kontakt.tul.cz

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Ing. Miroslav Novák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3626EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA03020
+420 48535 3626EmployeeOddělení mechatronických systémů a robotikyL03014

Publications

 1. L. Kukačka, J. Nečásek, M. Novák, Numerical Environment for Modeling and Analyzing Transients in Static VAR Compensators, Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020, Prague, 1, ISBN: 978-1-72819-479-0, 6 pages, ISSN: 2376-5623, [Online], 2020
 2. M. Novák, P. Ringelhan, L. Kukačka, Overview of thyristor module parameters for fast static VAr compensation available on the market, 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Prague, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-72819-479-0, 6 pages, ISSN: 2376-5623, [Online], 2020
 3. M. Bleha, M. Sopr, M. Novák, Prototyp řídicí jednotky s kompaktními moduly pro rychlé bezkontaktní spínání kompenzačních stupňů, 1, [Online], 2020
 4. M. Novák, Ž. Ferková, Two-pulse magnetization process of the NdFeB multi-pole ring magnet for BLDC motors, Electrical Engineering, Springer Nature Switzerland AG., 1, p. 2315-2323, 9 pages, ISSN: 0948-7921, n. 4, [Online], 2020
 5. M. Novák, Difficulties Caused by Magnetic After-effect during Identification of the Preisach Hysteresis Model Weighting Function, Acta Physica Polonica A, WARSAW, POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, 1, p. 731-736, 6 pages, ISSN: 0587-4246, n. 5, [Online], 2019
 6. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Experimental Determination of the Preisach Model for Grain Oriented Steel, Acta Physica Polonica A, WARSAW, POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, 1, p. 713-719, 7 pages, ISSN: 0587-4246, n. 5, [Online], 2019
 7. M. Novák, J. Eichler, Magnetic Barkhausen noise spectral emission of grain oriented steel under ultra low frequency magnetization, 2019 Proceedings of the 12th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 9788097262938, p. 158-161, 4 pages, [Online], 2019
 8. M. Košek, M. Novák, J. Eichler, Magnetic viscosity measurement on grain oriented steel, 2019 Proceedings of the 12th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 9788097262938, p. 327-330, 4 pages, [Online], 2019
 9. J. Eichler, M. Novák, Modeling of lithium-ion battery charging and discharging using the preisach hysteresis model, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-172810389-1, p. 221-224, 4 pages, ISSN: 13393944, [Online], 2019
 10. M. Novák, P. Ringelhan, Oteplovací zkouška tyristorových spínacích modulů pro centrální kompenzaci účiníku sníženým napštím, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SKAKUII 2019, SEKEL 2019, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 59-62, 4 pages, [Online], 2019
 11. J. Eichler, M. Novák, Simple seamless multi-range current measurement for applications with a large dynamic range, 2019 Proceedings of the 12th International Conference on Measurement, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-809726293-8, p. 83-86, 4 pages, [Online], 2019
 12. M. Starý, J. Černohorský, M. Novák, Univerzální autonomní mobilní platforma, 1, 2019
 13. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Non-uniform grid in Preisach model for soft magnetic materials, ESCO book of abstracts, 1 pages, 2018
 14. M. Novák, L. Kukačka, T. Bedrník, M. Černík, M. Kolář, J. Kraus, M. Sopr, M. Bleha, Požadavky na návrh HW-FM regulátoru a spínače pro kompenzaci jalového výkonu, 1, 8 pages, 2018
 15. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Computation Speed of Numeric Preisach Model, CPEE 2017 List of Submissions, 4 pages, 2017
 16. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Differences between Preisach Model and Experiment for Soft Ferromagnetic Materials, Effect of Instrument Accuracy, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Mondragon, Mondragon Unibertsitateko Zerbitzu Editoriala Loramendi kalea,, 1, ISBN: 978-150905582-1, p. 209-214, 6 pages, [Online], 2017
 17. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Difficulty in identification of Preisach hysteresis model weighting function using first order reversal curves method in soft magnetic materials, Applied Mathematics and Computation, Elsevier BV, p. 469-485, 17 pages, ISSN: 0096-3003, 2017
 18. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Improvements of Preisach model for soft magnetic materials, analysis of input excitation signal, 2017 11th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2017 - Proceedings, ISBN: 978-80-9726291-4, p. 75-77, 3 pages, [Online], 2017
 19. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Improvements of Preisach Model for Soft Magnetic Materials, Experiments on Filtering of Input Excitation Signal, 2017 11th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2017 - Proceedings, 1, ISBN: 978-80-9726291-4, p. 107-110, 4 pages, [Online], 2017
 20. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Kompletní sestava HW a SW prostředků zajišťující autonomní sběr energetický dat z trolejbusové trakce a jejich kontinuální analýza, 2017
 21. L. Slavík, M. Novák, Magnetic Circuit of Electromagnetic Flow Meter with Capacitive Electrodes, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Donostia-San Sebastian, 1, ISBN: 978-1-5090-5582-1, 5 pages, [Online], 2017
 22. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Non-equidistant Grid in Preisach Model, Technical Computing Prague - 24th Annual Conf. Proceedings, Praha, HUMUSOFT s.r.o., ISBN: 978-80-7592-002-7, 7 pages, ISSN: 2336-1662, 2017
 23. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Pilotní projekty, 2017
 24. J. Kraus, L. Kukačka, M. Novák, T. Bedrník, Studie konceptu měření a monitoringu nízkonapěťové části trafostanice VN/NN, 20 pages, 2017
 25. J. Kubín, M. Novák, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, P. Dolejš, F. Paštika, Závěrečná zpráva o poustupu prací a dosažených výsledcích projektu TA04030145, 18 pages, 2017
 26. M. Novák, Ž. Ferková, Analysis of tram DC traction motors pairing, Proceedings - 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC 2016, Bulgaria, 1, ISBN: 978-1-5090-1798-0, p. 631-636, 6 pages, [Online], 2016
 27. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Experimental-numerical method for identification of weighting function in Preisach model for ferromagnetic materials, International Conference on Applied Electronics, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 9788026106012, p. 75-80, 6 pages, ISSN: 1803-7232, [Online], 2016
 28. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Implementation of the first order reversal curve method for identification of weight function in Preisach model for ferromagnetics, ELEKTRO 2016 - 11th International Conference, Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-4673-8698-2, p. 602-607, 6 pages, [Online], 2016
 29. M. Novák, Mobile robot indoor navigation, Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-1-4673-8606-7, p. 151-155, 5 pages, 2016
 30. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Nadřazený sběr dat a metody zpracování energetické bilance trolejbusové trakce, 2016
 31. L. Slavík, J. Rosický, M. Novák, Optimization of magnetic circuit in electromagnetic flow meter, 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, Slovakia, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-4673-8606-7, p. 688-691, 4 pages, [Online], 2016
 32. A. Richter, M. Novák, J. Kubín, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016, 23 pages, 2016
 33. J. Eichler, M. Košek, M. Novák, Application of Preisach Model to Low Loss Ferromagnetic Materials, MEASUREMENT 2015, 10th International Conference on Measurement, Bratislava, SK, Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 1, ISBN: 978-80-969672-9-2, p. 217-220, 4 pages, 2015
 34. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Implementation of Preisach model of Hysteresis in Matlab, 23rd Annual Conf. Proceedings, Technical computing Prague 22015, Praha, Univeristy of Chemistry and Technology, 1, ISBN: 978-80-7080-936-5, p. 19, 9 pages, ISSN: 2336-1662, 2015
 35. J. Černohorský, J. Kolář, J. Kubín, M. Novák, Komplexní systém pro sledování stavu a řízení servisních intervalů tramvajových vozů, [Online], 2015
 36. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Practical Model for Ferromagnetic Materials, AMTEE '15 Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0527-5, p. \„IV-9\“, 1 pages, 2015
 37. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Prototyp, sada analyzátorů trolejové trakce se vzdáleným přístupem, 2015
 38. J. Kubín, A. Richter, M. Novák, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2015, 2015
 39. J. Eichler, M. Košek, M. Novák, Simple Analysis and Use of Preisach Model for Ferromagnetic Materials, Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM), 2015 IEEE International Workshop of, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-1-4799-6972-2, p. 70-75, 6 pages, [Online], 2015
 40. J. Černohorský, P. Rydlo, M. Novák, J. Koprnický, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.2, 2015
 41. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.3, 2015
 42. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.4, 2015
 43. J. Eichler, M. Košek, M. Novák, Two Methods of Scalar Preisach Function Identification for Grain Oriented Steel, 20th International Conference on Applied Electronics, AE 2015, Pilsen, IEEE Computer Society, 1, ISBN: 978-80-261-0385-1, p. 37-40, 4 pages, ISSN: 1803-7232, [Online], 2015
 44. I. Doležal, Z. Plíva, M. Novák, L. Petržílka, M. Kolář, L. Slavík, M. Holada, P. Pfeifer, Analogová elektronika, Liberec, TU v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-136-8, 153 pages, [Online], 2014
 45. P. Svoboda, P. Pokorný, M. Novák, Analysis of the Electrospinning Process, NANOCON 2014: Conference proceedings, Ostrava, AMOS repro Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-55-0, p. 162-162, 1 pages, 2014
 46. P. Svoboda, P. Pokorný, M. Novák, V. Bubla, Apparatus for Feedback Control of Electrospinning Process, 2014 International Conference on Applied Electronics, Plzeň, University of West Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0276-2, p. 289;291, ISSN: 1803-7232, [Online], 2014
 47. M. Novák, Aspekty hodnocení velikosti zapínacího proudu transformátorků, Sborník příspěvků z kolokvia pedagogů elektrických strojů KOPES, Liberec, TU v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-034-7, p. 77-81, 5 pages, 2014
 48. M. Novák, M. Košek, J. Eichler, Effective Approximation of Transfer Characteristics of Low Frequency Amplifier, 19th Intern. Conf. on Applied Electronic, Plzeň, University of West Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0276-2, p. 229-232, 4 pages, ISSN: 1803-7232, 2014
 49. M. Novák, E. Konečná, Elektrotechnika – příklady, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-158-0, 1 pages, 2014
 50. M. Novák, E. Konečná, Elektrotechnika – příklady, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-158-0, 2014
 51. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Funkční modely sady analyzátorů trolejové trakce, 2014
 52. J. Černohorský, J. Beran, M. Novák, M. Diblík, J. Valtera, P. Žabka, Mechatronika a dopřádací stroje - Zpráva projektu FR-TI3/047 za rok 2014, 2014
 53. M. Novák, Omezovač zapínacího proudu TrafoSTART - dvoufrekvenční verze určená pro rozvodné sítě 50 i 60 Hz, 2014
 54. J. Kubín, A. Richter, J. Randák, M. Novák, Průběžná zpráva projektu TA0403145 za rok 2014, 2014
 55. M. Novák, J. Eichler, M. Košek, Simple and Accurate Methods for Amplifier Characteristic Approximation, Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, CPEE -AMTEE, Žilina, University of Zilina, 1, ISBN: 978-80-554-0910-8, p. 40, 1 pages, 2014
 56. M. Novák, M. Košek, Unbalanced Magnetic Pull Induced by the Uneven Rotor Magnetization of Permanent Magnet Synchronous Motor, 10th International Conference, ELEKTRO 2014 - Proceedings, Žilina, University of Žilina, 1, ISBN: 978-1-4799-3721-9, p. 347-351, 5 pages, 2014
 57. P. Štěpán, M. Novák, Změny implementace flikr-metru podle ČSN EN 61000-4-15, Sborník příspěvků z kolokvia pedagogů elektrických strojů KOPES, Liberec, Techncká univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-034-7, p. 118-123, 6 pages, 2014