kontakt.tul.cz

Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2473EmployeeDepartment of Finance and AccountingH08037

Publications

 1. H. Jáčová, O. Hasprová, O. Malíková, Z. Brabec, Š. Hyblerová, M. Černíková, M. Händelová, D. Pur, R. Hojná, L. Strýčková, J. Adamek, M. Bak, J. Dziuba, E. Hajduga, J. Kogut, A. Koza, P. Konieczna, W. Krawiec, R. Kurek, T. Orzeszko, A. Politaj, M. Solarz, Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-483-3, 369 pages, 2019
 2. O. Hasprová, Z. Brabec, J. Rozkovec, The Influence of Intangible Assets on Company Performance, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Silesian University in Opava, 1, p. 34-46, 13 pages, ISSN: 1212-415X, n. 1, [Online], 2019
 3. O. Hasprová, Z. Brabec, Základy účetnictví podnikatelských subjektů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-490-1, 251 pages, 2019
 4. O. Malíková, Z. Brabec, J. Rozkovec, Financial reporting of intangible assets - evidence on information and communication companies in the Czech Republic, Journal of International Studies, Szczecin, Centre of Sociological Research, NGO, 1, p. 327-340, 14 pages, ISSN: 2071-8330, n. 2, 2018
 5. O. Hasprová, Z. Brabec, J. Rozkovec, Intangible assets disclosed by public universities in Czech Republic, Journal of International Studies, Szczecin, Centre of Sociological Research, NGO, 1, p. 67-79, 13 pages, ISSN: 2071-8330, n. 1, 2018
 6. M. Černíková, Z. Brabec, Intangible assets in accounting and tax legislation in the Czech Republic, Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts sgem 2018, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-63-8, p. 215-222, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2018
 7. Z. Brabec, H. Jáčová, The Usage of the Balanced Scorecard Concept by Czech Companies, Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts sgem 2018, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-63-8, p. 443-450, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2018
 8. Z. Brabec, P. Matějovská, Measuring Performance of Small Retail and Wholesale Companies in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 13, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 71-77, 7 pages, [Online], 2017
 9. O. Hasprová, Z. Brabec, Performance of the Textile Industry Companies in the Liberec Region, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 50-61, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2017
 10. H. Jáčová, Z. Brabec, The Evaluation of Company Performance in the Czech Republic, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts Conference Proceedings, Sofia, STEF 92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-93-3, p. 761-769, 9 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 11. O. Malíková, Z. Brabec, Implementation of Environmental Management System (EMS) and its Impact on Accounting Agenda - A Study Case of an Automotive Company in the Czech Republic, Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Volume III, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-74-2, p. 321-328, 8 pages, 2016
 12. Z. Brabec, O. Malíková, The Role of Intangible Assets Recognised by Czech Companies Listed on the Prague Stock Exchange, Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Volume III, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-74-2, p. 639-646, 8 pages, 2016
 13. Z. Brabec, O. Hasprová, The Use of Transfer Pricing by Associated Enterprises in a Controlled Transaction on the Example of a Manufacturer, Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Volume III, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-74-2, p. 655-662, 8 pages, 2016
 14. O. Hasprová, L. Strýčková, H. Jáčová, M. Černíková, R. Hojná, O. Malíková, Z. Brabec, R. Kafková, D. Pur, Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-309-6, 210 pages, 2016
 15. O. Hasprová, Z. Brabec, Základy účetnictví podnikatelských subjektů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-227-3, 2015
 16. Z. Brabec, Application of International Financial Reporting Standards by Czech Companies, Peer-Reviewed Proceedings of the Conference Hradec Economic Days, Part IV, Hradec Králové, Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-369-7, p. 58-63, 6 pages, 2014
 17. O. Hasprová, Z. Brabec, The Importance of Intangible Assets in a Company Engaged in the Development of Advanced Technologies, Proceedings of the SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Volume II, Sofia, STEF92 Technology Ltd, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 769-776, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 18. Z. Brabec, The Use of International Financial Reporting Standards by Selected Companies Listed on the Prague Stock Exchange, Proceedings of the SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Volume II, Sofia, STEF92 Technology Ltd, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 809-815, 7 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 19. Z. Brabec, Financial reporting in the USA: use of the IFRS, 2013
 20. H. Jáčová, J. Horák, Z. Brabec, New Management Systems and Their Application through Erp Systems in the Czech Republic, Proceedings of the 11th international conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 231-239, 9 pages, 2013
 21. O. Malíková, Z. Brabec, The Influence of a Different Accounting System on Informative Value of Selected Financial Ratios, Technological and Economic Development of Economy, Vilnius, Vilnius Gediminas Tech. University, 1, p. 149;163, ISSN: 2029-4913, n. 1, 2012
 22. Z. Brabec, The Influence of Accounting Evidence of Self-manufactured Goods Inventories on the Informative Value of Selected Financial Ratios, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 39;47, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 23. Z. Brabec, M. Bartoňová, Kritické komentáře k vybrané problematice teorie účetnictví a její aplikaci v podmínkách současné účetní regulace, 2011
 24. O. Malíková, Z. Brabec, Project of Updating the Conceptual Framework of the IAS/IFRS and its Influence on the Accounting in the Czech Republic, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 79;91, ISSN: 1212-415X, n. 1, 2011
 25. Z. Brabec, Účetní informace a vypovídací schopnost účetních výkazů a finanční analýzy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-778-9, 2011
 26. Z. Brabec, IFRS pro malé a střední podniky, 2010
 27. O. Malíková, Z. Brabec, M. Bartoňová, V. Mašínová, P. Čermáková, J. Horák, P. Nevařilová, R. Venclová, Účetnictví včera a dnes, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726966, 2010
 28. Z. Brabec, Analýza časové řady bytové výstavby v České republice - byty dokončené v letech 1998 - 2007, 2009
 29. Z. Brabec, Odlišnosti ve vykazování výsledku hospodaření dle IAS/IFRS a dle český účetních předpisů, 2009