Ing. Věra Pelantová, Ph.D.

Ing. Věra Pelantová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3520EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringC03007

Publications

 1. V. Pelantová, The Maintenance Management, Maintenance Management - Current Challenges, New Developments, and Future Directions, London, IntechOpen, 1, ISBN: 978-1-80356-480-7, 15 pages, [Online], 2023
 2. V. Pelantová, D. Kolář, A Complex Conception of Management System of Organisations And Social Responsibility, MM Science Journal, Prague, MM Publishing s.r.o., 1, p. 5481-5487, 7 pages, ISSN: 1803-1269, n. 12, [Online], 2021
 3. V. Pelantová, Cirkulární ekonomika a základy v systémech managementu, Cesty Plastu, Plast: Omezení jeho užívání, nahrazení šetrnějšími materiály a analýza dopadu na životní styl, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, 2022, p. 16-19, 3 pages, 2021
 4. V. Pelantová, Oběhové hospodářství a obce, 17. Kreislaufwirtschaftund Deponieworkshop Zittau-Liberec 2021, Zittau, Hochschule Zittau / Gorlitz, 1, p. 45-51, 7 pages, [Online], 2021
 5. V. Pelantová, Údržba na pomezí digitalizace, Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2020 – 2021 a Maintenance 2020 - 2021, Praha, ČSpÚ, ISBN: 978-80-213-3127-3, p. 325-331, 6 pages, 2021
 6. V. Pelantová, Člověk a holistika procesů, 11th Annual International Scientific Conference 2019 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-505-2, 4 pages, 2019
 7. V. Pelantová, Holistická údržba, Údržba 2019, Praha, CSpU, 1, ISBN: 978-80-213-2974-4, p. 73-79, 7 pages, [Online], 2019
 8. V. Pelantová, Nonconformities with Material Aspects in Management Systems, Materials Science Forum, Zurich, Trans Tech Publications Ltd, 1, p. 305-312, 8 pages, ISSN: 0255-5476, n. 4, [Online], 2019
 9. V. Pelantová, J. Zajíček, Mapování toku odpadů v Libereckém kraji, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018, 1, p. 263-270, 8 pages, 2018
 10. V. Pelantová, P. Čečák, New aspects of maintenance management and the material of spare parts, MM Science Journal, MM publishing Ltd., 1, p. 2283-2289, 7 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2018
 11. V. Pelantová, Problematika údržby v podpůrných útvarech, Údržba 2018 - Maintenance 2018, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1, ISBN: 978-80-213-2884-6, p. 148-153, 6 pages, [Online], 2018
 12. V. Pelantová, E. Šírová, The Modern Storage Equipment with Emphasis on innovations and Risks, MM Science Journal, PRAGUE 10, MM Publishing, s.r.o., 1, p. 2276-2282, 7 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2018
 13. V. Pelantová, P. Madzík, Validation of product quality through graphical interpretation of the Kano model: An explorative study, International Journal of Quality and Reliability Management, 1, p. 1956-1975, 20 pages, ISSN: 0265-671X, n. 9, [Online], 2018
 14. V. Pelantová, Postřehy ze zavádění Průmyslu 4.0 v organizacích, Údržba 2017 Maintenance 2017, Praha, ČSpÚ, 1, ISBN: 978-80-213-2781-8, p. 181-187, 7 pages, 2017
 15. V. Pelantová, E. Šlaichová, M. Tonhá Rodrigues, Spare Parts Inventory Optimization Methods, PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE: LIBEREC ECONOMIC FORUM 2017, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 257-266, 10 pages, [Online], 2017
 16. V. Pelantová, I. Sulírová, Ľ. Závodská, M. Rakyta, State-of-the-art Approaches to Material Transportation, Handling and Warehousing, 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS ON SUSTAINABLE, MODERN AND SAFE TRANSPORT; Procedia Engineering, Elsevier BV, 1, p. 857-862, 6 pages, ISSN: 1877-7058, n. 1, [Online], 2017
 17. V. Pelantová, E. Šlaichová, The Contribution to the Integration of Management Systems Oriented to the Sustainable and TQM, Amfiteatru Economic, Bucuresti, 1, p. 951-965, 15 pages, ISSN: 1582-9146, n. 11, [Online], 2017
 18. V. Pelantová, J. Zajíček, The system view on the landscape, [Online], 2017
 19. V. Pelantová, E. Šlaichová, Control of Spare Parts Inventory in Organisations, MM Science Journal, Praha, MM Science Journal, 1, p. 1509-1514, 6 pages, ISSN: 1803-1269, n. 11, 2016
 20. V. Pelantová, L. Kretschmerová, Laboratory tasks and material and safety aspects, Materials Science Forum, Pfaffikon, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-728-5, p. 334-341, 8 pages, ISSN: 0255-5476, n. 8, [Online], 2016
 21. V. Pelantová, Případová studie managementu rizik procesně, Spolehlivost a management rizik., Praha, Česká společnost pro jakost, 1, ISBN: 978-80-02-02639-6, p. 16-22, 7 pages, [Online], 2016
 22. V. Pelantová, Připravenost systému managementu a údržby na Průmysl 4.0, Údržba 2016 - Maintenance 2016, Praha, Česká společnost pro údržbu, 1, ISBN: 978-80-213-2668-2, p. 34-40, 7 pages, [Online], 2016
 23. V. Pelantová, Problematika černých skládek, Skládkový workshop Liberec – Zittau 2016, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 1-6, 6 pages, [Online], 2016
 24. V. Pelantová, A difficulty of the work on the production line, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, London, Taylor and Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02879-1, p. 3849-3854, 6 pages, [Online], 2015
 25. V. Pelantová, Agricultural Organisations and Quality, Journal of TransLogistics 2015, Wroclaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1, ISBN: 978-83-7493-876-1, p. 183-191, 9 pages, [Online], 2015
 26. V. Pelantová, Kvalitní management údržby aneb údržba procesu údržby, Údržba 2015 - Maintenance 2015, Praha, Česká společnost pro údržbu, 1, ISBN: 978-80-213-2590-6, p. 115-119, 5 pages, 2015
 27. V. Pelantová, Nenastal čas zavádět další pružné struktury, 9th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015 - Conference proceedings, Liberec, Vysokoškolský podnik Liberec, s.r.o., 1, ISBN: 978-80-7494-256-3, p. neuvedeno, 6 pages, 2015
 28. V. Pelantová, Proces produkce bez skládek, [Online], 2015
 29. V. Pelantová, Procesní typologie manažera, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-238-9, 2015
 30. V. Pelantová, Průkopníci managementu Turnovska, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-239-6, 2015
 31. V. Pelantová, J. Vitvarová, Safety Culture and Agile, MM Science Journal, Praha, 1, p. 686-690, 5 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2015
 32. V. Pelantová, Safety Culture in Quality Management System of the Organisation, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, London, Taylor and Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02879-1, p. 3855-3862, 8 pages, 2015
 33. F. Manlig, V. Pelantová, E. Šlaichová, F. Koblasa, J. Vavruška, Education Company – an Experience from the Implementation of Problem Based Learning, Applied Mechanics and Materials, neurčeno, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-313-3, p. 477-482, 6 pages, ISSN: 1660-9336, n. 693, 2014
 34. V. Pelantová, Improving of Electrical Power Suppliers in Context of the Distributed Production, QUAERE 2014, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 978-80-87952-04-7, p. 42-49, 8 pages, [Online], 2014
 35. V. Pelantová, J. Havlíček, Integrace a systémy managementu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-164-1, 1 pages, 2014
 36. V. Pelantová, Krizové situace v kvalitě, XI. ročník Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-110-8, p. 1-4, 4 pages, 2014
 37. V. Pelantová, New Teaching of Quality, Novel Trends in Production Devices and Systems, Durnten-Zurich, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03785-944-5, p. 9-14, 6 pages, ISSN: 1660-9336, [Online], 2014
 38. V. Pelantová, Strategie systému managementu pro údržbu, Sborník mezinárodní odborné konference Údržba 2014 - Maintenance 2014, Praha, Česká společnost pro údržbu, 1, ISBN: 978-80-213-2494-7, p. 190-195, 6 pages, 2014
 39. V. Pelantová, Uplatnění požadavků Evropské Unie na skládkování v České republice, [Online], 2014
 40. F. Manlig, J. Vavruška, V. Pelantová, M. Šimúnová, E. Šlaichová, F. Koblasa, Educational Company And e-Learning, Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2013, Prague, ADIS Multi CConference on Computer Science and Information Systems 2013, 1, ISBN: 9789728939885, p. 394-398, 5 pages, 2013
 41. V. Pelantová, Jaká je Vaše prognóza vývoje průmyslového trhu v roce 2012 s přihlédnutím k obavám z návratu recese? Téma Prognóza pro rok 2012. Návrat krize, příchod konce nebo čas růstu?, Řízení a údržba průmyslového podniku, Český Těšín, Trade Media International, s.r.o., 1, p. 10-12, 3 pages, ISSN: 1803-4535, n. 6, 2012
 42. V. Pelantová, Infrastruktura pohledem strategického managementu organizace, Mezinárodní konference Středoevropské fórum údržby 2009 - Central-European Maintenance Forum 2009, Praha, ČSPÚ Praha, 1, ISBN: 978-80-213-1999-8, p. 31-38, 8 pages, 2009