Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3260Section ManagerDepartment of Environmental TechnologyL 02016

Publications

 1. F. Yalcinkaya, A. Siekierka, B. Yalcinkaya, L. Dvořák, Nanomaterials in membrane technology, Handbook of Nanomaterials, Volume 1, Elsevier, 1, ISBN: 978-0-3239-5512-6, p. 361-392, 32 pages, [Online], 2024
 2. A. Merkel, T. León, L. Jofre, L. Dvořák, L. Ahrné, Steady-state modeling of water-splitting and multi-ionic transport of skim milk electro-acidification by bipolar membrane electrodialysis, Journal of Food Engineering, Elsevier, p. 112106, 10 pages, ISSN: 0260-8774, n. 4, [Online], 2024
 3. H. Taghavian, M. Černík, L. Dvořák, Advanced (bio)fouling resistant surface modification of PTFE hollow-fiber membranes for water treatment, Scientific Reports, Berlin, NATURE PORTFOLIO, 16 pages, ISSN: 2045-2322, n. 1, [Online], 2023
 4. H. Taghavian, M. Černík, L. Dvořák, Anti-(bio)fouling Improvement of PTFE Hollow Fiber Membrane Via Skin Layer Modification, Membrane Materials - Modification and Separation, 1 pages, [Online], 2023
 5. H. Taghavian, M. Černík, L. Dvořák, EXTERIOR SURFACE CHARACTERIZATION OF THE NOVEL SURFACE MODIFIED PES HOLLOW FIBER MEMBRANE APPLICABLE IN BIOREACTOR, 15th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, ISBN: 978-80-87294-95-6, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2023
 6. K. Havlíček, L. Dvořák, P. Beneš, V. Paulíček, M. Minařík, V. Píštěk, V. Beneš, M. Siglová, Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou, [Online], 2023
 7. A. Merkel, M. Vavro, L. Čopák, L. Dvořák, L. Ahrné, C. Ruchti, Lactose Mother Liquor Stream Valorisation Using an Effective Electrodialytic Process, Membranes, Basel, MDPI, 14 pages, ISSN: 2077-0375, n. 1, [Online], 2023
 8. K. Havlíček, L. Dvořák, P. Beneš, V. Píštěk, M. Siglová, M. Gajdošík, V. Beneš, Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek, 2023
 9. K. Havlíček, L. Dvořák, V. Paulíček, V. Píštěk, M. Minařík, J. Kratochvílová, O. Šnajdar, Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“, 2023
 10. K. Havlíček, L. Dvořák, P. Beneš, V. Píštěk, M. Siglová, M. Gajdošík, V. Beneš, Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou, 2023
 11. A. Gul, J. Hrůza, L. Dvořák, F. Yalcinkaya, Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes, Polymers, Basel, MDPI, 19 pages, ISSN: 2073-4360, n. 6, [Online], 2022
 12. H. Taghavian, M. Černík, L. Dvořák, High functional skin layer modification of polytetrafluoroethylene hollow fiber membrane, PROCEEDINGS OF ACADEMICS WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE, 1, ISBN: 978-93-90150-32-8, 5 pages, 2022
 13. H. Taghavian, M. Černík, L. Dvořák, Improved Air-assisted Surface Modification of Ptfe Hollow Fiber Membrane Via Polydopamine Incorporated Zinc Oxide Nanoparticles for Water Purification, 2022
 14. L. Dvořák, M. Johnová, R. Novotná Fabiánová, J. Křivánková, D. Vilím, M. Maršík, Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace), 2022
 15. M. Johnová, R. Novotná Fabiánová, J. Křivánková, M. Maršík, L. Dvořák, D. Vilím, Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV, Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, p. 89-93, 5 pages, 2022
 16. M. Nechanická, K. Havlíček, M. Vittek, L. Dvořák, L. Cihelková, Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka, 2022
 17. D. Vilím, P. Dobiáš, J. Křivánková, L. Dvořák, M. Johnová, R. Novotná Fabiánová, Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody, [Online], 2022
 18. J. Křivánková, M. Maršík, Ž. Ťopková, L. Dvořák, M. Johnová, Mobilní jednotka pro čištění membrán, [Online], 2022
 19. M. Nechanická, M. Vittek, K. Havlíček, L. Dvořák, L. Cihelková, Z. Varga, P. Beneš, Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami, 2022
 20. A. Merkel, L. Čopák, D. Golubenko, L. Dvořák, M. Vavro, A. Yaroslavtsev, L. Šeda, Recovery of hydrochloric acid from industrial wastewater by diffusion dialysis using a spiral-wound module, International Journal of Molecular Sciences, Basel, MDPI, 16 pages, ISSN: 1422-0067, n. 11, [Online], 2022
 21. M. Johnová, L. Dvořák, M. Komárek, R. Novotná Fabiánová, Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy, 2022
 22. L. Dvořák, M. Nechanická, P. Beneš, M. Siglová, Sterilizační metoda, 2022
 23. L. Dvořák, M. Nechanická, P. Beneš, M. Siglová, Sterilní nosič, 2022
 24. H. Taghavian, M. Černík, L. Dvořák, SUPERHYDROPHILIC SURFACE MODIFICATION OF PTFE HOLLOW-FIBER MEMBRANE WITH ADVANCED BIOFOULING PROPERTIES FOR WATER PURIFICATION, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, TANGER Ltd., ISBN: 978-808836509-9, p. 91-96, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2022
 25. M. Nechanická, I. Dolinová, R. Špánek, D. Tomešová, L. Dvořák, Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater, Science of The Total Environment, Amsterdam, Elsevier B.V., 1, 10 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2021
 26. A. Merkel, M. Vavro, M. Ondrušek, D. Voropaeva, A. Yaroslavtsev, L. Dvořák, M. Stulac, S. Bauer, Lactose mother liquor stream valorisation using electrodialysis, International Dairy Journal, Amsterdam, Elsevier B.V., 1, p. 1-5, 5 pages, ISSN: 0958-6946, n. 5, [Online], 2021
 27. L. Čopák, D. Golubenko, L. Šeda, A. Merkel, L. Dvořák, Recovery of Spent Sulphuric Acid by Diffusion Dialysis Using a Spiral Wound Module, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, 16 pages, ISSN: 1422-0067, n. 21, [Online], 2021
 28. M. Johnová, L. Dvořák, M. Komárek, R. Novotná Fabiánová, Soubor nanovlákenných nosičů biomasy, 2021
 29. Z. Gončuková, M. Řezanka, J. Dolina, L. Dvořák, Sulfonated polyethersulfone membrane doped with ZnO-APTES nanoparticles with antimicrobial properties, Reactive and Functional Polymers, ELSEVIER, 1, 10 pages, ISSN: 1381-5148, [Online], 2021
 30. M. Nechanická, M. Johnová, L. Dvořák, Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 1-8, 8 pages, [Online], 2020
 31. T. Lederer, L. Dvořák, L. Svobodová, L. Novák, Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace, Vodní hospodářství, Praha, Vodní hospodářství, spol. s r. o., p. 5-10, 6 pages, ISSN: 1211-0760, n. 4, [Online], 2019
 32. K. Havlíček, J. Dolina, L. Dvořák, J. Nosek, Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling, World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE, Dubai, p. 66, 1 pages, 2019
 33. P. Školník, P. Sláma, L. Dvořák, Programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra, 2019
 34. M. Nechanická, L. Dvořák, Sterilization of Nanofiber Biomass Carriers for Biotechnology Applications, Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, Petrohrad, Rusko, 1, ISBN: 978-5-94211-875-4, p. 53, 1 pages, 2019
 35. J. Křivánková, D. Vilím, L. Dvořák, M. Johnová, Variabilní membránová jednotka pro čištění obtížně biologicky čistitelných odpadních vod, [Online], 2019
 36. T. Lederer, L. Polách, M. Kolomazníková, L. Dvořák, Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon, 13. bienální konference VODA 2019, 567 pages, ISSN: 2694-7013, [Online], 2019
 37. J. Dolina, Z. Gončuková, M. Bobák, L. Dvořák, Modification of a hollow-fibre polyethersulfone membrane using silver nanoparticles formed in situ for biofouling prevention, RSC Advances, Cambridge, ROYAL SOC CHEMISTRY, 1, p. 14552-14560, 9 pages, ISSN: 2046-2069, n. 26, [Online], 2018
 38. J. Dolina, L. Dvořák, T. Lederer, J. Soukupova, Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod, 2018
 39. M. Nechanická, L. Dvořák, I. Dolinová, Use of nanofiber carriers for monitoring of microbial biomass, Topical Issues of Rational Use of Natural Resource, CRC Press/Balkema, 1, ISBN: 978-0-429-67498-3, p. 361-370, 10 pages, 2018
 40. M. Nechanická, I. Dolinová, D. Vlková, L. Dvořák, Využití nanovlákenných nosičů pro monitoring biomasy na kontaminované lokalitě, Vodní hospodářství, p. 11-15, 5 pages, ISSN: 1211-0760, n. 6, [Online], 2018
 41. O. Lhotský, E. Krákorová, L. Linhartová, Z. Křesinová, J. Steinová, L. Dvořák, T. Rodsand, A. Filipová, K. Kroupová, L. Wimmerová, J. Kukačka, T. Cajthaml, Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study, Science of The Total Environment, AMSTERDAM, ELSEVIER SCIENCE BV, 1, p. 1451-1465, 15 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2017
 42. M. Nechanická, I. Dolinová, L. Dvořák, Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy, AQUATEST, a.s., 25 pages, 2017
 43. M. Nechanická, I. Dolinová, D. Vlková, L. Dvořák, Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site, 2017
 44. M. Nechanická, I. Dolinová, L. Dvořák, D. Vlková, Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site, 2017
 45. L. Dvořák, J. Dolina, Flokulační testy s polymerními organickými flokulanty a navazující filtrační testy, Preciosa Ornela, a.s., 15 pages, 2017
 46. L. Dvořák, M. Nechanická, J. Dolina, O. Šnajdar, J. Kamas, Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči, 2017
 47. L. Dvořák, T. Lederer, Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů, 2017
 48. L. Dvořák, J. Dolina, Membránový modul obsahující membrány ve formě dutých vláken z polyethersulfonu povrchově obohacených o nanočástice stříbra, [Online], 2017
 49. L. Dvořák, M. Nechanická, J. Dolina, I. Dolinová, D. Vlková, Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications, 2017
 50. L. Dvořák, T. Lederer, Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I, Nanoprogress, 76 pages, 2017
 51. L. Dvořák, T. Lederer, Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II, NANOPROGRESS, z.s., 49 pages, 2017
 52. L. Dvořák, M. Nechanická, I. Dolinová, J. Dolina, T. Lederer, O. Šnajdar, P. Beneš, M. Minařík, J. Kamas, Z. Vilhelm, Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi, [Online], 2017
 53. J. Svojitka, L. Dvořák, M. Studer, J. Straub, H. Frömelt, T. Wintgens, Performance of an anaerobic membrane bioreactor for pharmaceutical wastewater treatment, Bioresource Technology, Oxford, ELSEVIER SCI LTD, 1, p. 180-189, 10 pages, ISSN: 0960-8524, [Online], 2017
 54. L. Dvořák, J. Dolina, Polymerní matrice pro přípravu membrány a membrána vytvořená z polymerní matrice, 2017
 55. L. Dvořák, J. Dolina, Studie hodnotící potenciál pro recyklaci vody a živin z vybraných zdrojů odpadních vod, Membrain, s.r.o., 43 pages, 2017
 56. L. Dvořák, J. Dolina, M. Gómez, A. Černín, Anaerobic membrane bioreactors—a mini review with emphasis on industrial wastewater treatment: applications, limitations and perspectives, Desalination and Water Treatment, Abingdon, Taylor & Francis, 1, p. 19062-19076, 15 pages, ISSN: 1944-3994, n. 41, [Online], 2016
 57. I. Dolinová, R. Špánek, A. Ševců, L. Dvořák, Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách, Vodní hospodářství, 1, 7 pages, ISSN: 1211-0760, n. 12, [Online], 2016
 58. J. Dolina, L. Dvořák, T. Lederer, T. Vacková, Š. Mikmeková, M. Šlouf, M. Černík, Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate, RSC Advances, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY, 1, p. 23816-23826, 11 pages, ISSN: 2046-2069, n. 28, [Online], 2016
 59. J. Dolina, I. Dolinová, R. Špánek, L. Dvořák, Development of nanofiber biomass carriers for effective sampling: differences in microbial community on carries and groundwater, [Online], 2016
 60. I. Dolinová, M. Czinnerová, L. Dvořák, V. Stejskal, A. Ševců, M. Černík, Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation, Chemosphere, 1, p. 276-285, 10 pages, ISSN: 0045-6535, n. 8, [Online], 2016
 61. L. Dvořák, J. Dolina, Funkčně modifikovaná komerční membrána, Membrain s.r.o., 21 pages, 2016
 62. L. Dvořák, I. Dolinová, A. Ševců, M. Černík, Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes, Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology, Henderson, Conference Series LLC, 6, p. 55, 1 pages, ISSN: 1948-5948, 2016
 63. L. Dvořák, J. Dolina, Návrh a realizace membránového modulu vhodného pro AnMBR, Membrain, s.r.o., 11 pages, 2016
 64. Z. Meloun, J. Dolina, L. Dvořák, Preparation and Comparison of Polymeric Membranes with the Addition of Metal Micro- and Nanopartilces, [Online], 2016
 65. O. Dlask, J. Dolina, L. Dvořák, Preparation and Testing of Membranes Containing Antimicrobial Organic Compounds in a Polymer Matrix, [Online], 2016
 66. L. Dvořák, J. Dolina, M. Nechanická, Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích, 2016
 67. J. Dolina, T. Lederer, L. Dvořák, Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties, [Online], 2016
 68. L. Dvořák, J. Dolina, Zpráva o vývoji a validaci technologie pro úpravu vody pomocí AnMBR, Membrain, s.r.o., 7 pages, 2016
 69. L. Dvořák, J. Dolina, Zpráva o vývoji technologie pro zpětné využití živin a vody pomocí AnMBR, Membrain, s.r.o., 43 pages, 2016
 70. M. Gómez, J. Dolina, L. Dvořák, Anaerobní membránové bioreaktory: současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních vod, Vodní hospodářství, Čkyně, Vodní hospodářství spol. s r. o, 10, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1211-0760, n. 10, [Online], 2015
 71. J. Dolina, L. Dvořák, T. Lederer, J. Soukupova, J. Filip, Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic, 2015
 72. J. Dolina, O. Dlask, T. Lederer, L. Dvořák, Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Česká republika, TANGER LTD, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 213-218, 6 pages, [Online], 2015
 73. J. Dolina, O. Dlask, T. Lederer, L. Dvořák, Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver, Chemical Engineering Journal, Lausanne, Elsevier Science SA, 1, p. 125-133, 9 pages, ISSN: 1385-8947, [Online], 2015
 74. L. Dvořák, J. Dolina, I. Dolinová, Nosič biomasy – kruhové uspořádání, 2015
 75. J. Dolina, H. Šourková, L. Dvořák, Preparation and characterization of mixed matrix membranes with antimicrobial nanopartilces addition, [Online], 2015
 76. Z. Meloun, J. Dolina, T. Lederer, L. Dvořák, Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver, 2015
 77. L. Dvořák, T. Lederer, L. Novák, V. Jirků, Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod, Vodní hospodářství, Čkyně, Vodní hospodářství spol. s r. o, 2, p. 11-16, 6 pages, ISSN: 1211-0760, n. 2, 2015
 78. L. Dvořák, T. Lederer, Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu, KEMIFLOC a.s, 22 pages, 2014
 79. L. Dvořák, J. Dolina, O. Dlask, Filtration Performance of New Antimicrobial Ultrafiltration Membranes, [Online], 2014
 80. L. Dvořák, J. Dolina, O. Dlask, New Approach in Membrane Surface Modification by Nanosilver, Workshop of student´s presentations 2014 – Membranes and membrane processes, Česká Lípa, Česká membránová platforma, 1, ISBN: 978-80-904517-2-8, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 2336-4831, 2014
 81. L. Dvořák, T. Lederer, J. Dolina, I. Dolinová, F. Sanetrník, Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání, 2014
 82. L. Dvořák, T. Lederer, J. Dolina, I. Dolinová, F. Sanetrník, Nosič biomasy – cylindrické uspořádání, 2014
 83. L. Dvořák, T. Lederer, J. Dolina, I. Dolinová, F. Sanetrník, Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání, 2014
 84. L. Dvořák, T. Lederer, F. Sanetrník, J. Dolina, I. Dolinová, Nosič biomasy – planární uspořádání, 2014
 85. O. Dlask, J. Dolina, L. Dvořák, Nový přístup v povrchové modifikaci membrán s využitím nanostříbra, 2014
 86. M. Gómez, S. Gabarrón, L. Dvořák, I. Růžičková, I. Rodriguez-Roda, J. Comas, Ragging in Mbr: Effects of Operational Conditions, Chemical Cleaning and Pre-treatment Improvements, Separation Science and Technology, Philadelphia, Taylor & Francis, 49, p. 2115-2123, 9 pages, ISSN: 0149-6395, n. 14, [Online], 2014
 87. L. Dvořák, T. Lederer, L. Novák, V. Jirků, J. Masák, Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor, Process Biochemistry, Oxford, Elsevier, 49, p. 102-109, 8 pages, ISSN: 1359-5113, n. 1, [Online], 2014