kontakt.tul.cz

Ing. Petr Parma, Ph.D.

Ing. Petr Parma, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3564EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied Informatics

Publications

 1. P. Parma, M. Hokr, M. Mrazík, F. Jankovský, M. Zuna, V. Havlová, Laboratorní migrační zkoušky s nanočásticemi železa v krystalické hornině, 2021
 2. S. Swar, V. Máková, J. Horáková, P. Kejzlar, P. Parma, I. Stibor, A comparative study between chemically modified and copper nanoparticle immobilized Nylon 6 films to explore their efficiency in fighting against two types of pathogenic bacteria, European Polymer Journal, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, 12 pages, ISSN: 0014-3057, n. 1(1), [Online], 2020
 3. M. Hokr, P. Parma, F. Jankovský, M. Zuna, Laboratory Experiment of Iron Nanoparticle Transport in a Rock Fracture with Online Concentration Detection Probes, NANOCON 2020 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., ISBN: 978-80-87294-98-7, p. 311-316, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 4. P. Parma, A. Ševců, M. Černík, Tool I: Characterization of nZVI Mobility in 1D and Cascade Columns by Ferromagnetic Susceptibility Sensor, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Switzerland, Springer, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 609-617, 9 pages, [Online], 2020
 5. P. Parma, K. Pešková, M. Černík, High reactive nano zero-valent iron produced via wet milling through abrasion by alumina, Chemical Engineering Journal, 1, p. 235-245, 11 pages, ISSN: 1385-8947, [Online], 2019
 6. P. Parma, Přístroj pro detekci feromagnetického materiálu s nízkou koncentrací, 1, 2019
 7. P. Parma, Testy stability sorbentů v modelovém roztoku. Odborná zpráva TUL. Liberec, 2018, 2019
 8. P. Parma, Zařízení pro monitorování migrace nanomateriálů v modelových podmínkách, [Online], 2018
 9. P. Parma, Elektrochemické odstraňování toxických kovů ze znečištěných vod, 10 pages, 2017
 10. P. Parma, Testování stabilizace odpadů, 72 pages, 2017
 11. A. Kulasova, Š. Blažková, P. Parma, The Influence of Extreme Rainfall on Flow, Soil Moisture, Nutrients and Tracer Pathways, Forum geografic, Craiova, Universitaria Craiova, p. 94-99, 6 pages, ISSN: 1583-1523, [Online], 2017
 12. P. Parma, M. Procházka, Diagnostika stavu a postup regenerace jímacích objektů, 2016
 13. P. Parma, Pasivní vzorkovač s nanovlákennou vrstvou, 2016
 14. P. Parma, Pasivní vzorkování, Vzorkování II - životní prostředí, Český Těšín, Václav Helán - 2 Theta Český Těšín, 1, ISBN: 9788086380810, p. 248-251, 4 pages, 2016
 15. K. Pešková, M. Černík, P. Parma, J. Braun, K. Miyajima, Study of the migration of nanoiron particles in the 2- and 3-D homogeneous artifical aquifer, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, TANGER, spol. s.r.o., ISBN: 978-808729471-0, p. 240-245, 6 pages, 2016
 16. P. Parma, J. Nosek, Laboratorní metodika kolonových experimentů určených pro testování migrace různých typů nZVI, [Online], 2015
 17. P. Parma, M. Černík, M. Mrazík, New Possibilities for the Laboratory Study of the Migration of Zero-Valent Nanoiron, NART 2015 NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES, Conference Proceedings, Technical University of Liberec,, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 169-171, 3 pages, [Online], 2015
 18. P. Parma, M. Černík, Nové možnosti studia migrace nulamocného nanoželeza v laboratoři, sborník konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o Chrudim, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 161-163, 3 pages, [Online], 2015
 19. K. Pešková, M. Černík, P. Parma, L. Lacinová, J. Filip, R. Zbořil, D. Ribas, J. Benito, V. Marti, Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles, NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o., 2015, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 183-188, 6 pages, 2015
 20. P. Parma, M. Mrazík, Prototyp zařízení pro měření obsahu nulmocného železa, [Online], 2015
 21. P. Parma, A. Ševců, Stanovení počtu buněk sinic - test účinnosti nanoželeza a stanovení limitní koncentrace nanoželeza výpočtem z naměřených hodnot, 2015
 22. K. Pešková, J. Nosek, L. Lacinová, P. Parma, M. Černík, Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015
 23. J. Nosek, M. Černík, P. Hrabák, L. Polách, P. Parma, J. Macháčková, P. Kvapil, Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek, [Online], 2015
 24. P. Parma, M. Černík, V. Novotný, Výzkum čistoty magnetických sorbentů a Au/Ag nanočástic, [Online], 2015
 25. P. Parma, O. Novotný, R. Hrubec, Dávkovací hlavice pro aplikaci kapalných činidel do vodního sloupce, 2014
 26. P. Parma, O. Novotný, V. Klouček, M. Baxa, Ověřený postup kombinované aplikace hlinitých koagulantů a nanoželeza (případně mikroželeza), 2014
 27. J. Macháčková, P. Parma, M. Procházka, P. Kvapil, Postup komplexní diagnostiky stavu vrtu, 2014
 28. P. Parma, V. Novotný, Stanovení sledovaných parametrů v chladících kapalinách, 1 pages, 2014
 29. P. Parma, L. Lacinová, Z. Dyková, M. Sodomková, Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod, Sanační technologie XV, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 1, ISBN: 978-80-86832-66-1, p. 143, 1 pages, 2012
 30. P. Parma, L. Lacinová, Z. Dyková, M. Černík, Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez, Znečistené územia 2012, Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 1, ISBN: 9788096995882, p. 73-76, 4 pages, 2012