RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4195EmployeeDepartment of Geography

Publications

 1. J. Vávra, Globalista, Earthista, Placeista, Syntetizátor … A proč ne Mašinista, Exorcista …?, [Online], 2021
 2. J. Vávra, Úřední škrt v RVP ZV gumuje v hlavě naše mapy. Vzdělávací předmět zeměpis, [Online], 2021
 3. J. Vávra, Afrika: šířková pásmovitost jako zrcadlová/osová souměrnost podle rovníku/osy s dopady na hydrologii řek Nil a Kongo, 1, [Online], 2020
 4. J. Vávra, Mezi teorií a praxí v českém vzdělávání, na příkladu zeměpisu, [Online], 2020
 5. J. Vávra, MEZI TEORIÍ A PRAXÍ V ČESKÉM VZDĚLÁVÁNÍ, NA PŘÍKLADU ZEMĚPISU, [Online], 2020
 6. J. Vávra, Analýza kazuistiky a hospitační videostudie tématu Teplá a studená fronta, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2019
 7. J. Vávra, Evropské asociaci učitelů geografie (EUROGEO) je 40 roků, [Online], 2019
 8. J. Vávra, Kognitivní mapa oborově vzdělávacího tématu Teplá a studená fronta a rešerše vybraných učebnic, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2019
 9. J. Vávra, Obecná didaktika, transdidaktika. Nebo snad pedago-demago?, [Online], 2019
 10. J. Vávra, Oborově vzdělávací téma „Teplá a studená fronta“, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2019
 11. J. Vávra, Učení (se) místem v libereckém geografickém vzdělávání, druhá část, Metodický portál RVP, Praha, Národí ústav pro vzdělávání, 1, 9 pages, ISSN: 1802-4785, n. 1, [Online], 2019
 12. J. Vávra, Učit (se) místem, první (obecná) část, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, 9 pages, ISSN: 1802-4785, n. 1, [Online], 2019
 13. J. Vávra, Znalosti a schopnosti, část II: Schopnosti, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, 6 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2019
 14. J. Vávra, Znalosti a schopnosti. Část I: Znalosti (knowledge), Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, 6 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2019
 15. J. Vávra, Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. Liberecký příklad, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, 9 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2018
 16. J. Vávra, Taxonomie a demografický model podle spirálového kurikula v 6. a v 9. ročníku, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, p. 1-8, 8 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2018
 17. J. Vávra, Taxonomie a demografický model podle spirálového kurikula ve vyšších ročnících gymnázia, Metodický portál RVP, Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 1, p. 1-8, 8 pages, ISSN: 1802-4785, [Online], 2018
 18. J. Vávra, Kognitivní dimenze s použitím slovesa KRESLIT v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift, [Online], 2017
 19. J. Vávra, Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměření na transfer vědeckých znalostí a kvalitativní hodnocení s ověřením některých poznatků v 6. ročníku zeměpisu, [Online], 2017
 20. J. Vávra, Příklady sestavování tektonických desek, [Online], 2017
 21. J. Vávra, Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift, [Online], 2017
 22. J. Vávra, Transfer/Zprostředkování odborného tématu Tektonické desky a Kontinentální drift do tématu vzdělávacího, [Online], 2017
 23. J. Vávra, Myslet o prostoru geograficky, ICERI2016 Proceedings 9th International Conference of Education, Research and Innovation November 14th-16th, 2016, Seville, Spain. Valencia, IATED Academy, ISBN: 978-84-617-5895-1, p. 1338-1346, 9 pages, 2016
 24. J. Vávra, Případová studie: Migrace učitelů cizích jazyků ze zahraničí, kteří učí na TU v LIberci, na univerzitě v Drážďanech, v Německu, 2016
 25. J. Vávra, A. Hynek, G. Novotný, Thinking Space Geographically, 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (iCERi), Sevilla, Spain, ICERI Proceedings, 1, ISBN: 978-84-617-5895-1, p. 138-1346, 9 pages, 2016
 26. J. Vávra, Zahraniční geografická kurikula, standardy a příklady hodnocení v roce 2012, [Online], 2016
 27. J. Vávra, Zdravý (selský) rozum a vědecké myšlení, které se týká učení o prostoru, v prostoru a s pomocí prostoru, [Online], 2016
 28. J. Vávra, JEDINEC A MÍSTO, JEDINEC V MÍSTĚ, JEDINEC PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTA, Geografie, Praha, Česká geografická společnost, p. 461-478, 18 pages, ISSN: 1210-3004, n. 4, [Online], 2010