doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.

doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4127EmployeeDepartment of Geography

Publications

  1. R. Čief, B. Nižňanský, Mentálna mapa v geografickej kognitívnej konštrukcii, Geografické informácie, Nitra, Constantine The Philosopher Univ Nitra, p. 8-22, 15 pages, ISSN: 1337-9453, [Online], 2018
  2. R. Čief, B. Nižňanský, Traditional, disappearing and emerging human geography topics at grammar achools and in undergraduate geography teacher training programmes, USEFUL GEOGRAPHY: TRANSFER FROM RESEARCH TO PRACTICE, Brno, Masarykova univerzita, ISBN: 978-80-210-8907-5, p. 12-22, 11 pages, 2018
  3. R. Čief, B. Nižňanský, I. Tomčíková, Ľ. Veselovská, Homeland studies and geography´s conceptual basis continuity according to primary schol textbooks. In: Central Europe Area in View of Current Geography, Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference, Brno, Masarykova univerzita, 1, ISBN: 978-80-210-8314-1, p. 387-398, 12 pages, 2016
  4. B. Nižňanský, R. Čief, Analýza geografického základného a všeobecného vzdelávania z hľadiska využitia pojmovej bázy geomorfológie, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava, Geografický ústav SAV, 1, p. 19-36, 18 pages, ISSN: 1337-6799, n. 2, 2013