doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
katerina.marsikova_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2344Vice Rectorúsek prorektora pro zahraniční vztahy
+420 48535 2344EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07043
+420 48535 2344ExternAcademic Counseling and Support Center

Publications

 1. T. Michalová, K. Maršíková, Epistemological Approach to Knowledge Sharing Issues at Universities in the COVID-19 Pandemic: Altruism and Social Exchange Theory Context, Filosofija, Sociologija, Vilnius, Vilnius Gediminas Technical Universityand the Lithuanian Centre for Social Sciences, p. 94-106, 13 pages, ISSN: 0235-7186, n. 1, [Online], 2023
 2. T. Michalová, V. Hovorková Valentová, K. Maršíková, Knowledge Sharing among University Students: Current Practice and Perspectives, [Online], 2023
 3. A. Mazurchenko, M. Zelenka, K. Maršíková, Demand for Employees’ Digital Skills in the Context of Banking 4.0, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 41-58, 18 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, [Online], 2022
 4. K. Maršíková, A. Mazurchenko, Digital Transformation and Skill Acquisition: Enablers and Barriers for Today’s Workforce, Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation, Hershey, PA, IGI Global, 1, ISBN: 978-1-799-89008-9, p. 113-138, 26 pages, 2022
 5. P. Rydvalová, K. Maršíková, J. Demel, Human Resources in the Digital Era: Hybrid Work Environment as a “New Normal”, Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation, Aveiro, IG GLOBAL, 1, ISBN: 978-1-799-89008-9, p. 139 - 164, 25 pages, [Online], 2022
 6. K. Maršíková, O. Revutska, Agile Approach in Human Resource Management: Focus on Generation Y, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 65-83, 19 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, [Online], 2021
 7. S. Myslivcová, K. Maršíková, J. Demel, Employability of University Graduates: The Influence of Covid-19 Pandemic, 15th International Conference on Liberec Economic Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 405-413, 8 pages, n. 15, 2021
 8. T. Horáková, K. Maršíková, Importance of Knowledge Management in Covid-19 Pandemic: A case of Small and Medium-Sized Enterprises, Challenges in Economic Policy, Business, and Management in the COVID-19 Era, Polsko, ‘Cognitione’ Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science; os. Bohaterów Tobruku 5, 34-400 Nowy Targ, Poland, 1, ISBN: 978-83-61597-80-3, p. 79-108, 30 pages, [Online], 2021
 9. T. Horáková, K. Maršíková, Knowledge Sharing as an Important Factor for Decision-making in SMEs, 3 rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises, Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, ISBN: 978-80-7510-456-4, p. 231-240, 10 pages, [Online], 2021
 10. A. Mazurchenko, M. Zelenka, K. Maršíková, Influence of Technological Changes on Digital Competences in Organisations, IDIMT-2020 Digitalized Economy, Society and Information Management 28th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-958-1, p. 41-48, 8 pages, [Online], 2020
 11. K. Maršíková, E. Štichhauerová, O. Moš, P. Rydvalová, V. Macháčková, (Ne)viditelně a (ne)formálně o lidských zdrojích v malých a středních podnicích, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-503-8, 128 pages, [Online], 2019
 12. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, R. Komulainen, A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs, Huddersfield, UK, University of Huddersfield Press, ISBN: 978-1-86218-167-0, 268 pages, [Online], 2019
 13. K. Maršíková, A. Mazurchenko, Digitalization: transforming the nature of HRM processes and HR professionals' competencies, Proceedings of the 14th International;Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 291-301, 11 pages, [Online], 2019
 14. K. Maršíková, A. Mazurchenko, Digitally-Powered Human Resource Management: Skills and Roles in the Digital Era, Acta Informatica Pragensia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, p. 72-87, 16 pages, ISSN: 1805-4951, n. 2, [Online], 2019
 15. K. Maršíková, M. Zbránková, K. Tandlerová, V. Macháčková, M. Lungová, Grenzüberschreitende Berufsorientierung und Karriereberatung in der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa, St. Marienthal, Stiftung IBZ St. Marienthal, 1, ISBN: 978-80-87988-02-2, 176 pages, [Online], 2019
 16. S. Myslivcová, K. Maršíková, How to Recruit Employees: Application of Selected Personnel Marketing Tools in Regions of the Czech Republic And Germany, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 64-74, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 4, [Online], 2019
 17. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: Příklady a doporučení, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-492-5, 257 pages, [Online], 2019
 18. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, People management challenges for SMEs in five European regions: Spotlighting the (in)visible and the (in)formal and embedding SME HR issues firmly in the business and knowledge environment., Huddersfield, University of Huddersfield, 1, ISBN: 978-1-86218-168-7, 125 pages, [Online], 2019
 19. K. Maršíková, M. Zbránková, M. Lungová, V. Macháčková, K. Tandlerová, Přeshraniční profesní orientace a kariérové poradenství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Liberec, Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, 1, ISBN: 978-80-87988-01-5, 187 pages, 2019
 20. E. Šírová, K. Maršíková, Optimization Of Selected Processes In A Company With The Support Of The Lean Concept, MM Science Journal, Praha, MM publishing, s.r.o., p. 2300-2305, 7 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2018
 21. P. Švermová, K. Maršíková, Using of Social Media in Recruitment: a Case of Small And Medium Sized Enterprises in Europe, Proceedings of the International Conference on Liberec Informatics Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 62-72, 11 pages, 2018
 22. K. Maršíková, O. Moš, HRM CHALLENGES OF SMES IN THE LIBEREC REGION, Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, p. 40-51, 12 pages, ISSN: 1805-3246, n. 1, [Online], 2017
 23. K. Maršíková, P. Švermová, S. Myslivcová, V. Macháčková, Personální marketing a budování značky zaměstnavatele, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-382-9, 208 pages, 2017
 24. S. Myslivcová, K. Maršíková, Personnel Marketing as a Means of Recruiting Qualified Employees, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, Verlag der GUC, ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 101-108, 8 pages, 2017
 25. K. Maršíková, Perspectives of Human Resource Management in Czech SMEs, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 213-221, 9 pages, [Online], 2017
 26. M. Zbránková, K. Maršíková, Úvod do managementu I., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-367-6, 131 pages, 2017
 27. K. Maršíková, S. Myslivcová, HR Marketing – Atributes of Employee Retention, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezká univerzita v Opavě, 1, p. 20-40, 21 pages, ISSN: 1212-415X, n. 2, 2016
 28. S. Myslivcová, K. Maršíková, Perspectives of University Graduates in a Labour Market of the Euroregion Nisa, Region v rozvoji společnosti 2016 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, Mendelova univerzita v Brně, ISBN: 978-80-7509-459-9, p. 691-696, 6 pages, [Online], 2016
 29. K. Maršíková, M. Lungová, V. Macháčková, Perspektivy přeshraniční profesní orientace a kariérového poradenství, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, 101 pages, 2016
 30. K. Maršíková, V. Urbánek, Risk of Investment to Higher Education, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016, Praha, Oeconomica, 1, ISBN: 978-80-245-2155-8, p. 319-325, 7 pages, [Online], 2016
 31. K. Maršíková, V. Urbánek, A Comparison of Educational Mismatch across Europe, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 24-37, 14 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, [Online], 2015
 32. K. Maršíková, M. Zbránková, E. Štichhauerová, V. Macháčková, E. Šlaichová, L. Hešnaurová, Audit firemní kultury ve společnosti Preciosa,a.s., Preciosa, a.s., 120 pages, 2015
 33. K. Maršíková, V. Urbánek, Firms and Overeducation: Influence on Employee Satisfaction and Firm Productivity, Liberecké ekonomické fórum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 315-322, 8 pages, [Online], 2015
 34. K. Maršíková, S. Myslivcová, Personnel Marketing in Czech Businesses, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 13-24, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, [Online], 2015
 35. K. Maršíková, E. Šlaichová, Perspectives of Employee Training And Development: Methods And Approaches, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 13-23, 11 pages, ISSN: 1803-9782, 2015
 36. K. Maršíková, V. Urbánek, Returns to Education in selected EU Countries: Comparison of OLS and Quantile Regression, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015, Praha, Nakladatelství Oeconomica, 1, ISBN: 978-80-245-2094-0, p. 273-278, 6 pages, [Online], 2015
 37. K. Maršíková, The Value of a University Degree in the European Context: the Case of Part-time Students in the Czech Republic, Economics and Sociology, Szczecin, Poland, Centre of Sociological Research, 1, p. 260-271, 12 pages, ISSN: 2071-789X, n. 3, [Online], 2015
 38. K. Maršíková, M. Zbránková, Úvod do managementu I., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-248-8, 2015
 39. K. Maršíková, G. Spurná, Efficient Company Training in the Case of Companies in the Czech Republic, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 17-30, 14 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2014
 40. M. Žižka, K. Maršíková, Ekonomika podniku v teorii a příkladech, 2014
 41. K. Maršíková, E. Šlaichová, Investment in Training: Productivity and Human Capital Value, Proceedings International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1, ISBN: 978-80-86175-87-4, p. 1-11, 11 pages, 2014
 42. K. Maršíková, T. Svobodová, Propouštění zaměstnanců v Euroregionu Nisa, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 1-10, 10 pages, 2014
 43. V. Urbánek, K. Maršíková, Investment in Education: Earnings and Returns, 2013
 44. K. Maršíková, E. Šlaichová, Perspectives of Labour Market for University Graduates in 2012, Proceedings of the 18th International Conference Theoretical and Practival Aspects of Public Finance 2013, Praha, Wolters Kluwer, 1, p. 136;146, 2013
 45. A. Kocourek, K. Maršíková, Shifts in Income Expectations of Czech Students At Selected Economic Faculties Over the Years 2001 – 2012, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 358;375, ISSN: 0013-3035, n. 4, 2013
 46. E. Šlaichová, K. Maršíková, The Effect of Implementing a Maintenance Information System on the Efficiency of Production Facilities, Journal of Competitiveness, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, p. 60-75, 16 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, 2013
 47. K. Maršíková, M. Zbránková, Úvod do managementu I, 2013
 48. K. Maršíková, Diversity Management and Gender Pay Gap, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 89;97, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 49. K. Maršíková, A. Kocourek, Income Expectations of University Students: Sample of Selected Economic Universities in the Czech Republic, England and Poland, Statistika, Praha, Český statistický úřad, 1, p. 35;47, ISSN: 0322-788X, n. 4, 2012
 50. M. Lungová, K. Maršíková, M. Ortová, P. Švermová, Přístupy k regoinálnímu rozvoji ve vybraných zemích Evropy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-917-2, 2012
 51. E. Štichhauerová, K. Maršíková, Earnings of Higher Education Graduate´s at Czech Labour Market and its Perspectives, 2011
 52. K. Maršíková, Evropská ekonomická integrace, 2011
 53. M. Lungová, K. Maršíková, Regional Disparities across Europe: Future Perspectives of Regional Development in England, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;10, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 54. K. Maršíková, Situation in Financing of Higher Education Across Europe: Future perspectives, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 279;285, 2011
 55. K. Maršíková, P. Rydvalová, Small and Medium Enterprises in the Czech Republic, 2011
 56. K. Maršíková, J. Fišerová, J. Anchor, V. Urbánek, Student Expectations of the Financial Returns to Higher Education in the Czech Republic and England: Evidence from Business Schools, Economics of Education Review, Elsevier, 1, p. 673;681, ISSN: 0272-7757, n. 4, 2011
 57. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 58. M. Žižka, K. Maršíková, Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia, 2010
 59. V. Urbánek, P. Řehořová, K. Maršíková, Expected Returns on University Investment: Survey in the Czech Republic and the UK, Mathematical Methods in Economics 2010, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 9788073942182, p. 646-651, 6 pages, 2010
 60. P. Řehořová, K. Maršíková, Financing of Higher Education in Selected European Countries, 2010
 61. K. Maršíková, Financing of Higher Education in Selected European Countries: Impact of Tuition Fees on Expected Rate of Return, 2010
 62. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 63. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726973, 2010
 64. K. Maršíková, Public Funding for Reasearch in HE Institutions in Selected European Courntries, 2010
 65. K. Maršíková, Reforma financování veřejných vysokých škol v Anglii, 2010
 66. K. Maršíková, Talent Management as a Factor of Quality Employee Care, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 50;56, ISSN: 1803-9782, 2010
 67. P. Řehořová, K. Maršíková, V. Urbánek, Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37-45, 9 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2010
 68. K. Maršíková, Financování vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU, 2009
 69. P. Rydvalová, K. Maršíková, Outsourcing in Czech SMEs: their future challenge, 2009
 70. V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová, Public Policy in Higher Education Development, 2009
 71. K. Maršíková, Řízení talentů v podnikovém prostředí, 2009