Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Ing. Miroslav Novák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3626Deputy Head of DepartmentInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA03020

Publications

 1. M. Novák, Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Selective Laser Melting Processed INVAR Alloy, 2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, IEEE, ISBN: 979-8-3503-2275-0, 8 pages, ISSN: 2770-7644, [Online], 2023
 2. M. Novák, Modul pasivní impedanční spektroskopie pro Li-Ion články, 2022
 3. M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, R. Voženílek, P. Jandura, J. Kočí, P. Srb, J. Břoušek, J. Militký, J. Cýrus, J. Hlava, I. Mašín, J. Černohorský, M. Novák, L. Beran, L. Krčmář, A. Richter, J. Kubín, P. Ječmen, J. Eichler, D. Kajzr, J. Popelka, P. Bílek, S. Rahimian Koloor, T. Kubíček, J. Mlýnek, M. Noman, N. Amor, M. Lachman, P. Behera, T. Petr, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0, 2022
 4. R. Voženílek, M. Petrů, J. Břoušek, L. Ševčík, I. Mašín, P. Jandura, T. Martinec, J. Kočí, L. Krčmář, P. Srb, L. Beran, J. Popelka, J. Cýrus, J. Hlava, J. Kubín, J. Černohorský, M. Novák, A. Richter, P. Ječmen, J. Eichler, J. Mlýnek, P. Bílek, T. Kubíček, D. Kajzr, M. Lachman, T. Petr, M. Noman, N. Amor, P. Behera, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1, 2022
 5. M. Novák, J. Kraus, Požadavky na PQ analyzátory - napěťové a proudové senzory, 25. konference ČK CIRED, ČK CIRED/EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., p. 1-13, 13 pages, 2022
 6. L. Kukačka, J. Nečásek, M. Novák, Numerical Environment for Modeling and Analyzing Transients in Static VAR Compensators, Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020, Prague, 1, ISBN: 978-1-72819-479-0, 6 pages, ISSN: 2376-5623, [Online], 2020
 7. M. Novák, P. Ringelhan, L. Kukačka, Overview of thyristor module parameters for fast static VAr compensation available on the market, 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Prague, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-72819-479-0, 6 pages, ISSN: 2376-5623, [Online], 2020
 8. M. Bleha, M. Sopr, M. Novák, Prototyp řídicí jednotky s kompaktními moduly pro rychlé bezkontaktní spínání kompenzačních stupňů, [Online], 2020
 9. M. Novák, Ž. Ferková, Two-pulse magnetization process of the NdFeB multi-pole ring magnet for BLDC motors, Electrical Engineering, Springer Nature Switzerland AG., 1, p. 2315-2323, 9 pages, ISSN: 0948-7921, n. 4, [Online], 2020
 10. M. Novák, Difficulties Caused by Magnetic After-effect during Identification of the Preisach Hysteresis Model Weighting Function, Acta Physica Polonica A, WARSAW, POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, 1, p. 731-736, 6 pages, ISSN: 0587-4246, n. 5, [Online], 2019
 11. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Experimental Determination of the Preisach Model for Grain Oriented Steel, Acta Physica Polonica A, WARSAW, POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, 1, p. 713-719, 7 pages, ISSN: 0587-4246, n. 5, [Online], 2019
 12. M. Novák, J. Eichler, Magnetic Barkhausen noise spectral emission of grain oriented steel under ultra low frequency magnetization, 2019 Proceedings of the 12th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 9788097262938, p. 158-161, 4 pages, [Online], 2019
 13. M. Košek, M. Novák, J. Eichler, Magnetic viscosity measurement on grain oriented steel, 2019 Proceedings of the 12th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 9788097262938, p. 327-330, 4 pages, [Online], 2019
 14. J. Eichler, M. Novák, Modeling of lithium-ion battery charging and discharging using the preisach hysteresis model, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-172810389-1, p. 221-224, 4 pages, ISSN: 1339-3944, [Online], 2019
 15. M. Novák, P. Ringelhan, Oteplovací zkouška tyristorových spínacích modulů pro centrální kompenzaci účiníku sníženým napštím, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SKAKUII 2019, SEKEL 2019, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 59-62, 4 pages, [Online], 2019
 16. J. Eichler, M. Novák, Simple seamless multi-range current measurement for applications with a large dynamic range, 2019 Proceedings of the 12th International Conference on Measurement, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-809726293-8, p. 83-86, 4 pages, [Online], 2019
 17. M. Starý, J. Černohorský, M. Novák, Univerzální autonomní mobilní platforma, 2019
 18. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Non-uniform grid in Preisach model for soft magnetic materials, ESCO book of abstracts, 1 pages, 2018
 19. M. Novák, L. Kukačka, T. Bedrník, M. Černík, M. Kolář, J. Kraus, M. Sopr, M. Bleha, Požadavky na návrh HW-FM regulátoru a spínače pro kompenzaci jalového výkonu, 1, 8 pages, 2018
 20. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Computation Speed of Numeric Preisach Model, CPEE 2017 List of Submissions, 4 pages, 2017
 21. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Differences between Preisach Model and Experiment for Soft Ferromagnetic Materials, Effect of Instrument Accuracy, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Mondragon, Mondragon Unibertsitateko Zerbitzu Editoriala Loramendi kalea,, 1, ISBN: 978-150905582-1, p. 209-214, 6 pages, [Online], 2017
 22. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Difficulty in identification of Preisach hysteresis model weighting function using first order reversal curves method in soft magnetic materials, Applied Mathematics and Computation, Elsevier BV, p. 469-485, 17 pages, ISSN: 0096-3003, 2017
 23. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Improvements of Preisach model for soft magnetic materials, analysis of input excitation signal, 2017 11th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2017 - Proceedings, ISBN: 978-80-9726291-4, p. 75-77, 3 pages, [Online], 2017
 24. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Improvements of Preisach Model for Soft Magnetic Materials, Experiments on Filtering of Input Excitation Signal, 2017 11th International Conference on Measurement, MEASUREMENT 2017 - Proceedings, 1, ISBN: 978-80-9726291-4, p. 107-110, 4 pages, [Online], 2017
 25. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Kompletní sestava HW a SW prostředků zajišťující autonomní sběr energetický dat z trolejbusové trakce a jejich kontinuální analýza, 2017
 26. L. Slavík, M. Novák, Magnetic Circuit of Electromagnetic Flow Meter with Capacitive Electrodes, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Donostia-San Sebastian, 1, ISBN: 978-1-5090-5582-1, 5 pages, [Online], 2017
 27. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Non-equidistant Grid in Preisach Model, Technical Computing Prague - 24th Annual Conf. Proceedings, Praha, HUMUSOFT s.r.o., ISBN: 978-80-7592-002-7, 7 pages, ISSN: 2336-1662, 2017
 28. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Pilotní projekty, 2017
 29. J. Kraus, L. Kukačka, M. Novák, T. Bedrník, Studie konceptu měření a monitoringu nízkonapěťové části trafostanice VN/NN, E.ON, 20 pages, 2017
 30. J. Kubín, M. Novák, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, P. Dolejš, F. Paštika, Závěrečná zpráva o poustupu prací a dosažených výsledcích projektu TA04030145, Technologická agentura ČR, 18 pages, 2017
 31. M. Novák, Ž. Ferková, Analysis of tram DC traction motors pairing, Proceedings - 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC 2016, Bulgaria, 1, ISBN: 978-1-5090-1798-0, p. 631-636, 6 pages, [Online], 2016
 32. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Experimental-numerical method for identification of weighting function in Preisach model for ferromagnetic materials, International Conference on Applied Electronics, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 9788026106012, p. 75-80, 6 pages, ISSN: 1803-7232, [Online], 2016
 33. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Implementation of the first order reversal curve method for identification of weight function in Preisach model for ferromagnetics, ELEKTRO 2016 - 11th International Conference, Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-4673-8698-2, p. 602-607, 6 pages, [Online], 2016
 34. M. Novák, Mobile robot indoor navigation, Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-1-4673-8606-7, p. 151-155, 5 pages, 2016
 35. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Nadřazený sběr dat a metody zpracování energetické bilance trolejbusové trakce, 2016
 36. L. Slavík, J. Rosický, M. Novák, Optimization of magnetic circuit in electromagnetic flow meter, 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, Slovakia, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-4673-8606-7, p. 688-691, 4 pages, [Online], 2016
 37. A. Richter, M. Novák, J. Kubín, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016, TAČR, 23 pages, 2016
 38. J. Eichler, M. Košek, M. Novák, Application of Preisach Model to Low Loss Ferromagnetic Materials, MEASUREMENT 2015, 10th International Conference on Measurement, Bratislava, SK, Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 1, ISBN: 978-80-969672-9-2, p. 217-220, 4 pages, 2015
 39. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Implementation of Preisach model of Hysteresis in Matlab, 23rd Annual Conf. Proceedings, Technical computing Prague 22015, Praha, Univeristy of Chemistry and Technology, 1, ISBN: 978-80-7080-936-5, p. 19, 9 pages, ISSN: 2336-1662, 2015
 40. J. Černohorský, J. Kolář, J. Kubín, M. Novák, Komplexní systém pro sledování stavu a řízení servisních intervalů tramvajových vozů, [Online], 2015
 41. J. Eichler, M. Novák, M. Košek, Practical Model for Ferromagnetic Materials, AMTEE '15 Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0527-5, p. \"IV-9\", 1 pages, 2015
 42. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Prototyp, sada analyzátorů trolejové trakce se vzdáleným přístupem, 2015
 43. J. Kubín, A. Richter, M. Novák, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2015, 2015
 44. J. Eichler, M. Košek, M. Novák, Simple Analysis and Use of Preisach Model for Ferromagnetic Materials, Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM), 2015 IEEE International Workshop of, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-1-4799-6972-2, p. 70-75, 6 pages, [Online], 2015
 45. J. Černohorský, P. Rydlo, M. Novák, J. Koprnický, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.2, Rieter CZ s.r.o., 16 pages, 2015
 46. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.3, Rieter CZ s.r.o., 13 pages, 2015
 47. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.4, Rieter CZ s.r.o., 17 pages, 2015
 48. J. Eichler, M. Košek, M. Novák, Two Methods of Scalar Preisach Function Identification for Grain Oriented Steel, 20th International Conference on Applied Electronics, AE 2015, Pilsen, IEEE Computer Society, 1, ISBN: 978-80-261-0385-1, p. 37-40, 4 pages, ISSN: 1803-7232, [Online], 2015
 49. I. Doležal, Z. Plíva, M. Novák, L. Petržílka, M. Kolář, L. Slavík, M. Holada, P. Pfeifer, Analogová elektronika, Liberec, TU v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-136-8, 153 pages, [Online], 2014
 50. P. Svoboda, P. Pokorný, M. Novák, Analysis of the Electrospinning Process, 2014
 51. P. Svoboda, P. Pokorný, M. Novák, V. Bubla, Apparatus for Feedback Control of Electrospinning Process, 2014 International Conference on Applied Electronics, Plzeň, University of West Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0276-2, p. 289;291, ISSN: 1803-7232, [Online], 2014
 52. M. Novák, Aspekty hodnocení velikosti zapínacího proudu transformátorků, Sborník příspěvků z kolokvia pedagogů elektrických strojů KOPES, Liberec, TU v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-034-7, p. 77-81, 5 pages, 2014
 53. M. Novák, M. Košek, J. Eichler, Effective Approximation of Transfer Characteristics of Low Frequency Amplifier, 19th Intern. Conf. on Applied Electronic, Plzeň, University of West Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0276-2, p. 229-232, 4 pages, ISSN: 1803-7232, 2014
 54. M. Novák, E. Konečná, Elektrotechnika – příklady, 2014
 55. M. Novák, E. Konečná, Elektrotechnika – příklady, 2014
 56. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Funkční modely sady analyzátorů trolejové trakce, 2014
 57. J. Černohorský, J. Beran, M. Novák, M. Diblík, J. Valtera, P. Žabka, Mechatronika a dopřádací stroje - Zpráva projektu FR-TI3/047 za rok 2014, 113 pages, 2014
 58. M. Novák, Omezovač zapínacího proudu TrafoSTART - dvoufrekvenční verze určená pro rozvodné sítě 50 i 60 Hz, KMB Systems s. r. o, 1 pages, 2014
 59. J. Kubín, A. Richter, J. Randák, M. Novák, Průběžná zpráva projektu TA0403145 za rok 2014, 2014
 60. M. Novák, J. Eichler, M. Košek, Simple and Accurate Methods for Amplifier Characteristic Approximation, Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, CPEE -AMTEE, Žilina, University of Zilina, 1, ISBN: 978-80-554-0910-8, p. 40, 1 pages, 2014
 61. M. Novák, M. Košek, Unbalanced Magnetic Pull Induced by the Uneven Rotor Magnetization of Permanent Magnet Synchronous Motor, 10th International Conference, ELEKTRO 2014 - Proceedings, Žilina, University of Žilina, 1, ISBN: 978-1-4799-3721-9, p. 347-351, 5 pages, 2014
 62. P. Štěpán, M. Novák, Změny implementace flikr-metru podle ČSN EN 61000-4-15, Sborník příspěvků z kolokvia pedagogů elektrických strojů KOPES, Liberec, Techncká univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-034-7, p. 118-123, 6 pages, 2014