Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

Ing. Pavel Brdlík, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3325EmployeeDepartment of Engineering TechnologyE 03063

Publications

 1. M. Borůvka, R. Baše, J. Novák, P. Brdlík, L. Běhálek, C. Ngaowthong, Phase Morphology and Mechanical Properties of Super-Tough PLLA/TPE/EMA-GMA Ternary Blends, Polymers, BASEL, MDPI, 20 pages, ISSN: 2073-4360, n. 2, [Online], 2024
 2. P. Brdlík, J. Novák, M. Borůvka, L. Běhálek, P. Lenfeld, The Influence of Plasticizers and Accelerated Ageing on Biodegradation of PLA under Controlled Composting Conditions, Polymers, Basel, MDPI AG, 31 pages, ISSN: 2073-4360, n. 1, [Online], 2023
 3. P. Brdlík, M. Borůvka, L. Běhálek, P. Lenfeld, The Influence of Additives and Environment on Biodegradation of PHBV Biocomposites, Polymers, BASEL, Mdpi, 20 pages, ISSN: 2073-4360, n. 4, [Online], 2022
 4. L. Běhálek, J. Dobránsky, M. Pollák, M. Borůvka, P. Brdlík, Application of Physical Methods for the Detection of a Thermally Degraded Recycled Material in Plastic Parts Made of Polypropylene Copolymer, Materials, Basel, MDPI, p. 1-21, 21 pages, ISSN: 1996-1944, n. 3, [Online], 2021
 5. P. Brdlík, M. Borůvka, L. Běhálek, P. Lenfeld, Biodegradation of Poly(Lactic Acid) Biocomposites under Controlled Composting Conditions and Freshwater Biotope, Polymers, Basel, MDPI AG, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 2073-4360, n. 4, [Online], 2021
 6. P. Lenfeld, J. Habr, L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, Biopolymerní kompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktické, [Online], 2021
 7. M. Borůvka, Č. Čermák, L. Běhálek, P. Brdlík, Effect of In-Mold Annealing on the Properties of Asymmetric Poly(l-lactide)/Poly(d-lactide) Blends Incorporated with Nanohydroxyapatite, Polymers, BASEL, MDPI, 13, 18 pages, ISSN: 2073-4360, n. 16, [Online], 2021
 8. L. Běhálek, J. Novák, P. Brdlík, M. Borůvka, J. Habr, P. Lenfeld, Physical properties and non-isothermal crystallisation kinetics of primary mechanically recycled poly(L-lactic acid) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), Polymers, Basel, MDPI, 1, p. 1-20, 20 pages, ISSN: 2073-4360, n. 19, [Online], 2021
 9. P. Lenfeld, P. Brdlík, M. Borůvka, L. Běhálek, J. Habr, Effect of Radiation Crosslinking and Surface Modification of Cellulose Fibers on Properties and Characterization of Biopolymer Composites, Polymers, MDPI AG, p. 1-22, 22 pages, ISSN: 2073-4360, n. 12, [Online], 2020
 10. P. Lenfeld, J. Habr, L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, Kelímek z biodegradovatelného kompozitního systému PHBV, 2020
 11. P. Lenfeld, P. Brdlík, M. Borůvka, J. Habr, L. Běhálek, P. Kůsa, Lahvička z biodegradovatelného kompozitního systému PLA s nanokrystaly celulózy, 2020
 12. J. Habr, P. Lenfeld, L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, Mechanical properties of biopolymer composite with natural fibers surface modified by low-temperature plasma, MM Science Journal, MM Publishing, s.r.o., 1, p. 4007-4014, 8 pages, ISSN: 1803-1269, n. 10, [Online], 2020
 13. M. Borůvka, L. Běhálek, P. Lenfeld, P. Brdlík, J. Habr, J. Bobek, M. Pechočiaková, W. Sorasak, Solid and microcellular polylactide nucleated with PLA stereocomplex and cellulose nanocrystals, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DORDRECHT, SPRINGER, 1, p. 695-713, 19 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2020
 14. L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, J. Habr, P. Lenfeld, F. Veselka, D. Kroisová, J. Novák, Thermal properties and non-isothermal crystallization kinetics of biocomposites based on poly(lactic acid), rice husks and cellulose fibres, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DORDRECHT, Springer, p. 629-649, 21 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2020
 15. P. Brdlík, V. Rajnoha, Applicability of microcellular injection molding process, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 5, p. 14-17, 4 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2019
 16. L. Běhálek, P. Brdlík, M. Borůvka, I. Lenfeldová, Einführung in die Kunststofftechnologien, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-459-8, 185 pages, 2019
 17. L. Běhálek, P. Brdlík, M. Borůvka, I. Lenfeldová, Úvod do technologií zpracování plastů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-460-4, 173 pages, 2019
 18. P. Brdlík, J. Bobek, N. Sailor, Computer analysis of polyolefins produced with injection molding process using physical blowing agents, Materials Science Forum, Zurich, Trans Tech Publications Ltd., 919, p. 299-306, 8 pages, ISSN: 0255-5476, 2018
 19. P. Brdlík, M. Borůvka, Carbon Dioxide Internal Cooling Technology of Extrusion Blow Moulding Production, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, FVTM, 1, p. 34-38, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 20. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Štverák, J. Moravec, Cooling thin parts of pressure casting moulds by means of liquid CO2, Key Engineering Materials, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 71-78, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 21. P. Brdlík, M. Seidl, I. Nováková, J. Šafka, Konstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plyny, [Online], 2016
 22. P. Brdlík, P. Kůsa, Temperační jednotka s ovládacím zařízením, [Online], 2016
 23. M. Borůvka, C. Ngaowthong, J. Cerman, P. Lenfeld, P. Brdlík, The influence of surface modification using low-pressure plasma treatment on PE-LLD/alfa-cellulose composite properties, Manufacturing Technology, Ústi n .L., Univerzita J. E. Purkyne, p. 29-34, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 24. M. Borůvka, P. Lenfeld, P. Brdlík, L. Běhálek, Effect of Compatibilizing Agents on the Interface and Mechanical Behaviour of Polypropylene/ Hemp Bast Fiber Biocomposites, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, United Kingdom, IOP PUBLISHING LTD, ENGLAND, 1, p. 1-7, 7 pages, ISSN: 1757-8981, n. 87 (1, červenec, 2015), 2015
 25. P. Brdlík, P. Kůsa, Interní chlazení extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2, [Online], 2015
 26. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Novák, J. Štverák, J. Špidlen, Konstrukční modifikace tenkých tvarových částí tlakové licí formy pro chlazení pomocí kapalného CO2, [Online], 2015
 27. P. Brdlík, P. Kůsa, Konstrukční úprava kalibračního trnu pro chlazení polymerních produktů při vyfukovacím procesu., [Online], 2015
 28. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, I. Nová, J. Moravec, Application of cooling by liquid CO2 for the die casting moulds core, Manufacturing technology, 1, p. 585-590, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, 2014
 29. M. Seidl, I. Nováková, P. Brdlík, Měřící zařízení k hodnocení účinnosti chlazení zkapalněnými plyny, [Online], 2014
 30. P. Brdlík, M. Seidl, I. Nováková, Úprava laboratorních pecí zpřístupňující jejich pracovní prostor pro přímé měření fyzikálních veličin či chemického složení vzorků nebo transport látek během všech fází ohřevu., [Online], 2014