jáčová, D. Pur, The Use of Enterprise Resource Planning Systems in Controlling for Business Performance Improvement, Journal of Engineering and Applied Sciences, Dubai, Medwell Publications, p. 8730-8735, 6 pages, ISSN: 1816-949X, n. 9 SI, 2018
 3. O. Hasprová, L. Strýčková, H. Jáčová, M. Černíková, R. Hojná, O. Malíková, Z. Brabec, R. Kafková, D. Pur, Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-309-6, 210 pages, 2016
 4. H. Jáčová, J. Horák, D. Pur, An Evaluation of Selected Assets And Their Impact on the Declarative Characteristic of Ratio Indicators in Financial Analyses, E M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 132-149, 18 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2015
 5. D. Pur, J. Horák, Impact of Exchange Rates on the Valuation of Selected Items in Accounting, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison, Chemnitz, Verlag der GUC, 1, ISBN: 978-3-86367-029-0, p. 119-128, 10 pages, 2014
 6. D. Pur, Modified Replacement Cost as the New Approach to Asset Valuation, Proceedings in Finance and Risk and Accounting series 14, Oxford, ACRN Oxford Publishing House, 1, ISBN: 978-3-9503518-2-8, p. 301-318, 18 pages, 2014
 7. O. Hasprová, D. Pur, Going Concern Assumption and Financial Analysis, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, p. 57;72, ISSN: 1899-3192, n. 302, 2013
 8. D. Pur, Management of environmental activities of enterprise, Financial Sciences, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, p. 134;153, ISSN: 2080-5993, n. 2, 2013
 9. D. Pur, O. Hasprová, Selected Problems of Valuation of Self-produced Inventories, Proceedings of the 11 th international conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 185;193, 2013
 10. D. Pur, Význam oceňování a jeho vliv na účetní výkazy s dopadem na sestavení finančního plánu, IMEA 2013 mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Pardubice, Univerzita Pardubice, 1, ISBN: 978-80-7395-696-7, p. 100;110, 2013
 11. M. Černíková, D. Pur, Management environmentálních aktivit podniků, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-23-3, 2011
 12. M. Ortová, I. Chramostová, O. Žák, E. Stanková, D. Pur, M. Jansová, J. Marková, Společenská odpovědnost firem, aplikace ISO 26000 v Evropě, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-807-6, 2011