prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4226EmployeeDepartment of History

Publications

 1. J. Rychlík, K. Nowak, Czechosłowacja wobec problemu kształtowania się granic po I wojnie światowej na Górnym Śląsku, Zaranie Śląskie. Seria druga, Katovice, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, p. 68-72, 5 pages, ISSN: 0044-183X, n. 1, [Online], 2020
 2. J. Rychlík, W. Penczew, Historia Czech, Wroclaw, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 1, ISBN: 978-83-928987-9-5, 927 pages, [Online], 2020
 3. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, Liberec - Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, 256 pages, [Online], 2019
 4. J. Rychlík, Kdo patřil a kdo nepatřil do československého (pracujícího) lidu, Nechtějí spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních i jiných důvodů v letech 1945-1989, Liberec-Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, p. 14-27, 14 pages, 2019
 5. J. Rychlík, Právní regulace cestovního styku v Československu 1945-1989, Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989, Praha, Univerzita Karlova - Karolinum, ISBN: 978-80-246-4055-6, p. 145-179, 35 pages, [Online], 2019
 6. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, M. Michela, P. Mičko, I. Baka, J. Bárta, P. Bednařík, M. Fiamová, D. Hubený, M. Sedláková, Š. Jarská, S. Kokoška, J. Kratochvíl, V. Mohn, J. Němeček, J. Rákosník, M. Sabol, M. Syrný, I. Vachková, Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-500-7, 468 pages, 2019
 7. J. Rychlík, Volby do autonomního sněmu Slovenské krajiny, Paginae historiae. Sborník Národního archivu, Praha, Národní archiv, 1, p. 623-638, 16 pages, ISSN: 1211-9768, n. 1, [Online], 2019
 8. J. Rychlík, Vyhlášení samostatnosti Karpatské Ukrajiny a její místo v ukrajinském národním diskursu, 1939 - rok zlomu, Banská Bystrica, Muzeum Slovenského národního povstání, ISBN: 978-80-89514-70-0, p. 190-199, 10 pages, 2019
 9. J. Pažout, J. Rychlík, R. Kvaček, M. Melanová, M. Ducháček, H. Demattio, D. Hubený, P. Jakubec, V. Kaiser, P. Karlíček, V. Kessler, j. Kouřinský, E. Mikušek, M. Petrus, K. Řeháček, D. Šmajstrlová, Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Praha - Liberec - Litoměřice, Scriptorium - Technická univerzita v Liberci - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 1, ISBN: 978-80-7494-472-7, p. Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, [Online], 2019
 10. J. Rychlík, „Jednou Němec. Vždycky Němec.“ Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po druhé světové válce, "Nechtění" spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1948, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-421-5, p. 28-42, 15 pages, 2018
 11. J. Rychlík, M. Ulvr, Politická propaganda a československý film v 50.letech 20.století, Informační boj o Československo/v Československu (1945 - 1989), Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-089-7, p. 224-235, 12 pages, 2017
 12. J. Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století, Migration Between V4 Countries in Historical Perspective, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Belianum, 1, ISBN: 978-80-557-1271-0, p. 99-158, 60 pages, [Online], 2017
 13. J. Rychlík, Severní hranice Čech a pohraniční styk se Saskem a pruskem, resp. Polskem, život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989, Praha-Liberec, ÚSTR - TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 84-111, 28 pages, 2017
 14. J. Rychlík, Severní hranice Čech a pohraniční styk se Saskem a Pruskem, resp. Polskem, Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 -1989. (ed. Kateřina Lozoviuková, Jaroslav Pažout), Liberec - Praha, Technická univerzita v Libereci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 84-111, 28 pages, 2017