Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4214EmployeeDepartment of Social Studies and Special PedagogyP 02038

Publications

  1. Z. Braumová, Bohumila Baštecká a kol.: Rozhodujeme se s podporou. Karolinum, Praha, 2022, Sociální práce/Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), p. 80-81, 2 pages, ISSN: 1213-6204, n. 3, 2023
  2. Z. Braumová, Inkluze se odehrává v mysli. Esej o inkluzivních hodnotách odkazu Malého prince., Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, PF UK, p. 87-97, 11 pages, ISSN: 2533-7882, [Online], 2023
  3. H. Ryšlavá, Z. Braumová, Projekt Hlava v pohodě jako nástroj primární prevence v oblasti duševního zdraví, Digitální vzdělávání v měnící se společnosti: Nové výzvy, rizika, prevence. Sborník příspěvků z konference ERIS, Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-908-8, p. 10-15, 6 pages, 2023
  4. Z. Braumová, P. Kliment, Význam knihy v seniorském věku, Stárnutí 2023: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 6. GERONTOLOGICKÉ MEZIOBOROVÉ KONFERENCE, Praha, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ISBN: 978-80-907347-4-6, p. 9-16, 8 pages, ISSN: 2695-110X, [Online], 2023
  5. Z. Braumová, Školní krůčky k niternosti. Poezie v edukaci, Praha, H H, 1, ISBN: 978-80-7319-142-9, 314 pages, 2022