doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc.

doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3127EmployeeDepartment of Material Science

Publications

 1. B. Skrbek, A. Mores, J. Horník, V. Mazáčová, J. Krčil, M. Němec, Povrchové laserové kalení odlitků s kuličkovým a lupínkovým grafitem po izotermickém kalení, Sborník přednášek z 57. slévárenských dnů, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha, 1, p. 169-185, 17 pages, [Online], 2021
 2. B. Skrbek, J. Mráz, Sliding couples for valve guides and valves of picton combustion engines, Conference Proceedings - METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-87294-97-0, p. 696-701, 6 pages, ISSN: 2694-9296, [Online], 2021
 3. B. Skrbek, J. Mráz, Vlastnosti materiálu litinových sedel, vedení ventilů a pístních kroužků plynových motorů, Sborník přednášek z 57. slévárenských dnů, Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha, 1, p. 186-192, 7 pages, [Online], 2021
 4. J. Mráz, B. Skrbek, Influence of Cryogenic Temperatures on Mechanical Properties of Valve Seats of Internal Combustion Engines, Acta Mechanica Slovaca, Košice, Faculty of Mechanical Engineering - Technical University of Košice, 1, p. 52-57, 6 pages, ISSN: 1335-2393, n. 4, [Online], 2020
 5. B. Skrbek, J. Mráz, Příklady optimálního uplatnění litinových odlitků pro izotermicky kalené součásti, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České republiky, p. 85-88, 4 pages, ISSN: 0037-6825, n. 3-4, [Online], 2020
 6. J. Mráz, B. Skrbek, Vlastnosti materiálu litinových sedel, vedení ventilů a pístních kroužků plynových motorů, Slévárenství, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., p. 257-260, 4 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, [Online], 2020
 7. B. Skrbek, V. Nosek, Development and Implementation of Combined Structuroscopes for Dispersion Metallic Materials, Materials Science Forum, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, p. 339-345, 7 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2019
 8. B. Skrbek, I. Tomáš, G. Vertesy, T. Uchimoto, T. Takagi, Investigation of Cast Iron Matrix Constituents by Magnetic Adaptive Testing, IEEE Transactions on Magnetics, New York, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 1, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 0018-9464, n. 3, [Online], 2019
 9. B. Skrbek, V. Nosek, Laser Hardening of Large Cast Iron Castings and their Diagnostics Using Magnetic Spot Method, Materials Science Forum, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, p. 99-106, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2019
 10. B. Skrbek, J. Mráz, M. Boháčik, Nedestruktivní magnetické a vířivoproudé testování ve studentských pracích TU v Liberci, DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety, Praha, VUT v Brně a ČNDT z.s., 1, ISBN: 978-80-214-5799-7, p. 1-5, 5 pages, 2019
 11. B. Skrbek, V. Nosek, M. Boháčik, J. Mráz, Normy nedestruktivního zkoušení na Slovensku a v Čechách, NDT Welding Bulletin, 1, p. 45-64, 20 pages, ISSN: 1213-3825, n. 2-3, 2019
 12. B. Skrbek, A. Mores, J. Horník, J. Odehnal, M. Němec, J. Krčil, Povrchové laserové kalení litiny s kuličkovým grafitem s různými výchozími strukturami, Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02882-6, p. 179-191, 13 pages, [Online], 2019
 13. B. Skrbek, J. Mráz, Rozšířené využití zkušebních tyčí atestů odlitků, Sborník přednášek z 56. slévárenských dnù, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., 1, ISBN: 978-80-02-02882-6, p. 192-194, 3 pages, 2019
 14. B. Skrbek, J. Mráz, Technická přejímka důležitých odlitků produktu, Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů, Brno, Česká slévárenská společnost, z.s., 1, ISBN: 978-80-02-02882-6, p. 179-191, 13 pages, [Online], 2019
 15. B. Skrbek, J. Mráz, Tepelné zpracování jako součást procesu montáže motoru, 27. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí., Čerčany, Asociace pro tepelné zpracování kovů-ECOSOND s.r.o., 1, ISBN: 978-80-907043-2-9, 7 pages, 2019
 16. B. Skrbek, J. Hampl, T. Válek, M. Vaculík, Ausferitické litiny pro otěruvzdorné odlitky, Slévárensví, Brno, Svaz sléváren České republiky, 1, p. 358-362, 5 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2018
 17. B. Skrbek, P. Kejzlar, Izotermicky zpracované litiny s odlišně vyloučeným volným grafitem, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů - Blok F - Sekce metalurgie litin, Praha, Česká slévárenská společnost, z.s., ISBN: 978-80-02-02827-7, p. 49-58, 10 pages, 2018
 18. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Petrů, B. Skrbek, Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin, Kovárenství, Brno, SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 1, p. 46-51, 6 pages, ISSN: 1213-9289, n. 65, [Online], 2018
 19. M. Boháčik, B. Skrbek, Nedestruktivní testování ultrazvukem ve studentských pracích TU v Liberci, Defektoskopie 2018 NDE for Safety, Brno, Brno University of Technology, 1, ISBN: 978-80-214-5684-6, p. 123-133, 11 pages, [Online], 2018
 20. B. Skrbek, P. Hanus, A. Hotař, M. Švec, Plynové pístové spalovací motory, firma TEDOM a.s., 43 pages, 2018
 21. Z. Andršová, P. Kejzlar, M. Petrů, B. Skrbek, Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings, Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, Plzeň, 1, ISBN: 978-80-261-0817-7, p. 6-7, 2 pages, [Online], 2018
 22. B. Skrbek, Predikce mechanických vlastností slitin z tvrdosti odlitků, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, ISBN: 978-80-02-02827-6, p. 21-27, 7 pages, 2018
 23. B. Skrbek, J. Mráz, Technické parametry odlitků sedel ventilů z litin a slitin Co typu STELLIT s karbidickou strukturou, Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin., Brno, Česká slévárenská společnost, 1, p. 41-48, 8 pages, 2018
 24. B. Skrbek, M. Boháčik, M. Mičian, R. Koňár, Ultrazvuková defektoskopia odliatkov z liatiny s gulóčkovým grafítom - DAC křivky, Technológ, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 1, p. 120-125, 6 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, 2018
 25. J. Mráz, B. Skrbek, Ultrazvuková diagnostika tuhosti dosadacej dosky hlavy valcov tedom z liatiny s lupienkovým grafitom pred a po prevádzke., NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2018, Praha, Czech Society for Nondestructive Testing, 1, ISBN: 978-80-214-5684-6, p. 229-241, 13 pages, 2018
 26. B. Skrbek, Akustická a magnetická nedestruktivní strukturoskopie vybraných neželezných slitin, In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety)., Brno, VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 1, ISBN: 978-80-214-5554-2, p. 241-246, 6 pages, 2017
 27. B. Skrbek, Controlled aging of age hardened profiles - operational diagnostics, 26.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí : sborník abstraktů (Including CD-ROM with fulltexts), Čerčany, Asociace pro tepelné zpracování kovů : Esocond, 1, ISBN: 978-80-907043-0-5, 6 pages, 2017
 28. B. Skrbek, Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z litiny GJS SiMo 40-6, Sborník přednášek z 54.slévárenských dnů, Blok B - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02754-6, p. 22-27, 6 pages, 2017
 29. B. Skrbek, A. Mores, J. Odehnal, J. Horník, M. Němec, J. Krčil, Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si, Sborník přednášek z 54.slévárenských dnů, Blok B - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02754-6, p. 5-14, 10 pages, 2017
 30. B. Skrbek, Provozní degradace litin s kuličkovým grafitem typu EN GJS SiMo, 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions, Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., ISBN: 978-80-01-06150-3, p. 63-68, 6 pages, 2017
 31. B. Skrbek, Service Degradation of Spheroidal Graphite Cast Iron En Gjs Simo, Solid State Phenomena, Mariánské Lázně, Trans Tech Publications Inc., ISBN: 9783035712414, p. 27-33, 7 pages, ISSN: 1662-9779, [Online], 2017
 32. Z. Andršová, P. Kejzlar, B. Skrbek, M. Švec, The effect of heat treatment on the structure and mechanical properties of austempered iron with vermicular graphite, Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science., Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, Inc., ISBN: 978-3-0357-1018-2, p. 242-248, 7 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2017
 33. B. Skrbek, D. Bílek, Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem v čase, Sborník přednášek z 54.slévárenských dnů, Blok B - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnos, 1, ISBN: 978-80-02-02754-6, p. 42-47, 6 pages, 2017
 34. J. Hampl, B. Skrbek, Ausferrite Flake Graphite Cast Iron at the Thermal Fatigue, Manufacturing technology, Ústí n. L., Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 444-448, 5 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, 2016
 35. B. Skrbek, Měření tloušťky metodou magnetické stopy na tenkých stěnách ocelí a litin, 46. mezinárodní konference Defektoskopie 2016: NDE for Safety., Brno, Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1, ISBN: 978-80-214-5422-4, p. 117-127, 11 pages, 2016
 36. B. Skrbek, M. Švec, Metalografická a nedestruktivní analýza spékaných kluzných vrstev, NDT Welding Bulletin, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 1213-3825, n. 11, 2016
 37. B. Skrbek, Nová generace přístrojů pro nedestruktivní strukturoskopii litin, sborník přednášek z 53.slévárenských dnů, Blok D - Sekce metalurgie litin., Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02691-4, p. 42-47, 6 pages, 2016
 38. B. Skrbek, Ověření Agingu – Eddy Current, BENTELER ČR, s. s r. o., závod Chrastava, 12 pages, 2016
 39. B. Skrbek, Problematika měření mikroporezity u odlitků ze slitin Al a Cu ultrazvukem, NDT Welding Bulletin, p. 11-14, 4 pages, ISSN: 1213-3825, n. 4, 2016
 40. B. Skrbek, Smluvní výzkum technických kvalitativních a dodacích podmínek slévárenských dodávek pro TOS VARNSDORF a.s., TOS Varnsdorf, a.s., 5 pages, 2016
 41. B. Skrbek, Smluvní výzkum vztahu fyzikálních vlastností k hlučnosti ozubeného kola tab 036 014 a převodovky s cílem jeho minimalizace., ŠKODA AUTO a.s., závod Vrchlabí, 8 pages, 2016
 42. B. Skrbek, Vytváření a diagnostika povrchových zakalených vrstev na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České rwepubliky, 1, p. 360-362, 3 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2016
 43. B. Skrbek, Výzkum kluzných prvků s ohledem na dosažení maximální životnosti v extrémnim provozu u plynových motorů, TEDOM Jablonec nad Nisou a.s., 77 pages, 2016
 44. B. Skrbek, Měření porezity neferomagneteckých kovů a slitin vířivými proudy na obrobených plochách výrobků, NDT Welding Bulletin, Praha, Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1, p. 40-43, 4 pages, ISSN: 1213-3825, n. 2-3, 2015
 45. B. Skrbek, Metallographic And Acoustic Analyses of Sintered Sliding Layers, Key Engineering Materials Vol 647: 13th Conference on Contribution of Metallography to Solving of Production Trouble, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354703, p. 195-202, 8 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2015
 46. B. Skrbek, V. Nosek, Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnos, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 26-30, 5 pages, 2015
 47. B. Skrbek, V. Nosek, Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků, Slévárenství, Brno, Svaz sléváren České republiky, 1, p. 337-339, 3 pages, ISSN: 0037-6825, n. 9-10, 2015
 48. B. Skrbek, Porosity Quatification of Cast Aluminium Alloys on Machined Surfaces Using Metallography and Eddy-Currents, Key Engineering Materials Vol 647: 13th Conference on Contribution of Metallography to Solving of Production Trouble, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354703, p. 188-194, 7 pages, ISSN: 1013-9826, [Online], 2015
 49. Z. Andršová, B. Skrbek, Problematika přechodu z ČSN na EN standardy složitých tenkostěnných litinových odlitků, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 39-42, 4 pages, 2015
 50. B. Skrbek, D. Bílek, Slitiny železa na výfuková potrubí spalovacích motorů, Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin, Brno, Česká slévárenská společnost, 1, ISBN: 978-80-02-02625-9, p. 43-46, 4 pages, 2015
 51. B. Skrbek, Structure anomaly of thick case-hardened and hardened layers of tooth wheels, Proceedings of Abstracts: CHTZ 2015 - Conference on Chemical Heat Treatment of Metal Surfaces, Čerřčany, Asociace pro tepelné zpracování kovů ECOSOND s.r.o., 1, ISBN: 978-80-904462-8-1, p. 111-118, 8 pages, 2015
 52. B. Skrbek, K. Policar, Structure Distribution in Precise Cast Iron Moulded on Meltable Model, Archives of Foundry Engineering, Warsawa, De Gruyter Open Ltd, 1, p. 69-74, 6 pages, ISSN: 1897-3310, n. 4, [Online], 2015
 53. Z. Andršová, L. Voleský, B. Skrbek, I. Šejnohová, The Use of Magnetic And Ultrasonic Structuroscopy for the Process Control of Austempered Irons, METAL 2015: 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS, Ostrava, Tanger, Ltd. Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 615-620, 6 pages, [Online], 2015
 54. B. Skrbek, D. Dopjera, M. Mičian, Určenie veľkosti studeného spoja kútového zvaru ultrazvukovou kontrolou Phased Array, Technológ, Žilina, Žilinská univerzita, 1, p. 25-31, 7 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, 2015
 55. B. Skrbek, P. Hanus, Výzkum diagnostiky funkčních povrchových vrstev kluzně a teplotně exponovaných komponent vznětových a plynových motorů, TEDOM a.s., divize Motory, 21 pages, 2015
 56. B. Skrbek, Zařízení ke stanovení mezních stavů materiálu při namáhání v ohybu, 2015
 57. Z. Andršová, L. Voleský, B. Skrbek, Application of microbending test on austempered iron, 2014
 58. Z. Andršová, L. Voleský, B. Skrbek, Detekce nežádoucího oduhličení při tepelném zpracování ADI/AGI/AVGI litin metodou magnetické skvrny, Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 1, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, 2014
 59. B. Skrbek, Pokroky v oblasti nedestruktivního zkoušení, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-165-8, 2014
 60. Z. Andršová, B. Skrbek, L. Voleský, Aplikace mikroohybové zkoušky na izotermicky kalené litiny, Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 1, p. 1;6, ISSN: 0447-6441, n. 12, 2013
 61. Z. Andršová, B. Skrbek, Controlled shot-peening of ADI/AGI casting, 2013
 62. Z. Andršová, B. Skrbek, Characterization of Adi/agi by Magnetic Spot-pole Method, 2012
 63. Z. Andršová, B. Skrbek, NDT detection of decarburization during the ADI´s heat treatment, 2012
 64. Z. Andršová, B. Skrbek, The Use of Magnetic and Ultrasonic Structuroscopy for Inspection of Adi/agi Castings, Manufacturing technology, Usti nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, 1, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 3, 2012
 65. B. Skrbek, Non-destructive Structuroscopy of Adi, 2011
 66. B. Skrbek, Non-destructive structuroscopy of ADI, 2011
 67. Z. Andršová, B. Skrbek, The implementaiton of very progressive ADI into the Czech automotive production with help of non-destructive structuroscopy, 2011
 68. Z. Andršová, B. Skrbek, The non-destructive strocturoscopy of ADI, 2011