kontakt.tul.cz

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

prof. Ing. Aleš Richter, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3169Vice-DeanOffice of the Dean of the Faculty of Health Studies
+420 48535 3546EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer Engineering
+420 48535 3546EmployeeDepartment of Mechatronic SystemsL03014

Publications

 1. J. Morava, A. Richter, THE CHANGE OF CARDIOSTIMULATION DEVICE PROGRAMMING DUE TO DETECTION OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE, Lékař a technika - Clinician and Technology 2020, Praha, ČVUT, p. 65-68, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 2, [Online], 2021
 2. A. Richter, Ž. Ferková, J. Morava, Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac System with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications, 13th International Conference ELEKTRO 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISBN: 978-1-72817-542-3, 6 pages, 2020
 3. J. Janeček, A. Richter, Pacientský simulátor SimMan 3G jeho limity, obsluha a využití, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 45-47, 3 pages, 2020
 4. J. Morava, A. Richter, T. Roubíček, T. Souček, J. Zajíc, Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference, Elektrorevue, Brno, International Society for Science and Engineering, o.s., 1, p. 126-130, 5 pages, ISSN: 1213-1539, n. 5, [Online], 2020
 5. J. Morava, A. Richter, J. Eichler, Detection of Electromagnetic Interference on Electrodes of Cardiac Implantable Electronic Devices, Proceedings of the 12th International Conference on Measurement 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-809726293-8, p. 182-185, 4 pages, [Online], 2019
 6. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study, IFMBE Proceedings, Singapore, Springer, 1, ISBN: 978-981-10-9035-6, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 7. A. Richter, J. Morava, P. Kučera, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky, vymezení základních směrů výzkumu, Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky SEKEL 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 63-66, 4 pages, [Online], 2019
 8. A. Richter, Kožní toxicita, Obecná onkologie, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 326-328, 3 pages, 2019
 9. M. Froňková, M. Krause, A. Richter, Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 133-134, 2 pages, 2019
 10. J. Morava, A. Richter, Odezva kardiostimulačního zařízení na detekci nízkofrekvenční elektromagnetické interference, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2019
 11. J. Kubín, A. Richter, Ž. Ferková, Pairing of Traction DC Motors, Long Term Experiencies from Practice and Simulation, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, KoREMA, 1, ISBN: 978-172810389-1, p. 201-206, 6 pages, ISSN: 13393944, [Online], 2019
 12. A. Richter, Ž. Ferková, V. Bittner, Physical Analysis of Low-dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue, Transactions on Electrical Engineering, Prague, ERGO NOMEN, o.p.s., K13114 FEE CTU in Prague, p. 14-17, 4 pages, ISSN: 1805-3386, n. 1, [Online], 2019
 13. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Physical Analysis of Pulse Low-Dynamic Magnetic Field Applied in Physiotherapy, IFMBE Proceedings - World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Springer, Singapore, 1, ISBN: 978-981-10-9022-6, p. 239-245, 7 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 14. A. Odrášková, A. Richter, Rozbor nebezpečí mikrobiologické kontaminace výrobků v podniku na výrobu potravinářských obalů, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 88-90, 3 pages, 2019
 15. B. Váňová, A. Richter, Vliv vnějších elektromagnetických polí na kardiostimulační techniku, 1, 2019
 16. M. Horák, A. Richter, J. Kolář, F. Paštika, Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v trolejbusové dopravě, 1, 2019
 17. J. Morava, A. Richter, Změna programace kardiostimulačního zařízení vlivem detekce elektromagnetické interference, Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, ISBN: 978-80-554-1587-1, 4 pages, [Online], 2019
 18. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology in relation to human body—the introductory study, IFMBE Proceedings, Springer Singapore, ISBN: 9789811090349, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, n. 1, [Online], 2018
 19. J. Černohorský, A. Richter, M. Horák, Mechatronic Design of Rehabilitation Brace, 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-5386-4294-8, 4 pages, [Online], 2018
 20. A. Richter, M. Košek, Ž. Ferková, Physical Basis of Dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue Key Maxwell Equations, SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Amalfi, Italy, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-153864941-1, p. 1043-1048, 6 pages, 2018
 21. M. Horák, A. Richter, L. Lavička, J. Kolář, Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v tramvajové dopravě, 1, 2018
 22. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Analýza fyzikálních účinků půlzního nízkofrekvenčního magnetického pole užívaného ve fyzioterapii, Sborník 12. česko – slovenské konference: Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-4099-4, 6 pages, 2017
 23. M. Kysela, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kolínová, A. Richter, Computed Tomography in Forensic Research, Scientific-technical union of mechanical engineering "INDUSTRY 4.0", Sofia, p. 87-90, 4 pages, ISSN: 2535-0153, [Online], 2017
 24. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, ISBN: 978-80-248-4099-4, 3 pages, 2017
 25. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta e, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4099-4, 3 pages, [Online], 2017
 26. Ž. Ferková, A. Richter, Fyzikálna analýza pulzného magnetického poľa využívaného vo fyzioterapii, AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 11. ROCNÍK KONFERENCIE ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE, Košice Slovensko, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80-553-3075-4, 6 pages, [Online], 2017
 27. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Kompletní sestava HW a SW prostředků zajišťující autonomní sběr energetický dat z trolejbusové trakce a jejich kontinuální analýza, 2017
 28. A. Richter, Ž. Ferková, Physical and Energy Analysis of Therapy Applying Low-dynamic Magnetic Fields, IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics, San Sebastian, 1, ISBN: 978-150905582-1, 14 pages, [Online], 2017
 29. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Pilotní projekty, 2017
 30. M. Kolínová, A. Richter, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kysela, Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZÚ AV ČR, p. 190-193, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 6-7/2017, [Online], 2017
 31. P. Jandura, J. Černohorský, A. Richter, Electric Drive and Energy Storage System for Industry Modular Mobile Container Platform, Feasibility Study, IFAC-PapersOnLine, p. 448-453, 6 pages, ISSN: 24058963, n. 25, 2016
 32. P. Jandura, A. Richter, Ž. Ferková, Flywheel energy storage system for city railway, 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2016, ISBN: 978-150902067-6, p. 1155-1159, 5 pages, [Online], 2016
 33. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Nadřazený sběr dat a metody zpracování energetické bilance trolejbusové trakce, 2016
 34. A. Richter, M. Novák, J. Kubín, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016, 23 pages, 2016
 35. J. Kubín, A. Richter, P. Jandura, Řešení trakční výluky trolejbusového provozu při rekonstrukci klíčového mostu, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Artep 2016, Košice, Technická univerzita Košice, 8 pages, 2016
 36. P. Šifta, V. Bittner, M. Kysela, M. Kolář, A. Richter, Identifikace viskózních a elastických složek měkkých tkání in vivo, in situ pomocí myotonometrie, XXXVIII. Dny lékařské biofyziky, Praha, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1, ISBN: 978-80-7259-068-1, p. 29, 76 pages, 2015
 37. J. Kubín, A. Richter, J. Kolář, Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015, 2015
 38. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Prototyp, sada analyzátorů trolejové trakce se vzdáleným přístupem, 2015
 39. J. Kubín, A. Richter, M. Novák, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2015, 2015
 40. J. Černohorský, A. Richter, Remote Measurement in Electrical Engineering Laboratories, 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE), Technical University of Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-146737376-0, p. 137-142, 5 pages, [Online], 2015
 41. P. Jandura, A. Richter, J. Černohorský, Using a Flywheel Energy Storage System For DC City Railway, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2015, Stará Lesná, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80- 553-1968-1, p. neuvedeno, 7 pages, 2015
 42. J. Černohorský, A. Richter, J. Beran, P. Váša, Způsob a zařízení ke zkoušení hnacích řemenů, [Online], 2015
 43. A. Richter, Ž. Ferková, 3D EM Modelling of DC Traction Motors for Pairing of Motors in Tram Undercarriages, 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1, ISBN: 978-1-4799-4750-8, p. 371-374, 4 pages, 2014
 44. J. Kubín, A. Richter, Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-062-0, 2014
 45. A. Richter, Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-062-0, 2014
 46. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Funkční modely sady analyzátorů trolejové trakce, 2014
 47. J. Kubín, A. Richter, KOPES 2014, 2014
 48. J. Černohorský, A. Richter, Lůžko s motorizovaným nastavením statického tvaru a polohy ložné plochy, 2014
 49. J. Kubín, A. Richter, J. Randák, M. Novák, Průběžná zpráva projektu TA0403145 za rok 2014, 2014
 50. J. Hanuš, P. Rydlo, S. Petrík, I. Doležal, M. Kysela, D. Hančil, A. Richter, Research of New Principles for Sensor Systems, 2014
 51. J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller, Snímač tlaku a/nebo síly, 2014
 52. M. Truhlář, A. Richter, Teoretický výpočet elektromagnetické kolejnicové brzdy, 2014
 53. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 1 pages, 2014
 54. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 1 pages, 2014