Mgr. Petra Pažoutová, DiS.

Mgr. Petra Pažoutová, DiS. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneExternOffice of the Dean of the Faculty of Health Studies

Publications

  1. P. Pažoutová, M. Froňková, M. Hejduková, K. Mařanová, A. Pelcová, „Prevence – součást komplexní ošetřovatelské péče“: V. Liberecká konference nelékařských oborů s mezinárodní účastí a VI. Studentská vědecká konference – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-008-8, 76 pages, 2017
  2. P. Pažoutová, Akutní infarkt myokardu v budoucnosti kardiocenter a malých nemocnic, Odborné sympózium: Akutní stavy – Trvalý evergreen, sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita Liberec, ISBN: 978-80-7494-065-1, p. 36-40, 5 pages, 2017
  3. M. Froňková, P. Pažoutová, M. Krause, Metodika zpracování kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-259-4, 34 pages, 2017
  4. M. Froňková, P. Pažoutová, Ošetřovatelství bez hranic: VII. Liberecká konference nelékařských oborů a VIII. Studentská vědecká konference – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-194-9, 52 pages, 2017
  5. M. Froňková, P. Pažoutová, Sympozium: Medicína akutních stavů v 21. století – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7372-955-4, 64 pages, 2017
  6. M. Krause, P. Pažoutová, T. Kučerová, L. Ďuráčová, Teorie ošetřovatelství: skripta pro bakalářské studijní obory, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-297-6, 136 pages, 2017