Ing. Vladimír Nosek

Ing. Vladimír Nosek QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3132EmployeeDepartment of Material Science

Publications

  1. B. Skrbek, V. Nosek, Development and Implementation of Combined Structuroscopes for Dispersion Metallic Materials, Materials Science Forum, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, p. 339-345, 7 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2019
  2. B. Skrbek, V. Nosek, Laser Hardening of Large Cast Iron Castings and their Diagnostics Using Magnetic Spot Method, Materials Science Forum, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, p. 99-106, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2019
  3. B. Skrbek, V. Nosek, M. Boháčik, J. Mráz, Normy nedestruktivního zkoušení na Slovensku a v Čechách, NDT Welding Bulletin, 1, p. 45-64, 20 pages, ISSN: 1213-3825, n. 2-3, 2019
  4. B. Skrbek, V. Nosek, Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České republiky, 1, p. 337-339, 3 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2015
  5. B. Skrbek, V. Nosek, Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnos, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 26-30, 5 pages, 2015
  6. D. Kroisová, A. Hotař, P. Hanus, V. Vodičková, V. Nosek, Moderní materiály, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-154-2, 2014