Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2495Deputy Head of DepartmentDepartment of EconomicsH 08034

Publications

 1. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Three Levels of Education and the Economic Growth, Applied Economics, London, Informa UK Limited, 1, p. 2103-2116, 14 pages, ISSN: 0003-6846, n. 19, [Online], 2018
 2. I. Nedomlelová, L. Staňková, R. Vavrek, Impact of Minimum Wage in V4 Countries, Journal of Applied Economic Sciences, European Research Center of Managerial Studies in Business Administration, 1, p. 332-341, 10 pages, ISSN: 1843-6110, n. 2, [Online], 2017
 3. I. Nedomlelová, Minimum Wage: a Positive Or Negative Factor?, Global Perspective in Labour Market, Rzeszów, AMELIA Aneta Siewiorek, 1, ISBN: 978-83-63359-42-3, p. 31-44, 14 pages, 2017
 4. I. Nedomlelová, J. Werner, Readiness of the Ústí nad Labem Region for the Implementation of the Industry 4.0 Concept, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 87-97, 11 pages, 2017
 5. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Human Capital: Relationship between Education and Labor Productivity in the European Countries, The 10th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, Melandrium, 1, ISBN: 9788087990100, p. 1315-1324, 10 pages, [Online], 2016
 6. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 6, ISBN: 9788074941825, 248 pages, 2016
 7. I. Kučerová, I. Nedomlelová, Applying Integration Theories on Development of Cooperation in Central Europe, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 65-77, 13 pages, [Online], 2015
 8. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2013
 9. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2013
 10. I. Nedomlelová, Methodology and Method of Economics or Theories of Regional Development, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 412-424, 13 pages, 2013
 11. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2012
 12. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Theoretical Discussion over the Methodology and Economic-Policy Conclusions of Selected Theories of Economic Growth, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 110;121, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 13. L. Sojková, I. Nedomlelová, M. Lungová, Š. Laboutková, Vliv decentralizace na ekonomickou výkonnost a efektivnost v regionech EU, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-918-9, 2012
 14. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Comparative Analytic Study on Applicability of Jones-Romer New Stylized Facts on Growth, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 338-347, 10 pages, 2011
 15. I. Nedomlelová, Comparison of Macroeconomic Development of the EU and Japan in Last Two Decades, 2011
 16. J. Kraft, J. Fárek, I. Nedomlelová, P. Bednářová, M. Skála, Development of the Economic Theory in the Context of Economic Integration and Globalization, Frontiers in Plant Science, 1, p. 1-18, 18 pages, ISSN: 0000-0000, [Online], 2011
 17. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum, 2011
 18. J. Kraft, M. Skála, P. Bednářová, I. Nedomlelová, J. Fárek, Odraz globalizace v současné ekonomické teorie a realitě, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-814-4, 2011
 19. M. Petříček, J. Kraft, I. Nedomlelová, Personnel Decision Making of Chosen Czech Banking Subjects During the Economic Recession, 2011
 20. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Studie platnosti Jonesových-Romerových nových stylizovaných faktů o růstu, 2011
 21. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 22. I. Nedomlelová, Vybrané teorie ekonomického růstu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-801-4, 2011
 23. J. Kraft, P. Bednářová, M. Lungová, I. Nedomlelová, L. Sojková, Východiska z krize. Cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-787-1, 2011
 24. V. Hovorková Valentová, I. Nedomlelová, Education as a Determining Factor of Unemployment and Economic Development on a Regional Level, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 74;83, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 25. J. Kraft, P. Bednářová, M. Lungová, I. Nedomlelová, L. Sojková, Hospodářská krize. Vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726782, 2010
 26. I. Nedomlelová, V. Hovorková Valentová, Interaction of Educational Level And Factor of Unemployment in Economically Weak And Strong Municipalities in the Czech Republic, XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Bořetice 16.-18. června 2010. Sborník příspěvků, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1, ISBN: 9788021052109, p. 101-108, 8 pages, 2010
 27. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Hlínová, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 28. M. Skála, I. Nedomlelová, Marie-Éspirit Léon Walras (1834 - 1910) a jeho přínos k rozvoji teorie všeobecné rovnováhy, Scientific Papers of University of Pardubice, Pardubice, Univerzita Pardubice, 1, p. 220-229, 10 pages, ISSN: 1211-555X, n. 1, 2010
 29. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 492;511, ISSN: 0013-3035, n. 5, 2010
 30. A. Kocourek, I. Nedomlelová, Původní a nová stylizovaná fakta o růstu, 2010
 31. I. Nedomlelová, Makroekonomie I. Praktikum, 2009
 32. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Makroekonomie I. Repetitorium pro distanční a kombinované formy studia, 2009
 33. I. Nedomlelová, M. Skála, Teorie reálného ekonomického cyklu na pozadí metodologických východisek teorií optimálního růstu, 2009
 34. I. Nedomlelová, Vzdělání, nezaměstnanost a ekonomický růst, 2009
 35. I. Nedomlelová, A. Kocourek, Vzdělávání a ekonomický růst - prezentace výsledků výzkumu, 2009