kontakt.tul.cz

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3260Section ManagerDepartment of Environmental TechnologyL02016

Publications

 1. A. Gul, J. Hrůza, L. Dvořák, F. Yalcinkaya, Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes, Polymers, Basel, MDPI, 19 pages, ISSN: 2073-4360, n. 6, [Online], 2022
 2. M. Nechanická, K. Havlíček, M. Vittek, L. Dvořák, Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka, 2022
 3. L. Dvořák, M. Nechanická, Sterilizační metoda, 2022
 4. L. Dvořák, M. Nechanická, Sterilní nosič, 2022
 5. M. Nechanická, I. Dolinová, R. Špánek, D. Tomešová, L. Dvořák, Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater, Science of The Total Environment, Amsterdam, Elsevier B.V., 1, 10 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2021
 6. A. Merkel, M. Vavro, M. Ondrušek, D. Voropaeva, A. Yaroslavtsev, L. Dvořák, M. Stulac, S. Bauer, Lactose mother liquor stream valorisation using electrodialysis, International Dairy Journal, Amsterdam, Elsevier B.V., 1, p. 1-5, 5 pages, ISSN: 0958-6946, n. 5, [Online], 2021
 7. L. Čopák, D. Golubenko, L. Šeda, A. Merkel, L. Dvořák, Recovery of Spent Sulphuric Acid by Diffusion Dialysis Using a Spiral Wound Module, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, 16 pages, ISSN: 1422-0067, n. 21, [Online], 2021
 8. Z. Gončuková, M. Řezanka, J. Dolina, L. Dvořák, Sulfonated polyethersulfone membrane doped with ZnO-APTES nanoparticles with antimicrobial properties, Reactive and Functional Polymers, ELSEVIER, 1, 10 pages, ISSN: 1381-5148, [Online], 2021
 9. M. Nechanická, M. Johnová, L. Dvořák, Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 1-8, 8 pages, [Online], 2020
 10. T. Lederer, L. Dvořák, L. Svobodová, L. Novák, Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace, Vodní hospodářství, Praha, Vodní hospodářství, spol. s r. o., p. 5-10, 6 pages, ISSN: 1211-0760, n. 4, [Online], 2019
 11. K. Havlíček, J. Dolina, L. Dvořák, J. Nosek, Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling, World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE, Dubai, p. 66, 1 pages, 2019
 12. M. Nechanická, L. Dvořák, Sterilization of Nanofiber Biomass Carriers for Biotechnology Applications, Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, Petrohrad, Rusko, 1, ISBN: 978-5-94211-875-4, p. 53, 1 pages, 2019
 13. J. Křivánková, D. Vilím, L. Dvořák, M. Johnová, Variabilní membránová jednotka pro čištění obtížně biologicky čistitelných odpadních vod, [Online], 2019
 14. T. Lederer, L. Polách, M. Kolomazníková, L. Dvořák, Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon, 13. bienální konference VODA 2019, 567 pages, ISSN: 2694-7013, [Online], 2019
 15. J. Dolina, Z. Gončuková, M. Bobák, L. Dvořák, Modification of a hollow-fibre polyethersulfone membrane using silver nanoparticles formed in situ for biofouling prevention, RSC Advances, Cambridge, ROYAL SOC CHEMISTRY, 1, p. 14552-14560, 9 pages, ISSN: 2046-2069, n. 26, [Online], 2018
 16. J. Dolina, L. Dvořák, T. Lederer, J. Soukupova, Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod, 2018
 17. M. Nechanická, L. Dvořák, I. Dolinová, Use of nanofiber carriers for monitoring of microbial biomass, Topical Issues of Rational Use of Natural Resource, CRC Press/Balkema, 1, ISBN: 978-0-429-67498-3, p. 361-370, 10 pages, 2018
 18. M. Nechanická, I. Dolinová, D. Vlková, L. Dvořák, Využití nanovlákenných nosičů pro monitoring biomasy na kontaminované lokalitě, Vodní hospodářství, p. 11-15, 5 pages, ISSN: 1211-0760, n. 6, [Online], 2018
 19. O. Lhotský, E. Krákorová, L. Linhartová, Z. Křesinová, J. Steinová, L. Dvořák, T. Rodsand, A. Filipová, K. Kroupová, L. Wimmerová, J. Kukačka, T. Cajthaml, Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study, Science of The Total Environment, AMSTERDAM, ELSEVIER SCIENCE BV, 1, p. 1451-1465, 15 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2017
 20. M. Nechanická, I. Dolinová, L. Dvořák, Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy, AQUATEST, a.s., 25 pages, 2017
 21. M. Nechanická, I. Dolinová, L. Dvořák, D. Vlková, Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site, 2017
 22. M. Nechanická, I. Dolinová, D. Vlková, L. Dvořák, Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site, 2017
 23. L. Dvořák, J. Dolina, Flokulační testy s polymerními organickými flokulanty a navazující filtrační testy, Preciosa Ornela, a.s., 15 pages, 2017
 24. L. Dvořák, M. Nechanická, J. Dolina, O. Šnajdar, J. Kamas, Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči, 2017
 25. L. Dvořák, T. Lederer, Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů, 2017
 26. L. Dvořák, J. Dolina, Membránový modul obsahující membrány ve formě dutých vláken z polyethersulfonu povrchově obohacených o nanočástice stříbra, [Online], 2017
 27. L. Dvořák, M. Nechanická, J. Dolina, I. Dolinová, D. Vlková, Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications, 2017
 28. L. Dvořák, T. Lederer, Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I, Nanoprogress, 76 pages, 2017
 29. L. Dvořák, T. Lederer, Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II, NANOPROGRESS, z.s., 49 pages, 2017
 30. L. Dvořák, M. Nechanická, I. Dolinová, J. Dolina, T. Lederer, O. Šnajdar, P. Beneš, M. Minařík, J. Kamas, Z. Vilhelm, Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi, [Online], 2017
 31. J. Svojitka, L. Dvořák, M. Studer, J. Straub, H. Frömelt, T. Wintgens, Performance of an anaerobic membrane bioreactor for pharmaceutical wastewater treatment, Bioresource Technology, Oxford, ELSEVIER SCI LTD, 1, p. 180-189, 10 pages, ISSN: 0960-8524, [Online], 2017
 32. L. Dvořák, J. Dolina, Polymerní matrice pro přípravu membrány a membrána vytvořená z polymerní matrice, 2017
 33. L. Dvořák, J. Dolina, Studie hodnotící potenciál pro recyklaci vody a živin z vybraných zdrojů odpadních vod, Membrain, s.r.o., 43 pages, 2017
 34. L. Dvořák, J. Dolina, M. Gómez, A. Černín, Anaerobic membrane bioreactors—a mini review with emphasis on industrial wastewater treatment: applications, limitations and perspectives, Desalination and Water Treatment, Abingdon, Taylor & Francis Ltd, 1, p. 19062-19076, 15 pages, ISSN: 1944-3994, n. 41, [Online], 2016
 35. I. Dolinová, R. Špánek, A. Ševců, L. Dvořák, Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách, Vodní hospodářství, 1, 7 pages, ISSN: 1211-0760, n. 12, [Online], 2016
 36. J. Dolina, L. Dvořák, T. Lederer, T. Vacková, Š. Mikmeková, M. Šlouf, M. Černík, Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate, RSC Advances, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY, 1, p. 23816-23826, 11 pages, ISSN: 2046-2069, n. 28, [Online], 2016
 37. J. Dolina, I. Dolinová, R. Špánek, L. Dvořák, Development of nanofiber biomass carriers for effective sampling: differences in microbial community on carries and groundwater, [Online], 2016
 38. I. Dolinová, M. Czinnerová, L. Dvořák, V. Stejskal, A. Ševců, M. Černík, Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation, Chemosphere, 1, p. 276-285, 10 pages, ISSN: 0045-6535, n. 8, [Online], 2016
 39. L. Dvořák, J. Dolina, Funkčně modifikovaná komerční membrána, Membrain s.r.o., 21 pages, 2016
 40. L. Dvořák, I. Dolinová, A. Ševců, M. Černík, Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes, Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology, Henderson, Conference Series LLC, 6, p. 55, 1 pages, ISSN: 1948-5948, 2016
 41. L. Dvořák, J. Dolina, Návrh a realizace membránového modulu vhodného pro AnMBR, Membrain, s.r.o., 11 pages, 2016
 42. Z. Meloun, J. Dolina, L. Dvořák, Preparation and Comparison of Polymeric Membranes with the Addition of Metal Micro- and Nanopartilces, [Online], 2016
 43. O. Dlask, J. Dolina, L. Dvořák, Preparation and Testing of Membranes Containing Antimicrobial Organic Compounds in a Polymer Matrix, [Online], 2016
 44. L. Dvořák, J. Dolina, M. Nechanická, Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích, 2016
 45. J. Dolina, T. Lederer, L. Dvořák, Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties, [Online], 2016
 46. L. Dvořák, J. Dolina, Zpráva o vývoji a validaci technologie pro úpravu vody pomocí AnMBR, Membrain, s.r.o., 7 pages, 2016
 47. L. Dvořák, J. Dolina, Zpráva o vývoji technologie pro zpětné využití živin a vody pomocí AnMBR, Membrain, s.r.o., 43 pages, 2016
 48. M. Gómez, J. Dolina, L. Dvořák, Anaerobní membránové bioreaktory: současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních vod, Vodní hospodářství, Čkyně, Vodní hospodářství spol. s r. o, 10, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1211-0760, n. 10, [Online], 2015
 49. J. Dolina, L. Dvořák, T. Lederer, J. Soukupova, J. Filip, Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic, 2015
 50. J. Dolina, O. Dlask, T. Lederer, L. Dvořák, Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction, NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION, Česká republika, TANGER LTD, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 213-218, 6 pages, [Online], 2015
 51. J. Dolina, O. Dlask, T. Lederer, L. Dvořák, Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver, Chemical Engineering Journal, Lausanne, Elsevier Science SA, 1, p. 125-133, 9 pages, ISSN: 1385-8947, [Online], 2015
 52. L. Dvořák, J. Dolina, I. Dolinová, Nosič biomasy – kruhové uspořádání, 2015
 53. J. Dolina, H. Šourková, L. Dvořák, Preparation and characterization of mixed matrix membranes with antimicrobial nanopartilces addition, [Online], 2015
 54. Z. Meloun, J. Dolina, T. Lederer, L. Dvořák, Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver, 2015
 55. L. Dvořák, T. Lederer, L. Novák, V. Jirků, Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod, Vodní hospodářství, Čkyně, Vodní hospodářství spol. s r. o, 2, p. 11-16, 6 pages, ISSN: 1211-0760, n. 2, 2015
 56. L. Dvořák, T. Lederer, Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu, KEMIFLOC a.s, 22 pages, 2014
 57. L. Dvořák, J. Dolina, O. Dlask, Filtration Performance of New Antimicrobial Ultrafiltration Membranes, [Online], 2014
 58. L. Dvořák, J. Dolina, O. Dlask, New Approach in Membrane Surface Modification by Nanosilver, Workshop of student´s presentations 2014 – Membranes and membrane processes, Česká Lípa, Česká membránová platforma, 1, ISBN: 978-80-904517-2-8, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 2336-4831, 2014
 59. L. Dvořák, T. Lederer, J. Dolina, I. Dolinová, F. Sanetrník, Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání, 2014
 60. L. Dvořák, T. Lederer, J. Dolina, I. Dolinová, F. Sanetrník, Nosič biomasy – cylindrické uspořádání, 2014
 61. L. Dvořák, T. Lederer, J. Dolina, I. Dolinová, F. Sanetrník, Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání, 2014
 62. L. Dvořák, T. Lederer, F. Sanetrník, J. Dolina, I. Dolinová, Nosič biomasy – planární uspořádání, 2014
 63. O. Dlask, J. Dolina, L. Dvořák, Nový přístup v povrchové modifikaci membrán s využitím nanostříbra, 2014
 64. M. Gómez, S. Gabarrón, L. Dvořák, I. Růžičková, I. Rodriguez-Roda, J. Comas, Ragging in Mbr: Effects of Operational Conditions, Chemical Cleaning and Pre-treatment Improvements, Separation Science and Technology, Philadelphia, Taylor & Francis Ltd, 49, p. 2115-2123, 9 pages, ISSN: 0149-6395, n. 14, [Online], 2014
 65. L. Dvořák, T. Lederer, L. Novák, V. Jirků, J. Masák, Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor, Process Biochemistry, Oxford, Elsevier, 49, p. 102-109, 8 pages, ISSN: 1359-5113, n. 1, [Online], 2014