Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3128EmployeeDepartment of Material Science
+420 48535 3128EmployeeDepartment of Advanced MaterialsL 02008

Publications

 1. P. Kejzlar, Z. Andršová, M. Petržílková, B. Skrbek, A. Ducháč, D. Myszka, Highly Accurate Structural Analysis of Austempered Ductile Iron Using EBSD Technique, Material Science Forum, Trans Tech Publications Ltd, p. 125-130, 6 pages, ISSN: 0255-5476, n. 1081, [Online], 2024
 2. V. Hlaváčková, R. Shrestha, E. Hofmanová, P. Kejzlar, J. Říha, D. Bartak, A. Ševců, K. Černá, A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite, Applied Clay Science, ELSEVIER SCIENCE BV, 9 pages, ISSN: 0169-1317, [Online], 2023
 3. X. Tan, Y. Jiang, Q. Peng, T. Šubrová, J. Šašková, J. Wiener, M. Venkataraman, J. Militký, P. Kejzlar, ,. Mahendran, H. Lammer, W. Xiong, Development and Characterization of Silane Crosslinked Cellulose/Graphene Oxide Conductive Hydrophobic Membrane, Cellulose, Springer Science and Business Media B.V., p. 4561 - 4574, 14 pages, ISSN: 0969-0239, n. 7, [Online], 2023
 4. A. Musaddaq, M. Noman, M. Khan, A. Ali, J. Wiener, M. Petrů, P. Kejzlar, I. Mašín, Efficient fog collector with superhydrophobic coated surface, Journal of the Textile Institute, Oxon, Taylor & Francis, 11 pages, ISSN: 0040-5000, [Online], 2023
 5. E. Kuželová Košťáková, M. Kozlovská, A. Benediková, Š. Hauzerová, V. Jenčová, M. Stuchlík, P. Otáhal, F. Komers, R. Knížek, J. Müllerová, P. Kejzlar, D. Lukáš, Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding, ACS Applied Nano Materials, Washington, DC, American Chemical Society, p. 5242 - 5254, 13 pages, ISSN: 2574-0970, n. 7, [Online], 2023
 6. Q. Peng, X. Tan, X. Xiong, Y. Wang, J. Novotná, K. Shah, Z. Stempien, A. Periyasamy, P. Kejzlar, M. Venkataraman, J. Militký, Insights into the large-size graphene improvement effect of the mechanical properties on the epoxy/glass fabric composites, Polymer Composites, Hoboken, WILEY, p. 7430-7443, 14 pages, ISSN: 0272-8397, n. 11, [Online], 2023
 7. T. Bakalova, P. Kejzlar, M. Böhm, J. Němeček, A. Mazán, I. Burianová, K. Matesová, Moderní trendy v mikroskopii, [Online], 2023
 8. E. Kuželová Košťáková, J. Kovačičin, Š. Hauzerová, E. Chudobová, V. Jenčová, L. Běhálek, P. Kejzlar, J. Valtera, D. Lukáš, Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby, III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“, Brno, SYMMA, spol. s.r.o., ISBN: 978-80-11-04155-7, p. 22, 1 pages, [Online], 2023
 9. M. Rysová, H. Tománková, M. Maryšková, M. Schaabová, P. Kejzlar, A. Ševců, Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 10. V. Homuta, Š. Hauzerová, M. Lisnenko, J. Mikule, P. Kejzlar, D. Lukáš, E. Kuželová Košťáková, Postprocesní úpravy biodegradabilních elektricky zvlákněných nanovláken – povrchově strukturovaná nanovlákna, Biomateriály a jejich povrchy XVI., Praha, České vysoké učení technické v Praze, ISBN: 978-80-01-07212-7, p. 59, 1 pages, [Online], 2023
 11. K. Havlíčková, J. Mikule, M. Lisnenko, Š. Hauzerová, P. Kejzlar, V. Jenčová, E. Kuželová Košťáková, D. Lukáš, Povrchově strukturovaná nanovlákna pro biologické aplikace, Biomateriály a jejich povrchy XVI., Praha, České vysoké učení technické v Praze, ISBN: 978-80-01-07212-7, p. 70, 1 pages, [Online], 2023
 12. N. Petkov, T. Bakalova, A. Obrosov, E. Kashkarov, M. Kormunda, P. Kejzlar, H. Bahchedzhiev, K. Daďourek, S. Weiß, Structural, mechanical, and tribological properties of CrCN coatings obtained by cathodic arc physical vapour deposition technology at different CH4/N2 gas ratio, Thin Solid Films, LAUSANNE, ELSEVIER SCIENCE SA, 10 pages, ISSN: 0040-6090, [Online], 2023
 13. T. Bakalova, L. Svobodová, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, M. Švec, P. Kejzlar, P. Šutta, K. Daďourek, The effect of the process gas mixture ratio on the structure and composition of TiC and TiCN thin layers prepared by cathodic arc deposition on tool steel, Journal of Manufacturing Processes, OXON, ENGLAND, ELSEVIER SCI LTD, p. 90-100, 11 pages, ISSN: 1526-6125, [Online], 2023
 14. Q. Peng, W. Xiong, X. Tan, M. Venkataraman, ,. Mahendran, H. Lammer, P. Kejzlar, J. Militký, Effects of ultrasonic-assisted nickel pretreatment method on electroless copper plating over graphene, Scientific Reports, Nature Research, 12 pages, ISSN: 2045-2322, n. 1, [Online], 2022
 15. M. Rysová, H. Tománková, Š. Hauzerová, M. Schaabová, P. Kejzlar, M. Stuchlík, A. Ševců, Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 16. N. Petkov, T. Bakalova, H. Bahchedzhiev, P. Kejzlar, P. Ryšánek, M. Kormunda, P. Čapková, Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings, Journal of Nano Research, Basel, Trans Tech Publications Ltd., p. 175-196, 22 pages, ISSN: 1662-5250, [Online], 2022
 17. M. Neslušan, M. Pitoňák, J. Čapek, P. Kejzlar, L. Trško, K. Zgútová, J. Slota, Measurement of the rate of transformation induced plasticity in TRIP steel by the use of Barkhausen noise emission as a function of plastic straining, ISA Transactions, NEW YORK, ELSEVIER SCIENCE INC, p. 318-329, 11 pages, ISSN: 0019-0578, [Online], 2022
 18. K. Korniejenko, P. Kejzlar, P. Louda, The Influence of the Material Structure on the Mechanical Properties of Geopolymer Composites Reinforced with Short Fibers Obtained with Additive Technologies, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, Basel, MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, p. page number 2023, 29 pages, ISSN: 1422-0067, [Online], 2022
 19. D. Poláková, L. Čapek, M. Bartoš, P. Kejzlar, M. Rysová, L. Martinová, A. Ševců, The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine, London, SAGE PUBLICATIONS LTD, p. 539-546, 8 pages, ISSN: 0954-4119, n. 4, [Online], 2022
 20. M. Noman, M. Petrů, P. Louda, P. Kejzlar, Woven Textiles Coated with Zinc Oxide Nanoparticles and Their Thermophysiological Comfort Properties, Journal of Natural Fibers, PHILADELPHIA, TAYLOR & FRANCIS INC., p. 4718-4730, 13 pages, ISSN: 1544-0478, n. 12, [Online], 2022
 21. M. Čilliková, A. Mičietová, R. Čep, B. Mičieta, M. Neslušan, P. Kejzlar, Asymmetrical Barkhausen Noise of a Hard Milled Surface, Materials, Basel, MDPI, 11 pages, ISSN: 1996-1944, n. 5, [Online], 2021
 22. N. Nguyen, Y. El-Temsah, P. Hrabák, M. Borůvka, P. Kejzlar, T. Bakalova, A. Ševců, Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater, Science of the Total Environment, Amsterdam, Elsevier, 10 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2021
 23. T. Vaněk, P. Kejzlar, Luminescence redshift of thick InGaN/GaN heterostructures induced by the migration of surface adsorbed atoms, Journal of Crystal Growth, Amsterdam, Elsevier, 1, 6 pages, ISSN: 0022-0248, [Online], 2021
 24. P. Kejzlar, M. Petržílková, Optimalizace lubrikačních vlastností vosků pro snížení ekologické zátěže a minimalizace tření mezi skluznicí a sněhem, Czech Ski s.r.o., 18 pages, 2021
 25. M. Noman, N. Amor, M. Petrů, A. Mahmood, P. Kejzlar, Photocatalytic Behaviour of Zinc Oxide Nanostructures on Surface Activation of Polymeric Fibres, Polymers, Basel, MDPI, 1, 18 pages, ISSN: 2073-4360, n. 8, [Online], 2021
 26. A. Benediková, J. Grégr, M. Stuchlík, P. Kejzlar, M. Kozlovská, E. Kuželová Košťáková, Production And Analysis of Electrospun Materials Containing Oxidic Nanoparticles, 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020), Ostrava, Tanger Ltd., ISBN: 978-80-87294-98-7, p. 116-121, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2021
 27. A. Benediková, P. Kejzlar, E. Kuželová Košťáková, D. Tomka, J. Grégr, Synthesis of Lu2O3 - Bi2O3 Nanoparticles, Manufacturing Technology, Ústí n. L., Jan-Evangelista-Purkyne-University, p. 14-19, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2021
 28. P. Kejzlar, M. Petržílková, Vývoj nových inhibičních vrstev proti plísním v interiérech a domácnostech, Pragoterm, servis fasád, 38 pages, 2021
 29. S. Swar, V. Máková, J. Horáková, P. Kejzlar, P. Parma, I. Stibor, A comparative study between chemically modified and copper nanoparticle immobilized Nylon 6 films to explore their efficiency in fighting against two types of pathogenic bacteria, European Polymer Journal, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, 12 pages, ISSN: 0014-3057, n. 1(1), [Online], 2020
 30. A. Kavánová, T. Bakalova, L. Svobodová, P. Kejzlar, P. Louda, Evaluation of Changes In The Utility Properties of A Base Material After The Application of Thin Coatings Of Wc/C, Tic/C and A Carbon-Based Coating: Ta-C, Nanocon 2019 - Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Ostrava, Tanger, Ltd., ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 244-250, 7 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 31. I. Dufková, V. Kovačič, P. Kejzlar, Mechanical Properties of Geopolymer Filled with from Coke Production, (2020) NANOCON 2019 - Conference Proceedings, 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2019-October, Ostrava, Tanger, Ltd., ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 591-595, 5 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 32. L. Parilák, P. Burik, P. Bella, P. Kejzlar, Texture Evolution during Cold Drawing of Steel Tube with Respect to the Stress - Strain State, Defect and Diffusion Forum, Basel, Trans Tech Publications Ltd., ISBN: 978-303573612-0, p. 115-120, 6 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2020
 33. P. Kejzlar, M. Jakubičková, M. Petržílková, L. Kejzlarová, The Effect of Nps Addition on the Photocatalytic and Antibacterial Effectivity of Composite TiO2/SiO2 Paint, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, Institute of Physics Publish, 1, 7 pages, ISSN: 1757-8981, [Online], 2020
 34. P. Kejzlar, T. Bakalova, O. Seibert, The Effect of SiO2 Nanoparticles Addition on Lubrication Properties of 10W-40 Engine Oil, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, Institute of Physics Publishing, p. "art. no. 012029", 5 pages, ISSN: 1757-8981, [Online], 2020
 35. Z. Andršová, P. Kejzlar, T. Bakalova, M. Petrů, P. Podzimek, The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing, 1, 7 pages, ISSN: 1757-8981, [Online], 2020
 36. P. Kejzlar, M. Petržílková, Vývoj aktivně-funkčních kompozitních materiálů na různé venkovní fasádní substráty obohacené o vzácné kovy, 102 pages, 2020
 37. P. Kejzlar, M. Neslušan, A. Mičietová, J. Uríček, Barkhausen Noise Emission in Hard-Milled Surfaces, Materials, Basel, MDPI, 1, 17 pages, ISSN: 1996-1944, n. 4, [Online], 2019
 38. D. Poláková, I. Víchová, M. Schaabová, P. Kejzlar, L. Martinová, M. Rysová, Combined silk fibroin/nanohydroxyapatite scaffold with antibiotic addition for bone regeneration, [Online], 2019
 39. T. Bakalova, P. Kejzlar, N. Petkov, E. Kashkarov, H. Bahchedzhiev, Influence of Bias Voltage and CH4/N2 Gas Ratio on the Structure and Mechanical Properties of TiCN Coatings Deposited by Cathodic Arc Deposition Method, Journal of Materials Engineering and Performance, New York, Springer New York LLC, 1, p. 343-354, 12 pages, ISSN: 1059-9495, n. 1, [Online], 2019
 40. T. Bakalova, M. Škodová, L. Voleský, P. Kejzlar, V. Kovačič, Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 71-76, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2019
 41. I. Dufková, P. Kejzlar, L. Voleský, S. Le Van, P. Louda, V. Kovačič, Studium struktury vypěněných geopolymerů s různými typy plniv, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZU AV ČR, 1, p. 385-387, 3 pages, ISSN: 0447-6441, n. 11-12, 2019
 42. P. Kejzlar, O. Seibert, T. Pilvousek, The Effect of Mechanical Surface Pre-treatment on the Strength of the Adhesive Joint of High Strength Sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, Institute of Physics Publishing, 8 pages, ISSN: 1757-8981, [Online], 2019
 43. Z. Andršová, P. Kejzlar, T. Bakalova, M. Petrů, P. Podzimek, The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons, [Online], 2019
 44. P. Kejzlar, O. Seibert, J. Grégr, The preparation of iron oxide nanoparticles by a self-combustion method, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 680-684, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2019
 45. D. Poláková, I. Víchová, P. Kejzlar, L. Martinová, Biodegradabilní porézní nosič na bázi silk fibroinu pro ortopedické aplikace, [Online], 2018
 46. T. Bakalova, P. Louda, P. Kejzlar, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, Cathodic Arc Deposition of TiCN Coatings - Influence of the C2H2/N2 Ratio on the Structure and Coating Properties, Journal of Nano Research, Trans Tech Publications, 1, p. 78-91, 14 pages, ISSN: 1662-5250, [Online], 2018
 47. J. Naeem, A. Mazari, Z. Kůs, P. Kejzlar, Comparative study of radiant heat flux density transmission through firefighter protective clothing, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 79-86, 8 pages, ISSN: 1335-0617, n. 2, 2018
 48. P. Kejzlar, P. Hrabák, V. Antoš, K. Lísková, Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 229-235, 7 pages, [Online], 2018
 49. N. Nguyen, R. Špánek, D. Vlková, H. Řeháková, P. Kejzlar, A. Ševců, Different effects of nano-scale and micro-scale zero-valent iron particles on planktonic microorganisms from natural reservoir water, Environmental Science: Nano, Royal Society of Chemistry, Royal Society of Chemistry (RSC), 1, p. 1117-1129, 13 pages, ISSN: 2051-8153, n. 5, [Online], 2018
 50. P. Burik, L. Pešek, Z. Andršová, P. Kejzlar, Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation, Key Engineering Materials, Zurich, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-0357-1242-1, p. 49-54, 6 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2018
 51. P. Kejzlar, L. Parilák, P. Burik, P. Bella, M. Mojžíš, Evolution of Deformation Texture in Cold Drawing of Steel Tubes Using EBSD Analysis and FEM Simulation, 5th International Conference Recent Trends in Structural Materials IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Bristol, Institute of Physics Publishing, 6 pages, ISSN: 1757-8981, n. 1, [Online], 2018
 52. O. Seibert, S. Nevyhoštěný, M. Stuchlík, P. Kejzlar, J. Grégr, Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticle, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application., Ostrava, TANGER Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 685-691, 7 pages, [Online], 2018
 53. M. Noman, J. Wiener, J. Šašková, M. Ashraf, M. Viková, P. Kejzlar, H. Jamshaid, In-situ Development of Highly Photocatalytic Multifunctional Nanocomposites by Ultrasonic Acoustic Method, Ultrasonics Sonochemistry, Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, 1, p. 41-56, 16 pages, ISSN: 1350-4177, 2018
 54. P. Kejzlar, Influence of heat treatment on Al-Si coating chemical composition, METAL 2018 - 27th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-808729484-0, p. 985-989, 5 pages, 2018
 55. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, P. Kejzlar, D. Pospíšil, Influence of nanodiamonds on the surface of tooth tissues, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 20 pages, 2018
 56. B. Skrbek, P. Kejzlar, Izotermicky zpracované litiny s odlišně vyloučeným volným grafitem, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů - Blok F - Sekce metalurgie litin, Praha, Česká slévárenská společnost, z.s., ISBN: 978-80-02-02827-7, p. 49-58, 10 pages, 2018
 57. P. Kejzlar, M. Neslušan, Microstructural Transformation of a Rail Surface Induced by Severe Thermoplastic Deformation and Its Non-destructive Monitoring Via Barkhausen Noise, Wear, Lausanne, Elsevier Science SA, 1, p. 38-48, 11 pages, ISSN: 0043-1648, [Online], 2018
 58. P. Kejzlar, P. Burik, L. Parilák, P. Bella, M. Mojžíš, Microstructure and texture evolution during cold drawing of seamless steel tube, METAL 2018 - 27th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., ISBN: 9788087294840, p. 652-657, 6 pages, 2018
 59. T. Bakalova, P. Kejzlar, L. Voleský, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, Monitoring Changes in the Tribological Behaviour of CrCN Thin Layers with Different CH4/N2 Gas Ratios at Room and Elevated Temperatures, Manufacturing Technology, Ústí n.L., J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 1, p. 533-537, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2018
 60. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Petrů, B. Skrbek, Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin, Kovárenství, Brno, SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 1, p. 46-51, 6 pages, ISSN: 1213-9289, n. 65, [Online], 2018
 61. P. Kejzlar, M. Neslušan, M. Ciliková, J. Uríček, Non Destructive Evaluation of Surfaces After Hard Milling, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 2507-2511, 5 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2018
 62. T. Bakalova, P. Kejzlar, V. Kovačič, M. Kolínová, L. Voleský, Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre, ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace, Praha, Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 1, ISBN: 978-80-7561-056-0, p. 91-96, 6 pages, [Online], 2018
 63. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Švec, L. Voleský, Optimalizace procesu svařování XL3, Prettl Automotive Czech s.r.o., 15 pages, 2018
 64. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Petrů, B. Skrbek, Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings, Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, Plzeň, 1, ISBN: 978-80-261-0817-7, p. 6-7, 2 pages, [Online], 2018
 65. D. Poláková, I. Víchová, K. Kučerová, P. Kejzlar, L. Martinová, Silk fibroin/hydroxyapatite scaffolds combining lyophilised sponge and nanofibers for bone regeneration, [Online], 2018
 66. P. Kejzlar, Skoda Auto - smluvni vyzkum 5342/8210, Skoda Auto a.s., 300 pages, 2018
 67. Z. Andršová, P. Kejzlar, L. Voleský, M. Petrů, The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, TANGER Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-81-9, p. 848-853, 6 pages, 2018
 68. P. Kejzlar, T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, The Effect of Gas Flow Ratio on Tribological Properties of TiCN Layers on Aluminium Substrate, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 854-859, 6 pages, [Online], 2018
 69. P. Kejzlar, T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, The influence of CH4/N2 Gas ratio on the structure and chemical composition of Cr(C, N) coatings deposited by CAD technology, Manufacturing Technology, Ústi n.L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, p. 917-922, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2018
 70. P. Louda, T. Bakalova, P. Kejzlar, M. Szczypiński, L. Voleský, H. Gronwald, D. Lietz-Kijak, K. Mitura, S. Mitura, The Influence of Suspension Containing Nanodiamonds on Morphology of Tooth Tissue Surface in Afm Observations, BioMed Research International, London, Hindawi Limited, 1, p. 1-9, 9 pages, ISSN: 2314-6133, [Online], 2018
 71. P. Louda, T. Bakalova, P. Kejzlar, M. Szczypiński, L. Voleský, H. Gronwald, D. Lietz-Kijak, K. Mitura, S. Mitura, The influence of suspension containing nanodiamonds on morphology of tooth tissue surface in AFM observations, 2018
 72. P. Kejzlar, J. Grégr, S. Nevyhoštěný, E. Kuželová Košťáková, O. Seibert, The Study of Preparation of Nanoparticles with Defined Properties Via Self Combustion Synthesis, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 170-174, 5 pages, [Online], 2018
 73. P. Kejzlar, Z. Andršová, P. Burik, O. Seibert, The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes, Manufacturing Technology, Usti n.L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 585-592, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2018
 74. H. Gronwald, P. Louda, L. Voleský, M. Fijalkowski, Z. Rozek, P. Kejzlar, D. Batory, P. Serrano, K. Opalko, D. Lietz-Kijak, An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface, 2017
 75. P. Podzimek, Z. Andršová, P. Kejzlar, Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers, Solid State Phenomena, Švýcarsko, Trans Tech Publications, ISBN: 978-303571241-4, p. 101-106, 6 pages, ISSN: 1662-9779, n. 1, [Online], 2017
 76. Z. Andršová, P. Kejzlar, P. Podzimek, Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers, 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions, Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 1, ISBN: 978-80-01-06150-3, p. 107-112, 6 pages, 2017
 77. P. Kejzlar, I. Nová, J. Machuta, Comparison of the Structure of CuZn40MnAl Alloy Casted Into Sand and Metal Moulds, Manufacturing Technology, Ústí n.L., J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem ..., 1, p. 44-48, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2017
 78. P. Burik, L. Pešek, P. Kejzlar, Z. Andršová, P. Zubko, Effect of crystallographic orientations of grains on the global mechanical properties of steel sheets by depth sensing indentation, Journal of Physics: Conference Series, 7 pages, ISSN: 1742-6588, [Online], 2017
 79. P. Burik, L. Pešek, Z. Andršová, P. Kejzlar, Effect of Grid Indentation Parameters on the Mechanical Characteristics of Steel Sheets by Depth Sensing Indentation, Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science., Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, Inc., 1, ISBN: 978-3-0357-1018-2, p. 73-77, 5 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2017
 80. P. Kejzlar, M. Švec, Z. Andršová, Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding, 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions, Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., ISBN: 978-80-01-06150-3, p. 79-84, 6 pages, 2017
 81. P. Kejzlar, M. Švec, Z. Andršová, Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding, Solid State Phenomena, Zurich, Trans Tech Publications Inc., ISBN: 9783035712414, p. 52-56, 5 pages, ISSN: 1662-9779, [Online], 2017
 82. T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, P. Kejzlar, P. Louda, M. Ďurák, Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings, Manufacturing Technology, Ústí n.L., J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem nad Labem, p. 824-830, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2017
 83. T. Bakalova, P. Louda, P. Kejzlar, M. Ďurák, H. Bahchedzhiev, N. Petkov, Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Substrate by Deposition of TiCN Coatings, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., 1, p. 652-658, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2017
 84. T. Bakalova, P. Kejzlar, P. Louda, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, Influence of Coating Deposition Parameters on the Mechanical and Tribological Properties of TiCN Coatings, Journal of Nano Research, Trans Tech Publications, Switzerland, 1, p. 98-107, 10 pages, ISSN: 1662-5250, [Online], 2017
 85. P. Kejzlar, M. Ryvolová, Internal structure of GFR composite, Magna Exteriors (Bohemia) Ltd., 132 pages, 2017
 86. N. Nguyen, M. Darwish, I. Stibor, P. Kejzlar, A. Ševců, Magnetic Poly(N-isopropylacrylamide) Nanocomposites: Effect of Preparation Method on Antibacterial Properties, NANOSCALE RESEARCH LETTERS, New York, SPRINGER, 1, p. 571-581, 11 pages, ISSN: 1556-276X, [Online], 2017
 87. P. Kejzlar, M. Čilliková, A. Mičietová, J. Uríček, D. Blažek, M. Neslušan, Magneto-Structural Anisotropy of Hard Milled Surface, Acta Physica Polonica, Warsaw, POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS,, 1, p. 1087-1089, 3 pages, ISSN: 0587-4246, n. 4, [Online], 2017
 88. I. Nováková, J. Moravec, P. Kejzlar, Metallurgy of the Aluminium Alloys for High-Pressure Die Casting, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., 1, p. 804-811, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2017
 89. K. Havlíček, J. Grégr, P. Kejzlar, Nanofibers with incorporated magnetic nanoparticles, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2016, 1, ISBN: 978-808729471-0, p. 308-313, 6 pages, 2017
 90. P. Kejzlar, M. Švec, M. Tregler, Z. Andršová, L. Voleský, Possibilities of Usage of Ebsd for Study of Dc06 Steel Deformation, Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science., Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, Inc., 1, ISBN: 978-3-0357-1018-2, p. 101-105, 5 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2017
 91. I. Nová, J. Machuta, P. Kejzlar, Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys AlSi10 and AlSi5Mg, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., p. 772-777, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2017
 92. T. Bakalova, P. Louda, P. Kejzlar, N. Petkov, T. Cholakova, H. Bahchedzhiev, P. Ryšánek, M. Kormunda, P. Čapková, Study of Surface Morphology, Structure, Mechanical And Tribological Properties of an Alsin Coating Obtained by the Cathodic Arc Deposition Method, Superlattices and Microstructures, Amsterdam, Elsevier BV, p. 402-413, 12 pages, ISSN: 0749-6036, [Online], 2017
 93. Z. Andršová, P. Kejzlar, Testování PÚ a lepených spojů, Legios Loco, a.s., 25 pages, 2017
 94. M. Švec, P. Kejzlar, The Analysis of Causes of Pressure Bottles Heads Destruction, Solid State Phenomena, Zurich, Trans Tech Publications Inc., ISBN: 9783035712414, p. 15-20, 6 pages, ISSN: 1662-9779, [Online], 2017
 95. M. Švec, P. Kejzlar, The Analysis of Causes of Pressure Bottles Heads Destruction, 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions, Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 1, ISBN: 978-80-01-06150-3, p. 17-21, 5 pages, 2017
 96. Z. Andršová, P. Kejzlar, B. Skrbek, M. Švec, The effect of heat treatment on the structure and mechanical properties of austempered iron with vermicular graphite, Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science., Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, Inc., ISBN: 978-3-0357-1018-2, p. 242-248, 7 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2017
 97. P. Kejzlar, M. Švec, The Effect of High-temperature Deformation on the Structure of Iron Aluminides, Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science., Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, Inc., 1, ISBN: 978-3-0357-1018-2, p. 555-559, 5 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2017
 98. Z. Andršová, P. Kejzlar, The use of metallography for examination of causes of surface defects on visual parts, Solid State Phenomena, Trans Tech Publications, ISBN: 978-303571241-4, p. 107-111, 5 pages, ISSN: 1662-9779, n. 1, [Online], 2017
 99. Z. Andršová, P. Kejzlar, The Use of Metallography for Examination of Causes of Surface Defects on Visual Parts, Solid State Phenomena, Zurich, Trans Tech Publications Inc., ISBN: 9783035712414, p. 107-111, 5 pages, ISSN: 1662-9779, [Online], 2017
 100. Z. Andršová, P. Kejzlar, The Use of Metallography for Examination of Causes of Surface Defects on Visual Parts, 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions, Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 1, ISBN: 978-80-01-06150-3, p. 129-133, 5 pages, 2017
 101. E. Kudlek, D. Silvestri, S. Waclawek, V. Vellora Thekkae Padil, M. Stuchlík, L. Voleský, P. Kejzlar, M. Černík, TiO2 immobilised on biopolymer nanofibers for the removal of bisphenol A and diclofenac from water, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, Poland, p. 417-429, 13 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, [Online], 2017
 102. P. Louda, L. Voleský, P. Kejzlar, M. Fijalkowski, Z. Rozek, D. Batory, H. Gronwald, K. Opalko, D. Lietz-Kijak, An In Vitro Comparison of Air-abrasion and Drill Influence on Dentin Surface, International Journal of Engineering and Advanced Research Technology, Shahpura, Jaipur, India., SN Publishing, 1, p. 42-45, 4 pages, ISSN: 2454-9290, n. 8, [Online], 2016
 103. M. Neslušan, J. Majerik, P. Kejzlar, M. Čilliková, A. Mičietová, Barkhausen noise emission in hard milled surfaces of steel C55, Transactions of Famena, 1, p. 55-64, 10 pages, ISSN: 1333-1124, n. 4, [Online], 2016
 104. L. Svobodová, P. Kejzlar, P. Louda, N. Petkov, T. Bakalova, A. Coufalová, L. Voleský, Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 64-68, 5 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2016
 105. T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, P. Kejzlar, P. Louda, Comparison of Mechanical and Tribological Properties of TiCN and CrCN Coatings Deposited by Cad, Manufacturing technology, PrintPoint Ltd, Prague, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 854-858, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2016
 106. P. Kejzlar, R. Kovář, Continuous Production of Nanocrystalline TiO2 Nanofibers, Manufacturing Technology, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 121-124, 4 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 107. T. Pilvousek, M. Tregler, P. Kejzlar, Determination of DC06 ZE sheet crack cause, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 121-125, 5 pages, ISSN: 1012-0386, 2016
 108. P. Kejzlar, M. Černík, R. Ezhil Vizhi, V. Vellora Thekkae Padil, P. Saravanan, Effect of Annealing Temperature on the Structural And Magnetic Properties of Ctab-capped Srfe12o19 Platelets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Amsterdam, Elsevier, 1, p. 775-783, 9 pages, ISSN: 0304-8853, n. 1 March, [Online], 2016
 109. P. Kejzlar, A. Mazari, F. Büyük Mazari, E. Akcagun, Effect of Sewing Speed on the Physical Properties of Firefighter Sewing Threads, Industria Textila, Bucuresti, Editura Certex, 1, p. 333-337, 5 pages, ISSN: 1222-5347, n. 5, [Online], 2016
 110. P. Kejzlar, P. Burik, L. Pešek, Z. Andršová, P. Zubko, Effect of strain history of steel sheets on the mechanical characteristics of individual microstructural components by depth sensing indentation, Defect & Diffusion Forum; 2016, Vol. 368, 12th International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2015, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 45-48, 4 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2016
 111. T. Bakalova, P. Louda, T. Blažek, P. Kejzlar, L. Voleský, N. Petkov, Influence of coating process parameters on the mechanical and tribological properties of thin films, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 59-63, 5 pages, ISSN: 1012-0386, 2016
 112. M. Ryvolová, P. Kejzlar, Internal structure of GFR composite, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., 133 pages, 2016
 113. J. Petr, T. Pilvousek, P. Kejzlar, M. Lachman, A. Wieczorek, Laser homogenization of Al-Si coating on 22MnB5, METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, Ostrava, TANGER LTD, ISBN: 978-80-87294-67-3, p. 994-999, 6 pages, 2016
 114. P. Kejzlar, M. Neslušan, R. Farda, M. Čilliková, Magnetic Anisotropy of Hard Milled Surfaces, Manufacturing Technology, p. 1073-1078, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2016
 115. Z. Andršová, P. Kejzlar, Optimalizace procesu galvanické povrchové úpravy dílů z PC a PC/ABS, Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., 25 pages, 2016
 116. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Švec, Optimalizace procesu rozběhu linky XL3, PRETTL Automotive Czech s.r.o., 15 pages, 2016
 117. H. Gronwald, K. Opalko, P. Louda, M. Fijalkowski, Z. Rozek, D. Batory, P. Kejzlar, L. Voleský, P. Serrano, D. Lietz-Kijak, Porównanie wybranych parametrów powierzchni zebiny preparowanej piaskarka wodno- powietrzna i wiertlem, VIII. MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ "STOMATOLOGIA NAUKA INTERDYSCYPUNARNA", Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, p. 137-139, 3 pages, 2016
 118. P. Kejzlar, M. Čilliková, M. Neslušan, A. Mičietová, Study of Hard Milling Surfaces Via Nondestructive Magnetic Method, Technological Engineering, Berlin, De Gruyter, 1, p. 5-8, 4 pages, ISSN: 2451-3156, n. 2, [Online], 2016
 119. M. Čilliková, M. Neslušan, A. Mičietová, P. Kejzlar, Study of Hard Milling Surfaces Via Nondestructive Magnetic Method, TECHNOLOGICAL ENGINEERING, Warsaw, Poland, DE GRUYTER OPEN, p. 5-8, 4 pages, ISSN: 2451-3156, n. 2/2016, [Online], 2016
 120. R. Kovář, P. Kejzlar, M. Petrů, Testování životnosti výměníků plynových kondenzačních kotlů v reálných podmínkách, VIPS gas s.r.o., 30 pages, 2016
 121. M. Švec, P. Kejzlar, The influence of ternary alloying element in iron aluminides on coefficient of thermal expansion, Kovove Materialy, 1, p. 83-89, 5 pages, ISSN: 0023-432X, n. 2, 2016
 122. Z. Andršová, P. Kejzlar, P. Podzimek, The study of defects on galvanically plated polymeric parts, Manufacturing Technology, Ústní nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, p. 1230-1234, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2016
 123. M. Tregler, P. Kejzlar, T. Pilvousek, Z. Andršová, L. Voleský, The study of deformation behaviour of DC06 deep drawing steel, Manufacturing Technology, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 284-289, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2016
 124. T. Bakalova, Z. Andršová, V. Málek, P. Kejzlar, P. Louda, Tribological properties and the abrasion resistance thin films of chromium nitride, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 73-76, 4 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2016
 125. T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, P. Kejzlar, P. Zdobinská, Tribological Properties of TiN/AlTiN and AlTiN/TiN nanomultilayer coatings, Manufacturing technology, PrintPoint Ltd, Prague, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 1234-1240, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2016
 126. P. Kejzlar, M. Švec, Výzkum a sledování vlastností nových povrchových úprav a optimalizace laserem pájených spojů v oblasti koncových partií, Škoda Auto, a.s., 20 pages, 2016
 127. T. Bakalova, K. Borůvková, L. Voleský, P. Kejzlar, V. Kovačič, Analýza vlastnosti kolagenních obalů, DEVRO s.r.o., Jilemnice, 123 pages, [Online], 2015
 128. F. Dobeš, P. Kratochvíl, P. Kejzlar, Creep of Three-phase Fe-30%al-5.2%Zr, Kovové materiály - Metallic materials, Bratislava, REDAKCIA KOVOVE MATERIALY, 1, p. 127-132, 6 pages, ISSN: 1338-4252, n. 3, [Online], 2015
 129. P. Kejzlar, M. Švec, High-temperature Properties of Fe3al with Addition of 2 At.% of Zr, METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava, Tanger Ltd., Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 1488-1492, 5 pages, [Online], 2015
 130. K. Havlíček, E. Košťáková, J. Grégr, P. Kejzlar, Nanofibers with Magnetic Properties, Nanocon 2015 Conference proceedings, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 9788087294635, p. 302-308, 7 pages, 2015
 131. M. Neslušan, P. Kejzlar, M. Čilliková, A. Mičietová, Non Destructive Evaluation of Surface Integrity Produced by Milling And Grinding Using Barkhausen Noise Signals, Journal of Machine Engineering, 1, p. 82-91, 10 pages, ISSN: 2391-8071, n. 2, [Online], 2015
 132. Z. Andršová, P. Kejzlar, Optimalizace procesu galvanické povrchové úpravy dílů z PC/ABS, Galvanoplast Fischer, k.s., 35 pages, 2015
 133. Z. Andršová, P. Kejzlar, Optimalizace procesu vstřikování Hebelaufnahme DNOX 2.2, Prettl Automotive Czech, s.r.o., 25 pages, 2015
 134. P. Kejzlar, L. Voleský, P. Louda, L. Bedikyan, S. Zakhariev, M. Zakharieva, N. Petkov, Preparation And Characterization of TiO2 Thin Films for Uv Sensor, MM Science Journal, Praha, MM Publishing s.r.o., 1, p. 818-820, 3 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2015
 135. E. Macajová, I. Dufková, P. Kejzlar, Structure And Morfology of PCL Porous Nano/microfibres Layers, NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Ostrava, Tanger Ltd., Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 605-609, 5 pages, [Online], 2015
 136. P. Kejzlar, E. Macajová, Structure And Morphology of PLA Porous Nano/microfibers Layers, Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 95-101, 7 pages, 2015
 137. P. Kejzlar, Z. Andršová, M. Švec, Structure of Al-targets Used for PVD Coating in Jewellery, Manufacturing Technology, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 553-557, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2015
 138. V. Vodičková, P. Hanus, P. Kejzlar, The Effect of Al and C Contents Variations on the Phase Composition and Phase Morphology of Pyroferal(c) Type Iron Aluminides, METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava, Tanger Ltd., Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 1664-1673, 10 pages, [Online], 2015
 139. P. Kejzlar, R. Kovář, The Effect of Calcination on the Structure of Inorganic TiO2 Nanofibers, Nanocon 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 617-620, 4 pages, 2015
 140. A. Hotař, P. Kejzlar, M. Palm, J. Mlnařík, The effect of Zr on high-temperature oxidation behaviour of Fe3Al-based alloys, Corrosion Science, KIDLINGTON, OXFORD, ELSEVIER, 1, p. 147-157, 11 pages, ISSN: 0010-938X, [Online], 2015
 141. M. Švec, P. Kejzlar, The Influence of Heat-Treatment on the Phase Composition and Coefficient of Thermal Expansion of Fe3Al-Type Alloy with Niobium Addition, Manufacturing Technology, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 705-710, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2015
 142. T. Martinec, M. Ryvolová, P. Srb, P. Kejzlar, Vlákny vyztužené kompozity, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., 84 pages, 2015
 143. P. Kejzlar, Vývoj a aplikace metodiky pro určení původu MP částic zachycených ve filtrech s využitím kvalitativní a kvantitativní lokální prvkové energiově-disperzní analýzy, Škoda Auto a. a. s, 30 pages, 2015
 144. P. Kejzlar, M. Švec, Z. Andršová, Výzkum a vývoj v oblasti optimalizace technologie výroby a jakosti karosérií Škoda Auto, Škoda Auto a. a. s, 10 pages, 2015
 145. P. Louda, L. Voleský, T. Bakalova, Z. Andršová, P. Kejzlar, Analýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýza, BOSCH DIESEL, s.r.o, 77 pages, 2014
 146. P. Kejzlar, A. Hotař, High-temperature Oxidation Properties of Iron Aluminides with Zr Addition, Metal 2014 Conference proceedings, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-54-3, p. 1271-1276, 6 pages, 2014
 147. Z. Andršová, P. Kejzlar, L. Voleský, New possibilities of non-destructive testing of the austempered iron, 2014
 148. I. Dufková, E. Macajová, P. Kejzlar, Nondestructive and Destructive Testing of Welded Jo, 2014
 149. I. Dufková, E. Macajová, P. Kejzlar, Nondestructive And Destructive Testing of Welded Joins, METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-54-3, p. 651-656, 6 pages, [Online], 2014
 150. P. Kejzlar, P. Kratochvíl, V. Vodičková, R. Král, Phase Structure and High-temperature Mechanical Properties of Two-phase Fe-25al-xzr Alloys Compared to 118 Three-phase Fe-30al-xzr Alloys, METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, nevím, Springer, 1, p. 335-342, 8 pages, ISSN: 1073-5623, n. 1, [Online], 2014
 151. V. Vodičková, P. Kejzlar, P. Kratochvíl, R. Král, Phase structure and high-temperature mechanical properties of two-phase Fe-25Al-xZr alloys compared to three-phase Fe-30Al-xZr alloys, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, Springer, 1, p. 335-342, 8 pages, ISSN: 1073-5623, n. 1, [Online], 2014
 152. E. Macajová, I. Dufková, P. Kejzlar, Structure and morfology of pcl porous nano/microfibres layers, Nanocon 2014 Conference proceedings, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 605-609, 5 pages, [Online], 2014
 153. P. Kejzlar, The Effect of Zr-content on the Structure And High Temperature Mechanical Properties of Ternary Fe- 30Al-xZr Alloys, MMK 2014 Conference Proceedings, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 3975-3980, 6 pages, [Online], 2014
 154. P. Kejzlar, M. Švec, E. Macajová, The Usage of Backscattered Electrons in Scanning Electron Microscopy, Manufacturing technology, Ústí nad Labem, J.E.Purkyne University, 1, p. 333-336, 4 pages, ISSN: 1213-2489, n. 3, 2014
 155. P. Kejzlar, Výzkum a vývoj nových karosářských povlaků a sledování jejich chování s ohledem na deformaci a tepelné a korozní zatížení při svařování, Škoda Auto, a.s, 42 pages, 2014
 156. P. Kejzlar, E. Macajová, L. Voleský, P. Kratochvíl, Assessment of the Structure and High Temperature Stremgth of Fe-35al-5zr Intermetallic Alloy, METAL 2013 Conference Proceedings, Ostrava, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-39-0, p. 1;6, 2013
 157. Z. Andršová, P. Kejzlar, L. Voleský, Obrazová analýza jako podklad pro využití UZ strukturoskopie, Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 1, p. 1;6, ISSN: 0447-6441, n. 1, 2013
 158. P. Kejzlar, E. Macajová, L. Voleský, L. Bergerová, Využití optické miroskopie a mikroskopie rastrující sondy pro hematologii, Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 1, p. 8-10, 3 pages, ISSN: 0447-6441, n. 1, 2013
 159. P. Kejzlar, L. Vysloužilová, L. Voleský, Z. Andršová, Bionics:Egg shell, 2012
 160. P. Kejzlar, P. Kratochvíl, V. Vodičková, THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF FE-25AL-XZR ALLOYS, 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-31-4, p. 1305-1310, 6 pages, 2012
 161. P. Kejzlar, V. Vodičková, R. Král, The effect of Zr addition on the structure and high temperature strength of Fe-30 at.% Al type alloys, Intermetallics, 1, p. 39-46, 8 pages, ISSN: 0966-9795, n. 1, [Online], 2012
 162. L. Voleský, P. Kejzlar, Z. Andršová, The Optimization of Free-cutting Steel Heat Treatment, Metal 2012 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger, 1, ISBN: 978-80-87294-29- 1, p. 1-6, 6 pages, [Online], 2012
 163. P. Kejzlar, L. Voleský, D. Kroisová, Z. Andršová, Bionics and Nanotechnology, NANOCON 2011 Conference Proceedings, Liberec, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-23-9, p. 46;52, 2011
 164. P. Kejzlar, L. Voleský, D. Kroisová, Z. Andršová, Bionics as an inspiration for nanosurface technologies, 2011
 165. P. Kejzlar, Z. Andršová, P. Kratochvíl, The High Temperature Mechanical Properties of Zr-alloyed Iron Aluminides, Metal 2011 : 20th International Conference on Metallurgy and Materials Conference Proceedings, Ostrava, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-22-2, p. 1;6, 2011
 166. P. Kejzlar, Z. Andršová, Evaluation of the abrasion resistance of the tooth enamel, 2010