Mgr. Pavlína Hejsková, Ph.D.

Mgr. Pavlína Hejsková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3415EmployeeDepartment of PhysicsC 03031

Publications

  1. J. Erhart, P. Hejsková, Investigating magnetization of permanent magnets by magnetic flux viewing film, Physics education, IOP Publishing Ltd., p. 025023, 11 pages, ISSN: 1361-6552, n. 2, [Online], 2024
  2. V. Scholtz, Č. Drašar, L. Bicanová, P. Galář, P. Hejsková, J. Jirešová, Fyzika s porozuměním-1.díl (Mechanika), Praha, Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha, 1, ISBN: 978-80-7563-559-4, 232 pages, 2023
  3. P. Hejsková, Od pokusu k úloze, Sborník z mezinárodní konference 1. 9. – 3. 9. 2023 České Budějovice Veletrh nápadů učitelů fyziky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7694-037-6, p. 74-81, 8 pages, [Online], 2023
  4. A. Hartlová, M. Slavík, P. Hejsková, Cooperative learning using shared digital platforms in science education, Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání – Media & Education 2022, Praha, Extrasystem Praha, p. 45-48, 4 pages, [Online], 2022
  5. A. Hartlová, M. Slavík, P. Hejsková, Developing digital competences within the framework of interdisciplinary relations of natural sciences by inquiry based learning, 20th International conference PROJECT-BASED AND OTHER STUDENT-ACTIVATION STRATEGIES AND ISSUES IN SCIENCE EDUCATION, Praha, Charles University, Faculty of Education, p. 42-42, 1 pages, [Online], 2022
  6. P. Hejsková, Magnety v hodině fyziky, Sborník příspěvků z mezinárodní konference VELETRH NÁPADŮ UČITELŮ FYZIKY 27, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, ISBN: 978-80-244-6217-2, p. 52-57, 6 pages, [Online], 2022
  7. P. Hejsková, Doma s fyzikou, Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky, Brno, Masarykově univerzitě, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, ISBN: 978-80-280-0009-7, 6 pages, [Online], 2021
  8. M. Slavík, P. Hejsková, Využití QR kódů ve fyzice a chemii, International scientific conference Media & Education 2021, Praha, J. Chromý, p. 85–89, 5 pages, [Online], 2021