doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2291Head of DepartmentDepartment of EconomicsH 08036

Publications

 1. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Brexit in Terms of External Macroeconomic Imbalances., International Relations 2021: Current issues of world economy and politics Proceedings of scientific works from the 22nd International Scientific Conference, Bratislava, University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, p. 67-78, 12 pages, ISSN: 2585-9412, [Online], 2021
 2. P. Bednářová, Benefits and Costs of Transparent Lobbying. & Cost-Benefit Analysis of Lobbying in Visegrad Group and Austria and Slovenia., Laboutková, Š. et al. Transparent Lobbying and Democracy., London, Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-030-36044-3, p. 99-110, 200-215, 28 pages, [Online], 2020
 3. P. Bednářová, The Evaluation of the Government Draft Lobbying Act in the Czech Republic Beyond the Framework of RIA, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technical University of Liberec, p. 33-47, 15 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, [Online], 2020
 4. P. Bednářová, How Expensive Transparent Lobbying Is?, ACC Journal, Liberec, Technical University of Liberec, 1, p. 7-19, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2018
 5. P. Bednářová, What Benefits Does Transparent Lobbying Bring, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Walter de Gruyter, 1, p. 193-205, 13 pages, ISSN: 1804-6746, n. 3, [Online], 2018
 6. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10, ISBN: 978-80-7494-359-1, 213 pages, 2017
 7. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, The Development of External Macroeconomic Imbalances in the EU Countries, Proceedings of the International Scientific Conference Economic Policy in Global Environment, Havířov, Vysoká škola sociálně správní, 1, ISBN: 978-80-87291-20-7, p. 25-34, 10 pages, 2017
 8. P. Bednářová, Transparent Lobbying - the Costs Connected with It, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 411-419, 9 pages, [Online], 2017
 9. Š. Laboutková, P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Economic Inequalities and the Level of Decentralization in European Countries: Cluster Analysis, Comparative Economic Research, Warsaw, DE GRUYTER OPEN, 1, p. 27-46, 20 pages, ISSN: 1508-2008, n. 4, [Online], 2016
 10. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, The Development of Macroeconomic Imbalances in European Countries in the Process of Integration., Majerova , I. and E. Kotlanova ( eds.). Proceedings of 14 th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries., Karviná, Silesian University, 1, ISBN: 978-80-7510-210-2, p. 44-53, 10 pages, [Online], 2016
 11. P. Bednářová, Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-298-3, 202 pages, 2016
 12. Š. Laboutková, P. Bednářová, Perspectives of Regional Price Index as a Potential Indicator of Spatial Social And Economic Status of the Residents: Experimental Stage, Proceedings of the 13th International Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Ostrava, VŠB TUO, 1, ISBN: 978-80-248-3796-3, p. neuvedeno, 12 pages, 2015
 13. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 14. P. Bednářová, Spatial Concept of Market Zones in the Czech Republic., Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 10-19, 10 pages, [Online], 2015
 15. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Vývoj vnějších makroekonomických nerovnováh v evropských zemích v souvislosti s probíhajícími integračními procesy, Současná Evropa, Praha, VŠE, 1, p. 4-23, 20 pages, ISSN: 1804-1280, n. 2, [Online], 2015
 16. P. Bednářová, Š. Laboutková, Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European Countries, Ekonomický časopis, Bratislava, Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 1052;1064, ISSN: 0013-3035, n. 10, 2014
 17. P. Bednářová, Does Economic Freedom Depend on Degree of Globalization?, Conference Proceedings XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 978-80-7510-045-0, p. 86-96, 11 pages, 2014
 18. P. Bednářová, Ekonomický vývoj Japonska, 2014
 19. P. Bednářová, Ekonomický vývoj USA, 2014
 20. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 9, ISBN: 9788074941283, 215 pages, 2014
 21. P. Bednářová, Formování evropské hospodářské a měnové unie 1990 - 2012, 2014
 22. P. Bednářová, Formování evropského ekonomického centra 1946-2012, 2014
 23. P. Bednářová, Japonsko a APEC, 2014
 24. P. Bednářová, L. Staňková, Macro Stress Tests and Their Use in the Analysis of Financial Stability and Creating the Business Strategy, Conference Proceedings of MEKON 2014 Selected Papers, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-3396-5, p. 200-210, 11 pages, ISSN: 1805-9945, 2014
 25. P. Bednářová, Š. Laboutková, The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels in the Czech Republic, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 1, ISBN: 978-80-7509-139-0, p. 41-47, 7 pages, 2014
 26. P. Bednářová, USA a NAFTA, 2014
 27. P. Bednářová, L. Staňková, Use of Macro Stress Testing for the Creation of Business Strategy in the Case of the Czech Republic, International Review of Management and Busiiness Research (online), Academy of IRBMR, 1, p. 1428;1442, ISSN: 2306-9007, n. 3, [Online], 2014
 28. P. Bednářová, Š. Laboutková, Easy of Doing Business and Globalization – Linkages between Both in Developed Market Economies and Developing Countries, The 7th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175874, p. 88;98, 2013
 29. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2013
 30. P. Bednářová, Global Competitiveness of Developed Market Economies and Its Relation to Dimensions of Globalization, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729530, p. 27;35, 2013
 31. Š. Laboutková, P. Bednářová, Links between Inequality of Human Development and Regional Imbalances, Proceedings of the 10th International Economic Policy in the European Union Member Countries, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 9788072487882, p. 189;195, 2013
 32. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Mikroekonomie II, 2013
 33. Š. Laboutková, P. Bednářová, Quality of Governance in Developing and Developed Countries and Its Relation to the Dimensions of Globalization, Proceedings of the 11th International Economic Policy in the European Union Member Countries, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788024830957, p. 174;186, 2013
 34. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 10;21, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2013
 35. Š. Laboutková, P. Bednářová, Vliv institucionální kvality na inovační výkonnost, Acta Academica Karviniensia, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 135;145, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2013
 36. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, 2012
 37. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I pro neekonomické studijní obory, 2012
 38. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Globalizace na prahu 21. století, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729301, 2012
 39. Š. Laboutková, P. Bednářová, Links Between Inequality of Human Development and Regional Imbalances, 2012
 40. P. Bednářová, Š. Laboutková, Snižování regionálních nerovností prostřednictvím decentralizace, Sborník příspěvků XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1, ISBN: 9788021058750, p. 91;100, 2012
 41. P. Bednářová, The Hypothesis of Economic and Monetary Integration Process Endogeneity in Relation to the Global Economic Crisis, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 29;37, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 42. P. Bednářová, Š. Laboutková, A. Kocourek, The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, The 6th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175799, p. 634;645, 2012
 43. J. Kraft, J. Fárek, I. Nedomlelová, P. Bednářová, M. Skála, Development of the Economic Theory in the Context of Economic Integration and Globalization, Frontiers in Plant Science, 1, p. 1-18, 18 pages, ISSN: 0000-0000, [Online], 2011
 44. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2011
 45. P. Bednářová, Fiskální pozice zemí eurozóny pod vlivem světové hospodářské krize, Současná Evropa, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, p. 17;31, ISSN: 1804-1280, n. 1, 2011
 46. Š. Laboutková, P. Bednářová, Institucionální kvalita jako faktor ovlivňující globalizaci, Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-2458-1, p. 279;288, 2011
 47. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Mikroekonomie II, 2011
 48. J. Kraft, M. Skála, P. Bednářová, I. Nedomlelová, J. Fárek, Odraz globalizace v současné ekonomické teorie a realitě, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-814-4, 2011
 49. Š. Laboutková, A. Kocourek, P. Bednářová, On the Relationship between Globalization and Human Development, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 61;71, 2011
 50. J. Kraft, P. Bednářová, M. Lungová, I. Nedomlelová, L. Sojková, Východiska z krize. Cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-787-1, 2011
 51. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2010
 52. P. Bednářová, Fiskální pravidla v Evropské měnové unii z pohledu současného vývoje Eurozóny, 2010
 53. J. Kraft, P. Bednářová, M. Lungová, I. Nedomlelová, L. Sojková, Hospodářská krize. Vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726782, 2010
 54. P. Bednářová, Japan's Public Financies from the Viewpoint of European Fiscal Rules, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;11, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 55. P. Bednářová, Adjustment Mechanism and their Influence on Economic Development of a Country in EMU, 2009
 56. P. Bednářová, Effects of the Endogeneity in the European Monetary Integration Process, Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize - výzvy budoucnosti, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788024820224, p. 1;11, 2009
 57. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, 2009
 58. P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I. pro neekonomické studijní obory, 2009