prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

prof. Ing. Aleš Richter, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3289EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA 01046
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and BiomedicineF3 02058

Publications

 1. T. Souček, A. Richter, M. Abdel-Haq, Analýza elektromagnetického pole emitovaného při obloukovém svařování na funkci kardiostimulátoru, Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023., Brno, Vysoké učení technické v Brně, ISBN: 978-80-214-6173-4, p. 140-144, 5 pages, [Online], 2023
 2. P. Bílek, M. Horák, P. Jandura, A. Richter, Device for detecting and determining the weight of icing on the power line of electric vehicles, [Online], 2023
 3. D. Dušek, P. Dupuis, M. Vik, G. Zissis, A. Richter, EVALUATION OF LIGHT DISTURBANCE SOURCES AND THEIR EFFECT ON HUMAN VISION, PROCEEDINGS of the 30th Session of the CIE Ljubljana, Slovenia, September 15 – 23, 2023 Volume 1 – Part 2, Vienna, CIE Centra Bureau, ISBN: 978-3-902842-77-0, p. 882-890, 9 pages, [Online], 2023
 4. J. Morava, A. Richter, Kazuistiky vystavení pacientů s CIED zdroji elektromagnetické interference, Trendy v biomedicínském inženýrství 2023, Brno, VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ISBN: 978-80-214-6173-4, p. 11-16, 6 pages, [Online], 2023
 5. T. Souček, A. Richter, J. Eichler, The Investigation of Skin Effect in Tissue, the Estimation of the Electromagnetic Risk Interference with Living Organisms, HORA 2023 - 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings, ISBN: 979-835033752-5, 4 pages, [Online], 2023
 6. T. Souček, A. Richter, J. Morava, L. Slavík, The mapping of electromagnetic field of machine tool for assessment of its influence on the pacemaker, HORA 2023 - 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings, ISBN: 979-835033752-5, 4 pages, [Online], 2023
 7. J. Černohorský, M. Diblík, A. Richter, Application of motion control in rehabilitation devices, 2022 23rd International Carpathian Control Conference, Sinaia, IEEE, ISBN: 978-166546636-3, p. 354-359, 6 pages, [Online], 2022
 8. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, Holter Ecg Monitoring as Method for Assessing Interaction of Implanted Pacemaker And Source of Electromagnetic Interference, Lekar a technika – Clinician and Technology, Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1, [Online], 2022
 9. J. Morava, J. Kupec, A. Richter, T. Souček, HOLTEROVSKÉ MONITOROVÁNÍ EKG JAKO METODA PRO POSOUZENÍ INTERAKCE IMPLANTOVANÉHO KARDISTIMULÁTORU A ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 18-22, 5 pages, ISSN: 2336-5552, n. 1, [Online], 2022
 10. J. Morava, A. Richter, A. Lhotová, Influence of Pacemaker Timing on Detection of Atrial Tachycardias And Signals of Different Frequencies, Lekar a Technika, Czech Technical University in Prague - Central Library, p. 49-52, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1-4, [Online], 2022
 11. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 2190-7188, n. 4, [Online], 2022
 12. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, Springer Verlag, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 21907188, n. 4, [Online], 2022
 13. M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, R. Voženílek, P. Jandura, J. Kočí, P. Srb, J. Břoušek, J. Militký, J. Cýrus, J. Hlava, I. Mašín, J. Černohorský, M. Novák, L. Beran, L. Krčmář, A. Richter, J. Kubín, P. Ječmen, J. Eichler, D. Kajzr, J. Popelka, P. Bílek, S. Rahimian Koloor, T. Kubíček, J. Mlýnek, M. Noman, N. Amor, M. Lachman, P. Behera, T. Petr, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0, 2022
 14. R. Voženílek, M. Petrů, J. Břoušek, L. Ševčík, I. Mašín, P. Jandura, T. Martinec, J. Kočí, L. Krčmář, P. Srb, L. Beran, J. Popelka, J. Cýrus, J. Hlava, J. Kubín, J. Černohorský, M. Novák, A. Richter, P. Ječmen, J. Eichler, J. Mlýnek, P. Bílek, T. Kubíček, D. Kajzr, M. Lachman, T. Petr, M. Noman, N. Amor, P. Behera, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1, 2022
 15. T. Souček, J. Morava, J. Kupec, A. Richter, L. Slavík, Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2021
 16. L. Kukačka, P. Dupuis, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Confidence Intervals for Luminous Flicker Measurements: Comparison of Various Approaches, IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE, p. 5499-5506, 7 pages, ISSN: 0093-9994, n. 5, [Online], 2021
 17. P. Bílek, M. Horák, P. Jandura, O. Mach, A. Richter, Design of an ice detector for electric tramways, 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM), Liberec, IEEE, ISBN: 978-153861757-1, 6 pages, [Online], 2021
 18. A. Richter, J. Průcha, L. Hanáková, V. Socha, Effects of the High-Induction Magnetic Stimulation on Viscoelastic Properties of the Biceps Brachii, IEEE Access, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, p. 47136-47143, 8 pages, ISSN: 2169-3536, n. 2021, [Online], 2021
 19. J. Morava, A. Lhotová, A. Richter, Influence of Pacemaker Timing on Detection of Atrial Tachycardias And Signals of Different Frequencies, Lékař a technika - Clinician and Technology, Prague, Czech Medical Association J.E. Purkyne, p. 49-52, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 1-4, [Online], 2021
 20. J. Morava, A. Richter, Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 68-70, 2 pages, 2021
 21. J. Morava, A. Richter, Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 68-70, 3 pages, 2021
 22. T. Souček, A. Richter, Mapování elektromagnetického pole a hodnocení rizika jeho interakce s kardiostimulačními systémy, Sborník recenzovaných příspěvků XIII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIV. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 89-91, 3 pages, 2021
 23. L. Krčmář, P. Rydlo, A. Richter, J. Eichler, P. Jandura, State of Health and Aging Estimation Using Kalman Filter in Combination with ARX Model for Prediction of Lifetime Period of Li-Ion, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, Dubrovnik, KoREMA, p. 234 - 237, 4 pages, ISSN: 1339-3944, [Online], 2021
 24. J. Morava, A. Richter, A. Lhotová, Vliv časování kardiostimulátoru na detekci síňových tachykardií a signálů různých frekvencí, Trendy v biomedicínském inženýrství 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 142-145, 4 pages, [Online], 2021
 25. T. Souček, J. Morava, J. Morava, A. Richter, L. Slavík, VLIV IMPULZNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ NA JEDNODUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR V BIPOLÁRNÍ KONFIGURACI, Recenzovaný sborník příspěvků konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 174-178, 5 pages, [Online], 2021
 26. P. Dupuis, L. Kukačka, L. Canale, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Calibration of a Brightness Matching Experiment setup in Mesopic and Scotopic Conditions, 2020 5th Junior Conference on Lighting, Lighting 2020 - Proceedings, IEEE, 1, ISBN: 978-172819963-4, 6 pages, [Online], 2020
 27. L. Kukačka, P. Dupuis, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Confidence Intervals for Luminous Flicker Measurements: Comparison of Various Approaches, 2020 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-172817192-0, 6 pages, ISSN: 0197-2618, [Online], 2020
 28. A. Richter, Ž. Ferková, Kybernetika a informatika v interakci s člověkem, ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Košice, Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-3487-5, 10 pages, 2020
 29. A. Richter, Ž. Ferková, J. Morava, Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac System with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications, 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEKTRO (ELEKTRO 2020), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-72817-542-3, 6 pages, [Online], 2020
 30. J. Janeček, A. Richter, Pacientský simulátor SimMan 3G jeho limity, obsluha a využití, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 45-47, 3 pages, 2020
 31. P. Dupuis, L. Kukačka, M. Vik, A. Richter, G. Zissis, Photometric Flicker Metrics: Analysis and Perspectives, 2020 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2020, IEEE, ISBN: 9781728171920, 4 pages, ISSN: 0197-2618, [Online], 2020
 32. J. Morava, A. Richter, The Change of Cardiostimulation Device Programming Due to Detection of Electromagnetic Interference, Lékař a technika - Clinician and Technology, Czech Medical Association J.E. Purkyne, 1, p. 65-68, 4 pages, ISSN: 0301-5491, n. 2, [Online], 2020
 33. J. Morava, A. Richter, T. Roubíček, T. Souček, J. Zajíc, Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference, Elektrorevue, Brno, International Society for Science and Engineering, o.s., 1, p. 126-130, 5 pages, ISSN: 1213-1539, n. 5, [Online], 2020
 34. J. Morava, A. Richter, J. Eichler, Detection of Electromagnetic Interference on Electrodes of Cardiac Implantable Electronic Devices, Proceedings of the 12th International Conference on Measurement 2019, Bratislava, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-809726293-8, p. 182-185, 4 pages, [Online], 2019
 35. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study, IFMBE Proceedings, Singapore, Springer, 1, ISBN: 978-981-10-9035-6, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 36. A. Richter, J. Morava, P. Kučera, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky, vymezení základních směrů výzkumu, Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky SEKEL 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 63-66, 4 pages, [Online], 2019
 37. A. Richter, Kožní toxicita, Obecná onkologie, Praha, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-617-7, p. 326-328, 3 pages, 2019
 38. M. Froňková, M. Krause, A. Richter, Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje, Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok, VERBUM, ISBN: 978-80-561-0546-7, p. 133-134, 2 pages, 2019
 39. J. Morava, A. Richter, Odezva kardiostimulačního zařízení na detekci nízkofrekvenční elektromagnetické interference, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2019
 40. J. Kubín, A. Richter, Ž. Ferková, Pairing of Traction DC Motors, Long Term Experiencies from Practice and Simulation, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, KoREMA, 1, ISBN: 978-172810389-1, p. 201-206, 6 pages, ISSN: 1339-3944, [Online], 2019
 41. A. Richter, Ž. Ferková, V. Bittner, Physical Analysis of Low-dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue, Transactions on Electrical Engineering, Prague, ERGO NOMEN, o.p.s., K13114 FEE CTU in Prague, p. 14-17, 4 pages, ISSN: 1805-3386, n. 1, [Online], 2019
 42. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Physical Analysis of Pulse Low-Dynamic Magnetic Field Applied in Physiotherapy, IFMBE Proceedings - World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Springer, Singapore, 1, ISBN: 978-981-10-9022-6, p. 239-245, 7 pages, ISSN: 1680-0737, 2019
 43. A. Odrášková, A. Richter, Rozbor nebezpečí mikrobiologické kontaminace výrobků v podniku na výrobu potravinářských obalů, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-494-9, p. 88-90, 3 pages, 2019
 44. B. Váňová, A. Richter, Vliv vnějších elektromagnetických polí na kardiostimulační techniku, 2019
 45. M. Horák, A. Richter, J. Kolář, F. Paštika, Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v trolejbusové dopravě, 2019
 46. J. Morava, A. Richter, Změna programace kardiostimulačního zařízení vlivem detekce elektromagnetické interference, Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, ISBN: 978-80-554-1587-1, 4 pages, [Online], 2019
 47. J. Morava, A. Richter, P. Kučera, Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology in relation to human body—the introductory study, IFMBE Proceedings, Springer Singapore, ISBN: 9789811090349, p. 755-760, 6 pages, ISSN: 1680-0737, n. 1, [Online], 2018
 48. J. Černohorský, A. Richter, M. Horák, Mechatronic Design of Rehabilitation Brace, 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-5386-4294-8, 4 pages, [Online], 2018
 49. A. Richter, M. Košek, Ž. Ferková, Physical Basis of Dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue Key Maxwell Equations, SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Amalfi, Italy, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-153864941-1, p. 1043-1048, 6 pages, 2018
 50. M. Horák, A. Richter, L. Lavička, J. Kolář, Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v tramvajové dopravě, 2018
 51. A. Richter, M. Bartoš, Ž. Ferková, Analýza fyzikálních účinků půlzního nízkofrekvenčního magnetického pole užívaného ve fyzioterapii, Sborník 12. česko – slovenské konference: Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, ISBN: 978-80-248-4099-4, 6 pages, 2017
 52. M. Kysela, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kolínová, A. Richter, Computed Tomography in Forensic Research, Scientific-technical union of mechanical engineering "INDUSTRY 4.0", Sofia, p. 87-90, 4 pages, ISSN: 2535-0153, [Online], 2017
 53. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, 2017
 54. J. Morava, A. Richter, Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky - úvod do problematiky, Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta e, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-4099-4, 3 pages, [Online], 2017
 55. Ž. Ferková, A. Richter, Fyzikálna analýza pulzného magnetického poľa využívaného vo fyzioterapii, AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 11. ROCNÍK KONFERENCIE ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE, Košice Slovensko, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80-553-3075-4, 6 pages, [Online], 2017
 56. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Kompletní sestava HW a SW prostředků zajišťující autonomní sběr energetický dat z trolejbusové trakce a jejich kontinuální analýza, 2017
 57. A. Richter, Ž. Ferková, Physical and Energy Analysis of Therapy Applying Low-dynamic Magnetic Fields, IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics, San Sebastian, 1, ISBN: 978-150905582-1, 14 pages, [Online], 2017
 58. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Pilotní projekty, 2017
 59. M. Kolínová, A. Richter, E. Babůrek, M. Kolář, M. Kysela, Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu, Jemná mechanika a optika, Olomouc, FZÚ AV ČR, p. 190-193, 4 pages, ISSN: 0447-6441, n. 6-7/2017, [Online], 2017
 60. P. Jandura, J. Černohorský, A. Richter, Electric Drive and Energy Storage System for Industry Modular Mobile Container Platform, Feasibility Study, IFAC-PapersOnLine, p. 448-453, 6 pages, ISSN: 2405-8963, n. 25, 2016
 61. P. Jandura, A. Richter, Ž. Ferková, Flywheel energy storage system for city railway, 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2016, ISBN: 978-150902067-6, p. 1155-1159, 5 pages, [Online], 2016
 62. M. Novák, J. Kubín, A. Richter, Nadřazený sběr dat a metody zpracování energetické bilance trolejbusové trakce, 2016
 63. A. Richter, M. Novák, J. Kubín, P. Jandura, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016, TAČR, 23 pages, 2016
 64. J. Kubín, A. Richter, P. Jandura, Řešení trakční výluky trolejbusového provozu při rekonstrukci klíčového mostu, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Artep 2016, Košice, Technická univerzita Košice, 8 pages, 2016
 65. P. Šifta, V. Bittner, M. Kysela, M. Kolář, A. Richter, Identifikace viskózních a elastických složek měkkých tkání in vivo, in situ pomocí myotonometrie, XXXVIII. Dny lékařské biofyziky, Praha, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1, ISBN: 978-80-7259-068-1, p. 29, 76 pages, 2015
 66. J. Kubín, A. Richter, J. Kolář, Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015, Technologická agentura ČR, 17 pages, 2015
 67. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Prototyp, sada analyzátorů trolejové trakce se vzdáleným přístupem, 2015
 68. J. Kubín, A. Richter, M. Novák, L. Hubka, J. Randák, Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2015, 2015
 69. J. Černohorský, A. Richter, Remote Measurement in Electrical Engineering Laboratories, 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE), Technical University of Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-146737376-0, p. 137-142, 5 pages, [Online], 2015
 70. P. Jandura, A. Richter, J. Černohorský, Using a Flywheel Energy Storage System For DC City Railway, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2015, Stará Lesná, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80- 553-1968-1, p. neuvedeno, 7 pages, 2015
 71. J. Černohorský, A. Richter, J. Beran, P. Váša, Způsob a zařízení ke zkoušení hnacích řemenů, [Online], 2015
 72. A. Richter, Ž. Ferková, 3D EM Modelling of DC Traction Motors for Pairing of Motors in Tram Undercarriages, 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1, ISBN: 978-1-4799-4750-8, p. 371-374, 4 pages, 2014
 73. J. Kubín, A. Richter, Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, 2014
 74. A. Richter, Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, 2014
 75. J. Kubín, M. Novák, A. Richter, Funkční modely sady analyzátorů trolejové trakce, 2014
 76. J. Kubín, A. Richter, KOPES 2014, 2014
 77. J. Černohorský, A. Richter, Lůžko s motorizovaným nastavením statického tvaru a polohy ložné plochy, 2014
 78. J. Kubín, A. Richter, J. Randák, M. Novák, Průběžná zpráva projektu TA0403145 za rok 2014, 2014
 79. J. Hanuš, P. Rydlo, S. Petrík, I. Doležal, M. Kysela, D. Hančil, A. Richter, Research of New Principles for Sensor Systems, Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, SRN, 60 pages, 2014
 80. J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller, Snímač tlaku a/nebo síly, 2014
 81. M. Truhlář, A. Richter, Teoretický výpočet elektromagnetické kolejnicové brzdy, DAKO-CZ, a.s., Třemošnice, 35 pages, 2014
 82. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 2014
 83. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 2014