PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2810EmployeeDepartment of Pedagogy and PsychologyG 04081

Publications

 1. J. Novotová, J. Jursová, M. Prade, Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace, [Online], 2023
 2. J. Novotová, O. Ungerman, J. Dědková, J. Jursová, J. Berki, M. Pospíšilová, Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku, Brno, Munipress, 1, ISBN: 978-80-280-0302-9, 383 pages, [Online], 2023
 3. M. Nišponská, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, P. Urbánek, O. Dymokurský, Sociální klima učitelských sborů základních a středních škol: Diagnostika klimatu a intervence, PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2023 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE, Košice, UPJŠ, ISBN: 978-80-574-0265-7, p. 236-246, 11 pages, [Online], 2023
 4. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, H. Picková, J. Novotová, Výzkum klimatu učitelských sborů: metodologické možnosti a výsledky, Inspirace pro výzkum: nahlédnutí do metodologie pedagogiky, Brno, ČAPV, 1, ISBN: 978-80-7392-387-7, p. 108-121, 14 pages, [Online], 2022
 5. P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Novotová, J. Jursová, J. Picek, Výzkum klimatu učitelského sboru: potenciál smíšené metodologie, Pedagogika, p. 7-28, 22 pages, ISSN: 0031-3815, n. 1/2021, [Online], 2021
 6. A. Rozkovcová, J. Jursová, H. Picková, Nálezy základního výzkumu sociálního klimatu učitelských sborů a jejich využití pro praxi základních a středních škol, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 203-205, 3 pages, [Online], 2020
 7. J. Picek, P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Novotová, Stabilita a proměny klimatu učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 197-199, 3 pages, [Online], 2020
 8. P. Urbánek, J. Novotová, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Picek, Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů, Praha, Wolters Kluwer, 1, ISBN: 978-80-7598-677-1, 292 pages, [Online], 2020
 9. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Jursová, J. Novotová, J. Picek, H. Picková, Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot., Psychológia práce a organizácie 2018 . Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie., Košice, UPJŠ v Košiciach, ISBN: 978-80-8152-713-5, p. 423-431, 9 pages, [Online], 2019
 10. J. Jursová, P. Urbánek, M. Váchová, Odlišné sociální klima učitelských sborů ZŠ v rozmanitých podmínkách práce školy, Pedagogická orientace, Brno, ČPdS, p. 172-202, 256 pages, ISSN: 1211-4669, n. 29/2, [Online], 2019
 11. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, J. Novotová, H. Picková, Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci., Psychologie práce a organizace 2017 . Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Sborník příspěvků z mezinárodní konference., Zlín, UTB ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-714-0, p. 576-584, 9 pages, [Online], 2018