kontakt.tul.cz

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3475EmployeeDepartment of Advanced MaterialsL03311
+420 48535 3890EmployeeDepartment of Advanced MaterialsL03311

Publications

 1. K. Adach, M. Fijalkowski, Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells, International Journal of Molecular Sciences, Basel, MDPI, 18 pages, ISSN: 1422-0067, n. 5103, [Online], 2022
 2. M. Noman, N. Amor, A. Ali, S. Petrík, R. Coufal, K. Adach, M. Fijalkowski, Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications, GELS, Basel, MDPI, 17 pages, ISSN: 2310-2861, n. 4, [Online], 2021
 3. K. Adach, M. Fijalkowski, Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells?, Molecules, Basel, MDPI, 1, 23 pages, ISSN: 1420-3049, n. 5, [Online], 2021
 4. K. Adach, D. Kroisová, M. Fijalkowski, Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources, Particulate Science and Technology, Philadelphia, Taylor & Francis, Inc., 1, p. 481-489, 9 pages, ISSN: 0272-6351, n. 4, [Online], 2021
 5. M. Fijalkowski, K. Adach, P. Braťka, Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou, [Online], 2020
 6. M. Fijalkowski, Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy, Materials, SWITZERLAND, MDPI AG, 1, 17 pages, ISSN: 1996-1944, n. 3, [Online], 2020
 7. M. Khan, J. Militký, V. Baheti, M. Fijalkowski, J. Wiener, L. Voleský, K. Adach, Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties, Cellulose, Dordrecht, SPRINGER, 1, p. 10519-10539, 21 pages, ISSN: 0969-0239, n. 17, [Online], 2020
 8. M. Fijalkowski, Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor, Coatings, MDPI, 23 pages, ISSN: 2079-6412, n. 8, [Online], 2020
 9. J. Maryška, O. Macháček, M. Fijalkowski, F. Yalcinkaya, F. Hazuka, R. Vítek, PVA membrána pro entalpický výměník vzduch – vzduch, 2019
 10. P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, D. Lukáš, J. Chvojka, J. Bajáková, L. Vysloužilová, E. Amler, M. Buzgo, D. Bezděková, V. Lukášová, Způsob výroby nanovlákenné vrstvy z vodného roztoku polyvinylalkoholu pro tkáňové inženýrství elektrostatickým zvlákňováním pomocí metody bezjehlového či jehlového elektrostatického zvlákňování, [Online], 2019
 11. D. Silvestri, Z. Gončuková, S. Waclawek, K. Adach, M. Fijalkowski, V. Vellora Thekkae Padil, M. Černík, A comparative study of gold nanoparticles synthesized with a 'green' approach, NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 416-421, 6 pages, 2018
 12. A. Sobczyk-Guzenda, S. Owczarek, A. Wojciechowska, D. Batory, M. Fijalkowski, M. Gazicki-Lipman, Fluorine doped titanium dioxide films manufactured with the help of plasma enhanced chemical vapor deposition technique, Thin Solid Films, Elsevier BV, 1, p. 78-87, 10 pages, ISSN: 0040-6090, n. 3, [Online], 2018
 13. S. Waclawek, Z. Gončuková, K. Adach, M. Fijalkowski, M. Černík, Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions, Environmental Science and Pollution Research, Heidelberg, Springer Nature, 1, p. 24210-24219, 10 pages, ISSN: 0944-1344, n. 24, [Online], 2018
 14. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, J. Skolimowski, METHOD OF OBTAINING NANOPARTICLES OF BIOMORPHIC SILICA FROM PLANT SECTIONS CHARACTERIZED BY HIGH CONTENT THEREOF, [Online], 2018
 15. A. Sobczyk-Guzenda, S. Owczarek, M. Fijalkowski, D. Batory, M. Gazicki-Lipman, Morphology, structure and photowettability of TiO2 coatings doped with copper and fluorine, Ceramics International, Elsevier BV, 1, p. 5076-5085, 10 pages, ISSN: 0272-8842, n. 5, [Online], 2018
 16. H. Gronwald, P. Louda, L. Voleský, M. Fijalkowski, Z. Rozek, P. Kejzlar, D. Batory, P. Serrano, K. Opalko, D. Lietz-Kijak, An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface, 2017
 17. K. Adach, M. Fijalkowski, L. Spanhel, Sol gel synthesis of ternary ZnxTiyOz nanocrystals under microwave irradiation, 5th Nano Today Conference, 1 pages, [Online], 2017
 18. P. Louda, L. Voleský, P. Kejzlar, M. Fijalkowski, Z. Rozek, D. Batory, H. Gronwald, K. Opalko, D. Lietz-Kijak, An In Vitro Comparison of Air-abrasion and Drill Influence on Dentin Surface, International Journal of Engineering and Advanced Research Technology, Shahpura, Jaipur, India., SN Publishing, 1, p. 42-45, 4 pages, ISSN: 2454-9290, n. 8, [Online], 2016
 19. G. McMahon, G. Burke, A. Janssen, K. Adach, M. Fijalkowski, L. Spanhel, In Situ Characterization of ZnO Quantum Dots in Solution: Aggregation and Brownian Motion, Microscopy and Microanalysis, 22, p. 82-83, 2 pages, ISSN: 1435-8115, [Online], 2016
 20. M. Fijalkowski, D. Kroisová, K. Adach, J. Skolimowski, Metoda získávání nanočástic biomorfního oxidu křemičitého z rostlinných částí charakteristických jeho vysokým obsahem, [Online], 2016
 21. H. Gronwald, K. Opalko, P. Louda, M. Fijalkowski, Z. Rozek, D. Batory, P. Kejzlar, L. Voleský, P. Serrano, D. Lietz-Kijak, Porównanie wybranych parametrów powierzchni zebiny preparowanej piaskarka wodno- powietrzna i wiertlem, VIII. MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ "STOMATOLOGIA NAUKA INTERDYSCYPUNARNA", Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, p. 137-139, 3 pages, 2016
 22. M. Fijalkowski, Z. Rozek, M. Louda, P. Louda, S. Hořejš, Povlakované nástroje závitořezné z rychlořezné oceli, zejména závitníky, [Online], 2016
 23. M. Fijalkowski, K. Adach, A. Petráň, D. Kroisová, Rice husks - Structure, composition and possibility of use them at surface treatment, Materials Science Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 9783038355250, p. 153-156, 4 pages, ISSN: 0255-5476, 2016
 24. K. Adach, M. Fijalkowski, G. Gajek, J. Skolimowski, R. Kontek, A. Blaszczyk, Studies on the cytotoxicity of diamond nanoparticles against human cancer cells and lymphocytes, Chemico-Biological Interactions, IRELAND, ELSEVIER IRELAND LTD, p. 156-166, 11 pages, ISSN: 0009-2797, n. 7, [Online], 2016
 25. M. Fijalkowski, Z. Rozek, M. Louda, P. Louda, S. Hořejš, Vodicí kladky z tvrzené oceli pro tažení drátu, [Online], 2016
 26. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, J. Skolimowski, Způsob přečištění biologického odpadu vznikajícího při zpracování zemědělských plodin charakterizovaných vysokým obsahem oxidu křemičitého od nežádoucích doprovodných iontů prvků, [Online], 2016
 27. K. Adach, M. Fijalkowski, J. Skolimowski, Antioxidant Effect of Hydroxylated Diamond Nanoparticles Measured in Soybean Oil, FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES, 5 Howick Place, London, SW1P 1WG, Taylor and Francis Group, LLC, 23, p. 1024-1032, 9 pages, ISSN: 1536-383X, n. 12, [Online], 2015
 28. D. Kroisová, K. Adach, M. Fijalkowski, H. Marešová, Biogenic And Synthetic Amorphous Silica – Compare And Interaction with Bacterial Systems, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 442-447, 6 pages, 2015
 29. D. Kroisová, K. Adach, M. Fijalkowski, Distribution and Characterization of Biogenic Silicone Dioxide Nanoparticles in Equisetum arvense, Equisetum hyemale, Hordeum vulgare and Oryza sativa L., 2015
 30. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, Z. Rozek, V. Kovačič, A. Petráň, J. Ron, Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu a způsob její přípravy, [Online], 2015
 31. D. Batory, A. Jedrzejczak, W. Szymanski, P. Niedzielski, M. Fijalkowski, P. Louda, I. Kotela, M. Hromadka, J. Musil, Mechanical characterization of a-C:H:SiOx coatings synthesized using radio-frequency plasma-assisted chemical vapor deposition method, Thin Solid Films, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA,, 1, p. 299-305, 7 pages, ISSN: 0040-6090, [Online], 2015
 32. M. Fijalkowski, A. Karczemska, J. Łysko, R. Zybała, M. Kozanecki, P. Filipczak, V. Ralchenko, M. Walock, A. Stanishevsky, S. Mitura, Nanostructured Diamond Device for Biomedical Applications, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, USA, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, 2, p. 1006-1013, 8 pages, ISSN: 1533-4880, n. 2, [Online], 2015
 33. M. Fijalkowski, D. Kroisová, K. Adach, Natural Organic - Inorganic Material Utilized as a Filler in Polymer Systems, NANOCON Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 463-468, 6 pages, [Online], 2015
 34. D. Kroisová, K. Adach, M. Fijalkowski, Physico-mechanical Properties of Epoxy Resin Filled with Rice Husk Particles, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 382-387, 6 pages, 2015
 35. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, A. Petráň, Přeslička rolní - stavba, struktura a chemické složení, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 1, p. 272-277, 6 pages, ISSN: 0447-6441, n. 9, 2015
 36. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, Z. Rozek, V. Kovačič, J. Ron, A. Petráň, Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu, [Online], 2014
 37. D. Kroisová, A. Petráň, K. Adach, M. Fijalkowski, Natural Objects - Structure and Composition, International Scientific Conference Unitech, Gabrovo, University Publishing House"V.Aprilov", 1, p. 278;284, ISSN: 1313-230X, [Online], 2014
 38. P. Louda, S. Hořejš, M. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Povlakované lisovací nebo tvářecí nástroje, [Online], 2014
 39. P. Louda, S. Hořejš, M. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Povlakované lisovací nebo tvářecí nástroje, [Online], 2013
 40. S. Hořejš, P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Povlakované nástroje závitořezné z rychlořezné oceli, zejména závitníky, [Online], 2013
 41. S. Hořejš, P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Vodicí kladky z tvrzené oceli pro tažení drátu, [Online], 2013
 42. P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, P. Niedzielski, S. Mitura, D. Batory, Pohybové konstrukční součásti spalovacího motoru opatřené na povrchu tenkou vrstvou pro snížení třecích sil spalovacího motoru a pro snížení spotřeby paliva spalovacího motoru, zejména pístní kroužek nebo pístní čep spalovacího motoru, [Online], 2011
 43. P. Louda, J. Krejčík, Z. Rozek, M. Fijalkowski, S. Mitura, P. Niedzielski, W. Kaczorowski, Obráběcí a řezné nástroje z rychlořezné oceli pro opracování dřeva a dřevěných kompozitů, [Online], 2010