doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.

doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3137EmployeeDepartment of Material Science

Publications

 1. J. Skřivánek, D. Kroisová, M. Bílek, Š. Dvořáčková, P. Žabka, A. Knap, Adsorbér pro čištění vody kontaminované težkými kovy / kademnatými ionty, 2023
 2. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, A. Knap, T. Knápek, Destruction of Carbon and Glass Fibers during Chip Machining of Composite Systems, Polymers, BASEL, MDPI, 19 pages, ISSN: 2073-4360, n. 13, [Online], 2023
 3. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, A. Knap, M. Bílek, J. Skřivánek, P. Žabka, Nanočástice biogenního uhličitanu vápenatého pro adsorbci kademnatých iontů, 2023
 4. Š. Dvořáčková, D. Kroisová, R. Yahya, Organicko-anorganické plnivo biogenního charakteru, 2023
 5. H. Doan Tran, D. Kroisová, O. Bortnovsky, Size-Independent Flexure Test Technique for the Mechanical Properties of Geocomposites Reinforced by Unidirectional Fibers, Ceramics, BASEL, SWITZERLAND, MDPI, p. 2053-2069, 17 pages, ISSN: 2571-6131, n. 4, [Online], 2023
 6. T. Knápek, D. Kroisová, Š. Dvořáčková, A. Knap, Destruction of Fibrous Structures During Machining of Carbon Fiber Composites, NANOCON 2022, Brno, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-88365-09-9, p. 242-248, 7 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2022
 7. R. Yahya, D. Kroisová, A. Knap, Š. Dvořáčková, Effect of Micro- And Nano-fillers on the Coefficient of Thermal Expansion of Composite Systems with Potential Applications in Stomatology, NANOCON 2022, Brno, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-88365-09-9, p. 216-222, 7 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2022
 8. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, R. Yahya, P. Kůsa, Rice Husks-Potential Source of Cellulose Microfibers/Nanofibers and Biogenic Silicon Dioxide Nanoparticles, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, Ltd., p. 149-153, 4 pages, ISSN: 1013-9826, n. 927, [Online], 2022
 9. K. Adach, D. Kroisová, M. Fijalkowski, Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources, Particulate Science and Technology, Philadelphia, Taylor & Francis, Inc., 1, p. 481-489, 9 pages, ISSN: 0272-6351, n. 4, [Online], 2021
 10. Š. Dvořáčková, D. Kroisová, P. Kůsa, Formation of nanostructure during replication of a hierarchical plant surface, Nanomaterials, BASEL, SWITZERLAND, MDPI AG, p. 2811, 9 pages, ISSN: 2079-4991, n. 11, [Online], 2021
 11. Š. Dvořáčková, D. Kroisová, M. Ledvina, Kalibrované koncové měrky jako etalon pro měření délky zejména v technické praxi, [Online], 2021
 12. D. Kroisová, T. Šamořil, Š. Dvořáčková, The Use of FIB for the Preparation of a Structure Analogous to the Natural Surface and Its Replication by Selected Types of Polymers, Manufacturing Technology, Usti nad Labem, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, p. 91-97, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2021
 13. Š. Dvořáčková, D. Kroisová, P. Kůsa, Use of Thermomechanical Analysis in the Design of a Composite System with a Low Coefficient of Longitudinal Thermal Expansion for End Gauges, Manufacturing Technology, Usti nad Labem, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, p. 502-511, 10 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2021
 14. D. Kroisová, Způsob získání nanostrukturovaného hierarchického povrchu pozitivního otisku kopírovaného přírodního povrchu, [Online], 2021
 15. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, Biogenic Nanoparticles of Calcium Carbonate - Preparation and Behaviour, Materials Science Forum, Baech, Trans Tech Publications Ltd., p. 197-204, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2020
 16. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, Plant Surface Hierarchical Replicas – A Behavior In Selected Environments, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2017-Octobe, Ostrava, Tanger, Ltd., ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 451-456, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 17. Š. Dvořáčková, D. Kroisová, M. Ledvina, Sada kompozitních koncových měrek, 2020
 18. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, Thermal Expansion of Composite System Epoxy Resin/recycled, Materials Science Forum, Baech, Trans Tech Publications Ltd., p. 162-169, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2020
 19. L. Běhálek, M. Borůvka, P. Brdlík, J. Habr, P. Lenfeld, F. Veselka, D. Kroisová, J. Novák, Thermal properties and non-isothermal crystallization kinetics of biocomposites based on poly(lactic acid), rice husks and cellulose fibres, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DORDRECHT, Springer, p. 629-649, 21 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2020
 20. Š. Dvořáčková, D. Kroisová, L. Beránek, J. Urban, J. Šimota, L. Bureš, L. Pelikán, V. Andronov, Use of Computed Tomography in Dimensional Quality Control and NDT, Manufacturing Technology, p. 566-575, 10 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2020
 21. D. Kroisová, Natural hierarchical structures and their replication, NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Applicatio, Ostrava, TANGER Ltd., ISBN: 9788087294895, p. 306-311, 6 pages, ISSN: 2369-8128, [Online], 2019
 22. D. Kroisová, Defence Nanosystems for Plants And Animals, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application., Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 431-436, 6 pages, [Online], 2018
 23. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, J. Skolimowski, METHOD OF OBTAINING NANOPARTICLES OF BIOMORPHIC SILICA FROM PLANT SECTIONS CHARACTERIZED BY HIGH CONTENT THEREOF, [Online], 2018
 24. D. Kroisová, K. Adach, J. Skolimowski, M. Fijalkowski, Metoda získávání nanočástic biomorfního oxidu křemičitého z rostlinných částí charakteristických jeho vysokým obsahem, [Online], 2016
 25. M. Fijalkowski, K. Adach, A. Petráň, D. Kroisová, Rice husks - Structure, composition and possibility of use them at surface treatment, Materials Science Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 9783038355250, p. 153-156, 4 pages, ISSN: 0255-5476, 2016
 26. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, J. Skolimowski, Způsob přečištění biologického odpadu vznikajícího při zpracování zemědělských plodin charakterizovaných vysokým obsahem oxidu křemičitého od nežádoucích doprovodných iontů prvků, [Online], 2016
 27. D. Kroisová, K. Adach, M. Fijalkowski, H. Marešová, Biogenic And Synthetic Amorphous Silica – Compare And Interaction with Bacterial Systems, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 442-447, 6 pages, 2015
 28. D. Kroisová, K. Adach, M. Fijalkowski, Distribution and Characterization of Biogenic Silicone Dioxide Nanoparticles in Equisetum arvense, Equisetum hyemale, Hordeum vulgare and Oryza sativa L., 2015
 29. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, Z. Rozek, V. Kovačič, A. Petráň, J. Ron, Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu a způsob její přípravy, [Online], 2015
 30. A. Petráň, D. Kroisová, Natural Materials with a High Content of SiO2 Nanoparticles and the Methods of Their Extraction, Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-265-5, p. 233-241, 9 pages, 2015
 31. M. Fijalkowski, D. Kroisová, K. Adach, Natural Organic - Inorganic Material Utilized as a Filler in Polymer Systems, NANOCON Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 463-468, 6 pages, [Online], 2015
 32. D. Kroisová, K. Adach, M. Fijalkowski, Physico-mechanical Properties of Epoxy Resin Filled with Rice Husk Particles, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 382-387, 6 pages, 2015
 33. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, A. Petráň, Přeslička rolní - stavba, struktura a chemické složení, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 1, p. 272-277, 6 pages, ISSN: 0447-6441, n. 9, 2015
 34. D. Kroisová, P. Zubko, I. Zahornacký, L. Pešek, M. Vojtko, Structure and properties of selected natural materials, Key Engineering Materials vol.635: 9th International Conference on Material in Engineering Practice, 2014, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038353447, p. 66-70, 5 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2015
 35. I. Dufková, D. Kroisová, V. Kovačič, S. Bilketay, Use of geopolymer matrix composites in the construction of fire doors., Key Engineering Materials vol.635: 9th International Conference on Material in Engineering Practice, 2014, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038353447, p. 174-176, 3 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2015
 36. D. Kroisová, M. Fijalkowski, K. Adach, Z. Rozek, V. Kovačič, J. Ron, A. Petráň, Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu, [Online], 2014
 37. D. Kroisová, A. Hotař, P. Hanus, V. Vodičková, V. Nosek, Moderní materiály, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-154-2, 2014
 38. D. Kroisová, A. Petráň, K. Adach, M. Fijalkowski, Natural Objects - Structure and Composition, International Scientific Conference Unitech, Gabrovo, University Publishing House 'V.Aprilov', 1, p. 278;284, ISSN: 1313-230X, [Online], 2014
 39. A. Petráň, D. Kroisová, Natural organic-inorganic composite systems, NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference, Ostrava, Tanger Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 83-87, 5 pages, [Online], 2014
 40. D. Kroisová, J. Ron, Nature Structures Design, 2014
 41. I. Dufková, V. Kovačič, D. Kroisová, Použití Kompozitů S Geopolymerní Matricí V Konstrukci Protipožárních Dveří, Materials in Engineering practice2014, Košice, STU Košice, 4, ISBN: 978-80-553-1719-9, p. 174;176, [Online], 2014
 42. I. Dufková, D. Kroisová, V. Kovačič, Use of Geopolymer Matrix Composites in the Construction of Fire Doors, [Online], 2014
 43. T. Nguyen, P. Louda, D. Kroisová, V. Kovačič, H. Chi, Effects of Commercial Fibers Reinforced on the Mechincal Properties of Geopolymer Mortar, Chemické listy, Praha, Chemické listy, p. 560-563, 4 pages, ISSN: 0009-2770, [Online], 2012
 44. T. Nguyen, P. Louda, D. Kroisová, V. Kovačič, Effects of Commercial Fibers Reinforced on the Mechincal Properties of Geopolymer Mortar, Chemicke Listy, Praha, Chemicke Listy, p. 557-559, 3 pages, ISSN: 0009-2770, [Online], 2012
 45. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 46. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 47. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 48. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 49. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 50. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 51. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 52. P. Kejzlar, L. Voleský, D. Kroisová, Z. Andršová, Bionics and Nanotechnology, NANOCON 2011 Conference Proceedings, Liberec, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-23-9, p. 46;52, 2011
 53. P. Kejzlar, L. Voleský, D. Kroisová, Z. Andršová, Bionics as an inspiration for nanosurface technologies, 2011
 54. T. Nguyen, P. Louda, D. Kroisová, Thermophysical Properties of Woven Fabrics Reinforced Geopolymer Composites, STRUTEX: STRUCTURE AND STRUCTURAL MECHANICS OF TEXTILES FABRICS, 2011, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7372-786-4, p. 93-100, 8 pages, 2011
 55. T. Hung, D. Kroisová, P. Louda, Composites Base on Geopolymer Matrices: Preliminary Fabrication, Mechanical Properties And Future Applications, Advanced Materials Research, Zurich, Trans Tech Publications, ISBN: 978-0-87849-356-2, p. 477-480, 4 pages, ISSN: 1022-6680, [Online], 2008