RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.

RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2834EmployeeKatedra matematikyG04073

Publications

  1. D. Bittnerová, Figure Areas of Cyclic Curves with Applications in GeoGebra, [Online], 2022
  2. D. Bittnerová, VOLUMES OF SOME SOLIDS OF REVOLUTION AND APPLICATIONS IN GEOGEBRA, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2021, Brno, Univerzity obrany Brno, ISBN: 978-80-7582-380-9, p. 33-41, 9 pages, [Online], 2021
  3. D. Bittnerová, Applications of GeoGebra for Calculation Figure Areas Bounded by Roses, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2019, Brno, Univerzita obrany, ISBN: 978-80-7582-123-2, p. 30-36, 7 pages, [Online], 2019
  4. D. Bittnerová, Application problems for unconventional computing figure areas bounded by algebraic closed curves, AIP Conference Proceedings, New York, American Institute of Physics, 1, ISBN: 978-0-7354-1774-8, 8 pages, ISSN: 0094-243X, [Online], 2018
  5. D. Bittnerová, Množinové obrázky, Učitel matematiky, Praha, JČMF s podporou AV ČR, 1, p. 65-70, 6 pages, ISSN: 1210-9037, n. 2, [Online], 2018
  6. D. Bittnerová, Some Application Problems of Space And Area Curves Solved Unconventionally, AIP Conference Proceedings 1910, 050003 (2017), AMER INST PHYSICS, Melville, NY, USA, AIP Publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1602-4, p. 1-9, 9 pages, [Online], 2017
  7. D. Bittnerová, Cyklida i jej sferyczna inwersja w przyrodzie i sztuce., Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztaiceniu powszechnym., Nowy Sacz, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Saczu, 1, ISBN: 978-83-63196-93-6, p. 7-22, 16 pages, 2016
  8. D. Bittnerová, D. Bímová, Some applications of unconventional methods for volumes, AIP Conference Proceedings, New York, American Institute of Physics, 1, ISBN: 978-0-7354-1453-2, 8 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016
  9. D. Bímová, D. Bittnerová, Volume of torus and its applications unconventionally, AIP Conference Proceedings, New York, AIP publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1453-2, 8 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016