kontakt.tul.cz

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2344EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07043
+420 48535 2344ExternAcademic Counseling and Support Center

Publications

 1. A. Mazurchenko, M. Zelenka, K. Maršíková, Influence of Technological Changes on Digital Competences in Organisations, IDIMT-2020 Digitalized Economy, Society and Information Management 28th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-958-1, p. 41-48, 8 pages, [Online], 2020
 2. K. Maršíková, E. Štichhauerová, O. Moš, P. Rydvalová, V. Macháčková, (Ne)viditelně a (ne)formálně o lidských zdrojích v malých a středních podnicích, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-503-8, 128 pages, [Online], 2019
 3. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, R. Komulainen, A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs, Huddersfield, UK, University of Huddersfield Press, ISBN: 978-1-86218-167-0, 268 pages, [Online], 2019
 4. K. Maršíková, A. Mazurchenko, Digitalization: transforming the nature of HRM processes and HR professionals' competencies, Proceedings of the 14th International;Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 291-301, 11 pages, [Online], 2019
 5. K. Maršíková, A. Mazurchenko, Digitally-Powered Human Resource Management: Skills and Roles in the Digital Era, Acta Informatica Pragensia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, p. 72-87, 16 pages, ISSN: 1805-4951, n. 2, [Online], 2019
 6. K. Maršíková, M. Zbránková, K. Tandlerová, V. Macháčková, M. Lungová, Grenzüberschreitende Berufsorientierung und Karriereberatung in der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa, St. Marienthal, Stiftung IBZ St. Marienthal, 1, ISBN: 978-80-87988-02-2, 176 pages, [Online], 2019
 7. S. Myslivcová, K. Maršíková, How to Recruit Employees: Application of Selected Personnel Marketing Tools in Regions of the Czech Republic And Germany, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 64-74, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2019
 8. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: Příklady a doporučení, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-492-5, 257 pages, [Online], 2019
 9. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, People management challenges for SMEs in five European regions: Spotlighting the (in)visible and the (in)formal and embedding SME HR issues firmly in the business and knowledge environment, Huddersfield, University of Huddersfield, 1, ISBN: 978-1-86218-168-7, 125 pages, [Online], 2019
 10. K. Maršíková, M. Zbránková, M. Lungová, V. Macháčková, K. Tandlerová, Přeshraniční profesní orientace a kariérové poradenství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Liberec, Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, 1, ISBN: 978-80-87988-01-5, 187 pages, 2019
 11. E. Šírová, K. Maršíková, Optimization Of Selected Processes In A Company With The Support Of The Lean Concept, MM Science Journal, Praha, MM publishing, s.r.o., p. 2300-2305, 7 pages, ISSN: 18031269, [Online], 2018
 12. P. Švermová, K. Maršíková, Using of Social Media in Recruitment: a Case of Small And Medium Sized Enterprises in Europe, Proceedings of the International Conference on Liberec Informatics Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 62-72, 11 pages, 2018
 13. K. Maršíková, O. Moš, HRM CHALLENGES OF SMES IN THE LIBEREC REGION, Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, p. 40-51, 12 pages, ISSN: 1805-3246, n. 1, [Online], 2017
 14. K. Maršíková, P. Švermová, S. Myslivcová, V. Macháčková, Personální marketing a budování značky zaměstnavatele, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-382-9, 208 pages, 2017
 15. S. Myslivcová, K. Maršíková, Personnel Marketing as a Means of Recruiting Qualified Employees, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, Verlag der GUC, ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 101-108, 8 pages, 2017
 16. K. Maršíková, Perspectives of Human Resource Management in Czech SMEs, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 213-221, 9 pages, [Online], 2017
 17. M. Zbránková, K. Maršíková, Úvod do managementu I., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-367-6, 131 pages, 2017
 18. K. Maršíková, S. Myslivcová, HR Marketing – Atributes of Employee Retention, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezká univerzita v Opavě, 1, p. 20-40, 21 pages, ISSN: 1212-415X, n. 2, 2016
 19. S. Myslivcová, K. Maršíková, Perspectives of University Graduates in a Labour Market of the Euroregion Nisa, Region v rozvoji společnosti 2016 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-459-9, p. 691-696, 6 pages, [Online], 2016
 20. K. Maršíková, M. Lungová, V. Macháčková, Perspektivy přeshraniční profesní orientace a kariérového poradenství, 101 pages, 2016
 21. K. Maršíková, V. Urbánek, Risk of Investment to Higher Education, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016, Praha, Oeconomica, 1, ISBN: 978-80-245-2155-8, p. 319-325, 7 pages, [Online], 2016
 22. K. Maršíková, V. Urbánek, A Comparison of Educational Mismatch across Europe, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 24-37, 14 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, [Online], 2015
 23. K. Maršíková, M. Zbránková, E. Štichhauerová, V. Macháčková, E. Šlaichová, L. Hešnaurová, Audit firemní kultury ve společnosti Preciosa,a.s., 2015
 24. K. Maršíková, V. Urbánek, Firms and Overeducation: Influence on Employee Satisfaction and Firm Productivity, Liberecké ekonomické fórum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 315-322, 8 pages, [Online], 2015
 25. K. Maršíková, S. Myslivcová, Personnel Marketing in Czech Businesses, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 13-24, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2015
 26. K. Maršíková, E. Šlaichová, Perspectives of Employee Training And Development: Methods And Approaches, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 13-23, 11 pages, ISSN: 1803-9782, 2015
 27. K. Maršíková, V. Urbánek, Returns to Education in selected EU Countries: Comparison of OLS and Quantile Regression, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015, Praha, Nakladatelství Oeconomica, 1, ISBN: 978-80-245-2094-0, p. 273-278, 6 pages, [Online], 2015
 28. K. Maršíková, The Value of a University Degree in the European Context: the Case of Part-time Students in the Czech Republic, Economics and Sociology, Szczecin, Poland, Centre of Sociological Research, 1, p. 260-271, 12 pages, ISSN: 2071-789X, n. 3, [Online], 2015
 29. K. Maršíková, M. Zbránková, Úvod do managementu I., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-248-8, 2015
 30. K. Maršíková, G. Spurná, Efficient Company Training in the Case of Companies in the Czech Republic, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 17-30, 14 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2014
 31. M. Žižka, K. Maršíková, Ekonomika podniku v teorii a příkladech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-126-9, 2014
 32. K. Maršíková, E. Šlaichová, Investment in Training: Productivity and Human Capital Value, Proceedings International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1, ISBN: 978-80-86175-87-4, p. 1-11, 11 pages, 2014
 33. K. Maršíková, T. Svobodová, Propouštění zaměstnanců v Euroregionu Nisa, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 1-10, 10 pages, 2014
 34. V. Urbánek, K. Maršíková, Investment in Education: Earnings and Returns, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-018-7, 2013
 35. K. Maršíková, E. Šlaichová, Perspectives of Labour Market for University Graduates in 2012, Proceedings of the 18th International Conference Theoretical and Practival Aspects of Public Finance 2013, Praha, Wolters Kluwer, 1, p. 136;146, 2013
 36. A. Kocourek, K. Maršíková, Shifts in Income Expectations of Czech Students At Selected Economic Faculties Over the Years 2001 – 2012, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 358;375, ISSN: 0013-3035, n. 4, 2013
 37. E. Šlaichová, K. Maršíková, The Effect of Implementing a Maintenance Information System on the Efficiency of Production Facilities, Journal of Competitiveness, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, p. 60-75, 16 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, 2013
 38. K. Maršíková, M. Zbránková, Úvod do managementu I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-019-4, 2013
 39. K. Maršíková, Diversity Management and Gender Pay Gap, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 89;97, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 40. K. Maršíková, A. Kocourek, Income Expectations of University Students: Sample of Selected Economic Universities in the Czech Republic, England and Poland, Statistika, Praha, Český statistický úřad, 1, p. 35;47, ISSN: 0322-788X, n. 4, 2012
 41. M. Lungová, K. Maršíková, M. Ortová, P. Švermová, Přístupy k regoinálnímu rozvoji ve vybraných zemích Evropy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-917-2, 2012
 42. E. Štichhauerová, K. Maršíková, Earnings of Higher Education Graduate´s at Czech Labour Market and its Perspectives, Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?, Ostrava, Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-2458-1, p. 340;346, 2011
 43. K. Maršíková, Evropská ekonomická integrace, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-17-2, 2011
 44. M. Lungová, K. Maršíková, Regional Disparities across Europe: Future Perspectives of Regional Development in England, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;10, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 45. K. Maršíková, Situation in Financing of Higher Education Across Europe: Future perspectives, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 279;285, 2011
 46. K. Maršíková, P. Rydvalová, Small and Medium Enterprises in the Czech Republic, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-27-1, 2011
 47. K. Maršíková, J. Fišerová, J. Anchor, V. Urbánek, Student Expectations of the Financial Returns to Higher Education in the Czech Republic and England: Evidence from Business Schools, Economics of Education Review, Elsevier, 1, p. 673;681, ISSN: 0272-7757, n. 4, 2011
 48. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 49. M. Žižka, K. Maršíková, Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726676, 2010
 50. V. Urbánek, P. Řehořová, K. Maršíková, Expected Returns on University Investment: Survey in the Czech Republic and the UK, Mathematical Methods in Economics 2010, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 9788073942182, p. 646-651, 6 pages, 2010
 51. P. Řehořová, K. Maršíková, Financing of Higher Education in Selected European Countries, Sborník z XV. mezinárodní vědecké konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha, Oeconomica, 1, ISBN: 9788024516448, p. 0;12, 2010
 52. K. Maršíková, Financing of Higher Education in Selected European Countries: Impact of Tuition Fees on Expected Rate of Return, EMUNI Higher Education&Research Conference, Portorož, EMUNI University, 1, ISBN: 9789616805032, p. 212;217, 2010
 53. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 54. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726973, 2010
 55. K. Maršíková, Public Funding for Reasearch in HE Institutions in Selected European Courntries, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184103, p. 56;61, 2010
 56. K. Maršíková, Reforma financování veřejných vysokých škol v Anglii, Sborník z mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 1, ISBN: 9788074080432, p. 1;4, 2010
 57. K. Maršíková, Talent Management as a Factor of Quality Employee Care, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 50;56, ISSN: 1803-9782, 2010
 58. P. Řehořová, K. Maršíková, V. Urbánek, Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37-45, 9 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2010
 59. K. Maršíková, Financování vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU, Sborník z 12. mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělávání, Praha, EUPRESS, 1, ISBN: 9788074080289, p. 10;10, 2009
 60. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků I, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725563, 2009
 61. M. Prskavcová, K. Maršíková, P. Řehořová, M. Zbránková, Normy z oblasti společenské odpovědnosti firem, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725587, 2009
 62. P. Rydvalová, K. Maršíková, Outsourcing in Czech SMEs: their future challenge, Regions, Seaford, Regional Studies Association, 1, p. 26;27, ISSN: 1367-3882, n. 274, 2009
 63. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Public Policy in Higher Education Development, Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha, Oeconomica, 1, ISBN: 9788024515137, p. 46;46, 2009
 64. K. Maršíková, Řízení talentů v podnikovém prostředí, Aktuální aspekty české, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725365, p. 287 ;291, 2009