PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5123EmployeeKatedra tělesné výchovy a sportu

Publications

 1. P. Vrchovecká, Didaktika gymnastiky I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-648-6, 72 pages, [Online], 2023
 2. L. Rubín, A. Suchomel, K. Kuprová, J. Kupr, P. Čaplová, L. Knopová, P. Vrchovecká, I. Šeflová, P. Jeřábek, J. Charousek, P. Bakalár, P. Čech, P. Ružbarský, Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1211-6521, [Online], 2023
 3. P. Vrchovecká, Fyziologie člověka: učební texty, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-623-3, 176 pages, [Online], 2022
 4. P. Vrchovecká, Fyziologie člověka: učební texty, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-513-7, 170 pages, 2020
 5. P. Vrchovecká, Gymnastika jednoduše a hrou, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-530-4, 97 pages, [Online], 2020
 6. P. Vrchovecká, Základy gymnastické přípravy dětí, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 978-80-271-1284-5, 96 pages, [Online], 2020
 7. Z. Lepková, J. Kupr, K. Kuprová, P. Vrchovecká, Hry na cvičení na sněhu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-495-6, 54 pages, 2019
 8. P. Vrchovecká, Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově, Tělesná výchova a sport mládeže, Praha, Karolinum, 1, p. 37-45, 9 pages, ISSN: 1210-7689, n. 2, [Online], 2019
 9. P. Vrchovecká, Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově (II. část), Tělesná výchova a sport mládeže, Praha, Karolinum, 1, p. 57-64, 8 pages, ISSN: 1210-7689, n. 3, [Online], 2019
 10. P. Vrchovecká, Fyziologie člověka: učební texty, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-418-5, 164 pages, 2018
 11. P. Vrchovecká, Gymstick. Pohyb je život., Gymstick. Pohyb je život. Metodická příloha 74, vol. 20., no 2. 2016., Praha, Česká asociace sport pro všechny, p. 2-23, 22 pages, ISSN: 1212-0669, n. 2, [Online], 2016