RNDr. Dominik Rubáš

RNDr. Dominik Rubáš QR VCARD
e-mail:
dominik.rubas_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4117EmployeeDepartment of Elementary Education

Publications

 1. D. Rubáš, Do terénu s geografickými aplikacemi, [Online], 2024
 2. D. Rubáš, T. Matějček, Potenciál konceptu sense of place v geografickém vzdělávání, Geografické rozhledy, p. 26-29, 4 pages, ISSN: 1210-3004, n. 3, [Online], 2024
 3. D. Rubáš, T. Matějček, D. Řezníčková, Sense of place in geography and environmental education: a literature review of empirical research, GeoScape, p. 37-52, 16 pages, ISSN: 1802-1115, n. 1, [Online], 2024
 4. D. Rubáš, A. Nejedlová, T. Matějček, The “Place Meaning” Concept in Education: A Case Study from the Bohemian Paradise Protected Landscape Area, Czechia, Public recreation and landscape protection, ISBN: 978-80-7509-963-1, p. 311-317, 7 pages, ISSN: 2336-632X, [Online], 2024
 5. D. Rubáš, E. Drápela, K. Zágoršek, Activity Book of Geocamp – příručka pro terénní výuku, ISBN: 978-80-7494-661-5, 95 pages, 2023
 6. J. Šmída, T. Hurt, V. Splavec, D. Vrbík, M. Prade, T. Bendl, D. Rubáš, Digitální kompetence (nejen) v geografickém vzdělávání, [Online], 2023
 7. D. Rubáš, T. Matějček, L. Mrázová, Mezioborová terénní výuka v rámci letní školy Geocamp, Biologie-Chemie-Zeměpis, ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 2-16, 15 pages, ISSN: 2694-930X, n. 3, [Online], 2023
 8. I. Tomčíková, D. Rubáš, Pupils‘ relationship to their local region, Geografická revue, Banská bystrica, Univerzita Mateja Bela, p. 76-92, 17 pages, ISSN: 2585-8947, n. 1, [Online], 2023
 9. D. Rubáš, Terénní výuka jako příležitost pro rozvoj digitální kompetence (nejen) v geografickém vzdělávání, [Online], 2023
 10. D. Rubáš, T. Matějček, T. Bendl, The Concept of Sense of Place in Environmental Education, Public recreation and landscape protection, Krtiny, Mendel University in Brno, ISBN: 978-80-7509-904-4, p. 286-289, 4 pages, ISSN: 2336-632X, [Online], 2023
 11. I. Tomčíková, D. Rubáš, Vnímanie pojmov miestna krajina a miestny región žiakmi základných škôl, GEOGRAFICKÉ ŠTÚDIE, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, p. 58–69, 12 pages, ISSN: 1337-9445, [Online], 2023
 12. P. Anděl, D. Rubáš, Využití exkurzí k posílení mezipředmětových vztahů u studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pro mateřské školy, [Online], 2023
 13. D. Rubáš, Vztah k místu z pohledu geografie a geografického vzdělávání, Učíme se místem, ISBN: 978-80-86838-59-5, 2023
 14. T. Bendl, D. Rubáš, Za pět dvanáct: potřeba rekontextualizace v geografickém vzdělávání, Informace ČGS, 12 pages, ISSN: 1213-1075, n. 2, [Online], 2023
 15. D. Rubáš, D. Řezníčková, Koncept “sense of place“ v geografickém a environmentálním vzdělávání, Česká a slovenská geografi e: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí, ISBN: 978-80-244-6178-6, p. 135-135, 1 pages, [Online], 2022
 16. D. Rubáš, T. Matějček, R. Kroufek, The impact of reduced time spent outdoors during the Covid-19 lockdown on the health and well-being of young people in Czechia, AUC GEOGRAPHICA, Charles University in Prague, Karolinum Press, p. 109-121, 13 pages, ISSN: 0300-5402, n. 2, [Online], 2022
 17. D. Rubáš, I. Tomčíková, Vnímání místního regionu žáky českých a slovenských základních škol, Česká a slovenská geografi e: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí, ISBN: 978-80-244-6178-6, p. 136-136, 1 pages, [Online], 2022
 18. D. Rubáš, Geologický mapováček, 2021, ISBN: 978-80-907994-1-7, 68 pages, 2021
 19. D. Rubáš, Terénní výuka neživé přírody, Geografické rozhledy, Česká geografická společnost, p. 22-25, 4 pages, ISSN: 1210-3004, n. 4, [Online], 2021
 20. D. Rubáš, Výpravy do geologické minulosti: Děvín a Hamerský Špičák, Česká geologická služba, 2019, 16 pages, 2020
 21. D. Rubáš, Zaniklá jeskyně nad Jizerou u Hubálova, Od Ještěda k Troskám : Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, p. 127-130, 4 pages, ISSN: 1214-1798, n. 2, 2018
 22. D. Rubáš, L. Mrázová, Po stopách prospektorů v Libereckém kraji, Geopark Ralsko o.p.s., 30 pages, 2017
 23. D. Rubáš, Přírodní klenoty Podještědí, 2017, ISBN: 978-80-270-2857-3, 368 pages, 2017
 24. D. Rubáš, Geologické zajímavosti Podještědí, Česká geologická společnost, ISBN: 978-80-87487-13-6, 28 pages, 2015
 25. D. Rubáš, O pramenech a studánkách v kraji pod Ještědem, Od Ještěda k Troskám : Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, p. 14-18, 5 pages, ISSN: 1214-1798, n. 1, 2015
 26. D. Rubáš, Putování po skalách Ještědského hřbetu, Krásy Česka, p. 22-23, 2 pages, ISSN: 1802-9140, n. 4, 2015
 27. D. Rubáš, Geomorfologické zajímavosti u Janova Dolu, Od Ještěda k Troskám : Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, p. 54-55, 2 pages, ISSN: 1214-1798, n. 1, 2014
 28. D. Rubáš, Jeskyně a prameny v údolí Zábrdky, Krásy Česka, p. 12-13, 2 pages, ISSN: 1802-9140, n. 3, 2014
 29. D. Rubáš, Prameny a studánky v Podještědí, Český Dub, ISBN: 978-80-260-6272-1, 164 pages, 2014
 30. D. Rubáš, Toulky Děvínským polesím, Krásy Česka, p. 5-6, 2 pages, ISSN: 1802-9140, n. 2, 2014
 31. D. Rubáš, Varovné poselství studánek, Vesmír, ISSN: 0042-4544, [Online], 2014
 32. D. Rubáš, Za pseudokrasovými jeskyněmi v okolí Zábrdky (2. díl), Od Ještěda k Troskám : Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, p. 51-55, 5 pages, ISSN: 1214-1798, n. 1, 2013
 33. D. Rubáš, Krásy neživé přírody v Podještědí, Česká geologická služba, ISBN: 978-80-7075-802-1, 82 pages, 2012
 34. D. Rubáš, Za pseudokrasovými jeskyněmi v okolí Zábrdky (1. díl), Od Ještěda k Troskám : Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, p. 288-291, 4 pages, ISSN: 1214-1798, n. 4, 2012