Ing. Michal Moučka, Ph.D.

Ing. Michal Moučka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3284EmployeeDepartment of Manufacturing Systems and Automation
+420 48535 3516EmployeeDepartment of Manufacturing Systems and Automation

Publications

 1. M. Moučka, M. Hofreiter, P. Trnka, Self-Tuning Controller Using Shifting Method, Mathematics, BASEL, Mdpi, 24 pages, ISSN: 2227-7390, n. 21, [Online], 2023
 2. M. Moučka, R. Záveský, Efektor pro přepravu nákladu multokoptérou, 2022
 3. M. Moučka, R. Novák, Řídicí systém kvadrokoptéry, 2022
 4. P. Zelený, L. Stanislav, P. Keller, I. Kovalenko, A. Shynkarenko, M. Ševic, M. Moučka, R. Mendřický, Tisková hlava v2, 2021
 5. P. Zelený, L. Stanislav, M. Ševic, P. Keller, M. Moučka, I. Kovalenko, A. Shynkarenko, R. Mendřický, Minitestbed, 2020
 6. M. Moučka, Programovatelný střídavý napájecí zdroj, 2020
 7. P. Zelený, L. Stanislav, M. Ševic, P. Keller, M. Moučka, I. Kovalenko, A. Shynkarenko, R. Mendřický, Tisková hlava v1, 2020
 8. M. Moučka, Model Reference Adaptive Control of Pneumatics Artificial Muscle, Proceedings of the 2019 22nd International Conference on Process Control, PC 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISBN: 978-172813758-2, p. 156-160, 5 pages, [Online], 2019
 9. P. Zelený, M. Lachman, M. Moučka, Optimalizace konstrukcí zařízení nebo jejich částí, Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-506-9, p. 80-83, 4 pages, 2019
 10. A. Shynkarenko, A. Klápšťová, A. Krotov, M. Moučka, D. Lukáš, Production of multilayer tubular nanostructures composed of oriented nanofibers for ophthalmological implants, 1st Workshop on Mechanics of Nanomaterials, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-449-9, 1 pages, 2018
 11. A. Shynkarenko, A. Klápšťová, A. Krotov, M. Moučka, D. Lukáš, Automaticky výrobní systém nanovlákenných přízí, 10th Annual International Scientific Conference 2017 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-370-6, 3 pages, 2017
 12. M. Moučka, Bioreaktor pro dynamickou kultivaci buněk, 2017
 13. I. Kovalenko, S. Verron, M. Garan, J. Šafka, M. Moučka, Implementation of Non-Destructive Evaluation and Process Monitoring in DLP-based Additive Manufacturing, Open Engineering, DE GRUYTER OPEN LTD, p. 100-105, 6 pages, ISSN: 2391-5439, n. 1, 2017
 14. A. Shynkarenko, A. Klápšťová, A. Krotov, M. Moučka, D. Lukáš, Production of yarns composed of oriented nanofibers for ophthalmological implants, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing (IOPScience), 5 pages, ISSN: 1757-8981, n. 6, 2017
 15. A. Shynkarenko, A. Krotov, M. Moučka, Device for the collection and twisting fibers, 2016
 16. A. Shynkarenko, A. Klápšťová, A. Krotov, M. Moučka, D. Lukáš, Production And Evaluation of the Quality of Nanofibers Oriented Structures for Ophthalmological Implants, 16th World Textile Conference Autex 2016, Ljubljana, University of Ljubljana, ISBN: 9789616900171, 7 pages, 2016
 17. M. Moučka, M. Tóthová, A. Vagaská, Aproximácia statických charakteristik pneumatického umelého svalu, QUAERE, Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants, Hradec Králové, MAGNAMITAS, 1, ISBN: 978-80-87952-10-8, p. neuvedeno, 8 pages, 2015
 18. M. Garan, I. Kovalenko, M. Moučka, A. Vagaská, Electronic Emulator of Linear Dynamic Systems, Sborník příspěvků konference PRINCIPIA CYBERNETICA 2015, Pardubice, Česká Republika, Univerzita Pardubice, 1, ISBN: 978-80-7395-865-7, p. 26-31, 6 pages, 2015
 19. M. Moučka, Kompenzační zařízení pro proporcionální pneumatický rozváděč, [Online], 2015
 20. M. Moučka, M. Garan, I. Kovalenko, M. Tóthová, Návrh adaptivního regulátoru pro řízení systému na bázi pneumatických svalů, Sborník příspěvků konference Principia Cybernetica 2015, Pardubice, Univerzita Pardubice, 1, ISBN: 978-80-7395-865-7, p. 42-50, 9 pages, 2015
 21. M. Moučka, M. Tóthová, A. Vagaská, K. Židek, Simulácia fuzzy adaptívneho riadenia pneumatického aktuátora s umelými svalmi, XXXIX. Seminar ASR '2015 “Instruments and Control”, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-3744-4, p. 85-90, 6 pages, 2015
 22. M. Moučka, M. Tóthová, A. Vagaská, S. Hrehová, Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov, Sborník příspěvků konference Principia Cybernetica 2015, Pardubice, Univerzita Pardubice, 1, ISBN: 978-80-7395-865-7, p. 59-64, 6 pages, 2015
 23. M. Moučka, AstaticIdent, 2009