kontakt.tul.cz

prof. Ing. Petr Louda, CSc.

prof. Ing. Petr Louda, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3116Head of DepartmentDepartment of Material Science

Publications

 1. P. Louda, A. Sharko, Analysis of the Generation of Vibration Signals under Uniaxial Loading of Materials Using the Coherent Properties of Laser Radiation, Materials, Basel, MDPI AG, p. "article no. 2046", 21 pages, ISSN: 1996-1944, n. 9, [Online], 2020
 2. A. Kavánová, T. Bakalova, L. Svobodová, P. Kejzlar, P. Louda, Evaluation of Changes In The Utility Properties of A Base Material After The Application of Thin Coatings Of Wc/C, Tic/C and A Carbon-Based Coating: Ta-C, Nanocon 2019 - Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Ostrava, Tanger, Ltd., ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 244-250, 7 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 3. H. Chi, P. Louda, Flexural performance evaluation of various carbon fibre fabric reinforced geopolymer composite, Ceramics-Silikáty, Praha, Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague, p. 215-226, 12 pages, ISSN: 0862-5468, n. 2, [Online], 2020
 4. M. Frydrych, Š. Hýsek, L. Fridrichová, M. Herclík, M. Pechočiaková, P. Louda, S. Le Van, H. Chi, Impact of flax and basalt fibre reinforcement on selected properties of geopolymer composites, Sustainability (Switzerland), MDPI AG, 12 pages, ISSN: 2071-1050, n. 1, [Online], 2020
 5. S. Le Van, P. Louda, P. Kaščák, D. Phu, Investigate the effect of sand on the mechanical strength of geopolymer foam, Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, Chennai - 600 041, Tamilnadu, India, IAEME Publication, p. 1686-1691, 6 pages, ISSN: 0976-6480, n. 10, [Online], 2020
 6. P. Louda, Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Fly Ash-Based Geopolymer Composites, KnE Engineering, Dubai, UAE, Knowledge E, p. 86-100, 15 pages, ISSN: 2518-6841, n. 4, [Online], 2020
 7. S. Le Van, M. Szczpynski, P. Hájková, V. Kovačič, T. Bakalova, L. Voleský, H. Chi, P. Louda, Mechanical properties of geopolymer foam at high temperature, Science and Engineering of Composite Materials, Berlin, Walter de Gruyter GmbH, p. 129-138, 10 pages, ISSN: 0792-1233, [Online], 2020
 8. P. Louda, T. Bakalova, M. Frydrych, M. Herclík, Š. Hýsek, Prodyšný tepelně izolační plošný panel s protipožární ochranou, [Online], 2020
 9. A. Musaddaq, M. Noman, J. Wiener, M. Petrů, P. Louda, Structural design of efficient fog collectors: A review, EnvironmentalTechnology & Innovation, Oxford, Elsevier, p. 1-17, 17 pages, ISSN: 2352-1864, n. 11, [Online], 2020
 10. M. Ryvolová, M. Škodová, P. Louda, Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod, Jemná mechanika a optika, olomouc, FZU AV ČR, p. 98-102, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, 2020
 11. S. Le Van, P. Louda, N. Huu, D. Phu, T. Bakalova, I. Dufková, K. Buczkowska, Study on temperature-dependent properties and fire resistance of metakaolin-based geopolymer foams, Polymers, Basel, MDPI AG, p. "art. no.2994", 17 pages, ISSN: 2073-4360, n. 12, [Online], 2020
 12. P. Louda, K. Buczkowska, H. Chi, T. Bakalova, M. Szczpynski, T. Pacyniak, K. Pralat, The Fabrication of Geopolymer Foam Composites Incorporating Coke Dust Waste, Processes, Basel, MDPI AG, p. "art. no. 1052", 14 pages, ISSN: 2227-9717, n. 9, [Online], 2020
 13. M. Noman, M. Petrů, N. Amor, P. Louda, Thermophysiological comfort of zinc oxide nanoparticles coated woven fabrics, Scientific Reports, Berlin, NATURE RESEARCH, 1, p. 1-12, 12 pages, ISSN: 2045-2322, n. 1, [Online], 2020
 14. Š. Hýsek, P. Louda, M. Frydrych, M. Herclík, L. Fridrichová, Vyztužený kompozitní materiál na bázi betonu ve tvaru desky, [Online], 2020
 15. P. Louda, T. Bakalova, Aplikace nanomateriálů ve strojírenství, MM Průmyslové spektrum, Praha, MM Publishing, s.r.o., 1, p. 46-47, 2 pages, ISSN: 1212-2572, n. 4, [Online], 2019
 16. P. Louda, T. Bakalova, V. Kovačič, H. Chi, Composite Based on Geopolymer Mortar Reinforced Chopped Basalt Fiber and Carbon Textile, The 22nd International Conference STRUTEX 2018, Fibres and Textiles, Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 58-62, 5 pages, ISSN: 1335-0617, [Online], 2019
 17. H. Chi, S. Le Van, P. Louda, L. Voleský, V. Kovačič, T. Bakalova, Composite Performance Evaluation of Basalt Textile-Reinforced Geopolymer Mortar, Fibers, Basel, MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 1, 16 pages, ISSN: 2079-6439, n. 7, [Online], 2019
 18. P. Louda, L. Voleský, K. Voleská, L. Kaczmarek, L. Kolodziejczyk, P. Niedzielski, W. Pawlowski, Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene, Surface Review and Letters, Singapore, WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 11, 8 pages, ISSN: 0218-625X, n. 6, [Online], 2019
 19. P. Louda, H. Chi, Experimental Investigation of Four-Point Flexural Behavior of Textile Reinforcement in Geopolymer Mortar, International Journal of Engineering and Technology, Al Mamourah Area, P.O. Box: 487447, UAE, Science Publishing Corporation, 1, p. 10-15, 6 pages, ISSN: 1793-8236, n. 1, [Online], 2019
 20. Š. Hýsek, M. Frydrych, M. Herclík, S. Le Van, H. Chi, P. Louda, L. Fridrichová, Fire-resistant sandwich-structured composite material based on alternative materials and its physical and mechanical properties, Materials, Basel, MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZ, 1, 13 pages, ISSN: 1996-1944, n. 9, [Online], 2019
 21. P. Hájková, T. Bakalova, P. Louda, Hybridní kompozitní materiál na bázi anorganické matrice s vysokou teplotní odolností a zvýšenými mechanickými vlastnostmiů, 1, [Online], 2019
 22. P. Louda, Z. Kváča, S. Štarman, P. Demo, P. Semerák, Mechanické a tepelné vlastnosti geopolymerních mikrokompozitů., Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS), 1, p. 3-6, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 1, 2019
 23. P. Louda, Z. Kváča, S. Štarman, P. Demo, P. Semerák, Mechanické a tepelné vlastnosti pěnových geopolymerních kompozitů., Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS), 1, p. 47-50, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 2, 2019
 24. T. Bakalova, L. Liška, P. Louda, L. Voleský, P. Hájková, V. Kovačič, H. Chi, S. Le Van, Ověřená technologie povrchových úprav pro protipožární ochranu staveb, 2019
 25. Š. Hýsek, M. Frydrych, M. Herclík, L. Fridrichová, P. Louda, R. Knížek, S. Le Van, H. Chi, Permeable Water-Resistant Heat Insulation Panel Based on Recycled Materials and Its Physical and Mechanical Properties, Molecules, Basel, MDPI, 1, 12 pages, ISSN: 1420-3049, n. 18, [Online], 2019
 26. P. Hájková, T. Bakalova, V. Kovačič, P. Louda, Plošný vrstvený žáruvzdorný konstrukční prvek s otěruvzdornou povrchovou úpravou, zejména pro konstrukce ze dřeva, [Online], 2019
 27. T. Bakalova, V. Kovačič, P. Louda, H. Chi, Preparation and Mechanical Properties of Potassium Metakaolin Based Geopolymer Paste, Advanced Engineering Forum, Zurich, Trans Tech Publications, 1, p. 38-45, 8 pages, ISSN: 2234-991X, n. 3, [Online], 2019
 28. I. Dufková, P. Kejzlar, L. Voleský, S. Le Van, P. Louda, V. Kovačič, Studium struktury vypěněných geopolymerů s různými typy plniv, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZU AV ČR, 1, p. 385-387, 3 pages, ISSN: 0447-6441, n. 11-12, 2019
 29. P. Hájková, T. Bakalova, V. Kovačič, L. Voleský, S. Le Van, H. Chi, P. Louda, Termoizolační geopolymerní kompozit, 1, [Online], 2019
 30. P. Louda, T. Bakalova, H. Chi, Textile Reinforced Composite Material Based on Inorganic Aluminosilicate Polymer Matrix, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS), 1, p. 61-68, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 2 a 3, 2019
 31. S. Le Van, P. Hájková, V. Kovačič, T. Bakalova, L. Voleský, H. Chi, P. Louda, Thermal conductivity of reinforced geopolymer foams, Ceramics-Silikáty, Praha, University of Chemistry and Technology, Prague Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v.v.i., 1, p. 365-373, 9 pages, ISSN: 0862-5468, n. 4, [Online], 2019
 32. H. Chi, P. Hájková, S. Le Van, P. Louda, L. Voleský, Water Absorption Properties of Geopolymer Foam after Being Impregnated with Hydrophobic Agents, Materials, Basel, MDPI AG, 1, 11 pages, ISSN: 1996-1944, n. 24, [Online], 2019
 33. P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, D. Lukáš, J. Chvojka, J. Bajáková, L. Vysloužilová, E. Amler, M. Buzgo, D. Bezděková, V. Lukášová, Způsob výroby nanovlákenné vrstvy z vodného roztoku polyvinylalkoholu pro tkáňové inženýrství elektrostatickým zvlákňováním pomocí metody bezjehlového či jehlového elektrostatického zvlákňování, 1, [Online], 2019
 34. T. Bakalova, P. Louda, P. Kejzlar, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, Cathodic Arc Deposition of TiCN Coatings - Influence of the C2H2/N2 Ratio on the Structure and Coating Properties, Journal of Nano Research, Trans Tech Publications, 1, p. 78-91, 14 pages, ISSN: 1662-5250, [Online], 2018
 35. P. Louda, K. Voleská, L. Voleský, Creation of a 3D structures based on the high strength metallurgical graphene, Surface Review and Letters 2018, World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, p. on, 8 pages, ISSN: 0218625X, [Online], 2018
 36. P. Louda, E – Bike Net Praha, 76 pages, 2018
 37. P. Behera, V. Baheti, J. Militký, P. Louda, Elevated Temperature Properties of Basalt Microfibril Filled Geopolymer Composites, Construction and Building Materials, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND, 1, p. 850-860, 11 pages, ISSN: 0950-0618, [Online], 2018
 38. M. Szczpynski, P. Louda, P. Exnar, V. Kovačič, S. Le Van, L. Voleský, T. Bakalova, E. Bayhan, H. Chi, Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt Fibres, Manufacturing Technology, Ústí n.L., Univerzita J. E. Purkyně v Ustí n. L., 1, p. 861-865, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2018
 39. M. Szczpynski, P. Louda, P. Exnar, H. Chi, V. Kovačič, S. Le Van, L. Voleský, E. Bayhan, T. Bakalova, Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres., Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 861-865, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2018
 40. H. Chi, P. Louda, T. Bakalova, V. Kovačič, A. Periyasamy, Flexural Behavior of Carbon Textile-Reinforced Geopolymer Composite Thin Plate, Fibers, Basel, MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 1, 14 pages, ISSN: 2079-6439, n. 4, [Online], 2018
 41. P. Louda, L. Voleský, L. Vrkoslavová-Schmidová, T. Bakalova, Hodnoceni integrity povrchu kol Omega a srovnání výsledků hodnocení metodou analýzy Barkhausenova šumu při ručním a robotizovaném měření, 11 pages, 2018
 42. P. Louda, T. Bakalova, D. Pospíšil, Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace, 54 pages, 2018
 43. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, P. Kejzlar, D. Pospíšil, Influence of nanodiamonds on the surface of tooth tissues, 20 pages, 2018
 44. T. Bakalova, P. Louda, V. Miller, P. Exnar, I. Lovětinská Šlamborová, Mechanical Resistance of Hydrophobic Inorganic-Organic Nanolayers with Antifouling Effect, Manufacturing Technology, Ústí n.L., J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 1, p. 781-786, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2018
 45. P. Louda, D. Pospíšil, Modifikace povrchu ocelových vzorků, 8 pages, 2018
 46. M. Szczpynski, S. Mitura, P. Louda, I. Lovětinská Šlamborová, P. Exnar, A. Karczemska, New Type of Polymeric Antybacterial Coating Containing Metal Nano-particles, Engineering of Biomaterials, Journal of Polish Society for Biomaterials, Krakow, Polish Society for Biomaterials, p. 103-105, 3 pages, ISSN: 1429-7248, n. 148, [Online], 2018
 47. P. Hájková, T. Bakalova, V. Kovačič, P. Louda, Plošný vrstvený žáruvzdorný konstrukční prvek s otěruvzdornou povrchovou úpravou, zejména pro konstrukce ze dřeva, [Online], 2018
 48. P. Louda, T. Bakalova, Potenciály a rizika související s používáním nanomateriálů, Mazání v moderním průmyslovém podniku, Praha, Česká strojnická společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02785-0, p. 97-100, 4 pages, 2018
 49. P. Louda, T. Bakalova, Risk of nanomaterials, 2018
 50. P. Behera, V. Baheti, J. Militký, P. Louda, M. Naeem, ROLE OF CARBON MICROFIBERS ON ELEVATED TEMPERATURE PROPERTIES OF GEOPOLYMERS, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Liberec, Technical university of Liberec, p. 3-7, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2018
 51. P. Louda, Sposib vymiryuvannya napruzheno-deformovanoho stanu materialu, 1, [Online], 2018
 52. I. Dufková, V. Kovačič, P. Louda, The Effect of Adding Micro And Inorganic Nanoparticles on Properties of Geosilicate Cured At Temperature, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger ,Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 354-358, 5 pages, [Online], 2018
 53. P. Louda, T. Bakalova, P. Kejzlar, M. Szczpynski, L. Voleský, H. Gronwald, D. Lietz-Kijak, K. Mitura, S. Mitura, The influence of suspension containing nanodiamonds on morphology of tooth tissue surface in AFM observations, 2018
 54. P. Louda, T. Bakalova, P. Kejzlar, M. Szczpynski, L. Voleský, H. Gronwald, D. Lietz-Kijak, K. Mitura, S. Mitura, The Influence of Suspension Containing Nanodiamonds on Morphology of Tooth Tissue Surface in Afm Observations, BioMed Research International, London, Hindawi Limited, 1, p. 1-9, 9 pages, ISSN: 2314-6133, [Online], 2018
 55. P. Louda, T. Bakalova, V. Kovačič, P. Zdobinská, M. Ďurák, Validace vlastností čedičových sítí, 26 pages, 2018
 56. P. Louda, T. Bakalova, V. Kovačič, P. Zdobinská, M. Ďurák, Validace vlastností uhlíkových sítí, 34 pages, 2018
 57. H. Gronwald, P. Louda, L. Voleský, M. Fijalkowski, Z. Rozek, P. Kejzlar, D. Batory, P. Serrano, K. Opalko, D. Lietz-Kijak, An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface, 10th International Forum on Innovative Technologies for Medicine – ITMED 2016, Białystok, Kalisz : Innovative Eastern Poland Association ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wydawnictwo Uczelniane, ISBN: 978-83-64090-95-0, p. "Abstract ID No 27", 1 pages, 2017
 58. T. Bakalova, M. Ďurák, P. Louda, Analýza vlastností kolagenních obalů v kombinaci s různými oleji a různými úrovni acetemu, 117 pages, [Online], 2017
 59. P. Louda, T. Bakalova, L. Svobodová, A. Coufalová, P. Rosická, N. Petkov, Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations, 10th International Forum on Innovative Technologies for Medicine – ITMED 2016, Białystok, Kalisz : Innovative Eastern Poland Association ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wydawnictwo Uczelniane, ISBN: 978-83-64090-95-0, p. "Abstract ID No 10", 19 pages, 2017
 60. P. Louda, T. Bakalova, D. Pospíšil, Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace, 12 pages, 2017
 61. T. Bakalova, P. Louda, Hodnocení užitných vlastností modifikovaných a nemodifikovaných skluznic lyží, 35 pages, [Online], 2017
 62. T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, P. Kejzlar, P. Louda, M. Ďurák, Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings, Manufacturing Technology, Ústí n.L., J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem nad Labem, p. 824-830, 7 pages, ISSN: 12132489, n. 6, [Online], 2017
 63. T. Bakalova, P. Louda, P. Kejzlar, M. Ďurák, H. Bahchedzhiev, N. Petkov, Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Substrate by Deposition of TiCN Coatings, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., 1, p. 652-658, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2017
 64. T. Bakalova, P. Kejzlar, P. Louda, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, Influence of Coating Deposition Parameters on the Mechanical and Tribological Properties of TiCN Coatings, Journal of Nano Research, Trans Tech Publications, Switzerland, 1, p. 98-107, 10 pages, ISSN: 1662-5250, [Online], 2017
 65. P. Louda, L. Voleský, A. Sutygina, N. Nikitenko, E. Kashkarov, M. Syrtanov, T. Priamushko, V. Sypchenko, A. Hashhash, Influence of the Plasma-Immersion Ion Implantation of Titanium on the Structure, Morphology, and Composition of the Surface Layer of Zr-1Nb Alloy, Journal of Surface Investigation, NEW YORK, NY 10013-1578 USA, Springer International Publishing AG., 1, p. 452-457, 6 pages, ISSN: 1027-4510, n. 2, [Online], 2017
 66. P. Louda, T. Bakalova, R. Kubeš, M. Ďurák, Nanoaditivace lubrikantů, MM Průmyslové spektrum, Praha, MM publishing, s. r. o., 10, p. 40-41, 2 pages, ISSN: 1212-2572, n. 4, [Online], 2017
 67. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, Povrchové nanoúpravy polymerních foliích pro palivové nádrže, 10 pages, 2017
 68. P. Louda, T. Bakalova, M. Ďurák, V. Kovačič, P. Zdobinská, Povrchové úpravy prováděných na sítích z vysokopevnostních mikrovláken, 20 pages, [Online], 2017
 69. T. Bakalova, P. Louda, P. Kejzlar, N. Petkov, T. Cholakova, H. Bahchedzhiev, P. Ryšánek, M. Kormunda, P. Čapková, Study of Surface Morphology, Structure, Mechanical And Tribological Properties of an Alsin Coating Obtained by the Cathodic Arc Deposition Method, Superlattices and Microstructures, Amsterdam, Elsevier BV, p. 402-413, 12 pages, ISSN: 0749-6036, [Online], 2017
 70. P. Louda, L. Voleský, T. Bakalova, D. Pospíšil, M. Ďurák, Technická podpora sportovních prostředků, 26 pages, [Online], 2017
 71. T. Bakalova, L. Svobodová, P. Rosická, K. Voleská, L. Voleský, P. Louda, The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids, Journal of Cleaner Production, Elsevier Ltd, 1, p. 2237-2243, 7 pages, ISSN: 0959-6526, n. 4, [Online], 2017
 72. P. Louda, T. Bakalova, R. Kubeš, Způsob vyhodnocení modifikace olejů užívaných do převodových systémů nebo olejů pro obrábění kovových materiálů, [Online], 2017
 73. P. Louda, R. Dejl, Způsob výroby balisticky odolného kompozitu pro osobní ochranný pancíř, [Online], 2017
 74. T. Bakalova, H. Koev, D. Dichev, P. Louda, A measuring method for gyro-free determination of the parameters of moving objects, Metrology and Measurement Systems, Warszawa, POLISH ACAD SCIENCES, PL, 1, p. 107-118, 12 pages, ISSN: 0860-8229, n. 1, [Online], 2016
 75. T. Bakalova, P. Louda, D. Dichev, H. Koev, An algorithm for improving the accuracy of systems measuring parameters of moving objects, Metrology and Measurement Systems, PL DEFILAD 1, WARSZAWA 00000, POLAND, POLISH ACAD SCIENCES, 1, p. 555-565, 11 pages, ISSN: 0860-8229, n. 4, [Online], 2016
 76. P. Louda, L. Voleský, P. Kejzlar, M. Fijalkowski, Z. Rozek, D. Batory, H. Gronwald, K. Opalko, D. Lietz-Kijak, An In Vitro Comparison of Air-abrasion and Drill Influence on Dentin Surface, International Journal of Engineering and Advanced Research Technology, Shahpura, Jaipur, India., SN Publishing, 1, p. 42-45, 4 pages, ISSN: 2454-9290, n. 8, [Online], 2016
 77. P. Louda, D. Pospíšil, Analýza integrity povrchu nástrojové oceli, 20 pages, [Online], 2016
 78. L. Svobodová, P. Louda, A. Coufalová, P. Kejzlar, N. Petkov, T. Bakalova, L. Voleský, Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 64-68, 5 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2016
 79. T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, P. Kejzlar, P. Louda, Comparison of Mechanical and Tribological Properties of TiCN and CrCN Coatings Deposited by Cad, Manufacturing technology, PrintPoint Ltd, Prague, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 854-858, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2016
 80. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, K. Voleská, V. Kovačič, Geopolymerní stavební prvek, [Online], 2016
 81. P. Louda, T. Bakalova, D. Pospíšil, Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace, 12 pages, [Online], 2016
 82. T. Blažek, L. Voleský, P. Louda, P. Kejzlar, T. Bakalova, N. Petkov, Influence of coating process parameters on the mechanical and tribological properties of thin films, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 59-63, 5 pages, ISSN: 1012-0386, 2016
 83. P. Louda, T. Bakalova, Interakce strukturální kapaliny aplikované na dynamicky namáhaná kluzná ložiska, 8 pages, 2016
 84. T. Bakalova, P. Louda, Nanoaditiva v lubrikantech, 50 pages, 2016
 85. P. Louda, Z. Kváča, S. Štarman, P. Demo, P. Semerák, Nanomorfologie a tepelná vodivost komerčních silikátových dutých mikrokuliček, Jemná mechanika a optika, Praha, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS), 1, p. 282-285, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 11-12, 2016
 86. T. Bakalova, P. Louda, R. Kubeš, Olej do převodových systémů nebo pro obrábění kovových materiálů, [Online], 2016
 87. T. Bakalova, R. Kumpošt, P. Louda, Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur, MM Průmyslové spektrum, Praha, MM Průmyslové spektrum, 1, p. 124-125, 2 pages, ISSN: 1212-2572, n. 3, [Online], 2016
 88. H. Gronwald, K. Opalko, P. Louda, M. Fijalkowski, Z. Rozek, D. Batory, P. Kejzlar, L. Voleský, P. Serrano, D. Lietz-Kijak, Porównanie wybranych parametrów powierzchni zebiny preparowanej piaskarka wodno- powietrzna i wiertlem, VIII. MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ "STOMATOLOGIA NAUKA INTERDYSCYPUNARNA", Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, p. 137-139, 3 pages, 2016
 89. P. Louda, M. Louda, S. Hořejš, M. Fijalkowski, Z. Rozek, Povlakované nástroje závitořezné z rychlořezné oceli, zejména závitníky, [Online], 2016
 90. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, K. Voleská, The impact of the deposition parameters on the mechanical properties of thin carbon layers, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 95-98, 4 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2016
 91. L. Svobodová, L. Voleský, P. Louda, K. Voleská, T. Bakalova, The influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluids, Journal of Physics: Conference Series, Bristol, UK, IOP Publishing Ltd. Bristol BS1 6HG United Kingdom, 1, p. neuvedeno, 10 pages, ISSN: 1742-6596, n. 1, [Online], 2016
 92. L. Kaczmarek, W. Pawlowski, P. Louda, Theoretical and experimental modal analysis of the cylinder unit filled with PUR foam, Eksploatacja i Niezawodnosc, Lublin, Polish Maintenance Society (Warsaw), 1, p. 428-435, 8 pages, ISSN: 1507-2711, n. 3, [Online], 2016
 93. V. Málek, P. Louda, Z. Andršová, P. Kejzlar, T. Bakalova, Tribological properties and the abrasion resistance thin films of chromium nitride, Defect and Diffusion Forum, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 73-76, 4 pages, ISSN: 1012-0386, [Online], 2016
 94. T. Bakalova, N. Petkov, H. Bahchedzhiev, P. Louda, Tribology of Titanium-Aluminium Base Nanomultilayer Coatings, Manufacturing technology, PrintPoint Ltd, Prague, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 5, p. 859-864, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2016
 95. P. Louda, M. Louda, S. Hořejš, M. Fijalkowski, Z. Rozek, Vodicí kladky z tvrzené oceli pro tažení drátu, [Online], 2016
 96. T. Bakalova, P. Louda, Výzkum možnosti aplikace nanotechnologií pro úpravu skluznic saní, s cílem zlepšení kluzných vlastností, 10 pages, 2016
 97. T. Bakalova, V. Kovačič, P. Louda, Žáruvzdorný geopolymerní kompozit s nízkou měrnou hmotností pro konstrukční prvky protipožárních zábran, [Online], 2016
 98. T. Bakalova, P. Louda, K. Voleská, L. Voleský, Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů, [Online], 2016
 99. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, K. Voleská, Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů, [Online], 2016
 100. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, K. Voleská, Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů, [Online], 2016
 101. T. Bakalova, P. Louda, K. Voleská, L. Voleský, Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů., [Online], 2016
 102. T. Bakalova, D. Dichev, H. Koev, P. Louda, A Kalman Filter-Based Algorithm for Measuring the Parameters of Moving Objects, MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Warsaw, DE GRUYTER OPEN LTD, SOLIPSKA 14A-1, 02-482 WARSAW, POLAND, 1, p. 19-26, 8 pages, ISSN: 1335-8871, n. 1, [Online], 2015
 103. P. Louda, D. Pospíšil, Analýza integrity povrchu nástrojové oceli, [Online], 2015
 104. T. Bakalova, P. Louda, Analýza povrchu vloženého válce, [Online], 2015
 105. T. Bakalova, L. Voleský, P. Škodová, P. Louda, Effect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process Fluids, NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings, Ostrava, TANGER Ltd, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 329-333, 5 pages, [Online], 2015
 106. P. Louda, D. Pospíšil, Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace, [Online], 2015
 107. T. Bakalova, P. Louda, K. Borůvková, L. Voleský, Hydrofobizační impregnační kapalina s nanoaditivy pro zlepšení hydrofobních a dalších užitných vlastností povrchů, [Online], 2015
 108. T. Bakalova, P. Louda, L. Svobodová, L. Voleský, Impact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluids, Oxidation Communications, Sofia, SciBulCom Ltd., 1, p. 2135-2146, 12 pages, ISSN: 0209-4541, n. 4A, [Online], 2015
 109. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, K. Borůvková, V. Kovačič, Impregnating Emulsion Containing Nanoparticles (tio2, Sio2 And Zro2) Reducing Wear And Improving the Hydrophobic Properties of Various Surfaces, Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Ostrava, Tanger Ltd, Keltickova 62, Slezska, Ostrava 710 00, Czech Republic, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 366-372, 7 pages, [Online], 2015
 110. P. Louda, D. Odehnalová, K. Borůvková, T. Bakalova, L. Voleský, P. Zubko, Local Mechanical Properties 2015, [Online], 2015
 111. D. Batory, A. Jedrzejczak, W. Szymanski, P. Niedzielski, M. Fijalkowski, P. Louda, I. Kotela, M. Hromadka, J. Musil, Mechanical characterization of a-C:H:SiOx coatings synthesized using radio-frequency plasma-assisted chemical vapor deposition method, Thin Solid Films, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA,, 1, p. 299-305, 7 pages, ISSN: 0040-6090, [Online], 2015
 112. T. Bakalova, P. Louda, L. Voleský, K. Borůvková, L. Svobodová, Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 1, p. 502-508, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2015
 113. P. Louda, T. Bakalova, Nanomateriály a nanotechnologie, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 0000000000000, 2015
 114. P. Kejzlar, L. Voleský, P. Louda, L. Bedikyan, S. Zakhariev, M. Zakharieva, N. Petkov, Preparation And Characterization of TiO2 Thin Films for Uv Sensor, MM Science Journal, Praha, MM Publishing s.r.o., 1, p. 818-820, 3 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2015
 115. K. Borůvková, T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, The Influence of Nanoadditives on the Biological Properties and Chemical Composition of Process Fluids, Advances in Materials Science, WARSAW, POLAND, Walter de Gruyter GmbH, p. 59-66, 8 pages, ISSN: 2083-4799, n. 4, [Online], 2015
 116. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, The tribological behaviour of process fluids using different friction pairs, Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 1, ISBN: 978-80-261-0304-2, p. 17-24, 8 pages, [Online], 2015
 117. T. Bakalova, K. Borůvková, P. Louda, M. Atanasová, Type liquid lubricants as an active full-fledged element of the tribological system, Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 1, p. 15-20, 6 pages, ISSN: 1310-8271, n. 2015, 2015
 118. P. Louda, T. Bakalova, Z. Andršová, Z. Rozek, Využití povlaků pro zvýšení životnosti hoblovacích nožů, MM Průmyslové spektrum, Praha, MM publishing, s.r.o., 1, p. 64-65, 2 pages, ISSN: 1212-2572, n. 5, 2015
 119. P. Louda, T. Bakalova, V. Kovačič, Žáruvzdorný geopolymerní kompozit s nízkou měrnou hmotností pro konstrukční prvky protipožárních zábran, [Online], 2015
 120. P. Louda, T. Bakalova, D. Dichev, H. Koev, Způsob stanovení předozadního náklonu a bočního náklonu lodi či letadla s vyloučením dynamických chyb a měřicí modulový systém k provádění tohoto způsobu, [Online], 2015
 121. D. Dichev, H. Koev, T. Bakalova, P. Louda, A Gyro-free System for Measuring the Parameters of Moving Objects, MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Warszawa, DE GRUYTER OPEN LTD, WARSAW, POLAND, 1, p. 263-269, 7 pages, ISSN: 1335-8871, n. 5, [Online], 2014
 122. D. Dichev, H. Koev, T. Bakalova, P. Louda, A Model of the Dynamic Error as a Measurement Result of Instruments Defining the Parameters of Moving Objects, MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Warszawa, DE GRUYTER OPEN LTD, WARSAW, POLAND, 1, p. 183-189, 7 pages, ISSN: 1335-8871, n. 9, [Online], 2014
 123. P. Louda, L. Vrkoslavová-Schmidová, J. Malec, Analysis of Surface Integrity of Grinded Gears Using Barkhausen Noise Analysis and X-ray Diffraction, 40TH ANNUAL REVIEW OF PROGRESS IN QUANTITATIVE NONDESTRUCTIVE EVALUATION: INCORPORATING THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARKHAUSEN NOISE AND MICROMAGNETIC TESTING, VOLS 33A AND 33B: AIP Conference Proceedings, Melville, NY, USA, AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 1, ISBN: 9780735412118, p. 1280-1286, 7 pages, ISSN: 0094-243X, 2014
 124. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, Analýza mechanických vlastností tenkých vrstev, [Online], 2014
 125. P. Louda, L. Voleský, T. Bakalova, Z. Andršová, P. Kejzlar, Analýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýza, 2014
 126. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin, TECH Magazín, Praha, TECH MEDIA PUBLISHING, s r.o, 1, p. 38;39, ISSN: 1804-5413, n. 1, [Online], 2014
 127. T. Bakalova, M. Kolínová, P. Louda, Micro CT Analysis of Geopolymer Composites, Manufacturing technology, Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, 1, p. 505-510, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2014
 128. P. Louda, Z. Rozek, J. Krejčík, Obráběcí a/nebo řezné nástroje z rychlořezné oceli pro opracování dřeva a dřevěných kompozitů, [Online], 2014
 129. T. Bakalova, P. Louda, Potential Risks of Nanomaterials, [Online], 2014
 130. P. Louda, S. Hořejš, M. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Povlakované lisovací nebo tvářecí nástroje, [Online], 2014
 131. P. Louda, T. Bakalova, Risk of Nanotechnology, [Online], 2014
 132. T. Bakalova, P. Louda, L. Voleský, Tekuté maziva jako aktivním plnohodnotným prvkem tribologického systému, 1 pages, [Online], 2014
 133. T. Bakalova, P. Louda, L. Voleský, L. Křiklavová, The Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process Fluids, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 30th October - 1st November 2014 SINAIA, ROMANIA, Ploiesti, Ploiesti Publishing Hause, 1, ISBN: 978-973-719-570-8, p. 143;148, [Online], 2014
 134. T. Bakalova, L. Voleský, P. Louda, Z. Andršová, The Use of Optical Microscopy to Evaluate the Tribological Properties, Manufacturing technology, Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, 1, p. 256-261, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 3, [Online], 2014
 135. V. Jahodová, P. Louda, Mechanical, Tribological And Corrosion Properties of Crbn Films Deposited by Combined Direct Current And Radio Frequency Magnetron Sputtering, Thin Solid Films, LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA, p. 335-340, 6 pages, ISSN: 0040-6090, [Online], 2013
 136. P. Louda, S. Hořejš, M. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Povlakované lisovací nebo tvářecí nástroje, [Online], 2013
 137. S. Hořejš, P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Povlakované nástroje závitořezné z rychlořezné oceli, zejména závitníky, [Online], 2013
 138. S. Hořejš, P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, Vodicí kladky z tvrzené oceli pro tažení drátu, [Online], 2013
 139. T. Nguyen, P. Louda, D. Kroisová, V. Kovačič, H. Chi, Effects of Commercial Fibers Reinforced on the Mechincal Properties of Geopolymer Mortar, Chemické listy, Praha, Chemické listy, p. 560-563, 4 pages, ISSN: 0009-2770, [Online], 2012
 140. T. Nguyen, P. Louda, D. Kroisová, V. Kovačič, Effects of Commercial Fibers Reinforced on the Mechincal Properties of Geopolymer Mortar, Chemicke Listy, Praha, Chemicke Listy, p. 557-559, 3 pages, ISSN: 0009-2770, [Online], 2012
 141. P. Louda, J. Jersák, T. Nguyen, Superfinišovací nástroj, [Online], 2012
 142. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 143. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 144. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 145. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 146. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 147. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 148. P. Louda, D. Kroisová, Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, [Online], 2012
 149. V. Baheti, T. Nguyen, J. Militký, P. Louda, Influence of Wet Milling of Fly Ash on Compression Strength of Geopolymer Mortar Cured At Room Temperature, 18th International Conference: Structure and Structural Mechanics of Textiles, Liberec, TU v Liberci, ISBN: 9788073726645, 8 pages, 2011
 150. P. Louda, Z. Rozek, M. Fijalkowski, P. Niedzielski, S. Mitura, D. Batory, Pohybové konstrukční součásti spalovacího motoru opatřené na povrchu tenkou vrstvou pro snížení třecích sil spalovacího motoru a pro snížení spotřeby paliva spalovacího motoru, zejména pístní kroužek nebo pístní čep spalovacího motoru, [Online], 2011
 151. T. Nguyen, P. Louda, D. Kroisová, Thermophysical Properties of Woven Fabrics Reinforced Geopolymer Composites, STRUTEX: STRUCTURE AND STRUCTURAL MECHANICS OF TEXTILES FABRICS, 2011, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7372-786-4, p. 93-100, 8 pages, 2011
 152. P. Pokorný, D. Lukáš, P. Mikeš, L. Vysloužilová, J. Chvojka, B. Hégrová, E. Amler, M. Buzgo, P. Louda, Způsob vytváření funkční nanovlákenné vrstvy a zařízení k provádění způsobu, [Online], 2011
 153. P. Louda, Effect of Test Conditions on the Bending Strength of a Geopolymer-reinforced Composite, Journal of Materials Science, Springer, p. 744-749, 6 pages, ISSN: 0022-2461, n. 3, [Online], 2010
 154. P. Louda, J. Krejčík, Z. Rozek, M. Fijalkowski, S. Mitura, P. Niedzielski, W. Kaczorowski, Obráběcí a řezné nástroje z rychlořezné oceli pro opracování dřeva a dřevěných kompozitů, [Online], 2010
 155. T. Hung, D. Kroisová, P. Louda, Composites Base on Geopolymer Matrices: Preliminary Fabrication, Mechanical Properties And Future Applications, Advanced Materials Research, Zurich, Trans Tech Publications, ISBN: 978-0-87849-356-2, p. 477-480, 4 pages, ISSN: 1022-6680, [Online], 2008
 156. P. Hájková, P. Louda, P. Špatenka, Comparison of Evaluating Methods of Thin Films Nanohardness, Czechoslovak Journal of Physics, Praha, Springer, p. "B1162"-"B1168&, 7 pages, ISSN: 00114626, [Online], 2006
 157. P. Niedzielski, S. Mitura, P. Louda, B. Walkowiak, Interactions Between Carbon Coatings And Tissue, Surface & coatings technology, Elsevier, p. 2117-2123, 7 pages, ISSN: 0257-8972, [Online], 2006