Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

Ing. Daniel Hančil, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3819EmployeeOddělení SW architektury a vývojeL05516

Publications

  1. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, D. Hančil, Detekovací stanice vad automobilních filtrů, 2022
  2. J. Kočí, V. Chumchal, M. Zdvyhal, D. Hančil, Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně, [Online], 2022
  3. J. Kočí, D. Hančil, M. Zdvyhal, Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce, [Online], 2021
  4. D. Hančil, Software pro pořízení a zpracování informací o počtu osob a dalších nenainstalovaných, ale přítomných zdrojů tepla, 2020
  5. D. Hančil, D. Jašíková, M. Kotek, R. Křeněk, V. Kopecký, Inspection of Nanofibrous Cloth Defects for Industrial Application, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 1, p. 82-88, 7 pages, ISSN: 1790-0832, n. 2017, [Online], 2017
  6. D. Jašíková, D. Hančil, M. Kotek, R. Křeněk, V. Kopecký, Optoelectronic System for Control of Nanofiber Materials Production Using Wire Electrospinning Process, WSEAS Transactions on Electronics, 1, p. 48-58, 11 pages, ISSN: 1109-9445, n. 2017, [Online], 2017
  7. D. Jašíková, D. Hančil, R. Křeněk, M. Kotek, V. Kopecký, A visualization of rising fibres from wire technology process, NART 2015-Nanofibers, Applications and Related Technologies, Liberec, TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 1, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 75-86, 12 pages, 2015
  8. D. Jašíková, D. Hančil, R. Křeněk, M. Kotek, V. Kopecký, A visualization of rising fibres from wire technology process, Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings, Technical University of Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, Czech Republic, 1, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 75-86, 10 pages, 2015
  9. D. Jašíková, D. Hančil, V. Kopecký, Drop movement analysis on inclined surface for the adhesion coefficient determination, 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM), Liberec, IEEE, 1, ISBN: 978-1-4799-6972-2, p. 1-5, 5 pages, [Online], 2015
  10. J. Hanuš, P. Rydlo, S. Petrík, I. Doležal, M. Kysela, D. Hančil, A. Richter, Research of New Principles for Sensor Systems, Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, SRN, 60 pages, 2014