kontakt.tul.cz

PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2231EmployeeDepartment of Foreign Languages

Publications

 1. H. Neumannová, I. Vlčková, Das Projekt ProFit im Beruf aus der Perspektive der ProFit-Projektpartner an der Technischen Universität Liberec, Fachlich – Digital – Regional: Perspektiven auf das Sprachenlehren und –lernen, Berlin, Frank & Timme, 1, ISBN: 978-3-7329-0748-9, p. 321-338, 18 pages, 2021
 2. H. Neumannová, I. Vlčková, MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ k vybraným tématům k vybraným ekonomickým tématům česko-saské přeshraniční spolupráce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-542-7, 64 pages, 2020
 3. H. Neumannová, I. Vlčková, Projekt ProFit v profesi – jazykovou a odbornou senzibilizací během studia. Aktivity projektu a evaluace výsledků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-542-7, 64 pages, 2020
 4. I. Vlčková, H. Neumannová, Profit im Beruf - ein gemeinsames Projekt der Technischen Universität Liberec und der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Entwicklung interkultureller Kompetenzen im Deutschunterricht, ACC Journal, Liberec, Technical University of Liberec, 1, p. 255-260, 6 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2017
 5. I. Vlčková, E-Learning im Curriculum Wirtschaftsdeutsch, Heterogenität in Lernsituationen, Bozen-Bolzano, University Press, 1, ISBN: 978-88-6046-086-8, p. 179-194, 16 pages, 2016
 6. H. Neumannová, I. Vlčková, Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe., ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 24-30, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2016
 7. I. Vlčková, Elektronická média ve výuce cizích jazyků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-199-3, 2015
 8. I. Vlčková, H. Neumannová, Inovace sylabů a nové standardy v závěrečných jazykových testech – projekt IMPACT, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 86-95, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2015
 9. I. Vlčková, Inovace v jazykovém vzdělávání – elektronické opory, Inovace v jazykovém vzdělávání – elektronické opory, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-198-6, p. 8-13, 6 pages, 2015
 10. I. Vlčková, Standardizace jazykového vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci, Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 1, ISBN: 978-80-228-2680-8, p. 201;212, 2014
 11. I. Vlčková, Teaching Business German Online, EDULEARN14 PROCEDINGS, Barcelona, IATED Academy, 1, ISBN: 978-84-617-0557-3, p. 4700;4709, ISSN: 2340-1117, 2014
 12. I. Vlčková, Gemeinsame Weiterbildung der Hochschullehrer im sächsisch-tschechischen Grenzraum, Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen Kontext, Marburg, Tectum Verlag, 1, ISBN: 978-3-8288-3168-1, p. 219;224, 2013
 13. I. Vlčková, Innovative Unterrichtsformen im DaF-Unterricht an der Technischen Universität Liberec: Teilergebnisse einer Unfrage unter Studierenden, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 171;180, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2013
 14. I. Vlčková, Projekt IMPACT na konferenci IDT v Bolzanu, CASALC Review, Brno, Masarykova univerzita, 1, p. 57;59, ISSN: 1804-9435, n. 2, 2013
 15. H. Neumannová, I. Vlčková, WEb2.0 ve výuce jazyků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-887-8, 2013
 16. I. Vlčková, Hodnocení kurzů projektu VIP z pohledu praktického využití ve výuce na středních školách, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 113;124, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 17. I. Vlčková, H. Neumannová, Kurikulum kurzu Využití počítače a internetu ve výuce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-836-6, 2012
 18. I. Vlčková, Nová média ve výuce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-835-9, 2012
 19. I. Vlčková, Využití počítače a internetu ve výuce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7273-832-8, 2012
 20. H. Neumannová, I. Vlčková, Web 2.0 - Technologien im Sprachunterricht. Fertigkeitsorientierte Szenarien, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073728885, 2012
 21. I. Vlčková, Wirtschaftsdeutsch online, THIELMANN, W., NEUMANNOVÁ, H. (ed) In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1, ISBN: 978-3-631-63900-9, p. 107;117, 2012
 22. I. Vlčková, Business German Online, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 174;180, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 23. I. Vlčková, Proces modularizace studijních programů na vysokých školách v ČR a SRN, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 136;145, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 24. I. Vlčková, Reforma vysokoškolského studia v kontextu evropské vzdělávací politiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726881, 2010
 25. I. Vlčková, Finanční služby v automobilovém průmyslu, Marketing v automobilovém průmyslu - Sborník příspěvků, Mladá Boleslav, Škoda Auto, a. s. Vysoká škola, 1, ISBN: 9788087042342, p. 69;77, ISSN: 1802-2715, 2009
 26. I. Vlčková, Jazyková politika Evropské Unie, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 1;8, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2009
 27. I. Vlčková, Multimedialer Sprachenunterricht an der TU in Liberec, Liberecké ekonomické fórum 2009, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725013, p. 1;6, 2009