kontakt.tul.cz

doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2947Head of DepartmentDepartment of Applied Mechanics
noneeditorial board memberEditorial board

Publications

 1. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, A Study on Stress Relaxation Behavior of Isotropic Magnetorheological Elastomeric Composite, Advances in Mechanism Design III Proceedings of TMM 2020, Berlin, Springer, ISBN: 978-303083593-4, p. 163-172, 10 pages, ISSN: 2211-0984, [Online], 2022
 2. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Numerical simulation of single- and multi-step shear stress relaxations of isotropic magnetorheological elastomer using fractional derivative viscoelastic models, Archives of Mechanics, Warsaw, IPPT PAN, p. 251-266, 16 pages, ISSN: 0373-2029, n. 4, [Online], 2022
 3. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Stress Relaxation Behavior of Isotropic And Anisotropic Magnetorheological Elastomers, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Springer Nature, 17 pages, ISSN: 0935-1175, n. 8.4.2022, [Online], 2022
 4. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Effects of loading rate, applied shear strain, and magnetic field on stress relaxation behavior of anisotropic magnetorheological elastomer, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Milton Park, Taylor & Francis, 15 pages, ISSN: 1537-6494, n. 3, [Online], 2021
 5. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Experimental and numerical research of stress relaxation behavior of magnetorheological elastomer, Polymer Testing, Amsterdam, Elsevier Ltd, 1 pages, ISSN: 0142-9418, n. 106886, [Online], 2021
 6. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Numerical computation of stress relaxation of isotropic magnetorheological elastomer using fractional viscoelastic models, PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021, ISBN: 978-80-261-1059-0, 4 pages, [Online], 2021
 7. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, M. Hdaib, Self-heating and dynamic mechanical behavior of silicone rubber composite filled with carbonyl iron particles under cyclic compressive loading, Journal of Composite Materials, California, SAGE, p. 4273-4292, 20 pages, ISSN: 0021-9983, n. 28, [Online], 2021
 8. A. Lufinka, S. Jandová, I. Petríková, Development of Smart Insoles for Gait Monitoring of Patients after Low Extremity Orthopedic Treatment, EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis, ISBN: 978-80-248-4451-0, 6 pages, 2020
 9. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Experimental characterization and viscoelastic modeling of isotropic and anisotropic magnetorheological elastomers, Polymer Testing, Amsterdam, Elsevier Ltd, 1, 11 pages, ISSN: 0142-9418, n. 106272, [Online], 2020
 10. I. Petríková, B. Marvalová, M. Sivčák, H. Tran, Experimental investigation of vibration parameters of sandwich beam with viscoelastic core, 58th Conference of Experimental Stress Analysis 2020, ISBN: 978-80-248-4451-0, p. 393-399, 2 pages, 2020
 11. I. Petríková, B. Marvalová, Experimental research and modelling of the response of magnetorheological elastomers to cyclic load, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, England, IOP Publishing, 6 pages, ISSN: 1757-8981, 2020
 12. M. Sivčák, I. Petríková, Prototyp bezdrátového diagnostického systému pro předpověď poruchových stavů strojních celků, 2020
 13. M. Sivčák, I. Petríková, Zkušební zařízení pro laboratorní testování možných poruch strojů, 2020
 14. V. Masopust, I. Petríková, M. Mlček, J. Holubová, R. Rokyta, J. Fricová, K. Janoušková, Electrode movement prevention - An animal model, Physiological Research, p. 667-673, 7 pages, ISSN: 0862-8408, n. 4, [Online], 2019
 15. H. Tran, I. Petríková, B. Marvalová, Experimental and numerical research of dynamic mechanical properties of magneto-sensitive elastomeric composites, Constitutive Models for Rubber XI, London, Taylor & Francis, 1, ISBN: 978-0-367-34258-6, p. 138-143, 6 pages, [Online], 2019
 16. I. Petríková, B. Marvalová, L. Běhálek, D. Němec, Experimental investigation of thermo-mechanical properties of one thermo-responsive shape memory polymer, Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings, ISBN: 9788021457669, p. 395-402, 8 pages, 2019
 17. B. Marvalová, I. Petríková, H. Tran, Fatigue of filled rubber due to hysteretic heating, Constitutive Models for Rubber XI, London, Taylor & Francis, 1, ISBN: 978-0-367-34258-6, p. 374-378, 5 pages, [Online], 2019
 18. B. Marvalová, T. Hruš, I. Petríková, FEM simulation of elasto-plastic tube indentation comparison with experiment, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, ISBN: 978-80-270-4061-2, p. 267-270, 4 pages, 2019
 19. I. Petríková, A. Lufinka, L. Sivčák, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, [Online], 2018
 20. B. Marvalová, T. Hruš, I. Petríková, FEM simulation of elasto-plastic tube indentation comparison with experiment, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Liberec, Česká spečnost pro mechaniku, 1, ISBN: 9788027040629, p. 267-270, 4 pages, 2018
 21. B. Marvalová, I. Petríková, J. Lampa, Mechanické vlastnosti kompozitů s geopolymerní matricí vyztužených bazaltovou tkaninou, Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0776-7, p. 39-42, 4 pages, 2018
 22. B. Marvalová, M. Sivčák, I. Petríková, Strain distribution in vicinity of dent in tube in the course of indentation, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Liberec, Česká společnost pro mechaniku, ISBN: 9788027040629, p. 271-274, 4 pages, 2018
 23. S. Samal, M. Stuchlík, I. Petríková, Thermal behavior of flax and jute reinforced in matrix acrylic composite, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, SPRINGER, 2, p. 1035-1040, 6 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2018
 24. I. Petríková, M. Sivčák, Zařízení pro generování řízeného zrychlení., Karlova Univerzita, 10 pages, 2018
 25. I. Petríková, B. Marvalová, Experimental research and numerical simulation of the damping properties of magnetorheological elastomers, Proceedings of 10th European Conference on Constitutive models for Rubber, 28-31 August 2017, Mnichov, CRC Press, 1, ISBN: 978-1-138-03001-5, p. 11-18, 8 pages, 2017
 26. I. Petríková, B. Marvalová, L. Sivčák, Měření poměrné změny rozměrů v závislosti na absorpci vody u plastového materiálu., Škoda auto a.s., 12 pages, 2017
 27. I. Petríková, B. Marvalová, A. Hrouda, L. Paur, Properties of composites with geopolymer matrix reinforced by basalt fabric, EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, 1, ISBN: 9788055331676, p. 543-548, 6 pages, 2017
 28. S. Samal, I. Petríková, Thermal behavior of flax and jute reinforced in matrix acrylic composite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1588-2926, n. 10, 2017
 29. S. Samal, N. Thanh, B. Marvalová, I. Petríková, Thermal Characterization of Metakaolin-Based Geopolymer, JOM, p. 2480-2484, 5 pages, ISSN: 1543-1851, n. 12, 2017
 30. I. Petríková, B. Marvalová, M. Sivčák, T. Hruš, V. Vodičková, Zkoumání procesu vzniku promáčklin na potrubí, jeho numerická simulace a experimentální ověření výpočtu, NET4GAS, 25 pages, 2017
 31. S. Samal, B. Marvalová, I. Petríková, K. Vallons, S. Lomov, H. Rahier, Impact And Post Impact Behavior of Fabric Reinforced Geopolymer Composite, Construction and Building Materials, Elsevier BV, p. 111-124, 14 pages, ISSN: 0950-0618, [Online], 2016
 32. I. Petríková, B. Marvalová, D. Cirkl, V. Masopust, Measurement of displacement of percutaneous lead for spinal cord stimulation, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, ISBN: 978-80-261-0624-1, 4 pages, 2016
 33. B. Marvalová, I. Petríková, J. Novák, Self-heating of filled rubber during cyclic loading, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Czech Republic, University of West Bohemia, 1, ISBN: 978-80-261-0624-1, 6 pages, 2016
 34. I. Petríková, B. Marvalová, P. Henyš, Výpočet napjatosti a deformace nosné konstrukce skleněného opláštění budovy, Fenestra Wieden sro, 29 pages, 2016
 35. B. Marvalová, I. Petríková, Zkoumání procesu vzniku promáčklin na potrubí, jeho numerická simulace a experimentální ověření výpočtu, Net4gas, 14 pages, 2016
 36. B. Marvalová, I. Petríková, 9th European Conference on Constitutive Models for Rubbers, ECCMR 2015, [Online], 2015
 37. S. Samal, N. Thanh, I. Petríková, B. Marvalová, K. Vallons, S. Lomov, Correlation of Microstructure and Mechanical Properties of Various Fabric Reinforced Geo-polymer Composites After Exposure to Elevated Temperature, Ceramics International, Elsevier Ltd., 1, p. 12115-12129, 15 pages, ISSN: 0272-8842, n. 9, [Online], 2015
 38. I. Petríková, B. Marvalová, S. Samal, M. Čadek, Digital Image Correlation as a Measurement Tool for Large Deformations of a Conveyor Belt, Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines, Pfafficon, Švýcarsko, Trans Tech Publication, 1, ISBN: 978303835413, p. 77-80, 4 pages, ISSN: 1660-9336, 2015
 39. S. Samal, I. Petríková, X. Garmendia, B. Marvalová, Dynamical Properties of Magnetorheological Elastomers with Iron Particles, 53rd International Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2015, Praha, Czech Republic, Czech Technical University in Prague, 1, ISBN: 9788001057346, p. 348-351, 4 pages, 2015
 40. I. Petríková, B. Marvalová, S. Samal, X. Garmendia, Experimental Research of the Damping Properties of Magnetosensitive Elastomers, Constitutive Models for Rubber XI - Proceedings of the 9th European Conference on Constitutive Models for Rubbers, ECCMR 2015, London, United Kingdom, Taylor & Francis Group, 1, ISBN: 9781138028739, p. 663-667, 5 pages, 2015
 41. S. Samal, D. Reichmann, I. Petríková, B. Marvalová, Impact and residual strength of fabric reinforced composite, 53rd International Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2015, Praha, Czech Republic, Czech Technical University in Prague, 1, ISBN: 9788001057346, p. 352-355, 4 pages, 2015
 42. S. Samal, I. Petríková, B. Marvalová, N. Thanh, Improved mechanical properties of various fabric-reinforced geocomposite at elevated temperature, The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 1, p. 1478-1485, 8 pages, ISSN: 1047-4838, n. 7, 2015
 43. B. Marvalová, D. Cirkl, I. Petríková, A. Lufinka, Measurement of the Response of Pipeline Insulating Joint to the Passage of Pipeline Inspection Gauge, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Praha, Czech Technical University in Prague, 1, ISBN: 9788001057346, p. 250-253, 4 pages, 2015
 44. B. Marvalová, I. Petríková, Modelling of Magneto-mechanical Coupling in Comsol Multiphysics, Constitutive Models for Rubber XI - Proceedings of the 9th European Conference on Constitutive Models for Rubbers, ECCMR 2015, London, United Kingdom, Taylor & Francis Group, 1, ISBN: 978-1-138-02873-9, p. 657-662, 6 pages, 2015
 45. M. Čadek, B. Marvalová, I. Petríková, S. Samal, Determination of material parameters of rubber and rubber composites by biaxial loading, ENGINEERING MECHANICS 2014: 20th International Conference on Engineering Mechanics (EM), DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC, ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 1, ISBN: 978-80-214-4871-1, p. 120-123, 3 pages, ISSN: 1805-8248, [Online], 2014