Ing. Jan Öhm, Ph.D.

Ing. Jan Öhm, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2372EmployeeDepartment of Economic StatisticsH08013

Publications

 1. Z. Pěničková, J. Öhm, INTERNATIONALIZATION PROCESS, INNOVATION, AND EXPORT VOLUMES OF THE EU MEMBER STATES, Transformations in Business & Economics, Vilnius, Vilnius University, p. 1022-1038, 17 pages, ISSN: 1648-4460, n. 3a, [Online], 2023
 2. J. Öhm, Z. Pěničková, Internationalization, the Highly Qualified and the Innovation Output, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendel University Press, p. 219-228, 10 pages, ISSN: 1211-8516, n. 1, [Online], 2019
 3. Z. Pěničková, J. Öhm, R&D Investments, EPO Patent Applications and the Economic Heterogeneity within the EU, Review of Economic Perspectives, Brno, Walter de Gruyter GmbH, 1, p. 177-191, 15 pages, ISSN: 1213-2446, n. 2, [Online], 2018
 4. J. Mačí, J. Öhm, Š. Hyblerová, Corporate Loans and Czexit on Euro-Koruna, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 353-361, 9 pages, [Online], 2017
 5. M. Bartůňková, J. Öhm, J. Rozkovec, DEA Models in Evaluation of Factors of Temporary Absence from Work in the Czech Republic, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Hradec Králové, University of Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 43-48, 6 pages, [Online], 2017
 6. M. Bartůňková, J. Öhm, J. Rozkovec, Modeling of Incapacity for Work in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical Universtiy of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 304-310, 7 pages, [Online], 2017
 7. J. Mačí, J. Öhm, The Development of Debt Financial Markets – the Case of Selected CEE and Latin America Economies, European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2017, part 2, Brno, Masarykova Univerzita, 1, ISBN: 978-80-210-8610-4, p. 19-25, 7 pages, 2017
 8. J. Rozkovec, J. Öhm, K. Gurinová, Posteriori Setting of the Weights in Multi-Criteria Decision Making in Educational Practice, Mathematical Methods in Economics 2016, Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 747-750, 4 pages, [Online], 2016
 9. J. Öhm, Francouzský model krytí přírodních katastrofických rizik jako zdroj inspirace pro Českou republiku, Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-367-3, p. 347-353, 7 pages, 2014
 10. J. Öhm, Impact of Nonwage Labour Costs on Unemployment Rate in Context of Present Crisis, 2013
 11. J. Öhm, Ž. Boučková, Informace ve zdravotnictví, 2012
 12. J. Öhm, J. Mačí, Konsekvence změn v systému starobních penzí - případ České republiky, 2011
 13. J. Öhm, Direct Taxes and the Insurance Paradigm Crisis, 2010
 14. J. Öhm, M. Veselý, The Demand for Motor Vehicles Insurance in Context of the Passenger Car Market, 2010
 15. J. Öhm, Hodnocení a zkušenosti z pohledu studentů doktorského studia ekonomického zaměření na TUL, 2009
 16. J. Öhm, The Impact of The Opt-Out Principle on The Czech Pension System, 2009
 17. J. Öhm, Possible Approaches to Czech Pension Reform, 2008