kontakt.tul.cz

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2814EmployeeDepartment of Applied MathematicsG04021

Publications

 1. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Metodika využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021, 1, 2021
 2. D. Vrbík, V. Žabka, J. Šembera, J. Šmída, Workshop I: Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat data od občanů, 2021
 3. J. Šmída, J. Loosová, J. Prattingerová, V. Žabka, D. Vrbík, L. Václavíková, J. Šembera, J. Harmann, Digital epidemiology supported by GIS as a way for effective communication of the epidemic situation, European Journal of Public Health, Oxford University Press, 1 pages, ISSN: 1101-1262, n. 5, [Online], 2020
 4. D. Vrbík, J. Šmída, HealtGIS - Zdraví a GIS Liberec 2019, [Online], 2020
 5. J. Šmída, V. Žabka, D. Vrbík, P. Bucháček, J. Adam, J. Šembera, IS EpiGIS-COVID, [Online], 2020
 6. J. Šmída, J. Šembera, V. Žabka, J. Adam, Workshop I: Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat data od občanů, 2020
 7. J. Loosová, J. Šmída, V. Valenta, O. Kovář, Zdraví a GIS: stav a možná řešení v České republice, Hygiena, National Institute of Public Health, p. 5-9, 5 pages, ISSN: 1802-6281, n. 1, [Online], 2020
 8. H. Böhm, J. Šmída, Borders on the old maps of Jizera Mountain, MIscellanea Geografica, de Gruyter POland, 1, p. 199-209, 11 pages, ISSN: 2084-6118, n. 04, [Online], 2019
 9. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Experimentální studie využití dat státní správy pro odhad hrubé mzdy na úrovni LAU1, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-709-5, p. 167-175, 9 pages, [Online], 2019
 10. K. Zágoršek, E. Drápela, J. Šmída, H. Böhm, T. Vitvar, M. Kändler, Geography and its Application in Education Within the Cross Border Cooperation Project „Springs Connecting“ (Case Study), USEFUL GEOGRAPHY: TRANSFER FROM RESEARCH TO PRACTICE, Brno, Masarykova univerzita, ISBN: 978-80-210-8907-5, p. 112-118, 7 pages, 2018
 11. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Kritické posouzení a zpřesnění územně plánovací dokumentace, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 12. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Časový horizont využitelnosti území, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 13. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Pohled na funkční využitelnost území, Liberec, Technický univerzita v Liberci, GEO-TOOLS, z.s., 2017
 14. J. Šmída, D. Vrbík, H. Böhm, K. Severýnová Popková, J. Hásek, I. Rous, J. Potocki, P. Wiater, Mapy Jizerských hor, [Online], 2017
 15. J. Šmída, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Rodinné podniky v obcích České republiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, [Online], 2017
 16. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic, Statistika, Praha, Český statistický úřad, p. 56-70, 15 pages, ISSN: 0322-788X, n. 4, [Online], 2016
 17. A. Kocourek, J. Šimanová, J. Šmída, Modelling of Regional Price Levels in the Districts of the Czech Republic, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 9788074942969, p. 414-418, 5 pages, [Online], 2016
 18. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent, [Online], 2015
 19. J. Šmída, A. Kocourek, J. Šimanová, Mapy regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, [Online], 2015
 20. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 21. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 22. M. Žižka, P. Rydvalová, Z. Hubínka, J. Šmída, Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů, 1 pages, [Online], 2013
 23. M. Žižka, J. Šmída, P. Rydvalová, K. Popková, Atlas ekonomických ukazatelů, Praha, Professional Publishing, 2011
 24. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 25. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010