PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2231EmployeeDepartment of Foreign LanguagesH 07031

Publications

 1. I. Vlčková, Nutzung der künstlichen Intelligenz im Fremdsprachenunterricht, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2023
 2. H. Neumannová, I. Vlčková, Das Projekt ProFit im Beruf aus der Perspektive der ProFit-Projektpartner an der Technischen Universität Liberec, Fachlich – Digital – Regional: Perspektiven auf das Sprachenlehren und –lernen, Berlin, Frank & Timme, 1, ISBN: 978-3-7329-0748-9, p. 321-338, 18 pages, ISSN: 2190-7471, n. 1, 2021
 3. H. Neumannová, I. Vlčková, Deutsch in der Wirtschaft (WiDaF®) – standardizovaná zkouška z odborného jazyka se zaměřením na hospodářskou němčinu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci (TUL), ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 40 - 51, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2021
 4. H. Neumannová, I. Vlčková, MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ k vybraným tématům k vybraným ekonomickým tématům česko-saské přeshraniční spolupráce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-542-7, 64 pages, 2020
 5. H. Neumannová, I. Vlčková, Projekt ProFit v profesi – jazykovou a odbornou senzibilizací během studia. Aktivity projektu a evaluace výsledků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-542-7, 64 pages, 2020
 6. I. Vlčková, H. Neumannová, Profit im Beruf - ein gemeinsames Projekt der Technischen Universität Liberec und der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Entwicklung interkultureller Kompetenzen im Deutschunterricht, ACC Journal, Liberec, Technical University of Liberec, 1, p. 255-260, 6 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2017
 7. I. Vlčková, E-Learning im Curriculum Wirtschaftsdeutsch, Heterogenität in Lernsituationen, Bozen-Bolzano, University Press, 1, ISBN: 978-88-6046-086-8, p. 179-194, 16 pages, 2016
 8. H. Neumannová, I. Vlčková, Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe., ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 24-30, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2016
 9. I. Vlčková, Elektronická média ve výuce cizích jazyků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-199-3, 2015
 10. I. Vlčková, H. Neumannová, Inovace sylabů a nové standardy v závěrečných jazykových testech – projekt IMPACT, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 86-95, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2015
 11. I. Vlčková, Inovace v jazykovém vzdělávání – elektronické opory, Inovace v jazykovém vzdělávání – elektronické opory, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-198-6, p. 8-13, 6 pages, 2015
 12. I. Vlčková, Standardizace jazykového vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci, 2014
 13. I. Vlčková, Teaching Business German Online, EDULEARN14 PROCEDINGS, Barcelona, IATED Academy, 1, ISBN: 978-84-617-0557-3, p. 4700;4709, ISSN: 2340-1117, 2014
 14. I. Vlčková, Gemeinsame Weiterbildung der Hochschullehrer im sächsisch-tschechischen Grenzraum, 2013
 15. I. Vlčková, Innovative Unterrichtsformen im DaF-Unterricht an der Technischen Universität Liberec: Teilergebnisse einer Unfrage unter Studierenden, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 171;180, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2013
 16. I. Vlčková, Projekt IMPACT na konferenci IDT v Bolzanu, 2013
 17. H. Neumannová, I. Vlčková, WEb2.0 ve výuce jazyků, 2013
 18. I. Vlčková, Hodnocení kurzů projektu VIP z pohledu praktického využití ve výuce na středních školách, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 113;124, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 19. I. Vlčková, H. Neumannová, Kurikulum kurzu Využití počítače a internetu ve výuce, 2012
 20. I. Vlčková, Nová média ve výuce, 2012
 21. I. Vlčková, Využití počítače a internetu ve výuce, 2012
 22. H. Neumannová, I. Vlčková, Web 2.0 - Technologien im Sprachunterricht. Fertigkeitsorientierte Szenarien, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073728885, 2012
 23. I. Vlčková, Wirtschaftsdeutsch online, 2012
 24. I. Vlčková, Business German Online, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 174;180, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 25. I. Vlčková, Proces modularizace studijních programů na vysokých školách v ČR a SRN, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 136;145, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 26. I. Vlčková, Reforma vysokoškolského studia v kontextu evropské vzdělávací politiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726881, 2010
 27. I. Vlčková, Finanční služby v automobilovém průmyslu, 2009
 28. I. Vlčková, Multimedialer Sprachenunterricht an der TU in Liberec, 2009