MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.

MUDr. Vladimír Príkazský, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Nursing and Emergency Care

Publications

  1. V. Príkazský, ASPHER Statement December 2023: The COVID-19 Pandemic as a Public Health Teacher - the lessons we must learn, [Online], 2023
  2. J. Prattingerová, A. Vávrová, V. Príkazský, Vnímavost ke spalničkám, dětské obrně a onemocnění covid -19 mezi uprchlíky z Ukrajiny v červnu 2022 v Libereckém kraji, průřezová dotazníková studie, 30. Pečenkovy epidemiologické dny s mezinárodní účastní, Plzeň, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, p. 30, 1 pages, 2022