prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4226EmployeeDepartment of History

Publications

 1. J. Rychlík, A. Zelenková, M. Pokorný, J. Gbúr, Dějiny Slovenska, Praha, Vyšehrad, 1, ISBN: 978-80-7601-915-7, 672 pages, 2023
 2. J. Rychlík, Stížnosti na neudělení devizového příslibu a průběh přídělového řízení v období normalizace, Ze studnice informací: Příspěvek k problematice stížností v komunistickém Československu, Praha - Liberec, Technická Univerzita Liberec - Ústav pro studium totalitních režimů, 1, ISBN: 978-80-7494-649-3, 23 pages, 2023
 3. J. Rychlík, (Ne)cestování do zahraničí v období normalizace, Fakta a lži o komunismu. Co byla normalizace, Praha, Free Czech media – Forum, 1, ISBN: 978-80-907999-6-7, p. 187-211, 25 pages, 2022
 4. J. Rychlík, O problematice uświadomienia narodowego Rusinów na Rusi Podkarpackiej (Ukrainie Karpackiej), Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków. Politika, gospodarka, religia, kultura, życie codzienne. Tom III, Warszawa, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce – Akademia Pomorska w Słupsku, 1, ISBN: 978-83-956444-2-9, p. 445-460, 16 pages, 2022
 5. J. Rychlík, Rakousko-uherské vyrovnání: předmět kritiky i zdroj inspirace pro českou politiku, A jiegyezés és dualista korszak emlékezete Közép-Európában, Budapest, L´Harmattan Kiadó, 1, ISBN: 978-963-414-830-2, p. 227-238, 12 pages, 2022
 6. J. Rychlík, J. Pažout, K. Portmann, B. Frommer, J. Bárta, P. Bednařík, Z. Hanák, Z. Hrubešová, E. Janečková, N. Kmeť, V. Kyncl, J. Myroniuk, K. Nowak, Š. Šutaj, P. Kmoch, Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu, Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, 1, ISBN: 978-80-7494-603-5, 364 pages, 2022
 7. J. Rychlík, The Formation of the Slovak Nation and the Slovak National Program, The Birth of the Modern Central European Citizen, Roma, Viella, 1, ISBN: 978-88-3313-884-8, p. 37-52, 16 pages, 2022
 8. J. Pažout, M. Ulvr, J. Rychlík, J. Bárta, P. Bednařík, T. Bursík, N. Kmeť, J. Kratochvíl, P. Tomek, I. Vachková, T. Vilímek, Ze studnice informací. Příspěvek k problematice stížností v komunistickém Československu, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-649-3, 338 pages, [Online], 2022
 9. J. Rychlík, K. Nowak, Czechosłowacja wobec problemu kształtowania się granic po I wojnie światowej na Górnym Śląsku, Zaranie Śląskie. Seria druga, Katovice, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, p. 68-72, 5 pages, ISSN: 0044-183X, n. 1, [Online], 2020
 10. J. Rychlík, W. Penczew, Historia Czech, Wroclaw, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 1, ISBN: 978-83-928987-9-5, 927 pages, [Online], 2020
 11. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, Liberec - Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, 256 pages, [Online], 2019
 12. J. Rychlík, Kdo patřil a kdo nepatřil do československého (pracujícího) lidu, Nechtějí spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních i jiných důvodů v letech 1945-1989, Liberec-Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, p. 14-27, 14 pages, 2019
 13. J. Rychlík, Právní regulace cestovního styku v Československu 1945-1989, Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989, Praha, Univerzita Karlova - Karolinum, ISBN: 978-80-246-4055-6, p. 145-179, 35 pages, [Online], 2019
 14. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, M. Michela, P. Mičko, I. Baka, J. Bárta, P. Bednařík, M. Fiamová, D. Hubený, M. Sedláková, Š. Jarská, S. Kokoška, J. Kratochvíl, V. Mohn, J. Němeček, J. Rákosník, M. Sabol, M. Syrný, I. Vachková, Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-500-7, 468 pages, 2019
 15. J. Rychlík, Volby do autonomního sněmu Slovenské krajiny, Paginae historiae. Sborník Národního archivu, Praha, Národní archiv, 1, p. 623-638, 16 pages, ISSN: 1211-9768, n. 1, [Online], 2019
 16. J. Rychlík, Vyhlášení samostatnosti Karpatské Ukrajiny a její místo v ukrajinském národním diskursu, 1939 - rok zlomu, Banská Bystrica, Muzeum Slovenského národního povstání, ISBN: 978-80-89514-70-0, p. 190-199, 10 pages, 2019
 17. J. Pažout, J. Rychlík, R. Kvaček, M. Melanová, M. Ducháček, H. Demattio, D. Hubený, P. Jakubec, V. Kaiser, P. Karlíček, V. Kessler, j. Kouřinský, E. Mikušek, M. Petrus, K. Řeháček, D. Šmajstrlová, Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Praha - Liberec - Litoměřice, Scriptorium - Technická univerzita v Liberci - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 1, ISBN: 978-80-7494-472-7, p. Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, [Online], 2019
 18. J. Rychlík, „Jednou Němec. Vždycky Němec.“ Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po druhé světové válce, "Nechtění" spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1948, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-421-5, p. 28-42, 15 pages, 2018
 19. J. Rychlík, M. Ulvr, Politická propaganda a československý film v 50.letech 20.století, Informační boj o Československo/v Československu (1945 - 1989), Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-089-7, p. 224-235, 12 pages, 2017
 20. J. Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století, Migration Between V4 Countries in Historical Perspective, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Belianum, 1, ISBN: 978-80-557-1271-0, p. 99-158, 60 pages, [Online], 2017
 21. J. Rychlík, Severní hranice Čech a pohraniční styk se Saskem a pruskem, resp. Polskem, život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989, Praha-Liberec, ÚSTR - TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 84-111, 28 pages, 2017
 22. J. Rychlík, Severní hranice Čech a pohraniční styk se Saskem a Pruskem, resp. Polskem, Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 -1989. (ed. Kateřina Lozoviuková, Jaroslav Pažout), Liberec - Praha, Technická univerzita v Libereci - Ústav pro studium totalitních režimů, ISBN: 978-80-7494-328-7, p. 84-111, 28 pages, 2017