Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4236EmployeeDepartment of History

Publications

 1. K. Portmann, Vyrovnání se s válečnými zločiny a zločiny kolaborace po druhé světové válce v Liberci, Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Scriptorium, 1, ISBN: 978-80-907464-9-7, 239 pages, 2024
 2. J. Pažout, K. Portmann, Na rozcestí. Alternativy vývoje českých, slovenských a československých dějin v druhé polovině 19. století a ve 20. století, 2023
 3. T. Bendásek, K. Portmann, O. Sladký, V. Rohlíčková, S. Korosová, M. Hron, J. Pánková, T. Petrů, Návrat domů. Po stopách libereckých obětí holocaustu., Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-673-8, 265 pages, [Online], 2023
 4. K. Portmann, Návrat domů: liberecké oběti holocaustu, 2023
 5. J. Pažout, K. Portmann, Místa paměti na druhou světovou válku a jejich proměna, 2022
 6. J. Rychlík, J. Pažout, K. Portmann, B. Frommer, J. Bárta, P. Bednařík, Z. Hanák, Z. Hrubešová, E. Janečková, N. Kmeť, V. Kyncl, J. Myroniuk, K. Nowak, Š. Šutaj, P. Kmoch, Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu, Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, 1, ISBN: 978-80-7494-603-5, 364 pages, 2022
 7. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, Liberec - Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, 256 pages, [Online], 2019
 8. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, M. Michela, P. Mičko, I. Baka, J. Bárta, P. Bednařík, M. Fiamová, D. Hubený, M. Sedláková, Š. Jarská, S. Kokoška, J. Kratochvíl, V. Mohn, J. Němeček, J. Rákosník, M. Sabol, M. Syrný, I. Vachková, Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-500-7, 468 pages, 2019
 9. K. Lozoviuková, O. Sladký, „Místa paměti". Po stopách bývalých libereckých občanů. Příběh Anny Rosenbachové a její rodiny., Fontes Nissae, Liberec, p. 46-61, 16 pages, ISSN: 1213-5097, n. 55-060-18, 2018
 10. M. Melanová, K. Lozoviuková, M. Lhotová, Mírové století: Obnova města a rozvoj za Gallasů (1648–1740). Nové podmínky v politicko-konfesijním uspořádání Království českého a příchod Gallasů, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 79-89, 11 pages, 2017
 11. K. Lozoviuková, Poválečný Liberec - město v pohraničí, Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 -1989. (ed. Kateřina Lozoviuková, Jaroslav Pažout), Liberec - Praha, Technická univerzita v Libereci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 18-41, 24 pages, 2017
 12. M. Melanová, M. Lhotová, K. Lozoviuková, R. Anděl, První rozvoj města za Redernů (1551/1558–1621), Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 37-60, 24 pages, 2017