kontakt.tul.cz

Ing. Eva Šírová, Ph.D.

Ing. Eva Šírová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2353EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07038

Publications

 1. E. Šírová, M. Tonhá Rodrigues, Challenges For Achieving Competitiveness in the EU Automotive Industry, ACC Journal, Technical University of Liberec, p. 78-88, 11 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2019
 2. R. Havlík, J. Vavruška, E. Šírová, Ergonomické nástroje pro analýzu pohybu a hodnocení pracovního zatížení, 2019
 3. E. Šírová, M. Tonhá Rodrigues, Multi-criteria Group Decision Making in the Supplier Selection of Capital Parts, MM Science Journal, MM Publishing, s.r.o., p. 3690-3694, 5 pages, ISSN: 1803-1269, n. 5, [Online], 2019
 4. E. Šírová, M. Tonhá Rodrigues, Spare Parts Management in the Context of Industry 4.0, Conference Proceedings from International Scientific Conference PEMF 2019, Poprad, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 141-150, 10 pages, [Online], 2019
 5. E. Šírová, M. Tonhá Rodrigues, B. Mendes, The Impact and Challenges of the Global Economic Crisis for Achieving Competitiveness of the Selected Company, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technická univerzita, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 320-329, 10 pages, [Online], 2019
 6. E. Šírová, M. Tonhá Rodrigues, The Influence of Individual Attributes in the Supplier’s Choice of a Capital Spare Part Using AHP, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 9788073947606, p. 464-469, 6 pages, [Online], 2019
 7. F. Koblasa, E. Šírová, R. Králíková, The use of process thinking in the industrial practice – Preliminary survey, Tehnicki Vjesnik, ISSN: 1330-3651, p. 786-792, 7 pages, ISSN: 1330-3651, n. 3, [Online], 2019
 8. J. Demel, Z. Horčičková, J. Vavruška, E. Šírová, P. Švermová, N. Pelloneová, M. Žižka, Analýza interních logistických procesů, 3 pages, 2018
 9. E. Šírová, K. Maršíková, Optimization Of Selected Processes In A Company With The Support Of The Lean Concept, MM Science Journal, Praha, MM publishing, s.r.o., p. 2300-2305, 7 pages, ISSN: 18031269, [Online], 2018
 10. V. Pelantová, E. Šírová, The Modern Storage Equipment with Emphasis on innovations and Risks, MM Science Journal, 1, p. 2276-2282, 7 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2018
 11. E. Šlaichová, M. Tonhá Rodrigues, Application of Spare Parts Management Methods in the Companies in the Czech Republic, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 136-146, 11 pages, ISSN: 1803-9782, [Online], 2017
 12. F. Manlig, E. Šírová, F. Koblasa, J. Vavruška, Logistics (Selected Chapters from Manufacturing Logistics), Liberec, Technical university of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-384-3, 109 pages, 2017
 13. N. Pelloneová, E. Šírová, Z. Horčičková, Optimalizace personálních procesů ve firmě LUCID spol. s r. o., 47 pages, 2017
 14. V. Pelantová, E. Šlaichová, M. Tonhá Rodrigues, Spare Parts Inventory Optimization Methods, PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE: LIBEREC ECONOMIC FORUM 2017, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 257-266, 10 pages, [Online], 2017
 15. V. Pelantová, E. Šlaichová, The Contribution to the Integration of Management Systems Oriented to the Sustainable and TQM, Amfiteatru Economic, Bucuresti, 1, p. 951-965, 15 pages, ISSN: 1582-9146, n. 11, [Online], 2017
 16. E. Šlaichová, M. Tonhá Rodrigues, A computer-based VBA model for optimal spare parts logistics management in a manufacturing maintenance system, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 827-833, 7 pages, [Online], 2016
 17. V. Pelantová, E. Šlaichová, Control of Spare Parts Inventory in Organisations, MM Science Journal, Praha, MM Science Journal, 1, p. 1509-1514, 6 pages, ISSN: 1803-1269, n. 11, 2016
 18. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, Optimization of the Transportation Plan with a Multicriterial Programming Method, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 833-839, 7 pages, [Online], 2016
 19. V. Macháčková, J. Demel, F. Manlig, E. Šlaichová, Smluvní výzkum - zpracování analýzy pro tvorbu strategie logistiky značky ŠKODA AUTO, 40 pages, 2016
 20. L. Míková, E. Šlaichová, M. Zbránková, Výuka specializace Vybrané procesy podniku na EF TUL aneb na cestě od teorie k praxi, Perspektivy kvality, Praha, Česká společnost pro jakost, 1, p. 6-9, 4 pages, ISSN: 1805-6857, n. 2, 2016
 21. K. Maršíková, M. Zbránková, E. Štichhauerová, V. Macháčková, E. Šlaichová, L. Hešnaurová, Audit firemní kultury ve společnosti Preciosa,a.s., 2015
 22. P. Budaj, M. Hrnčiar, E. Šlaichová, M. Žižka, Multidimensional Approach to Increasing the Efficiency of Processes, Fribourg, S.É.C.T., 1, ISBN: 978-2-9701037-2-1, 2015
 23. K. Maršíková, E. Šlaichová, Perspectives of Employee Training And Development: Methods And Approaches, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 13-23, 11 pages, ISSN: 1803-9782, 2015
 24. E. Šlaichová, Studentské výzkumné projekty v oblasti kvality na TUL, Hospodářské noviny, 1, p. 3, 1 pages, ISSN: 1213-7693, n. 1, 2015
 25. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, Use of linear programming method to constructing a model for reduction of emission in a selected company, Proceedings of the 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Cheb, ZČU, 1, ISBN: 978-80-261-0539-8, p. 805-811, 7 pages, 2015
 26. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, Zavedení systému Kanban v dodávkách výrobního materiálu – příklad z podnikové praxe, 9th Annual International Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-255-6, p. 40-46, 6 pages, 2015
 27. L. Turčok, E. Šlaichová, E. Štichhauerová, Application of Linear Programming Method on Selected Examples from the Enterprises, Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-313-3, p. 201-206, 6 pages, ISSN: 1660-9336, n. 693, 2014
 28. F. Manlig, V. Pelantová, E. Šlaichová, F. Koblasa, J. Vavruška, Education Company – an Experience from the Implementation of Problem Based Learning, Applied Mechanics and Materials, neurčeno, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-313-3, p. 477-482, 6 pages, ISSN: 1660-9336, n. 693, 2014
 29. E. Šlaichová, Evaluation of the results of staff satisfaction in the frame of improving of quality of the organization, Proceedings of the 12th International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS), Lund University Library Press, 1, ISBN: 978-91-7623-086-2, p. 123;131, 2014
 30. F. Koblasa, F. Manlig, J. Vavruška, E. Šlaichová, Innovation of Business Processes by Means of Computer-aided Simulation, Applied Mechanics and Materials, Durnten-Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03785-944-5, p. 67-72, 6 pages, ISSN: 1662-7482, n. 639, [Online], 2014
 31. K. Maršíková, E. Šlaichová, Investment in Training: Productivity and Human Capital Value, Proceedings International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1, ISBN: 978-80-86175-87-4, p. 1-11, 11 pages, 2014
 32. E. Šlaichová, Logistika náhradních dílů – trendy a příklady z podnikové praxe, 8th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-149-8, p. 29;34, 2014
 33. E. Šlaichová, Managing Spare Parts Inventories in the Enterprises, Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 978-80-87952-04-7, p. 66;72, 2014
 34. E. Štichhauerová, M. Furišová, E. Šlaichová, Případová studie řešení nakládání s nebezpečným odpadem, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 116-124, 9 pages, 2014
 35. E. Šlaichová, Quality Control Systems and Their Role Within Increasing of the Process Performance, Peer-Reviewed Conference Proceedings from The International Conference Hradec Economic Days 2014, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-370-3, p. 401-407, 7 pages, 2014
 36. E. Šlaichová, P. Rydvalová, T. Absolon, Softwarová aplikace pro vyhodnocení inovačních aktivit firem znalostních odvětví v ČR, 1 pages, [Online], 2014
 37. E. Šlaichová, Trendy v oblasti řízení zásob náhradních dílů - přehled zahraniční literatury, Sborník mezinárodní odborné konference Údržba 2014, Neratovice, Česká společnost pro údržbu, 1, ISBN: 978-80-213-2494-7, p. 168;171, 2014
 38. F. Manlig, J. Vavruška, V. Pelantová, M. Šimúnová, E. Šlaichová, F. Koblasa, Educational Company And e-Learning, Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2013, Prague, ADIS Multi CConference on Computer Science and Information Systems 2013, 1, ISBN: 9789728939885, p. 394-398, 5 pages, 2013
 39. P. Rydvalová, E. Šlaichová, Inovace a integrace podniků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-003-3, 200 pages, 2013
 40. E. Šlaichová, Measuring the Effectiveness and Efficiency of Production Processes in Time, Operations management: dimensions for increasing process performance, Fribourg, S.É.C.T, 1, ISBN: 978-2-9700892-3-0, p. 73;100, 2013
 41. K. Maršíková, E. Šlaichová, Perspectives of Labour Market for University Graduates in 2012, Proceedings of the 18th International Conference Theoretical and Practival Aspects of Public Finance 2013, Praha, Wolters Kluwer, 1, p. 136;146, 2013
 42. E. Šlaichová, K. Maršíková, The Effect of Implementing a Maintenance Information System on the Efficiency of Production Facilities, Journal of Competitiveness, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, p. 60-75, 16 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, 2013
 43. E. Šlaichová, The Role Of Regional Clusters in Supply Chains: A literature overview, Proceedings of papers of the 18th International Symposium on Logistics, Nottingham, Nottingham University Business School, 1, ISBN: 978-085358-292-2, p. 666;673, 2013
 44. E. Šlaichová, Výzkum vybraných metod měření produktivity práce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-007-1, 2013
 45. M. Žižka, E. Šlaichová, Bewertung der Zweckmäßigkeit und der Effizienz des Instandhaltungsprozesses, Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, Fribourg, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 1, p. 127;140, ISSN: 2235-2007, n. 4, 2012
 46. E. Šlaichová, Performance Measurement and Setting Labour Standards in Logistics, Ekonomika a management, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, p. 1;9, ISSN: 1802-8470, n. 4, 2012
 47. E. Šlaichová, Quality And Lean Management Aproach In Maintanance, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, p. 91;95, ISSN: 1804-7890, n. 2, 2012
 48. E. Šlaichová, Quality and Lean Management Aproach In Maintenance, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 9788090524330, p. 845;854, 2012
 49. E. Šlaichová, Rationalization of Technical Quality Control of Production, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 192;201, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 50. E. Šlaichová, M. Žižka, Standardization of Auxiliary and Servicing Processes, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 228;238, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2011
 51. E. Šlaichová, Impact of Lean Management Principles on Setting Standards of Service Work, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Scientists, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 9788072486205, p. 1360;1364, 2010
 52. E. Šlaichová, Application of Queueing Theory in Setting Standards of Auxiliary and Service Work, Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725235, p. 364;369, 2009
 53. E. Šlaichová, K metodám normování režijní práce, Sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a malé vědecké pracovníky, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 9788073188115, p. 340;344, 2009