kontakt.tul.cz

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2361EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07014

Publications

 1. I. Jáč, Z. Horčičková, Rodinné podnikání: Finanční modul, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-375-1, 86 pages, 2017
 2. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
 3. D. Myšáková, I. Jáč, M. Petrů, Investment Opportunities for Family Businesses in the Field of Use of Biogas Plants, E a M: Ekonomie a Management, Technical University of Liberec, p. 19-31, 13 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, [Online], 2016
 4. I. Jáč, P. Rydvalová, Odborná zpráva o postupu prací projektu, 2016
 5. I. Jáč, M. Vondráčková, The Perception of Selected Aspects of Investment Attractiveness by Businesses Making Investments in the Czech Republic, E M Ekonomie a Management, Technical University of Liberac, p. 118-132, 15 pages, ISSN: 1212-3609, n. 3, [Online], 2016
 6. I. Jáč, L. Bílková, Hospodářská geografie, Liberec, TUL, ISBN: 9788073725853, 2015
 7. I. Jáč, Z. Fraňková, Perception and Values of Family Business, Proceedengs of the 12th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 47-55, 9 pages, 2015
 8. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 9. I. Jáč, J. Sedlář, A. Zajcev, A. Zajcev, Specificity of Forming the Incremental Value of a High - Technology Enterprise on the Basis of Implementing Innovative Managerial Techniques, Proceedengs of the 12th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 272-285, 14 pages, 2015
 10. I. Jáč, J. Sedlář, A. Zajcev, V. Zajcev, Business value management based on the assesment of uinidentifiable intangible assets, Kreativnaja ekonomika, Moskva, OOO Izdatelstvo „Kreativnaja ekonomika“, 1, ISBN: 978-80-7494-041-5, p. 28;39, ISSN: 1994-6929, n. 7, 2014
 11. I. Jáč, Identification and Prioritization of Key Stakeholder Groups in Markerting Communication of Colleges, E+M Ekonomie a management, Liberec, TU Liberec, 1, p. 101-110, 10 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2014
 12. I. Jáč, Mezinárodní obchod a vybrané hospodářské parametry členských zemí EU a ESVO, Liberec, TU Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-041-5, 2014
 13. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 14. I. Jáč, J. Sedlář, A. Zajcev, V. Zajcev, Principles of Creating a Cost-cutting Strategy At an Enterprise by Means of the Lean Production Concept, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 75;84, ISSN: 1212-3609, n. 3, 2013
 15. I. Jáč, J. Sedlář, Sustainable Growth of a Company by Means of Value Stream Mapping, Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 222;230, 2013
 16. I. Jáč, Hospodářská geografie, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 5, ISBN: 978-80-7372-841-0, 2012
 17. I. Jáč, Nástin historického pohledu na vývoj a uspořádávání obcí jako základních jednotek územně správního členění ČR, Dekády ekonomického vzdelávania na Slovensku a v Strednej Europe, Košice, Technická univerzita Košice, 1, ISBN: 111-22-3333-444-5, p. 1;10, 2012
 18. I. Jáč, Rizika odhadu úspěšnosti investice při alternativním scénáři vývoje ekonomiky, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 38;53, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2012
 19. I. Jáč, Hospodářská geografie, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 978-80-7372-478-8, 2011
 20. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 21. I. Jáč, Time-Series Analysis of Raw Materials Consumption as an Approach to Savings on the Working Capital of the Company, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 211;219, 2011
 22. J. Sedlář, I. Jáč, Waste Reduction and Cost Cutting Strategy for Textile Products, Izvestija vysšich učebnych zavedenij. Technologija tekstilnoj promyšlennosti, Moskva, Ivanovo Regional Printing House, 1, p. 22;26, ISSN: 0021-3497, 2011
 23. I. Jáč, Hospodářská geografie, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 9788073725853, 2010
 24. I. Jáč, Hospodářská geografie Evropské unie, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 9, ISBN: 9788073726232, 2010
 25. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 26. I. Jáč, Hospodářská geografie, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 9788073725006, 2009
 27. I. Jáč, Hospodářská geografie Severoam. zény volného obchodu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 8, ISBN: 9788073725075, 2009
 28. I. Jáč, M. Prskavcová, P. Řehořová, J. Švihovský, Komplexní pohled na problematiku regionálních disparit z hlediska municipalit, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725594, 2009