Mgr. Václav Lábus, Ph.D.

Mgr. Václav Lábus, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4291Deputy Head of DepartmentDepartment of Czech Language and LiteratureP04032

Publications

 1. V. Lábus, D. Vrbík, Projevy lidové etymologie v urbanonymii města Liberec, Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český, p. 418–431, 14 pages, ISSN: 1211-4413, n. 2, [Online], 2022
 2. D. Vrbík, V. Lábus, Živá jména, [Online], 2022
 3. D. Vrbík, V. Lábus, Crowdsourcing of Popular Toponyms: How to Collect and Preserve Toponyms in Spoken Use, ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, MDPI, 19 pages, ISSN: 2220-9964, n. 5, [Online], 2021
 4. L. Janovec, V. Lábus, K. Váňová, Ž. Dvořáková, M. Šmejkalová, P. Štěpán, P. Sojka, Propria a apelativa - aktuální otázky 2 - aneb před Preslem i po něm, 2021
 5. V. Lábus, Severovýchodočeské nářeční prvky v toponymii Vysokého nad Jizerou, Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., p. 126-135, 10 pages, ISSN: 1211-4413, n. 1, [Online], 2020
 6. V. Lábus, D. Vrbík, Poznámky k tzv. objektové fixaci toponym, Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, p. 15-27, 13 pages, ISSN: 1803-7410, n. 1, [Online], 2019
 7. V. Lábus, D. Vrbík, M. Kourková, Some Remarks on Changes of Toponyms in Former Sudetenland (The Case of the Toponym Bramberk/Krásný), Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., p. 63-73, 11 pages, ISSN: 1211-4413, n. 1, [Online], 2019
 8. V. Lábus, Klingerova díra, nebo Zvonkové údolí? Poznámky k vývoji toponymie v bývalých Sudetech, Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., p. 123-141, 19 pages, ISSN: 1211-4413, n. 1, [Online], 2018
 9. V. Lábus, D. Vrbík, Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-431-4, 236 pages, 2018
 10. J. Pacovská, V. Lábus, S. Škodová, Co lze „vyčíst z ruky” aneb somatické frazémy v proměnách času, Bohemistyka, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, p. 103-114, 12 pages, ISSN: 1642-9893, n. 2, [Online], 2017
 11. S. Škodová, J. Pacovská, V. Lábus, Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969–2005, Nová Čeština doma a ve světě, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, p. 62-73, 12 pages, ISSN: 1805-367X, n. 1, [Online], 2017
 12. V. Lábus, D. Vrbík, Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu, Nová Čeština doma a ve světě, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, p. 26-36, 11 pages, ISSN: 1805-367X, n. 2, [Online], 2017
 13. V. Lábus, Archiv Českého rozhlasu a jeho využití pro onomastiku, Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., p. 140-146, 7 pages, ISSN: 1211-4413, n. 1, 2016
 14. V. Lábus, NĚMECKÉ STOPY V SOUČASNÉ TOPONYMII JIZERSKÝCH HOR, Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, ISBN: 978-80-7464-843-4, p. 116-132, 17 pages, 2016