kontakt.tul.cz

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeLaboratory of Informatics and System Integration
+420 48535 3005EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsA04033
+420 48535 3005ChairpersonAcademic Senate of Faculty of MechatronicsA04033

Publications

 1. M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, L. Zedek, V. Žabka, J. Šindelář, Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, [Online], 2019
 2. J. Kurka, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa Chabařovické výsypky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2019
 3. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa rizika propadů Kyjovské sloje, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2019
 4. J. Kurka, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa stability drážního pilíře, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2019
 5. L. Zedek, J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Źitava-Liberec 2019, 1, [Online], 2019
 6. L. Zedek, J. Šembera, H. Lippold, Computer Simulation of the Ternary Problem – Technical Aspects and Possibilities, IFAC-PapersOnLine, Elsevier B.V., p. 589-594, 6 pages, ISSN: 24058963, n. 2, [Online], 2018
 7. L. Zedek, J. Šembera, J. Kurka, Orientační hodnocení stability svahů pro větší plochy, Sborník příspěvků 34. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2018, Ústí nad Labem, 1, p. 71-80, 10 pages, ISSN: 1213-1237, [Online], 2018
 8. J. Šembera, L. Zedek, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018, 1, [Online], 2018
 9. J. Šembera, I. Bruský, A. Bond, T. Cao, N. Chittenden, R. Fedors, X. Feng, J. Gwo, O. Kolditz, P. Lang, C. McDermott, I. Neretnieks, P. Pan, H. Shao, N. Watanabe, H. Yasuhara, H. Zheng, A Synthesis of Approaches for Modelling Coupled Thermal–hydraulic–mechanical–chemical Processes in a Single Novaculite Fracture Experiment, Environmental Earth Sciences, Berlin Heidelberg, Springer, 1, 19 pages, ISSN: 1866-6280, n. 1, [Online], 2017
 10. J. Šembera, K. Nešetřil, K. Beránek, Aplikace informačních systémů při plánování urbanistického využití rekultivovaných hnědouhelných lomů, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2017 -- Výstavba skládek, Zittau, Spolková republika Německo, Vysoká škola v Žitavě / Zhořelci, p. 105-109, 5 pages, [Online], 2017
 11. K. Nešetřil, J. Šembera, Business intelligence and geographic information system for hydrogeology, ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: COMPUTER SCIENCE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION - Volume 507, 12th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2017) May 10 – 12, 2017, Zadar, Croatia, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 1, ISBN: 978-331989934-3, p. 163-170, 8 pages, ISSN: 1868-4238, [Online], 2017
 12. M. Nechyba, K. Nešetřil, O. Nol, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách, 1, [Online], 2017
 13. M. Nechyba, K. Nešetřil, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury, 1, [Online], 2017
 14. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Kritické posouzení a zpřesnění územně plánovací dokumentace, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 15. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Časový horizont využitelnosti území, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 16. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Pohled na funkční využitelnost území, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 17. J. Šembera, L. Zedek, J. Schoenherr, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2017, [Online], 2017
 18. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, O. Nol, Tvorba modelů, srovnání a zhodnocení modelových výsledků zásob podzemní vody, XV. Hydrogeologický kongres, 10 pages, 2017
 19. K. Nešetřil, V. Žabka, O. Nol, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, Účelová mapa zdrojů podzemní vody: Tlustecký blok a Jetřichovická antiklinála, Liberec, Autorský kolektiv projektu ZÁVOD, 2017
 20. K. Nešetřil, J. Šembera, An information system for groundwater data and modelling, S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, 1, ISBN: 978-88-903574-5-9, p. 747-752, 6 pages, [Online], 2016
 21. J. Šembera, I. Bruský, A. Bond, N. Chittenden, X. Feng, O. Kolditz, P. Lang, R. Lu, C. McDermott, I. Neretnieks, P. Pan, H. Shao, H. Yasuhara, H. Zheng, Development of Approaches for Modelling Coupled Thermal–hydraulic–mechanical–chemical Processes in Single Granite Fracture Experiments, Environmental Earth Sciences, Berlin Heidelberg, Springer, 1, 21 pages, ISSN: 1866-6280, n. 19, [Online], 2016
 22. M. Hokr, R. Blaheta, J. Maryška, J. Březina, J. Stebel, J. Šembera, A. Balvín, I. Bruský, M. Hasal, Z. Michalec, L. Staš, S. Sysala, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015, 107 pages, 2016
 23. V. Žabka, J. Šembera, Sestavení matematického modelu bilance jezera Most, 28 pages, 2016
 24. J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2016, [Online], 2016
 25. K. Nešetřil, M. Nechyba, J. Šembera, J. Kurka, Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, Jan Kurka, Martina Štrosová, Vladislava Šímová, and Martin Horáček. 33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016: Sborník příspěvků, Ústí nad Labem, AZ Consult, spol. s r.o., 1, p. 33-39, 7 pages, ISSN: 1213-1237, 2016
 26. M. Hokr, J. Šembera, A. Balvín, J. Březina, R. Blaheta, M. Hasal, L. Staš, S. Sysala, J. Stebel, I. Bruský, Z. Michalec, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015, 2015
 27. J. Šembera, P. Štrof, Komponenta Communicator, [Online], 2015
 28. J. Šembera, P. Štrof, Komponenta Communicator – Technický popis a návod k obsluze, [Online], 2015
 29. J. Šembera, J. Zeman, P. Štrof, N. Rapantová, Modelling of uranium contaminated water in a flooded mine, Proceedings of Mine Closure 2014 – Johannesburg, South Africa, Perth, Australian Centre for Geomechanics, 1, ISBN: 978-0-620-62875-4, p. 361-367, 7 pages, 2015
 30. J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2015, [Online], 2015
 31. J. Šembera, V. Žabka, Snižování výpočetní náročnosti transportně-reakčních modelů, [Online], 2015
 32. J. Šembera, J. Engel, M. Blažková, J. Schoenherr, J. Chudoba, M. Hokr, J. Zeman, S. Al-Akel, V. Dunger, H. Fabian, N. Feske, A. Hahn, L. Hájková, A. Hoy, V. Kreníková, C. Lauer, S. Lippert, U. Mellentin, M. Mueller, D. Rumpf, L. Schoeder, M. Schrickel, P. Skalák, P. Štěpánek, P. Vráblík, J. Vráblíková, P. Zahradníček, Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfaden), Liberec, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 1, ISBN: 978-80-7494-087-3, 2014
 33. M. Hokr, R. Blaheta, J. Březina, L. Staš, M. Hasal, J. Šembera, Z. Michalec, I. Bruský, J. Stebel, A. Balvín, J. Maryška, S. Sysala, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015 - Průběžná zpráva 2014, 1 pages, 2014
 34. L. Zedek, J. Šembera, Effective Computer Simulation of Equilibrium Adsorption with Limited Solubility, Computers & Geosciences, www.elsevier.com/locate/cageo, Elsevier Ltd, 1, p. 1-5, 5 pages, ISSN: 0098-3004, n. 73, [Online], 2014
 35. V. Žabka, J. Šembera, Geochemical Model of Calcite Dissolution in Column Experiments, 2014
 36. K. Nešetřil, J. Šembera, Groundwater data management system, EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : Proceedings of the 28th International conference on informatics for environmental protection. September 10-12, 2014, Oldenburg, Germany, Oldenburg, BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, 1, ISBN: 978-3-8142-2317-9, p. 301-306, 6 pages, [Online], 2014
 37. J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec - Žitava 2014, 1 pages, [Online], 2014
 38. J. Schoenherr, M. Blažková, J. Šembera, J. Engel, J. Chudoba, M. Hokr, J. Zeman, S. Al-Akel, V. Dunger, H. Fabian, N. Feske, A. Hahn, L. Hájková, A. Hoy, V. Kreníková, C. Lauer, S. Lippert, U. Mellentin, M. Mueller, D. Rumpf, L. Schoeder, M. Schrickel, P. Štěpánek, P. Skalák, J. Vráblíková, P. Vráblík, P. Zahradníček, Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika), Liberec, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 1, ISBN: 978-80-7494-086-6, 2014
 39. J. Šembera, I. Bruský, T. Pačes, Modeling of long-term water rock interaction in Bohemian Cretaceous Basin, Procedia Earth and Planetary Science, Elsevier, 1, p. 782-785, 4 pages, ISSN: 1878-5220, [Online], 2013
 40. J. Šembera, D. Rosická, Method of Simulation of Magnetic Nanoparticle Aggregation with Using Clustering System, NANOCON 2012 4th international conference: Conference proceedings, Ostrava, TANGER, Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-35-2, p. 363-369, 7 pages, [Online], 2012