Ing. Lukáš Zedek, Ph.D.

Ing. Lukáš Zedek, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3953EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsC02012

Publications

 1. L. Zedek, J. Šembera, M. Sturm, 19. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2023, [Online], 2023
 2. L. Zedek, J. Šembera, M. Sturm, 18. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2022, [Online], 2022
 3. M. Trčka, D. Lukáš, J. Šembera, V. Žabka, L. Zedek, J. Jetmarová, V. Bartoš, Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích, Technická univerzita v Liberci, 58 pages, [Online], 2022
 4. M. Trčka, V. Žabka, L. Zedek, J. Šembera, Expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, [Online], 2022
 5. J. Šembera, M. Nechyba, P. Kotva, V. Žabka, L. Zedek, J. Landa, Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy, [Online], 2022
 6. J. Šembera, L. Zedek, J. Landa, V. Žabka, M. Nechyba, P. Kotva, P. Veselý, Souhrnná výzkumná zpráva ES DECREN, 69 pages, [Online], 2022
 7. M. Trčka, D. Svoboda, L. Zedek, (Nano)technologie v mimořádných situacích, [Online], 2021
 8. L. Zedek, J. Šembera, M. Sturm, 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021, [Online], 2021
 9. L. Zedek, H. Lippold, Metal dissociation from humic colloids: Kinetics with time-dependent rate constants, Chemosphere, Elsevier, 5 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2021
 10. L. Zedek, J. Šembera, J. Schoenherr, Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“, [Online], 2020
 11. M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, L. Zedek, V. Žabka, J. Šindelář, Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, [Online], 2019
 12. J. Kurka, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa Chabařovické výsypky, 2019
 13. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa rizika propadů Kyjovské sloje, 2019
 14. J. Kurka, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa stability drážního pilíře, 2019
 15. L. Zedek, J. Šembera, J. Schoenherr, Skládkový workshop Źitava-Liberec 2019, [Online], 2019
 16. L. Zedek, J. Šembera, H. Lippold, Computer Simulation of the Ternary Problem – Technical Aspects and Possibilities, IFAC-PapersOnLine, Elsevier B.V., p. 589-594, 6 pages, ISSN: 2405-8963, n. 2, [Online], 2018
 17. L. Zedek, J. Šembera, J. Kurka, Orientační hodnocení stability svahů pro větší plochy, Sborník příspěvků 34. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2018, Ústí nad Labem, 1, p. 71-80, 10 pages, ISSN: 1213-1237, [Online], 2018
 18. J. Šembera, L. Zedek, J. Schoenherr, Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018, [Online], 2018
 19. M. Nechyba, K. Nešetřil, O. Nol, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách, [Online], 2017
 20. M. Nechyba, K. Nešetřil, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury, [Online], 2017
 21. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Kritické posouzení a zpřesnění územně plánovací dokumentace, 2017
 22. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Časový horizont využitelnosti území, 2017
 23. J. Šmída, L. Zedek, M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, K. Beránek, Mapa Pohled na funkční využitelnost území, 2017
 24. V. Žabka, L. Zedek, Příprava dat pro informační systém vyhodnocující vývoj zásob podzemních vod, XV. Hydrogeologický kongres, 16 pages, 2017
 25. J. Šembera, L. Zedek, J. Schoenherr, Skládkový workshop Žitava-Liberec 2017, [Online], 2017
 26. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, O. Nol, Tvorba modelů, srovnání a zhodnocení modelových výsledků zásob podzemní vody, XV. Hydrogeologický kongres, 10 pages, 2017
 27. K. Nešetřil, V. Žabka, O. Nol, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, Účelová mapa zdrojů podzemní vody: Tlustecký blok a Jetřichovická antiklinála, 2017
 28. L. Zedek, M. Hokr, P. Rálek, Matematický aparát pro modelování fyzikálních polí v příkladech, Technická univerzita v Liberci, Vysokoškolský podnik Liberec, s.r.o., 1, ISBN: 9788074942440, 2015
 29. L. Zedek, J. Šembera, Effective Computer Simulation of Equilibrium Adsorption with Limited Solubility, Computers & Geosciences, www.elsevier.com/locate/cageo, Elsevier Ltd, 1, p. 1-5, 5 pages, ISSN: 0098-3004, n. 73, [Online], 2014