Mgr. Marie Froňková

Mgr. Marie Froňková QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2890EmployeeOffice of the Vice Rector for Science and Research

Publications

 1. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Biomedicínská technika, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-528-1, 70 pages, 2020
 2. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-526-7, 57 pages, 2020
 3. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Radiologická asistence, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-527-4, 118 pages, 2020
 4. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Všeobecné ošetřovatelství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-524-3, 149 pages, 2020
 5. M. Krause, M. Froňková, Deník odborné praxe Zdravotnické záchranářství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-525-0, 147 pages, 2020
 6. M. Froňková, M. Krause, Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář (3. vyd.), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-474-1, 103 pages, 2020
 7. M. Froňková, M. Krause, Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 2. vyd., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-465-9, 102 pages, 2020
 8. N. Strouhalová, M. Froňková, Ošetřovatelství ve Spojených státech amerických, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 127-128, 2 pages, 2020
 9. M. Krause, M. Froňková, Professional Training Diary International Student Mobilities, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-529-8, 51 pages, 2020
 10. M. Krause, M. Froňková, M. Přibíková, Rizikové oblasti v kontextu s hygienickým mytím rukou, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 54-55, 2 pages, 2020
 11. M. Froňková, Vysokoškolské vzdělávání nelékařských profesí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 31-32, 2 pages, 2020
 12. M. Přibíková, M. Froňková, Eliminace rizik přenosu infekce při práci záchranáře, Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, ISBN: 978-80-8187-060-6, p. 179-181, 3 pages, 2019
 13. M. Přibíková, M. Froňková, Infekční rizika při práci zdravotnického záchranáře, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 38-42, 5 pages, 2019
 14. M. Froňková, M. Krause, A. Richter, Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 133-134, 2 pages, 2019
 15. M. Froňková, M. Krause, Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v kontextu se vzděláváním v nelékařských zdravotnických oborech, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 22-26, 5 pages, 2019
 16. T. Nováčková, M. Froňková, Problematika výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů ve zdravotnickém zařízení, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 33-37, 5 pages, 2019
 17. M. Froňková, M. Krause, M. Přibíková, Simulation teaching in the prevention of healthcare-associated infections, Journal of Community Medicine & Health Education, 1 pages, ISSN: 2161-0711, 2019
 18. M. Krause, M. Froňková, Současné možnosti vzdělávání studentů ošetřovatelství v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí, Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve., Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN: 978-80-8187-060-6, p. 120-122, 3 pages, 2019
 19. M. Krause, M. Froňková, K. Cvachovec, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech, 2019
 20. P. Pažoutová, M. Froňková, M. Hejduková, K. Mařanová, A. Pelcová, „Prevence – součást komplexní ošetřovatelské péče“: V. Liberecká konference nelékařských oborů s mezinárodní účastí a VI. Studentská vědecká konference – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-008-8, 76 pages, 2017
 21. M. Froňková, Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta: VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-147-4, 59 pages, 2017
 22. M. Krause, M. Froňková, Dezinfekce v souvislosti s nozokomiálními nákazami a ošetřovatelskou péčí, Bezpečné zdravotnické prostředí nejen pro pacienta: Sborník přednášek: VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference, 26. 11. 2014., Liberec, Technickáuniverzita v Liberci, p. 18-21, 4 pages, 2017
 23. M. Froňková, P. Pažoutová, M. Krause, Metodika zpracování kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-259-4, 34 pages, 2017
 24. M. Krause, M. Froňková, Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské a diplomové), Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-317-1, 37 pages, 2017
 25. M. Froňková, P. Pažoutová, Ošetřovatelství bez hranic: VII. Liberecká konference nelékařských oborů a VIII. Studentská vědecká konference – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-194-9, 52 pages, 2017
 26. M. Froňková, P. Pažoutová, Sympozium: Medicína akutních stavů v 21. století – sborník přednášek, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7372-955-4, 64 pages, 2017
 27. I. Veverková, I. Lovětinská Šlamborová, V. Zajícová, M. Froňková, I. Veverková, Polymerní nanomateriály s antibakteriálními účinky určené k léčbě chronických ran, Zdravotnícke Listy, Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 1, p. 60-67, 8 pages, ISSN: 1339-3022, n. 2, 2015