kontakt.tul.cz

Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

Ing. Pavel Brdlík, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3335EmployeeDepartment of Engineering TechnologyE03060

Publications

 1. L. Běhálek, J. Dobránsky, M. Pollák, M. Borůvka, P. Brdlík, Application of Physical Methods for the Detection of a Thermally Degraded Recycled Material in Plastic Parts Made of Polypropylene Copolymer, Materials, Basel, MDPI, p. 1-21, 21 pages, ISSN: 1996-1944, n. 3, [Online], 2021
 2. L. Běhálek, J. Novák, P. Brdlík, M. Borůvka, P. Lenfeld, Physical properties and non-isothermal crystallisation kinetics of primary mechanically recycled poly(L-lactic acid) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), Polymers, Basel, MDPI, 1, p. 1-20, 20 pages, ISSN: 2073-4360, n. 19, [Online], 2021
 3. P. Lenfeld, P. Brdlík, M. Borůvka, L. Běhálek, J. Habr, Effect of Radiation Crosslinking and Surface Modification of Cellulose Fibers on Properties and Characterization of Biopolymer Composites, Polymers, MDPI AG, p. 1-22, 22 pages, ISSN: 2073-4360, n. 12, [Online], 2020
 4. P. Lenfeld, J. Habr, L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, Kelímek z biodegradovatelného kompozitního systému PHBV, 2020
 5. P. Lenfeld, P. Brdlík, M. Borůvka, J. Habr, L. Běhálek, P. Kůsa, Lahvička z biodegradovatelného kompozitního systému PLA s nanokrystaly celulózy, 2020
 6. J. Habr, P. Lenfeld, L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, Mechanical properties of biopolymer composite with natural fibers surface modified by low-temperature plasma, MM Science Journal, MM Publishing, s.r.o., 1, p. 4007-4014, 8 pages, ISSN: 1803-1269, n. 10, [Online], 2020
 7. M. Borůvka, L. Běhálek, P. Lenfeld, P. Brdlík, J. Habr, J. Bobek, M. Pechočiaková, W. Sorasak, Solid and microcellular polylactide nucleated with PLA stereocomplex and cellulose nanocrystals, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DORDRECHT, SPRINGER, 1, p. 695-713, 19 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2020
 8. L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, J. Habr, P. Lenfeld, F. Veselka, D. Kroisová, J. Novák, Thermal properties and non-isothermal crystallization kinetics of biocomposites based on poly(lactic acid), rice husks and cellulose fibres, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DORDRECHT, Springer, p. 629-649, 21 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2020
 9. P. Brdlík, V. Rajnoha, Applicability of microcellular injection molding process, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 5, p. 14-17, 4 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2019
 10. L. Běhálek, P. Brdlík, M. Borůvka, I. Lenfeldová, Einführung in die Kunststofftechnologien, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-459-8, 185 pages, 2019
 11. L. Běhálek, P. Brdlík, M. Borůvka, I. Lenfeldová, Úvod do technologií zpracování plastů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-460-4, 173 pages, 2019
 12. P. Brdlík, J. Bobek, N. Sailor, Computer analysis of polyolefins produced with injection molding process using physical blowing agents, Materials Science Forum, Zurich, Trans Tech Publications Ltd., 919, p. 299-306, 8 pages, ISSN: 02555476, 2018
 13. P. Brdlík, M. Borůvka, Carbon Dioxide Internal Cooling Technology of Extrusion Blow Moulding Production, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, FVTM, 1, p. 34-38, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 14. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Štverák, J. Moravec, Cooling thin parts of pressure casting moulds by means of liquid CO2, Key Engineering Materials, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 71-78, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 15. P. Brdlík, M. Seidl, I. Nováková, J. Šafka, Konstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plyny, [Online], 2016
 16. P. Brdlík, P. Kůsa, Temperační jednotka s ovládacím zařízením, [Online], 2016
 17. M. Borůvka, C. Ngaowthong, J. Cerman, P. Lenfeld, P. Brdlík, The influence of surface modification using low-pressure plasma treatment on PE-LLD/alfa-cellulose composite properties, Manufacturing Technology, Ústi n .L., Univerzita J. E. Purkyne, p. 29-34, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 18. M. Borůvka, P. Lenfeld, P. Brdlík, L. Běhálek, Effect of Compatibilizing Agents on the Interface and Mechanical Behaviour of Polypropylene/ Hemp Bast Fiber Biocomposites, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, United Kingdom, IOP PUBLISHING LTD, ENGLAND, 1, p. 1-7, 7 pages, ISSN: 1757-8981, n. 87 (1, červenec, 2015), 2015
 19. P. Brdlík, P. Kůsa, Interní chlazení extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2, [Online], 2015
 20. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Novák, J. Štverák, J. Špidlen, Konstrukční modifikace tenkých tvarových částí tlakové licí formy pro chlazení pomocí kapalného CO2, [Online], 2015
 21. P. Brdlík, P. Kůsa, Konstrukční úprava kalibračního trnu pro chlazení polymerních produktů při vyfukovacím procesu., [Online], 2015
 22. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, I. Nová, J. Moravec, Application of cooling by liquid CO2 for the die casting moulds core, Manufacturing technology, 1, p. 585-590, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, 2014
 23. M. Seidl, I. Nováková, P. Brdlík, Měřící zařízení k hodnocení účinnosti chlazení zkapalněnými plyny, [Online], 2014
 24. P. Brdlík, M. Seidl, I. Nováková, Úprava laboratorních pecí zpřístupňující jejich pracovní prostor pro přímé měření fyzikálních veličin či chemického složení vzorků nebo transport látek během všech fází ohřevu., [Online], 2014