prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

prof. Ing. Aleš Richter, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3169Vice-DeanOffice of the Dean of the Faculty of Health StudiesF302065

Publications

 1. D. Dušek, P. Dupuis, M. Vik, G. Zissis, A. Richter, EVALUATION OF LIGHT DISTURBANCE SOURCES AND THEIR EFFECT ON HUMAN VISION, PROCEEDINGS of the 30th Session of the CIE Ljubljana, Slovenia, September 15 – 23, 2023 Volume 1 – Part 2, Vienna, CIE Centra Bureau, ISBN: 978-3-902842-77-0, p. 882-890, 9 pages, [Online], 2023
 2. J. Černohorský, M. Diblík, A. Richter, Application of motion control in rehabilitation devices, 2022 23rd International Carpathian Control Conference, Sinaia, IEEE, ISBN: 978-166546636-3, p. 354-359, 6 pages, [Online], 2022
 3. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, Holter Ecg Monitoring as Method for Assessing Interaction of Implanted Pacemaker And Source of Electromagnetic Interference, Lekar a technika – Clinician and Technology, Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1, [Online], 2022
 4. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ EKG JAKO METODA PRO POSOUZENÍ INTERAKCE IMPLANTOVANÉHO KARDISTIMULÁTORU A ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 18-22, ISSN: 2336-5552, n. 1, [Online], 2022
 5. J. Morava, A. Richter, A. Lhotová, INFLUENCE OF PACEMAKER TIMING ON DETECTION OF ATRIAL TACHYCARDIAS AND SIGNALS OF DIFFERENT FREQUENCIES, Lekar a Technika, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 49-52, ISSN: 0301-5491, n. 1-4, [Online], 2022
 6. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, Springer Verlag, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 21907188, n. 4, [Online], 2022
 7. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 2190-7188, n. 4, [Online], 2022
 8. M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, R. Voženílek, P. Jandura, J. Kočí, P. Srb, J. Břoušek, J. Militký, J. Cýrus, J. Hlava, I. Mašín, J. Černohorský, M. Novák, L. Beran, L. Krčmář, A. Richter, J. Kubín, P. Ječmen, J. Eichler, D. Kajzr, J. Popelka, P. Bílek, S. Rahimian Koloor, T. Kubíček, J. Mlýnek, M. Noman, N. Amor, M. Lachman, P. Behera, T. Petr, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0, 2022
 9. R. Voženílek, M. Petrů, J. Břoušek, L. Ševčík, I. Mašín, P. Jandura, T. Martinec, J. Kočí, L. Krčmář, P. Srb, L. Beran, J. Popelka, J. Cýrus, J. Hlava, J. Kubín, J. Černohorský, M. Novák, A. Richter, P. Ječmen, J. Eichler, J. Mlýnek, P. Bílek, T. Kubíček, D. Kajzr, M. Lachman, T. Petr, M. Noman, N. Amor, P. Behera, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1, 2022
 10. T. Souček, J. Morava, J. Kupec, A. Richter, L. Slavík, Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2021
 11. L. Kukačka, P. Dupuis, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Confidence Intervals for Luminous Flicker Measurements: Comparison of Various Approaches, IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE, p. 5499-5506, 7 pages, ISSN: 0093-9994, n. 5, [Online], 2021
 12. P. Bílek, M. Horák, P. Jandura, O. Mach, A. Richter, Design of an ice detector for electric tramways, 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM), Liberec, IEEE, ISBN: 978-153861757-1, 6 pages, [Online], 2021
 13. A. Richter, J. Průcha, L. Hanáková, V. Socha, Effects of the High-Induction Magnetic Stimulation on Viscoelastic Properties of the Biceps Brachii, IEEE Access, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, p. 47136-47143, 8 pages, ISSN: 2169-3536, n. 2021, [Online], 2021
 14. J. Morava, A. Lhotová, A. Richter, Influence of Pacemaker Timing on Detection of Atrial Tachycardias And Signals of Different Frequencies, Lékař a technika - Clinician and Technology, Prague, Czech Medical Association J.E. Purkyne, p. 49-52, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1-4, [Online], 2021
 15. J. Morava, A. Richter, Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 68-70, 2 pages, 2021
 16. J. Morava, A. Richter, Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 68-70, 3 pages, 2021
 17. T. Souček, A. Richter, Mapování elektromagnetického pole a hodnocení rizika jeho interakce s kardiostimulačními systémy, Sborník recenzovaných příspěvků XIII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIV. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 89-91, 3 pages, 2021
 18. L. Krčmář, P. Rydlo, A. Richter, J. Eichler, P. Jandura, State of Health and Aging Estimation Using Kalman Filter in Combination with ARX Model for Prediction of Lifetime Period of Li-Ion, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, Dubrovnik, KoREMA, p. 234 - 237, 4 pages, ISSN: 1339-3944, [Online], 2021
 19. J. Morava, A. Richter, A. Lhotová, Vliv časování kardiostimulátoru na detekci síňových tachykardií a signálů různých frekvencí, Trendy v biomedicínském inženýrství 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 142-145, 4 pages, [Online], 2021
 20. T. Souček, J. Morava, J. Morava, A. Richter, L. Slavík, VLIV IMPULZNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ NA JEDNODUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR V BIPOLÁRNÍ KONFIGURACI, Recenzovaný sborník příspěvků konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 174-178, 5 pages, [Online], 2021
 21. P. Dupuis, L. Kukačka, L. Canale, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Calibration of a Brightness Matching Experiment setup in Mesopic and Scotopic Conditions, 2020 5th Junior Conference on Lighting, Lighting 2020 - Proceedings, IEEE, 1, ISBN: 978-172819963-4, 6 pages, [Online], 2020
 22. L. Kukačka, P. Dupuis, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Confidence Intervals for Luminous Flicker Measurements: Comparison of Various Approaches, 2020 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-172817192-0, 6 pages, ISSN: 0197-2618, [Online], 2020
 23. A. Richter, Ž. Ferková, Kybernetika a informatika v interakci s člověkem, ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Košice, Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-3487-5, 10 pages, 2020
 24. A. Richter, Ž. Ferková, J. Morava, Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac System with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications, 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEKTRO (ELEKTRO 2020), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-72817-542-3, 6 pages, [Online], 2020
 25. J. Janeček, A. Richter, Pacientský simulátor SimMan 3G jeho limity, obsluha a využití, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 45-47, 3 pages, 2020
 26. P. Dupuis, L. Kukačka, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Photometric Flicker Metrics: Analysis and Perspectives, 2020 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2020, IEEE, ISBN: 9781728171920, 4 pages, ISSN: 0197-2618, [Online], 2020
 27. J. Morava, A. Richter, The Change of Cardiostimulation Device Programming Due to Detection of Electromagnetic Interference, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Medical Association J.E. Purkyne, 1, p. 65-68, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 2, [Online], 2020
 28. J. Morava, A. Richter, T. Roubíček, T. Souček, J. Zajíc, Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference, Elektrorevue, Brno, International Society for Science and Engineering, o.s., 1, p. 126-130, 5 pages, ISSN: 1213-1539, n. 5, [Online], 2020
 29. J. Morava, A. Richter, J. Eichler, Detection of Electromagnetic Interference on Electrodes of Cardiac Implantable Electronic Devices, Proceedings of the 12th International Conference on Measurement 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-809726293-8, p. 182-185, 4 pages, [Online], 2019
 30. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study, IFMBE Proceedings, Singapore, Springer, 1, ISBN: 978-981-10-9035-6, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 31. A. Richter, J. Morava, P. Kučera, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky, vymezení základních směrů výzkumu, Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky SEKEL 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 63-66, 4 pages, [Online], 2019
 32. A. Richter, Kožní toxicita, Obecná onkologie, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 326-328, 3 pages, 2019
 33. M. Froňková, M. Krause, A. Richter, Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 133-134, 2 pages, 2019
 34. J. Morava, A. Richter, Odezva kardiostimulačního zařízení na detekci nízkofrekvenční elektromagnetické interference, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2019
 35. J. Kubín, A. Richter, Ž. Ferková, Pairing of Traction DC Motors, Long Term Experiencies from Practice and Simulation, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, KoREMA, 1, ISBN: 978-172810389-1, p. 201-206, 6 pages, ISSN: 1339-3944, [Online], 2019
 36. A. Richter, Ž. Ferková, V. Bittner, Physical Analysis of Low-dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue, Transactions on Electrical Engineering, Prague, ERGO NOMEN, o.p.s., K13114 FEE CTU in Prague, p. 14-17, 4 pages, ISSN: 1805-3386, n. 1, [Online], 2019
 37. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Physical Analysis of Pulse Low-Dynamic Magnetic Field Applied in Physiotherapy, IFMBE Proceedings - World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Springer, Singapore, 1, ISBN: 978-981-10-9022-6, p. 239-245, 7 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 38. A. Odrášková, A. Richter, Rozbor nebezpečí mikrobiologické kontaminace výrobků v podniku na výrobu potravinářských obalů, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 88-90, 3 pages, 2019
 39. B. Váňová, A. Richter, Vliv vnějších elektromagnetických polí na kardiostimulační techniku, 2019
 40. M. Horák, A. Richter, J. Kolář, F. Paštika, Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v trolejbusové dopravě, 2019
 41. J. Morava, A. Richter, Změna programace kardiostimulačního zařízení vlivem detekce elektromagnetické interference, Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, ISBN: 978-80-554-1587-1, 4 pages, [Online], 2019
 42. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology in relation to human body—the introductory study, IFMBE Proceedings, Springer Singapore, ISBN: 9789811090349, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, n. 1, [Online], 2018
 43. J. Černohorský, A. Richter, M. Horák, Mechatronic Design of Rehabilitation Brace, 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-5386-4294-8, 4 pages, [Online], 2018
 44. A. Richter, M. Košek, Ž. Ferková, Physical Basis of Dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue Key Maxwell Equations, SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Amalfi, Italy, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-153864941-1, p. 1043-1048, 6 pages, 2018
 45. M. Horák, A. Richter, L. Lavička, J. Kolář, Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v tramvajové dopravě, 2018
 46. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Analýza fyzikálních účinků půlzního nízkofrekvenčního magnetického pole užívaného ve fyzioterapii, Sborník 12. česko – slovenské konference: Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, ISBN: 978-80-248-4099-4, 6 pages, 2017
 47. M. Kysela, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kolínová, A. Richter, Computed Tomography in Forensic Research, Scientific-technical union of mechanical engineering "INDUSTRY 4.0", Sofia, p. 87-90, 4 pages, ISSN: 2535-0153, [Online], 2017
 48. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, 2017
 49. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta e, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-4099-4, 3 pages, [Online], 2017
 50. Ž. Ferková, A. Richter, Fyzikálna analýza pulzného magnetického poľa využívaného vo fyzioterapii, AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 11. ROCNÍK KONFERENCIE ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE, Košice Slovensko, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80-553-3075-4, 6 pages, [Online], 2017
 51. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Kompletní sestava HW a SW prostředků zajišťující autonomní sběr energetický dat z trolejbusové trakce a jejich kontinuální analýza, 2017
 52. A. Richter, Ž. Ferková, Physical and Energy Analysis of Therapy Applying Low-dynamic Magnetic Fields, IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics, San Sebastian, 1, ISBN: 978-150905582-1, 14 pages, [Online], 2017
 53. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Pilotní projekty, 2017
 54. M. Kolínová, A. Richter, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kysela, Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZÚ AV ČR, p. 190-193, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 6-7/2017, [Online], 2017
 55. P. Jandura, J. Černohorský, A. Richter, Electric Drive and Energy Storage System for Industry Modular Mobile Container Platform, Feasibility Study, IFAC-PapersOnLine, p. 448-453, 6 pages, ISSN: 2405-8963, n. 25, 2016
 56. P. Jandura, A. Richter, Ž. Ferková, Flywheel energy storage system for city railway, 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2016, ISBN: 978-150902067-6, p. 1155-1159, 5 pages, [Online], 2016
 57. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Nadřazený sběr dat a metody zpracování energetické bilance trolejbusové trakce, 2016
 58. A. Richter, M. Novák, J. Kubín, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016, TAČR, 23 pages, 2016
 59. J. Kubín, A. Richter, P. Jandura, Řešení trakční výluky trolejbusového provozu při rekonstrukci klíčového mostu, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Artep 2016, Košice, Technická univerzita Košice, 8 pages, 2016
 60. P. Šifta, V. Bittner, M. Kysela, M. Kolář, A. Richter, Identifikace viskózních a elastických složek měkkých tkání in vivo, in situ pomocí myotonometrie, XXXVIII. Dny lékařské biofyziky, Praha, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1, ISBN: 978-80-7259-068-1, p. 29, 76 pages, 2015
 61. J. Kubín, A. Richter, J. Kolář, Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015, Technologická agentura ČR, 17 pages, 2015
 62. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Prototyp, sada analyzátorů trolejové trakce se vzdáleným přístupem, 2015
 63. J. Kubín, A. Richter, M. Novák, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2015, 2015
 64. J. Černohorský, A. Richter, Remote Measurement in Electrical Engineering Laboratories, 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE), Technical University of Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-146737376-0, p. 137-142, 5 pages, [Online], 2015
 65. P. Jandura, A. Richter, J. Černohorský, Using a Flywheel Energy Storage System For DC City Railway, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2015, Stará Lesná, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80- 553-1968-1, p. neuvedeno, 7 pages, 2015
 66. J. Černohorský, A. Richter, J. Beran, P. Váša, Způsob a zařízení ke zkoušení hnacích řemenů, [Online], 2015
 67. A. Richter, Ž. Ferková, 3D EM Modelling of DC Traction Motors for Pairing of Motors in Tram Undercarriages, 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1, ISBN: 978-1-4799-4750-8, p. 371-374, 4 pages, 2014
 68. J. Kubín, A. Richter, Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, 2014
 69. A. Richter, Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, 2014
 70. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Funkční modely sady analyzátorů trolejové trakce, 2014
 71. J. Kubín, A. Richter, KOPES 2014, 2014
 72. J. Černohorský, A. Richter, Lůžko s motorizovaným nastavením statického tvaru a polohy ložné plochy, 2014
 73. J. Kubín, A. Richter, J. Randák, M. Novák, Průběžná zpráva projektu TA0403145 za rok 2014, 2014
 74. J. Hanuš, P. Rydlo, S. Petrík, I. Doležal, M. Kysela, D. Hančil, A. Richter, Research of New Principles for Sensor Systems, Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, SRN, 60 pages, 2014
 75. J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller, Snímač tlaku a/nebo síly, 2014
 76. M. Truhlář, A. Richter, Teoretický výpočet elektromagnetické kolejnicové brzdy, DAKO-CZ, a.s., Třemošnice, 35 pages, 2014
 77. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 2014
 78. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 2014