PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.

PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4242EmployeeDepartment of Czech Language and LiteratureP 04028

Publications

  1. V. Veselý, K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu, Praha, Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, 1, ISBN: 978-80-88132-19-6, 160 pages, [Online], 2023
  2. V. Veselý, Ke dvojznačnosti kvantovacích sloves a recipročních výrazů v konstrukcích s násobnými číslovkami, Naše řeč, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, p. 195-226, 32 pages, ISSN: 0027-8203, n. 4, [Online], 2023
  3. V. Veselý, Modal verbs and the feature of (non-)agentivity: a case study on the use of the Czech modal verb muset ‘must, have to’, Jazykovědné aktuality, Praha, Jazykovědné sdružení České republiky, p. 189-210, 22 pages, ISSN: 1212-5326, [Online], 2023
  4. O. Uličný, A. Černá, M. Beneš, O. Bláha, P. Poukarová, H. Prokšová, M. Prošek, K. Smejkalová, S. Skorvid, Š. Šimek, S. Škodová, B. Štěpánková, V. Veselý, L. Veselovská, Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-365-2, 216 pages, 2017