prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2361EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH 07014

Publications

 1. I. Jáč, Z. Horčičková, Rodinné podnikání: Finanční modul, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-375-1, 86 pages, 2017
 2. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Hlínová, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
 3. D. Myšáková, I. Jáč, M. Petrů, Investment Opportunities for Family Businesses in the Field of Use of Biogas Plants, E M Ekonomie a Management, Technical University of Liberec, p. 19-31, 13 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, [Online], 2016
 4. I. Jáč, P. Rydvalová, Odborná zpráva o postupu prací projektu, 2016
 5. I. Jáč, M. Vondráčková, The Perception of Selected Aspects of Investment Attractiveness by Businesses Making Investments in the Czech Republic, E+M Ekonomie a Management, Technical University of Liberac, p. 118-132, 15 pages, ISSN: 1212-3609, n. 3, [Online], 2016
 6. I. Jáč, L. Bílková, Hospodářská geografie, Liberec, TUL, ISBN: 9788073725853, 2015
 7. I. Jáč, Z. Fraňková, Perception and Values of Family Business, Proceedengs of the 12th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 47-55, 9 pages, 2015
 8. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Hlínová, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 9. I. Jáč, J. Sedlář, A. Zajcev, A. Zajcev, Specificity of Forming the Incremental Value of a High - Technology Enterprise on the Basis of Implementing Innovative Managerial Techniques, Proceedengs of the 12th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 272-285, 14 pages, 2015
 10. I. Jáč, J. Sedlář, A. Zajcev, V. Zajcev, Business value management based on the assesment of uinidentifiable intangible assets, 2014
 11. I. Jáč, Identification and Prioritization of Key Stakeholder Groups in Markerting Communication of Colleges, E+M Ekonomie a Management, Liberec, TU Liberec, 1, p. 101-110, 10 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2014
 12. I. Jáč, Mezinárodní obchod a vybrané hospodářské parametry členských zemí EU a ESVO, 2014
 13. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Hlínová, K. Severýnová Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 14. I. Jáč, J. Sedlář, A. Zajcev, V. Zajcev, Principles of Creating a Cost-cutting Strategy At an Enterprise by Means of the Lean Production Concept, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 75;84, ISSN: 1212-3609, n. 3, 2013
 15. I. Jáč, J. Sedlář, Sustainable Growth of a Company by Means of Value Stream Mapping, Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 222;230, 2013
 16. I. Jáč, Hospodářská geografie, 2012
 17. I. Jáč, Nástin historického pohledu na vývoj a uspořádávání obcí jako základních jednotek územně správního členění ČR, 2012
 18. I. Jáč, Rizika odhadu úspěšnosti investice při alternativním scénáři vývoje ekonomiky, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 38;53, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2012
 19. I. Jáč, Hospodářská geografie, 2011
 20. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 21. J. Sedlář, I. Jáč, Waste Reduction and Cost Cutting Strategy for Textile Products, 2011
 22. I. Jáč, Hospodářská geografie, 2010
 23. I. Jáč, Hospodářská geografie Evropské unie, 2010
 24. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Hlínová, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 25. I. Jáč, Hospodářská geografie, 2009
 26. I. Jáč, Hospodářská geografie Severoam. zény volného obchodu, 2009