MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D.

MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneExternDepartment of Nursing and Emergency Care

Publications

  1. D. Lukáš, E. Kuželová Košťáková, V. Jenčová, V. Hedvičáková, M. Lisnenko, L. Dzan, Š. Dzanová, D. Svoboda, M. Trčka, J. Valtera, Nanovlákna. Teorie, technologie a použití, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3400-7, 370 pages, [Online], 2023
  2. L. Dzan, S. Krchová, J. Chvojka, D. Lukáš, E. Kuželová Košťáková, P. Mikeš, P. Pokorný, D. Zálešáková, O. Jirsák, F. Sanetrník, V. Jenčová, O. Novák, K. Strnadová, J. Horáková, Způsob výroby plošného útvaru z biodegradabilních a biokompatabilních nanovláken, především pro kryt kožních ran, a zařízení k provádění tohoto způsobu, [Online], 2022
  3. L. Dzan, Hybridní náhrady nesené implantáty - mají své místo v dnešní stomatologii?, 2018
  4. L. Dzan, Peroperační využití mobilního CT při řešení závažných poranění horní a střední obličejové etáže, 2018
  5. L. Barilliová, P. barták, B. Bílý, M. Cierny, L. Čapek, T. Dostálová, I. Dřízhal, D. Dufková, L. Dzan, A. Eliáš, M. Exnerová, A. Fassmannn, R. Foltán, J. Hrkal, L. Hollá, R. Jirkalová, M. Kapitán, E. Keller, D. Kopecká, P. Kořínek, E. Kovalová, J. Krug, A. Krugová, J. Mach, I. Marek, J. Mazánek, R. Mounajjed, T. Neméth, Z. Novák, L. Páč, V. Palička, G. Pollak, R. Slezák, M. Starosta, J. Streblov, J. Strnad, Z. Strnad, A. Šimůnek, R. Šmucler, J. Šusta, Z. Šustová, J. Vaněk, L. Vavříčková, J. Vokurka, T. Vosáhlo, V. Zábrodský, Dentální implantologie, Hradec Králové, Artilis, 3, ISBN: 978-80-906794-0-5, 495 pages, 2017
  6. L. Dzan, S. Ježková, Střelná poranění střední obličejové etáže doprovázená poškozením zraku, 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie ; 3. národní konres Společnosti maxillofaciální chirurgie : 4.-6. května 2017 : sborník abstraktů, Ústí nad Labem, BOS.org, s. r. o., ISBN: 9788087562642, p. 88-94, 7 pages, 2017
  7. K. Strnadová, V. Jenčová, J. Horáková, S. Krchová, P. Mikeš, D. Lukáš, L. Dzan, Nanofibrous Scaffolds from Polycaprolactone as Wound Dressings, Fiber Society's Spring 2015 Conference, Shanghai, Donghua University Shanghai, 1, ISBN: 9780000000002, p. neuvedeno, 2 pages, [Online], 2015