přádelna, budova B

 přádelna, budova B QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3831OthersDepartment of Technology and StructuresB -1020