doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
ales.suchomel_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2882Vice-DeanDean's Office of FP
+420 48535 5126Head of DepartmentKatedra tělesné výchovy a sportu
TUL cellphone (internal line):
+420 734 518 407 (1283)

Publications

 1. K. Kuprová, A. Suchomel, L. Rubín, J. Kupr, P. Čaplová, SKUTEČNÝ TĚLOCVIKÁŘ, UZNÁVANÝ CVIČITEL SOKOLA, AKTIVNÍ SKAUT A VELKÝ VLASTENEC: EMANUEL JAN ROUBAL (* 17. 6. 1871, † 24. 1. 1953), Tělesná výchova a sport mládeže, Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 89, p. 44-47, 4 pages, ISSN: 1210-7689, n. 2, 2023
 2. L. Rubín, A. Suchomel, K. Kuprová, J. Kupr, P. Čaplová, L. Doležalová, P. Vrchovecká, I. Šeflová, P. Jeřábek, J. Charousek, P. Bakalár, P. Čech, P. Ružbarský, Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1211-6521, [Online], 2023
 3. I. Šeflová, J. Vašíčková, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children, Physical Activity Review, CZESTOCHOWA, Projack, p. 39-50, 11 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2022
 4. I. Šeflová, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current approaches to motor competence assessment in school-age children, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 63, 1 pages, [Online], 2021
 5. K. Kuprová, K. Koštová, J. Dygrín, A. Suchomel, Oblouky ve sjezdovém lyžování, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-566-3, 10 pages, [Online], 2021
 6. A. Gába, L. Rubín, E. Sigmund, P. Baďura, J. Dygrýn, M. Kudláček, D. Sigmundová, E. Materová, z. Hamřík, A. Jakubec, A. Suchomel, Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth, Acta Gymnica, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 92-102, 11 pages, ISSN: 2336-4912, n. 2, [Online], 2020
 7. J. Mitáš, K. Frömel, P. Valach, A. Suchomel, M. Vorlíček, D. Groffik, Secular trends in the achievement of physical activity guidelines: Indicator of sustainability of healthy lifestyle in Czech adolescents, Sustainability, MDPI, p. 1-14, 14 pages, ISSN: 2071-1050, n. 12, [Online], 2020
 8. K. Kuprová, A. Suchomel, J. Kupr, Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu, Česká kinantropologie, Praha, Česká kinantropologická společnost, p. 67-80, 14 pages, ISSN: 1211-9261, n. 1-2, [Online], 2020
 9. J. Kupr, A. Suchomel, K. Kuprová, Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 21-33, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2019
 10. J. Kupr, A. Suchomel, J. Pánek, N. Procházková, K. Kuprová, Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 51-59, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2018
 11. J. Mitáš, J. Dygrýn, L. Rubín, F. Křen, M. Vorlíček, J. Nykodým, E. Řepka, L. Bláha, A. Suchomel, D. Feltlová, H. Klimtová, P. Valach, K. Frömel, Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 17-24, 8 pages, ISSN: 1211-6521, n. 1, [Online], 2018
 12. A. Gába, P. Baďura, J. Dygrýn, z. Hamřík, A. Jakubec, M. Kudláček, E. Roubalová, L. Rubín, E. Sigmund, D. Sigmundová, A. Suchomel, Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 82 pages, [Online], 2018
 13. L. Rubín, J. Mitáš, J. Dygrýn, M. Vorlíček, J. Nykodým, E. Řepka, D. Feltlová, A. Suchomel, H. Klimtová, P. Valach, L. Bláha, K. Frömel, Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 1, ISBN: 978-80-244-5451-1, 155 pages, [Online], 2018
 14. L. Rubín, A. Suchomel, R. Cuberek, L. Dušková, M. Tláskalová, Self-assessment of physical fitness in adolescents, Journal of Human Sport and Exercise, p. 219-235, 17 pages, ISSN: 1988-5202, n. 1, [Online], 2017
 15. A. Suchomel, L. Rubín, Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu, Studia Kinanthropologica, České Budějovice, JČU, p. 41-53, 13 pages, ISSN: 1213-2101, n. 1, [Online], 2017
 16. J. Pelclová, K. Frömel, E. Řepka, L. Bláha, A. Suchomel, I. Fojtík, D. Feltlová, P. Valach, S. Horák, J. Nykodým, Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years?, Acta Gymnica, p. 21-29, 9 pages, ISSN: 2336-4912, n. 1, [Online], 2016
 17. J. Pelclová, K. Frömel, E. Řepka, L. Bláha, A. Suchomel, I. Fojtík, D. Feltlová, P. Valach, S. Horák, J. Nykodým, M. Vorlíček, Is pedometer-determined physical activity decreasing in Czech adults? Findings from 2008 to 2013, International Journal of Environmental Research and Public Health, p. 1040-1049, 10 pages, ISSN: 1660-4601, n. 10, 2016