doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and Biomedicine

Publications

  1. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Analýza fyzikálních účinků půlzního nízkofrekvenčního magnetického pole užívaného ve fyzioterapii, Sborník 12. česko – slovenské konference: Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, ISBN: 978-80-248-4099-4, 6 pages, 2017
  2. M. Bartoš, Historie vnitřní osteosyntézy zlomenin před zavedením antisepse, Ortopedie, 1, p. 134-137, 4 pages, ISSN: 1802-1727, n. 5, 2015
  3. M. Bartoš, Historie vysokoškolského vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských oborů, Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí: „Vzdělávání ve zdravotnictví“, Praha, Vysoká škola zdravotnická, 1, ISBN: 978-80-905728-2-9, p. 5-10, 6 pages, 2015
  4. M. Bartoš, Vysokoškolské vzdělávání ve zdravotnických nelékařských povoláních, Bulletin Sdružení praktických lékařů České republiky, 1, p. 28-33, 6 pages, ISSN: 1212-6152, n. 6, 2015