doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.

doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3470EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsA 04030

Publications

 1. J. Soler, P. Kekalainen, V. Pulkkanen, L. Moreno, A. Iraola, P. Trinchero, M. Hokr, J. Říha, V. Havlová, D. Trpkosova, A. Vetesnik, D. Vopálka, L. Gvozdík, M. Milický, M. Polák, Y. Fukatsu, T. Ito, Y. Tachi, U. Svensson, D. Park, J. Sung-Hoon, B. Gylling, G. Lanyon, Predictive and Inverse Modeling of a Radionuclide Diffusion Experiment in Crystalline Rock at ONKALO (Finland), Nuclear Technology, PHILADELPHIA, TAYLOR & FRANCIS INC, p. 1765 - 1784, 20 pages, ISSN: 0029-5450, n. 11, [Online], 2023
 2. J. Landa, M. Hokr, Contaminant Transport from a Deep Geological Repository: Lumped Parameters Derived from a 3D Hydrogeological Model, Energies, MDPI, 18 pages, ISSN: 1996-1073, n. 18, [Online], 2022
 3. J. Soler, S. Meng, L. Moreno, I. Neretnieks, P. Kekalainen, L. Liu, M. Hokr, J. Říha, A. Vetesnik, D. Reimitz, J. Višňák, D. Vopálka, K. Krohn, U. Svensson, Y. Tachi, T. Ito, A. Iraola, P. Trinchero, M. Voutilainen, G. Deissmann, D. Bosbach, D. Park, J. Sung-Hoon, L. Gvozdík, M. Milický, M. Polák, B. Gylling, G. Lanyon, Modelling of the LTDE-SD radionuclide diffusion experiment in crystalline rock at the Aspo Hard Rock Laboratory (Sweden), Geologica Acta, BARCELONA, Univ Barcelona, p. 1-32, I-XIV, 46 pages, ISSN: 1695-6133, n. 7, [Online], 2022
 4. J. Soler, I. Neretnieks, L. Moreno, L. Liu, S. Meng, U. Svensson, A. Iraola, H. Ebrahimi, P. Trinchero, J. Molinero, P. Vidstrand, G. Deissmann, J. Říha, M. Hokr, A. Vetesnik, D. Vopálka, L. Gvozdík, M. Polák, D. Trpkosova, V. Havlová, D. Park, J. Sung-Hoon, Y. Tachi, T. Ito, B. Gylling, G. Lanyon, Predictive Modeling of a Simple Field Matrix Diffusion Experiment Addressing Radionuclide Transport in Fractured Rock. Is It So Straightforward?, Nuclear Technology, Taylor & Francis, p. 1059-1073, 15 pages, ISSN: 0029-5450, n. 6, [Online], 2022
 5. M. Hokr, A. Balvín, P. Rálek, Flow and Transport in a Single Fracture Calculated from Laserscan or Tomography Data, Seminar on Numerical Analysis and Winter School: Proceedings of the conference SNA‘21, Ostrava, Institute o Geonics of the Czech Academy of Sciences, ISBN: 978-80-86407-82-1, p. 30-33, 4 pages, [Online], 2021
 6. M. Hokr, A. Balvín, A. Balvín, Inverse Hydraulic And Transport Model of Groundwater Recovery Experiment Using Mixed-dimensional Concept, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Elsevier, 1, 14 pages, ISSN: 1365-1609, [Online], 2021
 7. A. Balvín, M. Hokr, K. Šteklová, P. Rálek, Inverse modeling of natural tracer transport in a granite massif with lumped-parameter and physically based models: case study of a tunnel in Czechia, Hydrogeology Journal, Springer-Verlag GmbH Germany, 1, p. 2633–2654, 22 pages, ISSN: 1431-2174, n. 8, [Online], 2021
 8. P. Parma, M. Hokr, M. Mrazík, F. Jankovský, M. Zuna, V. Havlová, Laboratorní migrační zkoušky s nanočásticemi železa v krystalické hornině, 2021
 9. M. Hokr, P. Parma, F. Jankovský, M. Zuna, Laboratory Experiment of Iron Nanoparticle Transport in a Rock Fracture with Online Concentration Detection Probes, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-98-7, p. 311-316, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2021
 10. V. Havlová, F. Jankovský, M. Zuna, J. Jankovec, M. Hokr, P. Kůs, Vývoj nástrojů pro sledování migrace kontaminantů (radionuklidů, těžkých kovů a nanomateriálů) v horninovém prostředí, Jaderná enegie/Jadrová energia, Řež, Centrum výzkumu Řež s.r.o., p. 24-31, 7 pages, ISSN: 2694-9016, n. 4, [Online], 2021
 11. A. Balvín, M. Hokr, F. Jankovský, J. Kotowski, J. Jankovec, Model for Granite Fracture Laboratory Tracer Test Evaluation Using the Laser Scanning Data, EURADWASTE ’19 9th European Commission conference on Euratom research and training in radioactive waste management : conference proceedings, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 1, ISBN: 978-92-79-98750-2, p. 689, 1 pages, [Online], 2020
 12. M. Hokr, A. Balvín, R. Blaheta, I. Hančilová, M. Hasal, J. Maryška, Z. Michalec, J. Říha, J. Zeman, THMC modelování v rámci mezinárodního projektu DECOVALEX 2019, Správa úložišť radioaktivního odpadu, 80 pages, 2020
 13. M. Hokr, P. Rálek, K. Sosna, J. Franěk, In situ measurements of thermally loaded rock and evaluation of an experiment with a 3D numerical model, International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences, Elsevier Ltd., 1, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1365-1609, [Online], 2018
 14. M. Hokr, J. Březina, J. Maryška, J. Královcová, J. Říha, P. Exner, I. Hančilová, A. Balvín, Multidimensional model of flow and transport in fractured rock for support of Czech deep geological repository program, 2018
 15. M. Hokr, J. Březina, I. Hančilová, J. Landa, J. Novák, Řešení modelových úloh projektu Task Force EBS a porovnání výsledků v mezinárodním týmu - Průběžná zpráva č.2, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 63 pages, 2018
 16. M. Hokr, J. Maryška, J. Královcová, A. Balvín, J. Zeman, R. Blaheta, M. Hasal, Z. Michalec, THMC modelování v rámci mezinárodního projektu DECOVALEX 2019, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2 pages, 2018
 17. J. Maryška, J. Královcová, J. Březina, J. Říha, M. Hokr, I. Hančilová, J. Stebel, J. Chudoba, A. Balvín, P. Rálek, P. Exner, J. Landa, Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2018, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2 pages, 2018
 18. I. Hančilová, M. Hokr, J. Novák, Bentonite Saturation from Discrete Fractures - Numerical Model of Non-Uniform Swelling over a Gap, Procedia Engineering, Elsevier, 1, p. 530-535, 6 pages, ISSN: 1877-7058, n. 1, [Online], 2017
 19. M. Hokr, A. Balvín, Numerical studies of groundwater flow problems with a singularity, Programs and Algorithms of Numerical Mathematics. Proceedings of Seminar., Praha, Institute of Mathematics CAS, 1, ISBN: 978-80-85823-67-7, p. 37-45, 9 pages, [Online], 2017
 20. I. Hančilová, J. Březina, M. Hokr, Řešení modelových úloh projektu Task Force EBS a porovnání výsledků v mezinárodním týmu - Průběžná zpráva č.1, SÚRAO, 40 pages, 2017
 21. M. Hokr, P. Rálek, Řešení sdruženého transportu tepla vodou a horninou v kombinaci puklina-matrice, Seminář numerické analýzy a zimní škola - SNA, Ostrava, Ústav geoniky AV ČR, 1, ISBN: 978-80-86407-64-7, p. 28-29, 2 pages, [Online], 2017
 22. A. Balvín, M. Hokr, Surface-to- Tunnel Natural Tracer Transport Modelling with Various Recharge Variants, [Online], 2017
 23. J. Maryška, J. Královcová, J. Březina, J. Říha, M. Hokr, I. Hančilová, J. Stebel, J. Chudoba, A. Balvín, P. Rálek, P. Exner, J. Landa, Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2017, ÚJV Řež, 2 pages, 2017
 24. I. Hančilová, M. Hokr, Coupled Hydro-Mechanical Model of Bentonite Hydration and Swelling, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 6 pages, ISSN: 1755-1307, [Online], 2016
 25. M. Hokr, R. Blaheta, J. Maryška, J. Březina, J. Stebel, J. Šembera, A. Balvín, I. Bruský, M. Hasal, Z. Michalec, L. Staš, S. Sysala, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), 107 pages, 2016
 26. A. Balvín, M. Hokr, Evaluation of Various Physical Description and Numerical Solvers in Two-dimensional Model Problem of Tracer Transport, [Online], 2016
 27. W. Gardner, M. Hokr, H. Shao, A. Balvín, H. Kunz, Y. Wang, Investigating the age distribution of fracture discharge using multiple environmental tracers, Bedrichov Tunnel, Czech Republic, Environmental Earth Sciences, Springer, 16 pages, ISSN: 1866-6299, n. 20, [Online], 2016
 28. M. Hokr, A. Balvín, Numerical properties of a model problem for evaluation of natural tracer transport in groundwater, PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ALGORITMY 2016, Bratislava, Publishing House of STU in Bratislava, ISBN: 978-80-227-4544-4, p. 292-301, 10 pages, [Online], 2016
 29. M. Hokr, I. Hančilová, D. Frydrych, J. Novák, Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - závěrečná zpráva, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 100 pages, 2016
 30. M. Hokr, A. Balvín, H. Shao, W. Gardner, Y. Wang, H. Kunz, M. Vencl, Real-case benchmark for flow and tracer transport in the fractured rock, Environmental Earth Sciences, Springer, 17 pages, ISSN: 1866-6299, n. 18, [Online], 2016
 31. J. Maryška, J. Královcová, J. Březina, J. Říha, M. Hokr, I. Hančilová, J. Stebel, J. Chudoba, A. Balvín, P. Rálek, P. Exner, J. Landa, Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2016, ÚJV Řež, a. s., 2 pages, 2016
 32. M. Hokr, J. Šembera, A. Balvín, J. Březina, R. Blaheta, M. Hasal, L. Staš, S. Sysala, J. Stebel, I. Bruský, Z. Michalec, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), 43 pages, 2015
 33. M. Hokr, P. Rálek, A. Balvín, Estimation of Rock Fracture Properties from Thermal Variations of the Groundwater Discharge Into a Tunnel, [Online], 2015
 34. M. Hokr, A. Balvín, Evaluation of Tracer Transport Into a Tunnel by Various Numerical Models, [Online], 2015
 35. L. Zedek, M. Hokr, P. Rálek, Matematický aparát pro modelování fyzikálních polí v příkladech, Technická univerzita v Liberci, Vysokoškolský podnik Liberec, s.r.o., 1, ISBN: 9788074942440, 2015
 36. P. Rálek, M. Hokr, I. Hančilová, Modelling of fracture displacements from nonuniform in-situ thermal loading, Proceedings of the ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium - Future Development of Rock Mechanics, Salzburg, Austrian Society for Geomechanics (OeGG), 1, ISBN: 978-3-9503898-1-4, p. 967-972, 6 pages, 2015
 37. M. Hokr, I. Hančilová, D. Frydrych, J. Novák, Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.2, Česká republika, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 46 pages, 2015
 38. I. Hančilová, M. Hokr, Solution of Mechanical Problems in Fractured Rock with the User-defined Interface of Comsol Multiphysics, Proceedings of Seminar - Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17, Praha, Matematický ústav AV ČR, v.v.i, 1, ISBN: 978-80-85823-64-6, p. 200-206, 7 pages, [Online], 2015
 39. J. Královcová, J. Maryška, J. Říha, J. Březina, M. Hokr, J. Chudoba, P. Rálek, I. Škarydová, P. Exner, L. Slavík, R. Špánek, Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2015, ÚJV Řež, a.s., 2 pages, 2015
 40. M. Hokr, A. Balvín, D. Frydrych, Zkušenosti z řešení inverzních úloh proudění podzemní vody a transportu stopovače s terénním měřením, Seminar on Numerical Analysis & Winter School, Ostrava, Ústav geoniky, AV ČR, 1, ISBN: 978-80-86407-55-5, p. 37-40, 4 pages, 2015
 41. J. Šembera, J. Engel, M. Blažková, J. Schoenherr, J. Chudoba, M. Hokr, J. Zeman, S. Al-Akel, V. Dunger, H. Fabian, N. Feske, A. Hahn, L. Hájková, A. Hoy, V. Kreníková, C. Lauer, S. Lippert, U. Mellentin, M. Mueller, D. Rumpf, L. Schoeder, M. Schrickel, P. Skalák, P. Štěpánek, P. Vráblík, J. Vráblíková, P. Zahradníček, Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfaden), Liberec, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 1, ISBN: 978-80-7494-087-3, 2014
 42. M. Hokr, R. Blaheta, J. Březina, L. Staš, M. Hasal, J. Šembera, Z. Michalec, I. Bruský, J. Stebel, A. Balvín, J. Maryška, S. Sysala, Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015 - Průběžná zpráva 2014, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 25 pages, 2014
 43. P. Rálek, M. Hokr, A. Balvín, D. Frydrych, Evaluation of Underground Experiments with 3d Numerical Models, 5th International Colloquium on Geomechanics And Geophysics, Ostrava, Ústav geoniky AV, 1, ISBN: 978-80-86407-49-4, p. 39-40, 2 pages, 2014
 44. T. Pluhař, M. Hernych, M. Hokr, Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách, 2014
 45. A. Balvín, P. Rálek, M. Hokr, Measurement and Modelling of Seasonal Effects in Tunnel Water Inflow Bedřichov, 5th International Colloquium on Geomechanics And Geophysics, Ostrava, Ústav geoniky AV, 1, ISBN: 978-80-86407-49-4, p. 41-42, 2 pages, 2014
 46. I. Škarydová, M. Hokr, Model of Bentonite Swelling Solved as a Contact Problem, 2014
 47. M. Hokr, T. Straka, Modelling of Rock-water Thermal Interaction in Different Scales, Stanford Geothermal Workshop - CDROM, Stanford, Stanford University, 1, ISBN: 978-1-63266-385-6, 8 pages, [Online], 2014
 48. A. Balvín, M. Hokr, Numerické modelování transportu stopovačů při průsaku vody do tunelu v žulovém masivu, Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy (Datel, Hauerová, eds.), Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-903635-4-0, p. 1;6, 2014
 49. M. Hokr, D. Frydrych, A. Balvín, P. Bílý, P. Novák, Numerický model pro vyhodnocování vodních tlakových zkoušek ve vrtech vedených z podzemních prostor, Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy (Datel, Hauerová, eds.), Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-903635-4-0, p. 1-5, 5 pages, 2014
 50. M. Hokr, D. Frydrych, A. Balvín, Příklady zpracování geometricky složitých modelů pro výpočty proudění podzemní vody, sborník Seminar on Numerical Analysis (SNA 14), Praha, Ústav Informatiky AV, 1, ISBN: 978-80-87136-16-4, p. 46;49, 2014
 51. M. Hokr, I. Škarydová, D. Frydrych, J. Novák, Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.1, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 36 pages, 2014
 52. M. Hokr, Tunel 2011 - Závěrečná zpráva, Správa úložišť radioaktivních odpadů, 165 pages, 2014
 53. M. Hokr, A. Balvín, I. Škarydová, P. Rálek, Tunnel Inflow in Granite - Fitting the Field Observations with Hybrid Model of Discrete Fractures and Continuum, Fractured Rock Hydrogeology, London, CRC Press / Balkema, 1, ISBN: 9781138001596, p. 241-256, 16 pages, [Online], 2014
 54. A. Balvín, M. Hokr, I. Škarydová, P. Rálek, Uncertainty of the Hydraulic and Transport Model Based on the Tunnel Inflow Observation, [Online], 2014
 55. J. Schoenherr, M. Blažková, J. Šembera, J. Engel, J. Chudoba, M. Hokr, J. Zeman, S. Al-Akel, V. Dunger, H. Fabian, N. Feske, A. Hahn, L. Hájková, A. Hoy, V. Kreníková, C. Lauer, S. Lippert, U. Mellentin, M. Mueller, D. Rumpf, L. Schoeder, M. Schrickel, P. Štěpánek, P. Skalák, J. Vráblíková, P. Vráblík, P. Zahradníček, Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika), Liberec, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 1, ISBN: 978-80-7494-086-6, 2014
 56. J. Maryška, J. Královcová, M. Hokr, P. Rálek, J. Chudoba, J. Březina, J. Říha, A. Balvín, M. Hernych, Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2014, ÚJV Řež, a.s, 2 pages, 2014
 57. P. Rálek, M. Hokr, Numerical Simulation of the Temperature and Stress Field in the Rock Heating Experiment, COMSOL Conference 2012 CD-ROM, Milano, COMSOL AB, 1, ISBN: 978-0-9839688-7-0, p. 1-5, 5 pages, 2012