PhDr. Ladislav Futtera

PhDr. Ladislav Futtera QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4296EmployeeDepartment of Czech Language and LiteratureP 04043

Publications

  1. L. Futtera, 120 Palackého 211 : Budova Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 1903-2023, Mladá Boleslav, Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, 1, ISBN: 978-80-11-03836-6, 112 pages, 2023
  2. M. Fapšo, L. Futtera, K. Kaiserová, K. Mašlová, N. Morávková, R. Prchal Pavlíčková, Dějepis s nadhledem 8, Plzeň, Fraus, 1, ISBN: 978-80-7489-559-3, 63 pages, 2022
  3. L. Futtera, Krakonoš v cizích službách : Pohádkové drama Pan Johanes v kontextech Jiráskovy tvorby a soudobé krakonošovské literatury, Marginalia historica : Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, Praha, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra dějin a didaktiky dějepisu, p. 39-53, 15 pages, ISSN: 1804-5367, n. 1, [Online], 2022
  4. L. Futtera, Od Ještěda k Troskám aneb hledání „českého severu“, Od Ještěda k Troskám : Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, Turnov, Paměť Českého ráje a Podještědí, p. 4-11, 8 pages, ISSN: 1214-1798, n. 3, 2022
  5. L. Futtera, Reprezentace dětských opatroven v českých zemích v letech 1832–1849, Český časopis historický, Praha, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., p. 81-104, 24 pages, ISSN: 0862-6111, n. 1, [Online], 2022
  6. L. Futtera, Wuměłstwo za hranicu : Serbscy wuměłcy a jich zjawna prezentacija w prěnjej Českosłowakskej republice, Rozhlad : Serbski kulturny časopis, Bautzen, Domowina-Verlag, p. 13-17, 5 pages, ISSN: 0557-4250, n. 9, 2022
  7. L. Futtera, „Usiloval jsem naopak při každé příležitosti, která se naskytla, abych vzbudil důvěru, náklonnost a lásku k c. k. vládě” : Epistolární komunikace Karla Havlíčka s úřady, Havlíčku, Havle! : Ke dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského, Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 1, ISBN: 978-80-88611-02-8, p. 143-165, 23 pages, 2022