kontakt.tul.cz

doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc.

doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3127EmployeeDepartment of Material Science

Publications

 1. B. Skrbek, J. Mráz, Sliding Couples for Valve Guides And Valves of Piston Combustion Engines, Conference Proceedings - METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-87294-97-0, p. 695-700, 6 pages, ISSN: 2694-9296, [Online], 2021
 2. J. Mráz, B. Skrbek, Influence of Cryogenic Temperatures on Mechanical Properties of Valve Seats of Internal Combustion Engines, Acta Mechanica Slovaca, Košice, Faculty of Mechanical Engineering - Technical University of Košice, 1, p. 52-57, 6 pages, ISSN: 1335-2393, n. 4, [Online], 2020
 3. B. Skrbek, J. Mráz, Příklady optimálního uplatnění litinových odlitků pro izotermicky kalené součásti, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České republiky, p. 85-88, 4 pages, ISSN: 0037-6825, n. 3-4, [Online], 2020
 4. J. Mráz, B. Skrbek, Vlastnosti materiálu litinových sedel, vedení ventilů a pístních kroužků plynových motorů, Slévárenství, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., p. 257-260, 4 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, [Online], 2020
 5. B. Skrbek, V. Nosek, Development and Implementation of Combined Structuroscopes for Dispersion Metallic Materials, Materials Science Forum, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, p. 339-345, 7 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2019
 6. B. Skrbek, I. Tomáš, G. Vertesy, T. Uchimoto, T. Takagi, Investigation of Cast Iron Matrix Constituents by Magnetic Adaptive Testing, IEEE Transactions on Magnetics, New York, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 1, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 0018-9464, n. 3, [Online], 2019
 7. B. Skrbek, V. Nosek, Laser Hardening of Large Cast Iron Castings and their Diagnostics Using Magnetic Spot Method, Materials Science Forum, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, p. 99-106, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2019
 8. B. Skrbek, J. Mráz, M. Boháčik, Nedestruktivní magnetické a vířivoproudé testování ve studentských pracích TU v Liberci, DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety, Praha, VUT v Brně a ČNDT z.s., 1, ISBN: 978-80-214-5799-7, p. 1-5, 5 pages, 2019
 9. B. Skrbek, V. Nosek, M. Boháčik, J. Mráz, Normy nedestruktivního zkoušení na Slovensku a v Čechách, NDT Welding Bulletin, 1, p. 45-64, 20 pages, ISSN: 1213-3825, n. 2-3, 2019
 10. B. Skrbek, A. Mores, J. Horník, J. Odehnal, M. Němec, J. Krčil, Povrchové laserové kalení litiny s kuličkovým grafitem s různými výchozími strukturami, Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02882-6, p. 179-191, 13 pages, [Online], 2019
 11. B. Skrbek, J. Mráz, Rozšířené využití zkušebních tyčí atestů odlitků, Sborník přednášek z 56. slévárenských dnù, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., 1, ISBN: 978-80-02-02882-6, p. 192-194, 3 pages, 2019
 12. B. Skrbek, J. Mráz, Technická přejímka důležitých odlitků produktu, Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., 1, ISBN: 978-80-02-02882-6, p. 179-191, 13 pages, [Online], 2019
 13. B. Skrbek, J. Mráz, Tepelné zpracování jako součást procesu montáže motoru, 27. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí., Čerčany, Asociace pro tepelné zpracování kovů-ECOSOND s.r.o., 1, ISBN: 978-80-907043-2-9, 7 pages, 2019
 14. B. Skrbek, J. Hampl, T. Válek, M. Vaculík, Ausferitické litiny pro otěruvzdorné odlitky, Slévárensví, Brno, Svaz sléváren České republiky, 1, p. 358-362, 5 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2018
 15. B. Skrbek, P. Kejzlar, Izotermicky zpracované litiny s odlišně vyloučeným volným grafitem, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů - Blok F - Sekce metalurgie litin, Praha, Česká slévárenská společnost, z.s., ISBN: 978-80-02-02827-7, p. 49-58, 10 pages, 2018
 16. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Petrů, B. Skrbek, Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin, Kovárenství, Brno, SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 1, p. 46-51, 6 pages, ISSN: 1213-9289, n. 65, [Online], 2018
 17. M. Boháčik, B. Skrbek, Nedestruktivní testování ultrazvukem ve studentských pracích TU v Liberci, Defektoskopie 2018 NDE for Safety, Brno, Brno University of Technology, 1, ISBN: 978-80-214-5684-6, p. 123-133, 11 pages, [Online], 2018
 18. B. Skrbek, P. Hanus, A. Hotař, M. Švec, Plynové pístové spalovací motory, 43 pages, 2018
 19. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Petrů, B. Skrbek, Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings, Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, Plzeň, 1, ISBN: 978-80-261-0817-7, p. 6-7, 2 pages, [Online], 2018
 20. B. Skrbek, Predikce mechanických vlastností slitin z tvrdosti odlitků, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, ISBN: 978-80-02-02827-6, p. 21-27, 7 pages, 2018
 21. B. Skrbek, J. Mráz, Technické parametry odlitků sedel ventilů z litin a slitin Co typu STELLIT s karbidickou strukturou, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin., Brno, Česká slévárenská společnost, 1, p. 41-48, 8 pages, ISSN: 978-80-02-02827-7, 2018
 22. B. Skrbek, M. Boháčik, M. Mičian, R. Koňár, Ultrazvuková defektoskopia odliatkov z liatiny s gulóčkovým grafítom - DAC křivky, Technológ, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 1, p. 120-125, 6 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, 2018
 23. J. Mráz, B. Skrbek, Ultrazvuková diagnostika tuhosti dosadacej dosky hlavy valcov tedom z liatiny s lupienkovým grafitom pred a po prevádzke., NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2018, Praha, Czech Society for Nondestructive Testing, 1, ISBN: 978-80-214-5684-6, p. 229-241, 13 pages, 2018
 24. B. Skrbek, Akustická a magnetická nedestruktivní strukturoskopie vybraných neželezných slitin, In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety)., Brno, VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 1, ISBN: 978-80-214-5554-2, p. 241-246, 6 pages, 2017
 25. B. Skrbek, Controlled aging of age hardened profiles - operational diagnostics, 26.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí : sborník abstraktů (Including CD-ROM with fulltexts), Čerčany, Asociace pro tepelné zpracování kovů : Esocond, 1, ISBN: 978-80-907043-0-5, 6 pages, 2017
 26. B. Skrbek, Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z litiny GJS SiMo 40-6, Sborník přednášek z 54.slévárenských dnů, Blok B - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02754-6, p. 22-27, 6 pages, 2017
 27. B. Skrbek, A. Mores, J. Odehnal, J. Horník, M. Němec, J. Krčil, Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si, Sborník přednášek z 54.slévárenských dnů, Blok B - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02754-6, p. 5-14, 10 pages, 2017
 28. B. Skrbek, Provozní degradace litin s kuličkovým grafitem typu EN GJS SiMo, 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions, Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., ISBN: 978-80-01-06150-3, p. 63-68, 6 pages, 2017
 29. B. Skrbek, Service Degradation of Spheroidal Graphite Cast Iron En Gjs Simo, Solid State Phenomena, Mariánské Lázně, Trans Tech Publications Inc., ISBN: 9783035712414, p. 27-33, 7 pages, ISSN: 1662-9779, [Online], 2017
 30. Z. Andršová, P. Kejzlar, B. Skrbek, M. Švec, The effect of heat treatment on the structure and mechanical properties of austempered iron with vermicular graphite, Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science., Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, Inc., ISBN: 978-3-0357-1018-2, p. 242-248, 7 pages, ISSN: 02555476, [Online], 2017
 31. B. Skrbek, D. Bílek, Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem v čase, Sborník přednášek z 54.slévárenských dnů, Blok B - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnos, 1, ISBN: 978-80-02-02754-6, p. 42-47, 6 pages, 2017
 32. J. Hampl, B. Skrbek, Ausferrite Flake Graphite Cast Iron at the Thermal Fatigue, Manufacturing technology, Ústí n. L., Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 444-448, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, 2016
 33. B. Skrbek, Měření tloušťky metodou magnetické stopy na tenkých stěnách ocelí a litin, 46. mezinárodní konference Defektoskopie 2016: NDE for Safety., Brno, Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1, ISBN: 978-80-214-5422-4, p. 117-127, 11 pages, 2016
 34. B. Skrbek, M. Švec, Metalografická a nedestruktivní analýza spékaných kluzných vrstev, NDT Welding Bulletin, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 1213-3825, n. 11, 2016
 35. B. Skrbek, Nová generace přístrojů pro nedestruktivní strukturoskopii litin, sborník přednášek z 53.slévárenských dnů, Blok D - Sekce metalurgie litin., Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02691-4, p. 42-47, 6 pages, 2016
 36. B. Skrbek, Ověření Agingu – Eddy Current, 12 pages, 2016
 37. B. Skrbek, Problematika měření mikroporezity u odlitků ze slitin Al a Cu ultrazvukem, NDT Welding Bulletin, p. 11-14, 4 pages, ISSN: 1213-3825, n. 4, 2016
 38. B. Skrbek, Smluvní výzkum technických kvalitativních a dodacích podmínek slévárenských dodávek pro TOS VARNSDORF a.s., 5 pages, 2016
 39. B. Skrbek, Smluvní výzkum vztahu fyzikálních vlastností k hlučnosti ozubeného kola tab 036 014 a převodovky s cílem jeho minimalizace., 8 pages, 2016
 40. B. Skrbek, Vytváření a diagnostika povrchových zakalených vrstev na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České rwepubliky, 1, p. 360-362, 3 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2016
 41. B. Skrbek, Výzkum kluzných prvků s ohledem na dosažení maximální životnosti v extrémnim provozu u plynových motorů, 77 pages, 2016
 42. B. Skrbek, Měření porezity neferomagneteckých kovů a slitin vířivými proudy na obrobených plochách výrobků, NDT Welding Bulletin, Praha, Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1, p. 40-43, 4 pages, ISSN: 1213-3825, n. 2-3, 2015
 43. B. Skrbek, Metallographic And Acoustic Analyses of Sintered Sliding Layers, Key Engineering Materials Vol 647: 13th Conference on Contribution of Metallography to Solving of Production Trouble, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354703, p. 195-202, 8 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2015
 44. B. Skrbek, V. Nosek, Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České republiky, 1, p. 337-339, 3 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2015
 45. B. Skrbek, V. Nosek, Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnos, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 26-30, 5 pages, 2015
 46. B. Skrbek, Porosity Quatification of Cast Aluminium Alloys on Machined Surfaces Using Metallography and Eddy-Currents, Key Engineering Materials Vol 647: 13th Conference on Contribution of Metallography to Solving of Production Trouble, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354703, p. 188-194, 7 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2015
 47. Z. Andršová, B. Skrbek, Problematika přechodu z ČSN na EN standardy složitých tenkostěnných litinových odlitků, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 39-42, 4 pages, 2015
 48. B. Skrbek, D. Bílek, Slitiny železa na výfuková potrubí spalovacích motorů, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 43-46, 4 pages, 2015
 49. B. Skrbek, Structure anomaly of thick case-hardened and hardened layers of tooth wheels, Proceedings of Abstracts: CHTZ 2015 - Conference on Chemical Heat Treatment of Metal Surfaces, Čerřčany, Asociace pro tepelné zpracování kovů ECOSOND s.r.o., 1, ISBN: 978-80-904462-8-1, p. 111-118, 8 pages, 2015
 50. B. Skrbek, K. Policar, Structure Distribution in Precise Cast Iron Moulded on Meltable Model, Archives of Foundry Engineering, Warsawa, De Gruyter Open Ltd, 1, p. 69-74, 6 pages, ISSN: 1897-3310, n. 4, [Online], 2015
 51. Z. Andršová, L. Voleský, B. Skrbek, I. Šejnohová, The Use of Magnetic And Ultrasonic Structuroscopy for the Process Control of Austempered Irons, METAL 2015: 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS, Ostrava, Tanger, Ltd. Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 615-620, 6 pages, [Online], 2015
 52. B. Skrbek, D. Dopjera, M. Mičian, Určenie veľkosti studeného spoja kútového zvaru ultrazvukovou kontrolou Phased Array, Technológ, Žilina, Žilinská univerzita, 1, p. 25-31, 7 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, 2015
 53. B. Skrbek, P. Hanus, Výzkum diagnostiky funkčních povrchových vrstev kluzně a teplotně exponovaných komponent vznětových a plynových motorů, 2015
 54. B. Skrbek, Zařízení ke stanovení mezních stavů materiálu při namáhání v ohybu, 2015
 55. Z. Andršová, L. Voleský, B. Skrbek, Application of microbending test on austempered iron, METAL 2014 Conference Proceedings, Ostrava, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-54-3, p. 1;6, 2014
 56. Z. Andršová, L. Voleský, B. Skrbek, Detekce nežádoucího oduhličení při tepelném zpracování ADI/AGI/AVGI litin metodou magnetické skvrny, Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 1, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, 2014
 57. B. Skrbek, Pokroky v oblasti nedestruktivního zkoušení, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-165-8, 2014
 58. Z. Andršová, B. Skrbek, L. Voleský, Aplikace mikroohybové zkoušky na izotermicky kalené litiny, Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 1, p. 1;6, ISSN: 0447-6441, n. 12, 2013
 59. Z. Andršová, B. Skrbek, Controlled shot-peening of ADI/AGI casting, METAL 2013 Conference Proceedings, Ostrava, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-39-0, p. 1;6, 2013
 60. Z. Andršová, B. Skrbek, Characterization of Adi/agi by Magnetic Spot-pole Method, 2012
 61. Z. Andršová, B. Skrbek, NDT detection of decarburization during the ADI´s heat treatment, Metal 2012 Conference Proceedings, Ostrava, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-29-1, p. 1;1, 2012
 62. Z. Andršová, B. Skrbek, The Use of Magnetic and Ultrasonic Structuroscopy for Inspection of Adi/agi Castings, Manufacturing technology, Usti nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, 1, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 3, 2012
 63. B. Skrbek, Non-destructive Structuroscopy of Adi, 2011
 64. B. Skrbek, Non-destructive structuroscopy of ADI, Proceedings of 8th International PhD Foundry Conference, Brno, Brno University of Technology, 2011, ISBN: 978-80-214-4295-5, p. 35;36, 2011
 65. Z. Andršová, B. Skrbek, The implementaiton of very progressive ADI into the Czech automotive production with help of non-destructive structuroscopy, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 2, ISBN: 978-80-904877-7-2, p. 1;2, 2011
 66. Z. Andršová, B. Skrbek, The non-destructive strocturoscopy of ADI, Proceedings of 8th International PhD Foundry Conference, Brno, Brno University of Technology, 1, ISBN: 978-80-214-4295-5, p. 35;36, 2011