prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4226EmployeeDepartment of History

Publications

 1. J. Rychlík, (Ne)cestování do zahraničí v období normalizace, Fakta a lži o komunismu. Co byla normalizace, Praha, Free Czech media – Forum, 1, ISBN: 978-80-907999-6-7, p. 187-211, 25 pages, 2022
 2. J. Rychlík, O problematice uświadomienia narodowego Rusinów na Rusi Podkarpackiej (Ukrainie Karpackiej), Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków. Politika, gospodarka, religia, kultura, życie codzienne. Tom III, Warszawa, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce – Akademia Pomorska w Słupsku, 1, ISBN: 978-83-956444-2-9, p. 445-460, 16 pages, 2022
 3. J. Rychlík, Rakousko-uherské vyrovnání: předmět kritiky i zdroj inspirace pro českou politiku, A jiegyezés és dualista korszak emlékezete Közép-Európában, Budapest, L´Harmattan Kiadó, 1, ISBN: 978-963-414-830-2, p. 227-238, 12 pages, 2022
 4. J. Rychlík, J. Pažout, K. Portmann, B. Frommer, J. Bárta, P. Bednařík, Z. Hanák, Z. Hrubešová, E. Janečková, N. Kmeť, V. Kyncl, J. Myroniuk, K. Nowak, Š. Šutaj, P. Kmoch, Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu, Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, 1, ISBN: 978-80-7494-603-5, 364 pages, 2022
 5. J. Rychlík, The Formation of the Slovak Nation and the Slovak National Program, The Birth of the Modern Central European Citizen, Roma, Viella, 1, ISBN: 978-88-3313-884-8, p. 37-52, 16 pages, 2022
 6. J. Rychlík, K. Nowak, Czechosłowacja wobec problemu kształtowania się granic po I wojnie światowej na Górnym Śląsku, Zaranie Śląskie. Seria druga, Katovice, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, p. 68-72, 5 pages, ISSN: 0044-183X, n. 1, [Online], 2020
 7. J. Rychlík, W. Penczew, Historia Czech, Wroclaw, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 1, ISBN: 978-83-928987-9-5, 927 pages, [Online], 2020
 8. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, Liberec - Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, 256 pages, [Online], 2019
 9. J. Rychlík, Kdo patřil a kdo nepatřil do československého (pracujícího) lidu, Nechtějí spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních i jiných důvodů v letech 1945-1989, Liberec-Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, p. 14-27, 14 pages, 2019
 10. J. Rychlík, Právní regulace cestovního styku v Československu 1945-1989, Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989, Praha, Univerzita Karlova - Karolinum, ISBN: 978-80-246-4055-6, p. 145-179, 35 pages, [Online], 2019
 11. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, M. Michela, P. Mičko, I. Baka, J. Bárta, P. Bednařík, M. Fiamová, D. Hubený, M. Sedláková, Š. Jarská, S. Kokoška, J. Kratochvíl, V. Mohn, J. Němeček, J. Rákosník, M. Sabol, M. Syrný, I. Vachková, Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-500-7, 468 pages, 2019
 12. J. Rychlík, Volby do autonomního sněmu Slovenské krajiny, Paginae historiae. Sborník Národního archivu, Praha, Národní archiv, 1, p. 623-638, 16 pages, ISSN: 1211-9768, n. 1, [Online], 2019
 13. J. Rychlík, Vyhlášení samostatnosti Karpatské Ukrajiny a její místo v ukrajinském národním diskursu, 1939 - rok zlomu, Banská Bystrica, Muzeum Slovenského národního povstání, ISBN: 978-80-89514-70-0, p. 190-199, 10 pages, 2019
 14. J. Pažout, J. Rychlík, R. Kvaček, M. Melanová, M. Ducháček, H. Demattio, D. Hubený, P. Jakubec, V. Kaiser, P. Karlíček, V. Kessler, j. Kouřinský, E. Mikušek, M. Petrus, K. Řeháček, D. Šmajstrlová, Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Praha - Liberec - Litoměřice, Scriptorium - Technická univerzita v Liberci - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 1, ISBN: 978-80-7494-472-7, p. Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, [Online], 2019
 15. J. Rychlík, „Jednou Němec. Vždycky Němec.“ Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po druhé světové válce, "Nechtění" spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1948, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-421-5, p. 28-42, 15 pages, 2018
 16. J. Rychlík, M. Ulvr, Politická propaganda a československý film v 50.letech 20.století, Informační boj o Československo/v Československu (1945 - 1989), Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-089-7, p. 224-235, 12 pages, 2017
 17. J. Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století, Migration Between V4 Countries in Historical Perspective, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Belianum, 1, ISBN: 978-80-557-1271-0, p. 99-158, 60 pages, [Online], 2017
 18. J. Rychlík, Severní hranice Čech a pohraniční styk se Saskem a Pruskem, resp. Polskem, Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 -1989. (ed. Kateřina Lozoviuková, Jaroslav Pažout), Liberec - Praha, Technická univerzita v Libereci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 84-111, 28 pages, 2017
 19. J. Rychlík, Severní hranice Čech a pohraniční styk se Saskem a pruskem, resp. Polskem, život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989, Praha-Liberec, ÚSTR - TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 84-111, 28 pages, 2017