doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3005EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsC 02008

Publications

 1. L. Zedek, J. Šembera, J. Kurka, Inclusion of Nature-Based Solution in the Evaluation of Slope Stability in Large Areas, Potential for Nature-Based Solutions in Urban Green Infrastructure, 27 pages, ISSN: 2073-445X, [Online], 2024
 2. L. Zedek, J. Šembera, M. Sturm, 19. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2023, [Online], 2023
 3. L. Zedek, J. Šembera, M. Sturm, 18. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2022, [Online], 2022
 4. V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, Aplikace pro výpočet odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2022
 5. J. Šembera, V. Žabka, M. Nechyba, Certifikovaná metodika k implementaci odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2022
 6. M. Trčka, D. Lukáš, J. Šembera, V. Žabka, L. Zedek, J. Jetmarová, V. Bartoš, Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích, Technická univerzita v Liberci, 58 pages, [Online], 2022
 7. M. Trčka, V. Žabka, L. Zedek, J. Šembera, Expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, [Online], 2022
 8. J. Šembera, M. Nechyba, P. Kotva, V. Žabka, L. Zedek, J. Landa, Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy, [Online], 2022
 9. J. Šembera, M. Nechyba, Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy, [Online], 2022
 10. J. Šembera, L. Zedek, J. Landa, V. Žabka, M. Nechyba, P. Kotva, P. Veselý, Souhrnná výzkumná zpráva ES DECREN, 69 pages, [Online], 2022
 11. L. Zedek, J. Šembera, M. Sturm, 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021, [Online], 2021
 12. J. Šembera, J. Chylíková, J. Chudoba, M. Nechyba, V. Žabka, Úvodní studie k implementaci odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2021
 13. J. Šmída, J. Loosová, J. Prattingerová, V. Žabka, D. Vrbík, L. Václavíková, J. Šembera, J. Harmann, Digital epidemiology supported by GIS as a way for effective communication of the epidemic situation, European Journal of Public Health, Oxford University Press, 1 pages, ISSN: 1101-1262, n. 5, [Online], 2020
 14. J. Šmída, V. Žabka, D. Vrbík, P. Bucháček, J. Adam, J. Šembera, IS EpiGIS-COVID, [Online], 2020
 15. L. Zedek, J. Šembera, J. Schoenherr, Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“, [Online], 2020
 16. J. Šmída, J. Šembera, V. Žabka, J. Adam, Workshop I: Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat data od občanů, 2020
 17. M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, L. Zedek, V. Žabka, J. Šindelář, Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, [Online], 2019
 18. J. Kurka, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa Chabařovické výsypky, 2019
 19. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa rizika propadů Kyjovské sloje, 2019
 20. J. Kurka, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa stability drážního pilíře, 2019
 21. L. Zedek, J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Źitava-Liberec 2019, [Online], 2019
 22. L. Zedek, J. Šembera, H. Lippold, Computer Simulation of the Ternary Problem – Technical Aspects and Possibilities, IFAC-PapersOnLine, Elsevier B.V., p. 589-594, 6 pages, ISSN: 2405-8963, n. 2, [Online], 2018
 23. L. Zedek, J. Šembera, J. Kurka, Orientační hodnocení stability svahů pro větší plochy, Sborník příspěvků 34. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2018, Ústí nad Labem, 1, p. 71-80, 10 pages, ISSN: 1213-1237, [Online], 2018
 24. J. Šembera, L. Zedek, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018, [Online], 2018
 25. J. Šembera, I. Bruský, A. Bond, T. Cao, N. Chittenden, R. Fedors, X. Feng, J. Gwo, O. Kolditz, P. Lang, C. McDermott, I. Neretnieks, P. Pan, H. Shao, N. Watanabe, H. Yasuhara, H. Zheng, A Synthesis of Approaches for Modelling Coupled Thermal–hydraulic–mechanical–chemical Processes in a Single Novaculite Fracture Experiment, Environmental Earth Sciences, Berlin Heidelberg, Springer, 1, 19 pages, ISSN: 1866-6280, n. 1, [Online], 2017
 26. J. Šembera, K. Nešetřil, K. Beránek, Aplikace informačních systémů při plánování urbanistického využití rekultivovaných hnědouhelných lomů, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2017 -- Výstavba skládek, Zittau, Spolková republika Německo, Vysoká škola v Žitavě / Zhořelci, p. 105-109, 5 pages, [Online], 2017
 27. K. Nešetřil, J. Šembera, Business intelligence and geographic information system for hydrogeology, ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: COMPUTER SCIENCE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION - Volume 507, 12th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2017) May 10 – 12, 2017, Zadar, Croatia, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 1, ISBN: 978-331989934-3, p. 163-170, 8 pages, ISSN: 1868-4238, [Online], 2017
 28. M. Nechyba, K. Nešetřil, O. Nol, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách, [Online], 2017
 29. M. Nechyba, K. Nešetřil, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury, [Online], 2017
 30. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Kritické posouzení a zpřesnění územně plánovací dokumentace, 2017
 31. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Časový horizont využitelnosti území, 2017
 32. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Pohled na funkční využitelnost území, 2017
 33. J. Šembera, L. Zedek, J. Schoenherr, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2017, [Online], 2017
 34. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, O. Nol, Tvorba modelů, srovnání a zhodnocení modelových výsledků zásob podzemní vody, XV. Hydrogeologický kongres, 10 pages, 2017
 35. K. Nešetřil, V. Žabka, O. Nol, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, Účelová mapa zdrojů podzemní vody: Tlustecký blok a Jetřichovická antiklinála, 2017
 36. K. Nešetřil, J. Šembera, An information system for groundwater data and modelling, S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, 1, ISBN: 978-88-903574-5-9, p. 747-752, 6 pages, [Online], 2016
 37. J. Šembera, I. Bruský, A. Bond, N. Chittenden, X. Feng, O. Kolditz, P. Lang, R. Lu, C. McDermott, I. Neretnieks, P. Pan, H. Shao, H. Yasuhara, H. Zheng, Development of Approaches for Modelling Coupled Thermal–hydraulic–mechanical–chemical Processes in Single Granite Fracture Experiments, Environmental Earth Sciences, Berlin Heidelberg, Springer, 1, 21 pages, ISSN: 1866-6280, n. 19, [Online], 2016
 38. M. Hokr, R. Blaheta, J. Maryška, J. Březina, J. Stebel, J. Šembera, A. Balvín, I. Bruský, M. Hasal, Z. Michalec, L. Staš, S. Sysala, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), 107 pages, 2016
 39. V. Žabka, J. Šembera, Sestavení matematického modelu bilance jezera Most, Palivový kombinát Ústí, s.p., 28 pages, 2016
 40. J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2016, [Online], 2016
 41. K. Nešetřil, M. Nechyba, J. Šembera, J. Kurka, Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, Jan Kurka, Martina Štrosová, Vladislava Šímová, and Martin Horáček. 33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016: Sborník příspěvků, Ústí nad Labem, AZ Consult, spol. s r.o., 1, p. 33-39, 7 pages, ISSN: 1213-1237, 2016
 42. M. Hokr, J. Šembera, A. Balvín, J. Březina, R. Blaheta, M. Hasal, L. Staš, S. Sysala, J. Stebel, I. Bruský, Z. Michalec, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), 43 pages, 2015
 43. J. Šembera, P. Štrof, Komponenta Communicator, [Online], 2015
 44. J. Šembera, P. Štrof, Komponenta Communicator – Technický popis a návod k obsluze, [Online], 2015
 45. J. Šembera, J. Zeman, P. Štrof, N. Rapantová, Modelling of uranium contaminated water in a flooded mine, Proceedings of Mine Closure 2014 – Johannesburg, South Africa, Perth, Australian Centre for Geomechanics, 1, ISBN: 978-0-620-62875-4, p. 361-367, 7 pages, 2015
 46. J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2015, [Online], 2015
 47. J. Šembera, V. Žabka, Snižování výpočetní náročnosti transportně-reakčních modelů, [Online], 2015
 48. J. Šembera, J. Engel, M. Blažková, J. Schoenherr, J. Chudoba, M. Hokr, J. Zeman, S. Al-Akel, V. Dunger, H. Fabian, N. Feske, A. Hahn, L. Hájková, A. Hoy, V. Kreníková, C. Lauer, S. Lippert, U. Mellentin, M. Mueller, D. Rumpf, L. Schoeder, M. Schrickel, P. Skalák, P. Štěpánek, P. Vráblík, J. Vráblíková, P. Zahradníček, Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfaden), Liberec, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 1, ISBN: 978-80-7494-087-3, 2014
 49. M. Hokr, R. Blaheta, J. Březina, L. Staš, M. Hasal, J. Šembera, Z. Michalec, I. Bruský, J. Stebel, A. Balvín, J. Maryška, S. Sysala, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015 - Průběžná zpráva 2014, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 25 pages, 2014
 50. L. Zedek, J. Šembera, Effective Computer Simulation of Equilibrium Adsorption with Limited Solubility, Computers & Geosciences, www.elsevier.com/locate/cageo, Elsevier Ltd, 1, p. 1-5, 5 pages, ISSN: 0098-3004, n. 73, [Online], 2014
 51. V. Žabka, J. Šembera, Geochemical Model of Calcite Dissolution in Column Experiments, 2014
 52. K. Nešetřil, J. Šembera, Groundwater data management system, EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : Proceedings of the 28th International conference on informatics for environmental protection. September 10-12, 2014, Oldenburg, Germany, Oldenburg, BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, 1, ISBN: 978-3-8142-2317-9, p. 301-306, 6 pages, [Online], 2014
 53. J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec - Žitava 2014, [Online], 2014
 54. J. Schoenherr, M. Blažková, J. Šembera, J. Engel, J. Chudoba, M. Hokr, J. Zeman, S. Al-Akel, V. Dunger, H. Fabian, N. Feske, A. Hahn, L. Hájková, A. Hoy, V. Kreníková, C. Lauer, S. Lippert, U. Mellentin, M. Mueller, D. Rumpf, L. Schoeder, M. Schrickel, P. Štěpánek, P. Skalák, J. Vráblíková, P. Vráblík, P. Zahradníček, Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika), Liberec, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 1, ISBN: 978-80-7494-086-6, 2014
 55. J. Šembera, I. Bruský, T. Pačes, Modeling of long-term water rock interaction in Bohemian Cretaceous Basin, Procedia Earth and Planetary Science, Elsevier, 1, p. 782-785, 4 pages, ISSN: 1878-5220, [Online], 2013
 56. J. Šembera, D. Rosická, Method of Simulation of Magnetic Nanoparticle Aggregation with Using Clustering System, NANOCON 2012 4th international conference: Conference proceedings, Ostrava, TANGER, Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-35-2, p. 363-369, 7 pages, [Online], 2012