kontakt.tul.cz

prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.

prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3445EmployeeDepartment of NanochemistryL02025

Publications

 1. S. Swar, V. Máková, J. Horáková, P. Kejzlar, P. Parma, I. Stibor, A comparative study between chemically modified and copper nanoparticle immobilized Nylon 6 films to explore their efficiency in fighting against two types of pathogenic bacteria, European Polymer Journal, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, 12 pages, ISSN: 0014-3057, n. 1(1), [Online], 2020
 2. J. Gaalova, F. Yalcinkaya, M. Kohout, P. Cuřínová, I. Stibor, P. Izák, Kompozitní chirální membrána, způsob její přípravy a způsob obohacování směsí enantiomerů, 1, [Online], 2020
 3. J. Gaalova, F. Yalcinkaya, P. Cuřínová, M. Kohout, B. Yalcinkaya, M. Koštejn, J. Jirsák, I. Stibor, J. Bara, B. Van Der Bruggen, P. Izák, Separation of racemic compound by nanofibrous composite membranes with chiral selector, Journal of Membrane Science, AMSTERDAM, ELSEVIER, 1, 9 pages, ISSN: 0376-7388, n. 2, [Online], 2020
 4. S. Swar, V. Máková, I. Stibor, The Covalent Tethering of Poly(ethylene glycol) to Nylon 6 Surface via N,N′-Disuccinimidyl Carbonate Conjugation: A New Approach in the Fight against Pathogenic Bacteria, Polymers, Basel, MDPI, 1, 15 pages, ISSN: 2073-4360, n. 10, [Online], 2020
 5. N. Slepičková Kasálková, P. Žáková, I. Stibor, P. Slepička, Z. Kolská, J. Karpíšková, V. Švorčík, Carbon nanostructures grafted biopolymers for medical applications, Materials Technology, OXON, ENGLAND, TAYLOR & FRANCIS LTD, 1, p. 376-385, 10 pages, ISSN: 1066-7857, n. 7, [Online], 2019
 6. J. Lukášek, Š. Hauzerová, K. Havlíčková, K. Strnadová, K. Mašek, M. Stuchlík, I. Stibor, V. Jenčová, M. Řezanka, Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering, Polymers, 1, 11 pages, ISSN: 2073-4360, n. 3, [Online], 2019
 7. S. Swar, V. Máková, I. Stibor, Effectiveness of Diverse Mesoporous Silica Nanoparticles as Potent Vehicles for the Drug L-DOPA, Materials, MDPI, BASEL, SWITZERLAND, 1, 15 pages, ISSN: 1996-1944, n. 19, [Online], 2019
 8. M. Darwish, A. Bakry, O. Kolek, L. Martinová, I. Stibor, Electrospun functionalized magnetic polyamide 6 composite nanofiber: Fabrication and stabilization, Polymer Composites, WILEY, 1, p. 296-303, 8 pages, ISSN: 0272-8397, n. 1, [Online], 2019
 9. L. Al-Harbi, M. Darwish, M. Khowdiary, I. Stibor, Controlled Preparation of Thermally Stable Fe-Poly(dimethylsiloxane) Composite by Magnetic Induction Heating, Polymers, 1, 12 pages, ISSN: 2073-4360, n. 5, [Online], 2018
 10. S. Swar, V. Máková, J. Müllerová, J. Horáková, B. Dolenský, M. Řezanka, I. Stibor, P. Šubrtová, Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, Journal of Materials Science, Kluwer Academic Publishers, 1, p. 14104-14120, 17 pages, ISSN: 0022-2461, n. 20, [Online], 2018
 11. V. Máková, J. Horáková, P. Mikeš, V. Jenčová, D. Lukáš, J. Lukášek, I. Stibor, A. Klápšťová, R. Jirkovec, M. Ackermann, Surface Modification of electrospun vascular grafts made of polycaprolactone, Evropská konference biomateriálů (ESB), 2 pages, [Online], 2018
 12. J. Lukášek, M. Řezanková, I. Stibor, M. Řezanka, Synthesis of cyclodextrin-pyrrole conjugates possessing tuneable carbon linkers, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, p. 339-346, 8 pages, ISSN: 1388-3127, n. 3-4, [Online], 2018
 13. V. Zajícová, M. Rysová, I. Lovětinská Šlamborová, L. Voleský, I. Stibor, S. Swar, Biocompatible Surface Modification of Poly(ethylene Terephthalate) Focused on Pathogenic Bacteria: Promising Prospects in Biomedical Applications, Journal of Applied Polymer Science, Wiley-Blackwell, 1, 11 pages, ISSN: 1097-4628, n. 26, [Online], 2017
 14. P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, J. Karpíšková, I. Stibor, V. Švorčík, Cytocompatibility of polyethylene grafted with triethylenetetramine functionalized carbon nanoparticles, Applied Surface Science, p. 809-816, 8 pages, ISSN: 0169-4332, [Online], 2017
 15. N. Nguyen, M. Darwish, I. Stibor, P. Kejzlar, A. Ševců, Magnetic Poly(N-isopropylacrylamide) Nanocomposites: Effect of Preparation Method on Antibacterial Properties, NANOSCALE RESEARCH LETTERS, New York, SPRINGER, 1, p. 571-581, 11 pages, ISSN: 1556-276X, [Online], 2017
 16. J. Horáková, J. Lukášek, I. Stibor, A. Šaman, A. Klápšťová, P. Mikeš, Modifikace maloprůměrových cévních náhrad, [Online], 2017
 17. M. Martinek, S. Swar, V. Zajícová, L. Voleský, L. Blažková, J. Müllerová, M. Stuchlík, M. Řezanka, I. Stibor, Pre-treatment of polyethylene terephthalate by Grignard reagents for high quality polypyrrole coatings and for altering the hydrophobicity, Chemical Papers, Springer Nature, 1, p. 2403-2415, 13 pages, ISSN: 0366-6352, n. 12, [Online], 2017
 18. J. Špačková, E. Svobodová, T. Hartman, I. Stibor, J. Kopecká, J. Cibulková, J. Chudoba, R. Cibulka, Visible Light [2 2] Photocycloaddition Mediated by Flavin Derivative Immobilized on Mesoporous Silica, ChemCatChem, p. 1177-1181, 5 pages, ISSN: 1867-3899, n. 7, [Online], 2017
 19. P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, J. Leitner, J. Karpíšková, I. Stibor, P. Slepička, V. Švorčík, Cytocompatibility of amine functionalized carbon nanoparticles grafted on polyethylene, Materials Science and Engineering C, Amsterdam, Elsevier, 1, p. 394-401, 8 pages, ISSN: 0928-4931, [Online], 2016
 20. M. Darwish, N. Nguyen, A. Ševců, I. Stibor, S. Smoukov, Dual-modality self-heating and antibacterial polymer-coated nanoparticles for magnetic hyperthermia, Materials Science and Engineering C, p. 88-95, 8 pages, ISSN: 0928-4931, [Online], 2016
 21. M. Řezanka, I. Stibor, M. Azizoglu, Y. Turgut, N. Pirinccioglu, Enantiomeric recognition of amino acid ester salts by beta-cyclodextrin derivatives: an experimental and computational study, Arkivoc, p. 249-267, 19 pages, ISSN: 1551-7012, n. 5, [Online], 2016
 22. K. Strnadová, J. Lukášek, I. Krabicová, L. Stanislav, M. Řezanka, V. Jenčová, Š. Beranová, I. Stibor, D. Lukáš, Functionalization and biocompatibility evaluation of drawn fibers for neural tissue implants, Fiber Society 2016 Spring Conference: Textile Innovations - Opportunities and Challenges, Fiber Society, ISBN: 978-2-9556560-0-6, p. 126-127, 2 pages, [Online], 2016
 23. M. Řezanka, J. Lukášek, I. Stibor, D. Lukáš, V. Jenčová, K. Strnadová, Functionalized aligned conductive microfibers for application in tissue engineering, 2016
 24. S. Swar, V. Zajícová, J. Müllerová, L. Voleský, I. Stibor, Importance and necessity of the surface modification of nylon 6 films for future biomedical application, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, ISBN: 978-80-87294-71-0, p. 663-668, 6 pages, 2016
 25. M. Darwish, I. Stibor, Pentenoic Acid-Stabilized Magnetic Nanoparticles for Nanomedicine Applications, Journal of Dispersion Science and Technology, 1, p. 1793-1798, 6 pages, ISSN: 1532-2351, n. 12, [Online], 2016
 26. K. Strnadová, J. Lukášek, I. Krabicová, L. Stanislav, M. Řezanka, V. Jenčová, Š. Beranová, I. Stibor, D. Lukáš, Příprava orientovaných scaffoldů pro tkáňové inženýrství metodou drawing, VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016, Brno, ISBN: 978-80-7392-251-1, p. 38-39, 2 pages, 2016
 27. J. Hodek, V. Zajícová, I. Lovětinská Šlamborová, I. Stibor, J. Müllerová, J. Weber, I. Lovětinská Šlamborová, Protective hybrid coating containing silver, copper and zinc cations effective against human immunodeficiency virus and other enveloped viruses, BMC Microbiology, 1, 12 pages, ISSN: 1471-2180, n. 1, [Online], 2016
 28. V. Zajícová, J. Müllerová, I. Stibor, M. Čajan, M. Řezanka, P. Matějka, The complexation of anions by chloro- and cyanoacetanilides; IR, 1H-NMR and computation study, Supramolecular Chemistry, Taylor & Francis, 1, p. 249-255, 7 pages, ISSN: 1061-0278, n. 3-4, [Online], 2016
 29. M. Řezanka, M. Petržílková, I. Stibor, Alkyl Chain Modified Gold Nanoparticles for Catalysis, Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 373-376, 4 pages, 2015
 30. V. Zajícová, P. Exnar, I. Stibor, I. Lovětinská Šlamborová, Antibakteriální hybridní vrstva působící proti patogenním bakteriálním kmenům, zejména proti bakteriálnímu kmeni MRSA, a způsob vytvoření této vrstvy, [Online], 2015
 31. K. Strnadová, L. Stanislav, J. Lukášek, V. Jenčová, J. Horáková, J. Bajáková, I. Stibor, D. Lukáš, Drawing: Fabrication of Scaffolds for Tissue Engineering, Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-229-7, p. 156-160, 5 pages, 2015
 32. M. Darwish, N. Nguyen, A. Ševců, I. Stibor, Functionalized Magnetic Nanoparticles and Their Effect on Escherichia coli and Staphylococcus aureus, JOURNAL OF NANOMATERIALS, New York, Hindawi Publishing Corp., 1, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1687-4110, n. 3, [Online], 2015
 33. M. Darwish, A. El-Sabbagh, I. Stibor, Hyperthermia properties of magnetic polyethylenimine core/shell nanoparticles: influence of carrier and magnetic field strength, Journal of Polymer Research, 6 pages, ISSN: 1572-8935, n. 12, [Online], 2015
 34. J. Lukášek, K. Strnadová, I. Krabicová, M. Řezanka, I. Stibor, New Aligned Microfibers for Tissue Engineering, Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 399-403, 5 pages, 2015
 35. M. Darwish, I. Stibor, Preparation and characterization of magnetite-PDMS composites by magnetic induction heating, Materials Chemistry and Physics, Lausanne, Elsevier Science SA, 1, p. 163-169, 7 pages, ISSN: 0254-0584, n. 8, [Online], 2015
 36. I. Stibor, M. Řezanka, M. Martinek, Způsob vytvoření elektricky vodivé vrstvy na bázi polypyrrolu na povrchu polykaprolaktonových nanovláken, [Online], 2015
 37. V. Švorčík, Z. Makajová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, P. Žáková, J. Karpíšková, I. Stibor, P. Slepička, Cytocompatibility of Polymers Grafted by Activated Carbon Nano-particles, Carbon, Oxford, Elsevier, 1, p. 361-371, 11 pages, ISSN: 0008-6223, n. 1, [Online], 2014
 38. O. Kolek, L. Martinová, I. Stibor, Nanovlákna s magnetickými nanočásticemi, 2014
 39. M. Valášek, F. Šembera, M. Hughes, I. Stibor, Z. Janoušek, J. Michl, Synthesis of Cs[1-H-CB11F11], Efficient Preparation of Fluorine Compounds, Hoboken, New Jersey, USA, John Wiley & Sons. Inc, 1, ISBN: 9781118078563, p. 22-26, 5 pages, 2012