kontakt.tul.cz

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2814EmployeeDepartment of Applied MathematicsG04021

Publications

 1. D. Vrbík, J. Šmída, HealtGIS - Zdraví a GIS Liberec 2019, [Online], 2020
 2. J. Loosová, J. Šmída, V. Valenta, O. Kovář, Health and GIS: The present situation and future options in the Czech Republic, Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví, Česká republika, National Institute of Public Health, p. 5-9, 5 pages, ISSN: 1802-6281, n. 1, [Online], 2020
 3. H. Böhm, J. Šmída, Borders on the old maps of Jizera Mountain, MIscellanea Geografica, de Gruyter POland, 1, p. 199-209, 11 pages, ISSN: 2084-6118, n. 04, [Online], 2019
 4. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Experimentální studie využití dat státní správy pro odhad hrubé mzdy na úrovni LAU1, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-709-5, p. 167-175, 9 pages, [Online], 2019
 5. K. Zágoršek, E. Drápela, J. Šmída, H. Böhm, T. Vitvar, M. Kändler, Geography and its Application in Education Within the Cross Border Cooperation Project "Springs Connecting" (Case Study), USEFUL GEOGRAPHY: TRANSFER FROM RESEARCH TO PRACTICE, Brno, Masarykova univerzita, ISBN: 978-80-210-8907-5, p. 112-118, 7 pages, 2018
 6. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Kritické posouzení a zpřesnění územně plánovací dokumentace, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 7. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Časový horizont využitelnosti území, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 8. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Pohled na funkční využitelnost území, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 9. J. Šmída, D. Vrbík, H. Böhm, K. Severýnová Popková, J. Hásek, I. Rous, J. Potocki, P. Wiater, Mapy Jizerských hor, [Online], 2017
 10. J. Šmída, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Rodinné podniky v obcích České republiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, [Online], 2017
 11. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic, Statistika, Praha, Český statistický úřad, p. 56-70, 15 pages, ISSN: 0322-788X, n. 4, [Online], 2016
 12. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 9788074942969, p. 414-418, 5 pages, [Online], 2016
 13. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent, [Online], 2015
 14. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Mapy regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, [Online], 2015
 15. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 16. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 17. M. Žižka, P. Rydvalová, Z. Hubínka, J. Šmída, Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů, 1 pages, [Online], 2013
 18. M. Žižka, J. Šmída, P. Rydvalová, K. Popková, Atlas ekonomických ukazatelů, Praha, Professional Publishing, 2011
 19. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 20. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010